חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אמנות ו(אינ)סוף
  Art and (In)finity  
0821-6642-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600211 מכסיקושיעור ד"ר לוריא חיון עדי מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה ידרוש אחר הייצוגים החזותיים של הנשגב מהמאה השמונה-עשרה ועד היום. אנו נבחן את שאלת הגבולות המכוננת את היחסים בין האדם והטבע, הטכנולוגיה, והספקטקל, ונשווה מושגי מפתח של הבלתי ניתן לייצוג, כגון האחר הרדיקלי, המוזר, והמאיים. הקורס יתרכז במערך של בעיות היסטוריות חוצות זמן וגבולות לאומיים תוך שימוש בטקסטים היסטוריים ופילוסופיים מרכזיים. בין הנושאים המרכזיים ימנו: המקורות הפילוסופיים והפוליטיים של הקטגוריה של הטבע, מהו ה'נשגב' ויחסו לקטסטרופלי, ייצוגי הנופים האקזוטיים המדומיינים של הנופים הקולוניאלים, וייצוגים של השחתת הסביבה בידי הטכנולוגיה.  

Course description

This course is a thematic investigation into the visual representation of the sublime from the 18th century to the present. We will explore the question of limits posed by our relation to nature, technology, and spectacle, and compare ideas pertaining to the unrepresentable, the uncanny, and even terror, from the infancy of modernism to the contemporary. Rather than serving a chronological survey, the course will be concerned with a set of historical problems, oftentimes cutting across several decades and national borders. Attention will be paid to the use of primary historical and philosophical texts in addition to secondary scholarly ones. Among the themes to be explored are: the philosophical and political bases of the category of the nature, the problem of the ‘sublime’ and the catastrophic, the representation of environmental despoliation at the hands of industry, and the imagined exotic landscapes of the colonial and imperial terrain. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6642-01 אמנות ו(אינ)סוף
Art and (In)finity
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר לוריא חיון עדי מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

אמנות ו[אינ]סוף

Art and [in]Finity

שיעור בחירה, 2 ש״ס

סמסטר ב, יום ד, 14:00-16:00

 

ד״ר עדי לוריא-חיון

דואר אלקטרוני: adilouria@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

קורס זה ידרוש אחר הייצוגים החזותיים של הנשגב מהמאה השמונה-עשרה ועד היום. אנו נבחן את שאלת הגבולות המכוננת את היחסים בין האדם והטבע, הטכנולוגיה, והספקטקל, ונשווה מושגי מפתח של הבלתי ניתן לייצוג, כגון האחר הרדיקלי, המוזר, והמאיים. הקורס יתרכז במערך של בעיות היסטוריות חוצות זמן וגבולות לאומיים תוך שימוש בטקסטים היסטוריים ופילוסופיים מרכזיים. בין הנושאים המרכזיים ימנו: המקורות הפילוסופיים והפוליטיים של הקטגוריה של הטבע, מהו ה'נשגב' ויחסו לקטסטרופלי, ייצוגי הנופים האקזוטיים המדומיינים של הנופים הקולוניאלים, וייצוגים של השחתת הסביבה בידי הטכנולוגיה.  

 

This course is a thematic investigation into the visual representation of the sublime from the 18th century to the present. We will explore the question of limits posed by our relation to nature, technology, and spectacle, and compare ideas pertaining to the unrepresentable, the uncanny, and even terror, from the infancy of modernism to the contemporary. Rather than serving a chronological survey, the course will be concerned with a set of historical problems, oftentimes cutting across several decades and national borders. Attention will be paid to the use of primary historical and philosophical texts in addition to secondary scholarly ones. Among the themes to be explored are: the philosophical and political bases of the category of the nature, the problem of the ‘sublime’ and the catastrophic, the representation of environmental despoliation at the hands of industry, and the imagined exotic landscapes of the colonial and imperial terrain. 

דרישות הקורס: קריאה על פי הסילבוס והשתתפות פעילה בשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי: כתיבת פרוספקטוס (10%); חיבור מסכם (90%).

ספרי הקורס:

* Simon Morley, The Sublime (Cambridge, MA: The MIT Press, 2010)

* Mark. A. Cheetham, Kant, Art, and Art History (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

סדר השיעורים וקריאות שבועיות:

 

1: מבוא: תכסית ונוף

Malcolm Andrews, “’Land into Landscape,” Landscape and Western Art (Oxford: Oxford University Pres, 1999), 1-24.

2: הנשגב: מיוון העתיקה לעת החדשה

לונגינוס, על הנשגב, תרגם יורם ברונובסקי (תל אביב: הוצאת ספרית פועלים, 1982).

Edmund Burke, A Philosophical Inquiry Into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757), edited by Adam Phillips (Oxford: Oxford University Press, 1990), 31-33, 36-37, 53-54, 59-65, 71-73, 117-127.

3: נופים קטסטרופליים: הרס, אסון וסכנה

Malcolm Andrews, “’Astonished Beyond Expression’: Landscape, the Sublime, and the Unrepresentable,” in Andrews, Landscape and Western Art (Oxford, 1999), 129-150.

4: עוגנים קטיגוראליים ועוצמה

קאנט עמנואל, ביקורת כוח השיפוט, תרגמו שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך (ירושלים: מוסד ביאליק ירושלים, 1984), 38-51, 72-91.

Vaughan William, “Transcendental Landscapes,” Romanticism and Art (London : Thames & Hudson, 1994), 132-182.

Denis Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape (Madison: University of Wisconsin Press, 1984), 13-38. 

Hildegard Binder Johnson, “The Framed Landscape,” Landscape, 23:2 (1979), 26-32.

5: טבע ודת: הנוף הרומנטי

David Blayney Brown, “High Mountains are a Feeling,” Romanticism (London: Phaidon Press, 2001), 121-190.

6: תעשייה, מדע וסביבה

William S. Rodner, J.M.W. Turner: Romantic Painter of the Industrial Revolution (Berkeley, Calif. : University of California Press, 1997), chapts. 1-5.

 

Thomas Carlyle, “Past and Present” (1843)

Andrew Ure, Philosophy of Manufactures (1853)

William Wordsworth, Lyrical Ballads (1800)

7: עולמות חדשים: נופים אקזוטיים והמדומיין הקולוניאלי

Stephen Bann, “From Captain Cook to Neil Armstrong: Colonial Exploration and the Structure of Landscape,” in Simon Pugh, Reading Landscape: Country, City, Capital (Manchester, 1990).

The Holy Land in Victorian Imagination

Eitan Bar-Yosef, “Popular Palestine: The Holy Land as Printed Image, Spectacle, and Commodity,” The Holy Land in English Culture, 1799-1917 (Oxford, 2005), 105-181.

8: הנשגב עכשיו!

Barnett Newman, “The Sublime is Now,” Tiger’s Eye (October, 1948), 51-53.

Mark Rothko, “Beauty,” The Artist’s Reality: Philosophies of Art (New Haven and London, 2004), 62-72.

Richard Shiff, “To Create Oneself,” Barnett Newman: A Catalogue Raisonné (New York : Barnett Newman Foundation ; New Haven : Yale University Press, 2004), 2-114.

 

9: מינימליזם ותיאולוגיה

Georges Didi-Huberman, “The Fable of the Place,” James Turrell: The Other Horizon (Ostfildern-Ruit : Cantz ; New York, NY : Auslieferung in den USA, D.A.P., 2001), 45-56.

 

10: ממושא איווי לשולי והדחוי: The Terrorizing Other: The Abject

Julia Kristeva, “Approaching Abjection,” Powers of Horror: An Essay on Abjection, translated by Leon S. Roudiez (NY: Columbia University Press, 1982), 1-32.

11: מות המטא-נרטיב ומות העוצמה

Jean-François Lyotard, Lessons on the Analytic of the Sublime, translated by Elizabeth Rottenberg (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1994).

12: אמנות ואדמה

Martin Heidegger, The Question Concerning Technology,” The Question Concerning Technology and Other Essays, translated by William Lovitt (NY: Harper Perennial, 1977), 3-35.

13: מופעים עכשויים: שמשות טכנולוגיות

Daniel Birnbaum, “Heliotrope,” Take Your Time: Eliasson Olafur (SF MoMA: 2007), 131-143.

 

קריאה מומלצת:

Hoffman Roland and Lain Boyd Whyte eds., Beyond the Finite: The Sublime in Art and Science (NY: Oxford University Press, 2011).

 

Jaeger Stephen C., Enchantment: On Charisma and the Sublime in the Arts of the West (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012).

 

Zizek Slavoj, Art of the Ridiculous Sublime: On David Lynch’s Lost Highway (Seattle: Walter Chapin Simpson Center for the Humanities: University of Washington Press, 2000).

 

Wilton Andrew and Tim Barringer, American Sublime: Landscape Painting in the United States (London: Tate, 2002).

 

The Contemporary Sublime: Sensibilities of Transcendence and Shock (London: Academy Editions, 1995).

 

Brill Dorothée, Shock and the Senseless in Dada and Fluxus (Hanover, NH: Dartmouth College Press: Published by University Press of New England, 2010). 

 

White Luke and Claire Pajaczkowska, The Sublime Now (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009).

 

Crowther Paul, The Kantian Sublime: From Mortality to Art (NY: Oxford University Press, 1991).

 

Wilton Andrew, Turner and the Sublime (Chicago: University of Chicago Press, 1981).

 

Gene Ray, Terror and the Sublime in Art and Critical Theory: From Auschwitz to Hiroshima to September 11 (NY: Palgrave Macmillan, 2005).

 

Pierce Gillian B., Scapeland: Writing the landscape from Diderot’s Salons to the Postmodern Museum (Amsterdam and NY: Rodopi, 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת