חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי
  White Cube and Communal Activism  
0821-6498-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'0900-1300 שיעור ד"ר סלע רונה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס דן בסוגיות של אקטיביזם קהילתי ומוזיאונים לאמנות. הוא ישלב בין תיאוריה ופרקטיקה וייערך בשיתוף פעולה עם מוזיאון תל-אביב לאמנות. הקורס עוסק באפשרות להרחיב  מבחינה מדעית ומעשית את קהלי היעד של המוזיאון ולהנגישו לאוכלוסיות שונות באמצעות התמקדות במוצגים מוזיאליים ותכנים המספרים נרטיבים של אוכלוסיות ספציפיות.  הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים של סוגיה זו ובהקניית כלים מעשיים בהנגשה של תכנים חזותיים ונרטיבים אלטרנטיביים. מספר שיעורים יוקדש למפגש עם קבוצות צעירים תוך שימת דגש על  אופני הבניית הנרטיב  האומנותי וקירוב המוזיאון והתכנים בהם הוא עוסק לקהילות פריפריאליות. הכוונה היא לגרום לצעירים לחפש את הנרטיב שלהם בתוך המוזיאון או להציע חלופות לאופני סיפור הנרטיב של אוכלוסיות מוחלשות. הקורס מותאם לתוכנית המצטיינים של החוג לתולדות האמנות.

Course description

The course deals with communal activism and art museums. It will combine theory and practice and will reflect the collaboration between the Tel Aviv Museum and the Tel Aviv University. The course will examine the opportunity to expand-scientifically and practically- the target audience of the museum while focusing on specific exhibits and on contents telling the narrative of weakened communities

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6498-01 הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי
White Cube and Communal Activism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר סלע רונה

סילבוס מפורט/דף מידע

הקובייה הלבנה ואקטיביזם קהילתי

ד"ר רונה סלע

 

הקורס דן בסוגיות של אקטיביזם קהילתי ומוזיאונים לאמנות. הוא ישלב בין תיאוריה ופרקטיקה וייערך בשיתוף פעולה עם מוזיאון תל-אביב לאמנות. הקורס עוסק באפשרות להרחיב  מבחינה מדעית ומעשית את קהלי היעד של המוזיאון ולהנגישו לאוכלוסיות שונות באמצעות התמקדות במוצגים מוזיאליים ותכנים המספרים נרטיבים של אוכלוסיות ספציפיות.  הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים של סוגיה זו ובהקניית כלים מעשיים בהנגשה של תכנים חזותיים ונרטיבים אלטרנטיביים. מספר שיעורים יוקדש למפגש עם קבוצות צעירים תוך שימת דגש על  אופני הבניית הנרטיב  האומנותי וקירוב המוזיאון והתכנים בהם הוא עוסק לקהילות פריפריאליות. הכוונה היא לגרום לצעירים לחפש את הנרטיב שלהם בתוך המוזיאון או להציע חלופות לאופני סיפור הנרטיב של אוכלוסיות מוחלשות. הקורס מותאם לתוכנית המצטיינים של החוג לתולדות האמנות.

 

הקורס יתקיים כולו במוזיאון תל-אביב לאמנות.

 

סמסטר א' ימי ב' 9:15-12:45

4 ש"ס

 

השתתפות בכל השיעורים- חובה

 

ציון

בניית מערכים, הדרכות ותרומה להבניית נרטיבים חלופיים ולמעורבות קהילתית חזותית- 100%

 

 

White Cube and Communal Activism

Dr. Rona Sela

The course deals with communal activism and art museums. It will combine theory and practice and will reflect the collaboration between the Tel Aviv Museum and the Tel Aviv University. The course will examine the opportunity to expand-scientifically and practically- the target audience of the museum while focusing on specific exhibits and on contents telling the narrative of weakened communities

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת