חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן 1945-2015
  contemporary art in Japan 1945-2015  
0821-6610-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נעסוק בחומרים החזותיים שנוצרו ביפן ב70 השנים שעברו מאז תום המלחמה באסיה ובאוקיינוס השקט, תוך התמקדות באפקט המצטבר של טראומת וזיכרון המלחמה ונוכחותם בתרבות החזותית של יפאן כיום. במהלך השעורים ניתן מיקוד מיוחד להתפתחות השפה החזותית בתרבות היפאנית כמו קולנוע וצילום, מנגה ואנימציה, ציור ופיסול, מיצב ומיצג, וידאו ארט ומדיה חדשה. הקורס יעסוק באבחנות תאורטיות הנוגעות למושגים כמו נארטיבים, נארטיבים לאומיים, רב-קוליות, טראומה, זיכרון, הכחשה, אשמה, וייגע בשאלות הנוגעות לייצוגם של יחסים חברתיים ופוליטיים במסגרת התרבות החזותית.

 

Course description
Course engaging visual materials created in Japan in 70 years since the war ended in Asia and the Pacific, focusing on the cumulative effect of trauma and memory of war and the presence of Japanese visual culture today. During lessons can be special focus to the development of Japanese culture visual language like cinema and photography, manga and animation, painting and sculpture, installation and performance art, video art and new media. The course deals with theoretical observations relating to concepts such as narratives, national narratives, polyphonic, trauma, memory, denial, guilt, and will touch on questions relating to the representation of social and political relations within the framework of visual culture.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6610-01 טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן 1945-2015
contemporary art in Japan 1945-2015
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

זיכרון המלחמה וטראומת התבוסה בתרבות חזותית ביפן 2010-1945

 

War Memory and  the Defeat Trauma in Japanese Visual Culture, post 1945

course number 0821.6610.01  מספר קורס

 

ד"ר אילת זהר

קורס מבוא, סמסטר א' תשע"ה

יום ד'  14:00-16:00

 

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

דוא"ל:  ayelet.zohar@mail.huji.ac.il

 

 

בקורס נעסוק בחומרים החזותיים שנוצרו ביפן ב70 השנים שעברו מאז תום המלחמה באסיה ובאוקיינוס השקט, תוך התמקדות באפקט המצטבר של טראומת וזיכרון המלחמה ונוכחותם בתרבות החזותית של יפאן כיום. במהלך השעורים ניתן מיקוד מיוחד להתפתחות השפה החזותית בתרבות היפאנית כמו קולנוע וצילום, מנגה ואנימציה, ציור ופיסול, מיצב ומיצג, וידאו ארט ומדיה חדשה. הקורס יעסוק באבחנות תאורטיות הנוגעות למושגים כמו נארטיבים, נארטיבים לאומיים, רב-קוליות, טראומה, זיכרון, הכחשה, אשמה, וייגע בשאלות הנוגעות לייצוגם של יחסים חברתיים ופוליטיים במסגרת התרבות החזותית.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת