חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  צילום, משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים
  Photography, Play and Performativity: Political Aspects  
0821-6621-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200209 מכסיקושיעור ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשנות השבעים והשמונים היה הצילום הפוליטי, הבריטי והאמריקאי, מושקע בסוגיות של ייצוג, פוליטיקה של זהויות ותיעוד. מגמה זו ביקשה להתנתק מהשיח המודרניסטי הממסגר את יצירת האמנות כאובייקט של תרבות גבוהה והמנותק מהחברה ומהיום יום. זרם זה ערער על תוקפו המציאותי של צילום,  תוך הישענות על שיח סמיוטי, פסיכואנליטי, פמיניסטי ופוסט קולוניאלי.

ביטויים למגמות אלו אפשר להבחין ביצירות של צלמים, כגון ברברה קרוגר, מרי ייטס, מרתה רוסלר, ואצל חוקרים כמו קובינה מרסר, רוזלינד קראוס, סטוארט הול, ג'ון טאג ולורה מלוי.

שנות התשעים מסמנות תפנית במגמות הנ"ל ובאסטרטגיות הצילום והאמנות הפוליטית לכיוונים של  פרפורמטיביות, משחק (playfulness), תהליך, וכן של מפגש אינטראקטיבי בין הצופים ליצירה, שנתפס כמייצר את הפוטנציאל הפוליטי.

קורס זה בוחן את המעבר התמטי מפוליטיקה של ייצוג לפרפורמטביות  בראי יצירות של אמנים, כגון סנטיאגו סיירה, שרון הייז, וטניה בורגרה. הקורס גם בודק את ביטויי הפרפורמטיביות בתוך ומחוץ לחלל המוזיאון. העבודות יידונו בקורס  תוך התייחסות לטקסטים של חוקרים, כמו ניקולא בוריו,  קליר בישופ, מייקל וורנר, וג'ודית בטלר.

הקורס גם דן בהבטים פרפורמטיביים  בצילום תיירותי, אלבום המשפחה, שימוש גרפיטי, ומסיבות רחוב,  וכן באסטרטגיות "משחקיות" של קולקטיבים תרבותיים, כמו  ה- Yes Men , וה- Center for Tactical Magic, במרחב הציבורי.

 

Course description

During the 1970s and 1980s in Britain and in the United States political photographers and photography theorists were invested in questions around ‘representation’, documentary photography and identity politics. Such photography practitioners often challenged photography’s supposed relationship with the ‘real’ as well as employed semiotic, psychoanalytic, feminist and postcolonial discourses in their analysis. The engagement with these discourses were a conscious break away from modernist debates which framed art works as aesthetic objects removed from everyday life. This course explores these new politicized notions in the practice of photographers like Barbara Kruger, Mary Yates, Martha Rosler, and in writings by photography theorists like Kobena Mercer, Rosalind Krauss, Stuart Hall, John Tagg and Laura Mulvey.

The 1990s nevertheless, notably marked a shift in political photography and art practices as they moved away from earlier strategies pertaining to ‘the politics of representation’ towards performativity, playfulness, process, participation, and interactive encounter between spectator and art work. This course examines these thematic and strategic shifts in works by photographers and artists like Santiago Sierra, Sharon Hayes, and Tania Bruguera who exhibited their work both inside and outside the museum. Such works are discussed in reference to texts by theorists like Nicolas Bourriaud, Claire Bishop, Michael Warner, and Judith Butler.

The political performative aspects are also dealt with in this course by examining tourist photography, the family album, graffiti and street parties. Additionally explored are disruptive art strategies executed in the public sphere by cultural collective like the Yes Men and the Center for Tactical Magic.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6621-01 צילום, משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים
Photography, Play and Performativity: Political Aspects
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קלורמן-עראקי נעמה

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

החוג לתולדות האמנות

צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים

 

Photography, Play and Performativity: Political Aspects

שיעור בחירה לתואר ראשון, 2 ש"ס

סמסטר  תשע"ח

 

מרצה: ד"ר נעמה קלורמן-עראקי

Nklorman@post.tau.ac.il

שעות קבלה בתיאום מראש

 

בשנות השבעים והשמונים היה הצילום הפוליטי, הבריטי והאמריקאי, מושקע בסוגיות של ייצוג, פוליטיקה של זהויות ותיעוד. מגמה זו ביקשה להתנתק מהשיח המודרניסטי הממסגר את יצירת האמנות כאובייקט של תרבות גבוהה והמנותק מהחברה ומהיום יום. זרם זה ערער על תוקפו המציאותי של צילום,  תוך הישענות על שיח סמיוטי, פסיכואנליטי, פמיניסטי ופוסט קולוניאלי.

ביטויים למגמות אלו אפשר להבחין ביצירות של צלמים, כגון ברברה קרוגר, מרי ייטס, מרתה רוסלר, ואצל חוקרים כמו קובינה מרסר, רוזלינד קראוס, סטוארט הול, ג'ון טאג ולורה מלוי.

שנות התשעים מסמנות תפנית במגמות הנ"ל ובאסטרטגיות הצילום והאמנות הפוליטית לכיוונים של  פרפורמטיביות, משחק (playfulness), תהליך, וכן של מפגש אינטראקטיבי בין הצופים ליצירה, שנתפס כמייצר את הפוטנציאל הפוליטי.

קורס זה בוחן את המעבר התמטי מפוליטיקה של ייצוג לפרפורמטביות  בראי יצירות של אמנים, כגון סנטיאגו סיירה, שרון הייז, וטניה בורגרה. הקורס גם בודק את ביטויי הפרפורמטיביות בתוך ומחוץ לחלל המוזיאון. העבודות יידונו בקורס  תוך התייחסות לטקסטים של חוקרים, כמו ניקולא בוריו,  קליר בישופ, מייקל וורנר, וג'ודית בטלר.

הקורס גם דן בהבטים פרפורמטיביים  בצילום תיירותי, אלבום המשפחה, שימוש גרפיטי, ומסיבות רחוב,  וכן באסטרטגיות "משחקיות" של קולקטיבים תרבותיים, כמו  ה- Yes Men , וה- Center for Tactical Magic, במרחב הציבורי.

 

During the 1970s and 1980s in Britain and in the United States political photographers and photography theorists were invested in questions around ‘representation’, documentary photography and identity politics. Such photography practitioners often challenged photography’s supposed relationship with the ‘real’ as well as employed semiotic, psychoanalytic, feminist and postcolonial discourses in their analysis. The engagement with these discourses were a conscious break away from modernist debates which framed art works as aesthetic objects removed from everyday life. This course explores these new politicized notions in the practice of photographers like Barbara Kruger, Mary Yates, Martha Rosler, and in writings by photography theorists like Kobena Mercer, Rosalind Krauss, Stuart Hall, John Tagg and Laura Mulvey.

The 1990s nevertheless, notably marked a shift in political photography and art practices as they moved away from earlier strategies pertaining to ‘the politics of representation’ towards performativity, playfulness, process, participation, and interactive encounter between spectator and art work. This course examines these thematic and strategic shifts in works by photographers and artists like Santiago Sierra, Sharon Hayes, and Tania Bruguera who exhibited their work both inside and outside the museum. Such works are discussed in reference to texts by theorists like Nicolas Bourriaud, Claire Bishop, Michael Warner, and Judith Butler.

The political performative aspects are also dealt with in this course by examining tourist photography, the family album, graffiti and street parties. Additionally explored are disruptive art strategies executed in the public sphere by cultural collective like the Yes Men and the Center for Tactical Magic.

 

 

חובות הקורס

נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות מחקר, השתתפות בדיונים ובתרגילי כיתה, מבחן.

 

מרכיבי הציון הסופי

 100%מבחן מסכם

 

*הסילבוס נתון לשינויים

 

תכנית קורס

 

 1. מבוא לקורס: פרפורמנס לעומת פרפורמטיביות

 

Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory,” Theatre Journal, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1988): 519-531.

 

 

 

סוגיות של ייצוג

 

 1. צילום והפוליטיקה של הייצוג

 

Victor Burgin, “Introduction” of Thinking Photography, (London: Macmillan, 1982) pp.1-14.

 

 

 1. דימויים בתקשורת ביקורת פמיניסטית 

 

לורה מאלווי,"עונג חזותי וקולנוע נרטיבי" (1975) תרגום: רועי רוזן. ללמוד פמיניזם: מקראה.

מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית, עורכות: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינמן, שרון הלוי, דינה חרובי, וסילביה פוגל-ביז'אווי (תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2006) עמ' 133-118. 

 

 

 1. צילום ייצוג  ופוליטיקה של זהויות

 

Kieran Connell, “Photographing Handsworth: photography, meaning and identity in a British inner city,” Patterns of Prejudice 46, no. 2 (2012): 128-153.

 

 

סוגיות של פרפורמטיביות (Performativity)

 1. אסתטיקת יחסים והפוליטיקה של השתתפות

 

Claire Bishop, “The Social Turn: Collaboration and Its Discontents,” in Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship (London and New York: Verso, 2012) pp. 41-77.

קריאה מומלצת:

Nicholas Bourriaud, Simon Pleasance, Fronza Woods, and Mathieu Copeland, Relational Aesthetics (France: Presses du réel, 2010) pp. 7-40.

 

 1. פרפורמטיביות, טמפורליות וסירקולציה

  

Vered Maimon, “Speaking to Strangers: Sharon Hayes and the Publics of Politics,” TDR: The Drama Review, Volume 59, no. 3, (Fall 2015): 29-48.

 

 1. פרפורמטיביות, מטריאליות ואמנות כמעשה עבודה

 

Amelia Jones, “Material Traces Performativity, Artistic “Work,” and New Concepts of Agency,” TDR: The Drama Review, Volume 59, no. 4, (Winter 2015): 18-35.

 

 1. אינטראקציות פוליטיות במרחב הרחוב

Judith Butler, “Bodies in Alliance and the Politics of the Street," in Sensible Politics the Visual Culture of Nongovernmental Activism,  Meg McLagan and Yates McKee eds., (New York: Zone Books 2012), pp 117-137.

 

Aaron Gach, “Love is a Souvenir: A Case Study,” Journal of Visual Culture, 2016, Vol.15  no. 1 (2016): 55-64.                                                                                                                           

 

 1. צילום ומסיבות רחוב כמרחב פוליטי

 

Julia Ramírez Blanco, “Reclaim The Streets! From Local to Global Party Protest,” THIRD TEXT Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, (July 2013) <http://www.thirdtext.org/reclaimthe-streets>

 

 1.   Culture Jamming ואמנות 'מצבים'  

Owen, Louise, “Identity Correction": The Yes Men and Acts of Discursive "Leverage" Performance Research - A Journal of Performing Arts,” Vol.16 no.2 (June 2011): 28-36. 

 

Dan Ollman and Sara Price, The Yes Men (Documentary Film 2003)

  

 1. פרפורמטיביות, אפקט ואקטיביזם 

 

Vered Maimon, “Surviving Images and Images of Survival: On Activestills’ Photographs of Protest,” in Activestills Photography as Protest in Palestine/Israel, edited by Vered Maimon and Shiraz Grinbaum (London: Pluto Press, 2016) pp. 182-196.

קריאה מומלצת:

Thomas Keenan, “Mobilizing Shame,” South Atlantic Quarterly 103 2-3(Spring/Summer2004): 435-449. 

 

 1. צילום תיירות ופרפורמטיביות

Jonas Larsen, “Families Seen Sightseeing Performativity of Tourist Photography,” Space and Culture, Vol 8, no. 4, (November 2016):416 – 434.

 

 

 1. שיעור חזרה: ייצוג לעומת פרפורמטיביות מבט מסכם

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת