חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתית
  Gothic Architecture and Sculptures of the Great Cathedrals  
0821-6543-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'0800-1000206אמכסיקושיעור ד"ר שלום גילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הגותיקה שנולדה בצרפת בתחילת המאה ה-12, ושהתפשטה במהרה בכל רחבי האימפריה המערבית, מתאפיינת בעיקר בבנייה מונומטאלית, ובסגנון פיסול ייחודי שנועד לתקשר עם הצופה וללמדו את עיקרי הדוגמה הנוצרית. באמצעות התבוננות בקתדרלות הגדולות כמו סן. דני (St. Denis), שארטר (Chartres), רנס (Reims), אמיין (Amiens) ובורז' (Bourges), נלמד לזהות את מאפייני האדריכלות והסגנון הגותיים, ונדון באופן שכלולם לאורך הזמן. במהלך הקורס יבחנו תוכניות פיסוליות מקתדרלות אלו, על המשמעויות ההרמטיות ששוייכו להן. הקורס יבקש לערער על הנחה זו, ולבחון את אופן הפנייה של השפה החזותית אל בן הזמן ההוא, על הפרשנויות והמשמעויות החדשות הנטענות לתוכה, כאלו שאינן עוד תלויות במטיף הדתי ובמילה הדבורה.

Course description

The Gothic style, which was born in France at the beginning of the 12th century and which very quickly spread throughout the western empire, is characterized by its monumental structures and a unique sculptural style that is meant to communicate with the viewers and to teach them the essential ideas of the Christian Dogma. This course examines the architecture and sculptures of the great cathedrals such as St. Denis, Chartres, Reims, Amiens and Bourges. While most scholars have accepted the seemingly hermetic reading of the sculptural programs of these monuments, whose meaning could only be understood   by priests and scholars and interpreted by them, this course will undermine these notions, offering various meanings and interpretations, and thus suggesting the autonomy of the viewers.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6543-01 הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתית
Gothic Architecture and Sculptures of the Great Cathedrals
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שלום גילי

סילבוס מפורט/דף מידע

הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתית

Gothic Architecture and Sculptures of the Great Cathedrals

סמסטר ב' תשע"ט

2 ש"ס

מסגרת הקורס: שיעור בחירה לתואר ראשון ושני

שם המרצה: ד"ר גילי שלום                            

דואר אלקטרוני: gilish1@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

מרכיבי הציון הסופי: 10% השתתפות פעילה (הצגת מאמר בע"פ), 90% בחינה מסכמת 

תאור הקורס

הגותיקה שנולדה בצרפת בתחילת המאה ה-12, ושהתפשטה במהרה בכל רחבי האימפריה המערבית, מתאפיינת בעיקר בבנייה מונומטאלית, ובסגנון פיסול ייחודי שנועד לתקשר עם הצופה וללמדו את עיקרי הדוגמה הנוצרית. באמצעות התבוננות בקתדרלות הגדולות כמו סן. דני (St. Denis), שארטר (Chartres), רנס (Reims), אמיין (Amiens) ובורז' (Bourges), נלמד לזהות את מאפייני האדריכלות והסגנון הגותיים, ונדון באופן שכלולם לאורך הזמן. במהלך הקורס יבחנו תוכניות פיסוליות מקתדרלות אלו, על המשמעויות ההרמטיות ששוייכו להן. הקורס יבקש לערער על הנחה זו, ולבחון את אופן הפנייה של השפה החזותית אל בן הזמן ההוא, על הפרשנויות והמשמעויות החדשות הנטענות לתוכה, כאלו שאינן עוד תלויות במטיף הדתי ובמילה הדבורה.

 

The Gothic style, which was born in France at the beginning of the 12th century and which very quickly spread throughout the western empire, is characterized by its monumental structures and a unique sculptural style that is meant to communicate with the viewers and to teach them the essential ideas of the Christian Dogma. This course examines the architecture and sculptures of the great cathedrals such as St. Denis, Chartres, Reims, Amiens and Bourges. While most scholars have accepted the seemingly hermetic reading of the sculptural programs of these monuments, whose meaning could only be understood   by priests and scholars and interpreted by them, this course will undermine these notions, offering various meanings and interpretations, and thus suggesting the autonomy of the viewers.

 

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

(רשימת הקריאה הספציפית לכל מפגש תוגדר במהלך הסמסטר)

שיעור 1:  הרקע ללידת הגותיקה.

שיעור 2: לידת הגותיקה: כנסית המנזר סן. דני.

שיעור 4-3: שארטר מערב והרעיונות הסכולסטיים.

שיעור 6-5: הקתדרלה של שארטר – השערים המפוסלים בצפון ובדרום.

שיעור 8-7: הקתדרלה של נוטרדאם פריז: בין הדתי וה"חילוני".

שיעור 10-9: הקתדרלה של רנס: חידושים אמנותיים ומאבקי כוח.

שיעור 12-11: הקתדרלה של אמיין: פולחן הקדושים ורצפציה.

שיעור 13: הקתדרלה של בורז': מסורת וחידוש.

ביבליוגרפיה:

 

Abou-El-Haj, Barbara. “The Audiences for the Medieval Cult of Saints.” Gesta 30 (1991): 3–15.

 

-----. The Medieval Cult of Saints: Formations and Transformations. New York: Cambridge University Press, 1994.

 

-----. “Program and Power in the Glass of Reims.” In Radical Art History: International Anthologie, edited by Wolfgang Kersten, 22–33. Zurich: Zip, 1997.

 

-----. “The Urban Setting for Late Medieval Church Building: Reims and Its Cathedral Between 1210 and 1240.” Art History 11, no. 1 (1988): 17–41.

 

Bayard, Tanya. “Bourges Cathedral: The West Portals.” PhD diss., Columbia University, 1968.

 

-----. “Thirteenth–Century Modifications in the West Portals of Bourges Cathedral.” Journal of the Society of Architectures Historians 34, no. 2 (1975): 215–25.

 

Bevington, David M, ed. Homo, Memento Finis: the Iconography of Just Judgment in Medieval Art and Drama. Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 1985.

 

Bony, Jean. French Gothic Architecture of the 12th and 13th Centuries. Berkeley: University of California Press, 1983.

 

Branner, Robert. ed. Chartres Cathedral. New York and London: W. W. Norton and Company, 1969.

 

-----. Gothic Architecture. New York: Georges Braziller, 1961.

 

-----. “Historical Aspects of the Reconstruction of Reims Cathedral 1210–1241.” Speculum 37 (1961): 23–37.

 

-----. “The Labyrinth of Reims Cathedral.” Journal of the Society of Architectural Historians 21, no. 1 (1962): 18–25.

 

-----. “The North Transept and the First West Façades of Reims Cathedral.” Zeitschrift für Kunstgeschichte, 24 no. 3/4 (1961): 220–41.

 

Büchsel, Martin. “Salomon Portal in Chartres.” In Hiobs Gestalten: Interdisziplinäre Studien zu Bild Hiobs in Judentum und Christentum, edited by Markus Witte, 83–116. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012.

 

Cahn, Walter. “Romanesque Sculpture and the Spectator.” In Kahn, The Romanesque Frieze and its Spectator, 45–60.

 

-----. “The Tympanum of the Portal of Saint-Anne at Notre Dame de Paris and the Iconography of the Division of the Powers in the Early Middle Ages.” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 32 (1969): 55–72.

 

Bynum, Caroline Walker. The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200–1336. New York: Columbia University Press, 1995.

 

Camille, Michael. “Before the Gaze: The internal Senses and Late Medieval Practices of Seeing.” In Nelson, Visuality Before and Beyond the Renaissance, 197–223.

 

-----. Gothic Art: Glorious Visions. New York: Prentice Hall, 1997.

 

-----. The Gothic Idol: Ideology and Image-Making in Medieval Art. New York: Cambridge University Press, 1989.

 

Carruthers, Mary J.  The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

 

-----. “The Concept of Ductus, or Journeying Through a Work of Art.” In Rethoric Beyond Words: Delight and Persuasion in the Art of the Middle Ages, edited by Mary Carruthers, 190–213. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

 

Caviness, Madeline. Art in the Medieval West and its Audience. Aldershot and Burlington: Ashgate, 2001.

 

-----. Painting on Glass: Studies in Romanesque and Gothic Monumental Art. Aldershot: Ashgate, 1996.

 

-----. “Reception of Images by Medieval Viewers,” In Rudolph, A Companion to Medieval Art, 65–85.

 

Crossley, Paul. “Ductus and Memoria.” In Rhetoric Beyond Words: Delight and Persuasion in the Art of the Middle Ages, edited by Mary Carruthers, 214–49. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

 

Dale, Thomas. “Convention, Vision, and Real Presence in Romanesque Portrait Sculpture.” Gesta 46 (2007): 101–20.

 

Deschamps, Paul. French Sculpture of the Romanesque Period, Eleventh and Twelfth Centuries. New York: Harcourt Brace, 1930.

 

 

Fassler, Margot. “Liturgy and Sacred History in the Twelfth–Century Tympana at Chartres.” Art Bulletin 75, no. 3 (1993): 499–520.

 

-----. The Virgin of Chartres: Making History through Liturgy and the Arts. New Haven: Yale University Press, 2010.

 

Jennifer M. Feltman, ed. The North Transept of Reims Cathedral. Design, Construction and Visual Programs. London and New York: Routledge, 2016.

 

Focillon, Henri. The Art of the West. Vol: 2, Gothic. London: Phaidon, 1969.

 

Frankl, Paul. “The Chronology of Chartres Cathedral.” Art Bulletin 39, no. 1 (1957): 33–47.

 

------. “The Chronology of the Stained Glass in Chartres Cathedral.” Art Bulletin 45 (1963): 301–22.

 

Freedberg, David. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago and London: University of Chicago Press, 1989.

 

Gaposchkin, Cecilia M. “Portals, Processions, Pilgrimage, and Piety: Saint Firmin and Honoré at Amiens,” In Art and Architecture of Late Medieval Pilgrimage in Northern Europe and the British Isles, edited by Sarah Blick and Rita Tekippe, 217–42. Leiden: Brill, 2005.

 

Gertsman, Elina. “The Facial Gesture: (Mis)Reading Emotion in Gothic Art.” Journal of Medieval Religious Cultures 36, no. 1 (2010): 28–46.

 

----- and Jill Stevenson, eds. Thresholds of Medieval Visual Culture: Liminal Spaces. Woodbridge and Rochester, NY: Boydell Press, 2012.

 

Gould, Karen. “Illumination and Sculpture in Thirteenth-Century Amiens: The Invention of the Body of St. Firmin in the Psalter and Hours of Yolande of Soissons.” Art Bulletin 59, no. 2 (1977) : 161–66.

 

Grodecki, Louis. “The Transept Portal of Chartres Cathedral: The Date of Their Construction According to Archaeological Data.” Art Bulletin 23 (1951): 156–64.

 

Hahn, Cynthia. “Picturing the Text: Narrative in the Life of the Saints.” Art History 13, no. 1 (1990):1–33.

 

-----. Portrayed on the Heart: Narrative Effect in Pictorial Lives of Saints from the Tenth through the Thirteenth Century. Berkeley: University of California Press, 2001.

 

-----. “Vision.” In Rudolph, A Companion to Medieval Art, 44–64.

 

-----. “The Voices of Saints: Speaking Reliquaries.” Gesta 36, no. 1 (1997): 20–31.

 

-----. “What Do Reliquaries Do for Relics?” Numen 57 (2010): 284–316.

 

Hamburger, Jeffrey F. Nuns as Artists: The Visual Culture of a Medieval Convent. Berkeley: University of California Press, 1997.

 

----- and Anne-Marie Bouché, eds. The Mind’s Eye: Art and Theological Argument in the Middle Ages. Princeton, NJ: Department of Art and Archaeology, Princeton University, 2006.

 

Hinkle, William. “Kunze’s Theory of an Earlier Project of the West Portals of the Cathedral of Reims.” Journal of the Society of Architectural Historians 34 (1975): 208–14.

 

-----. Portal of the Saints of Reims Cathedral: A Study in Mediaeval Iconography. New York: College Art Association of America / Art Bulletin, 1965.

 

Jantzen, Hans. High Gothic: The Classic Cathedrals of Chartres, Reims and Amiens. Translated by James Palmes. New York: Pantheon Books, 1962.

 

Jung, Jacqueline E. “Beyond the Barrier: The Unifying Role of the Choir Screen in Gothic Churches.” Art Bulletin 82, no. 4 (2000): 622–57.

 

------. “Dynamic Bodies and the Beholder’s Share: The Wise and Foolish Virgins of Magdeburg Cathedral.” In Bild und Körper im Mittealter, edited by Kristin Marek, Raphaèle Preisinger, Marius Rimmele, Katrin Kärcher, 135–60. Munich: Wilhelm Fink, 2006.

 

-----. The Gothic Screen: Space, Sculpture, and Community in the Cathedrals of France and Germany, ca. 12001400. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

 

-----. “Peasant Meal or Lord’s Feast? The Social Iconography of the Naumburg Last Supper.” Gesta 42, no. 1 (2003): 39–61.

 

Kahn, Deborah, ed. The Romanesque Frieze and Its Spectator. London: Harvey Miller, 1992.

 

Katzenellenbogen, Adolph. The Sculptural Programs of Chartres Cathedral. Baltimore: John Hopkins Press, 1959.

 

-----. “Tympanum and Archivolts on the Portal of Saint Honoré at Amiens.” In De Artibus Opuscula 40: Essays in Honor of Erwin Panofsky, edited by Millard Meiss, 280–90. New York: New York University Press, 1961.

 

Kemp, Wolfgang. The Narrative of Gothic Stained Glass Windows. Translated by Caroline Dobson Saltzwedel. Cambridge Studies in New Art History and Criticism. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1997.

 

-----. “Work of Art and its Beholder: The Methodology of Aesthetic Reception.” In The Subject of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspective, edited by Mark A. Cheetham, Michael Ann Holly and Keith Moxey, 180–96. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

 

Kessler, Herbert L. Seeing Medieval Art. Peterborough, ON: Broadview Press, 2004.

 

-----. Spiritual Seeing: Picturing God’s Invisibility in Medieval Art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.

 

Kidson, Peter. “Bourges after Branner.” Gesta 39, no. 2 (2000): 147–56.

 

-----. “The Transept Portals.” In Chartres Cathedral, edited by Robert Branner, 194–206. New York and London: W. W. Norton and Company, 1969.

 

Le Goff, Jacques. “A Coronation Program for the Age of Saint Louis: The Ordo of 1250.” In Coronations: Medieval and Early Modern Monarchic Ritual, edited by János M. Bak, 46–57. Berkeley: University of California Press, 1990.

 

Lutan-Hassner, Sara. The South Porch of Chartres Cathedral. Leiden: Alexander Press, 2011.

 

Mâle, Emile. Religious Art in France of the Thirteenth-Century. Translated by Dora Nussey. London: J. M. Denlt & Sons / New York: E. P. Dutton, 1913.; Reprint, New York: Dover Publications, 2000.

 

Mathews, Karen R. “Reading Romanesque Sculpture: The Iconography and Reception of the South Portal Sculpture at Santiago de Compostela.” Gesta 39, no. 1 (2000): 3–12.

 

Meulen, Jan van der. “Recent Literature on the Chronology of Chartres Cathedral.” Art Bulletin 49 (1967): 152–72.

 

-----. Rüdiger Hoyer and Deborah Cole, Chartres: Sources and Literary Interpretations; A Critical Bibliography. Boston: Hall, 1989.

 

Murray, Stephen. A Gothic Sermon: Making a Contact with the Mother of God, Saint Mary of Amiens. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2004.

 

-----. Notre Dame Cathedral of Amiens: The Power of Change in Gothic. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

 

Nelson, Robert S., ed. Visuality Before and Beyond the Renaissance: Seeing as Others Saw. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

 

Nichols, Stephen G. Jr. Romanesque Signs: Early Medieval Narrative and Iconography. New Haven and London: Yale University Press, 1983.

 

Nicolai, Bernd. “Orders in Stone: Social Reality and Artistic Approach; The case of Strasbourg South Portal.” Gesta 41, no. 2 (2002): 111–28.

 

Nolan, Barbara. The Gothic Visionary Perspective. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977.

 

Nolan, Kathleen. “‘Ploratus and Chartres’: The Mothers in the Massacre of the Innocents at Chartres Cathedral,” Studies in Iconography 17 (1996): 95–141.

 

-----. “Ritual and Visual Experience in the Capital Frieze at Chartres.” Gazette des Beaux-Arts 123 (1994): 53.

 

Panofsky, Erwin. Gothic Architecture and Scholasticism. New York: Meridian Books, 1957.

 

Pinkus, Assaf. “Imaginative Response to Gothic Sculpture: The Bamberg Rider.” Viator 45, no. 1 (2014): 1–30.

 

-----. Patrons and Narratives of the Parler School: The Marian Tympana, 1350–1400. Munich: Deustcher Kunstverlag, 2009.

 

-----. Sculpting Simulacra in Medieval Germany, 1250–1380. Burlington: Ashgate, 2014.

 

-----. “Voyeuristic Stimuli: Seeing and Hearing in the Arena Chapel.” Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 59 (2011) : 7–26.

 

Réau, Louis. Iconographie de l’art chrétien. 3 vols. Paris : Presses Universitaire de France, 1955.

 

Recht, Roland. Believing and Seeing: The Art of Gothic Cathedrals. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

 

Rickard, Maricia R. “The Iconography of the Virgin Portal at Amiens.” Gesta 22, no. 2 (1983): 147–57.

 

Rowe, Nina. The Jews, the Cathedral and the Medieval City: Synagoga and Ecclesia in the Thirteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

 

-----. “Synagoga Tumbles, a Rider Triumphs: Clerical Viewers and the Fürstenportal of Bamberg Cathedral.” Gesta 45, no. 1 (2006): 15–42.

 

Rudolph, Conrad, ed. A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe. Oxford: Blackwell, 2006.

 

Sadler, Donna L. Reading the Reverse Façade of Reims Cathedral. Surrey : Ashgate, 2012.

 

Sauerländer, Willibald. Gothic Sculpture in France, 11401270. Translated by Janet Sondheimer. London: Thames and Hudson, 1972.

 

-----. “Romanesque Sculpture in its Architectural Context.” In Kahn, The Romanesque Frieze and Its Spectator, 17–44.

 

Schiller, Gertrud. Iconography of Christian Art. Translated by Janet Seligman. 5 vols. London: Lund Humphries, 1971.

 

Schwarz, Michael Viktor. “Retelling the Passion at Naumburg: The West-Screen and its Audience.” Artibus et Historiae 26, no. 51 (2005): 59–72.

 

Shalom, Gili “Reliving the Past in the Present: Martyrdom, Baptism, Coronation, and Participation in the Portal of the Saints at Reims,” Convivium IV, no. 2 (2017): 96–113.

 

Simson, Otto von. The Gothic Cathedral: The Origin of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. London : Routledge and Kegan Paul, 1956.

 

Snyder, Janet Ellen. Early Gothic Column-Figure Sculpture in France. Farnham: Ashgate, 2011.

 

 

Spitzer, Laura. “The Cult of the Virgin and Gothic Sculpture: Evaluating Opposition in the Chartres West Façade Capital Frieze.” Gesta 33 (1994): 132–50.

 

Williamson, Paul. Gothic Sculpture, 11401300. New Haven and London: Yale University Press, 1995.

 

 

 

 

 

  • ספרות מחקר נוספת בצרפתית תוצע לקוראי השפה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת