חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ממוצג לתערוכה: הירוגליפים מעידן הפירמידות ועד למרחב הסייבר
  From Artifact to Exhibition: Hieroglyphs from the Pyramids to Cyberspace  
0821-6496-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקושיעור ד"ר בן דור אבין שירלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסטודנטים יתלוו לאוצרת במסעה להפיכת אוסף אקלקטי של חפצים ממצרים העתיקה לתערוכה נושאית ומונגשת לקהל. נדון בשלבי בניית התערוכה החל מגיבוש הרעיון, הגדרת הפרקים הנושאיים, בחירת המוצגים, אופן ההצגה, שיקולי שימור ושחזור, הפקת חומרי עזר ושילוב אמצעי הנגשה.

בין הנושאים הכלליים שייבחנו במהלך הקורס: אפיונו של האוסף הארכיאולוגי לעומת אוספים אחרים, גישות שונות להצגת אוספים ארכיאולוגיים בארץ ובעולם, ביקורת תערוכות בנושאים ארכיאולוגיים, שכבות מידע בתערוכה והנגשת מידע לציבור.

בין הנושאים הפרטניים שיילמדו: סקירה היסטורית של תרבות מצרים העתיקה וביטוייה באמנות המצרית, טיבו של כתב החרטומים המצרי ושימושיו בתקשורת, בפולחן ובאמנות, סדרות פיקטוגרפיות בתקשורת החזותית העכשווית: אייקונים ואימוג׳י.

הסטודנטים מוזמנים לקחת חלק בתהליך היצירתי ולהגיש פרויקטים בנושאי התערוכה בתחומי העיצוב, ההנגשה או התיעוד.

Course description

The students will accompany the curator on her journey to transform an eclectic collection of ancient Egyptian artifacts into a thematic and accessible exhibition. We will explore the different phases of preparations including: the initial concept and the definition of the various themes; the choice of artifacts; the method of presentation; various considerations of conservation and restoration; production of accessory materials; and the integration of multi-media mediation to improve public accessibility.

General discussions will include: characterization of archaeological collections, different approaches to archaeological displays, critical analysis of archaeological exhibitions, information layers and public accessibility to deeper exhibition strata.

Specific discussions will include: historical survey of ancient Egyptian art and culture, hieroglyphic script and its employment in communications, cult and art, pictographic sets in contemporary visual media: icons and emojis.

Students are encouraged to participate in the creative process and submit exhibition-related projects in design, accessibility, and documentation.  

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6496-01 ממוצג לתערוכה: הירוגליפים מעידן הפירמידות ועד למרחב הסייבר
From Artifact to Exhibition: Hieroglyphs from the Pyramids to Cyberspace
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בן דור אבין שירלי

סילבוס מפורט/דף מידע

החוג לתולדות האמנות, הפקולטה לאמנות

ממוצג לתערוכה: הירוגליפים מעידן הפירמידות ועד למרחב הסייבר

 

תשע״ט, סמסטר א׳, 2 ש״ס, יום ה' 12:00-14:00

0821649601

ד״ר שירלי בן-דור אבין

054-5460470

bdevian@gmail.com

שעת קבלה: לפי תיאום מראש בטלפון 054-5460470

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים:

נוכחות חובה בכל המפגשים שייערכו במוזיאון ישראל  (ארבעה שיעורים כפולים, תאריכים מפורטים מטה).

קריאת ספרות לפני השיעור כפי שיפורסם ברשימת הקריאה.

הצגת רפרט בכיתה (כעשרים דקות) על נושא שיוחלט יחד עם המרצה ובאישורה. נושאי הרפרט ייקבעו בשיעור הרביעי ויוצגו במהלך הסמסטר בשילוב עם נושאי השיעור. רפרטים שלא ישולבו בשיעורים יוצגו בשיעור האחרון.

מטלת סוף קורס: עבודה בכתב או פרויקט בנושא שיאושר ע״י המרצה, רצוי הקשור לנושא הרפרט, אך אינו חייב להיות.

מרכיבי הציון הסופי:% 20 הצגת רפרט בכיתה, % 80 עבודה/פרויקט סוף קורס.

דרישת קדם: הסדנה מיועדת לתלמידים מצטיינים בשנה ג׳.

 

סילבוס מקוצר בעברית (ידיעון)

 

הסטודנטים יתלוו לאוצרת במסעה להפיכת אוסף אקלקטי של חפצים ממצרים העתיקה לתערוכה נושאית ומונגשת לקהל. נדון בשלבי בניית התערוכה החל מגיבוש הרעיון, הגדרת הפרקים הנושאיים, בחירת המוצגים, אופן ההצגה, שיקולי שימור ושחזור, הפקת חומרי עזר ושילוב אמצעי הנגשה.

בין הנושאים הכלליים שייבחנו במהלך הקורס: אפיונו של האוסף הארכיאולוגי לעומת אוספים אחרים, גישות שונות להצגת אוספים ארכיאולוגיים בארץ ובעולם, ביקורת תערוכות בנושאים ארכיאולוגיים, שכבות מידע בתערוכה והנגשת מידע לציבור.

בין הנושאים הפרטניים שיילמדו: סקירה היסטורית של תרבות מצרים העתיקה וביטוייה באמנות המצרית, טיבו של כתב החרטומים המצרי ושימושיו בתקשורת, בפולחן ובאמנות, סדרות פיקטוגרפיות בתקשורת החזותית העכשווית: אייקונים ואימוג׳י.

הסטודנטים מוזמנים לקחת חלק בתהליך היצירתי ולהגיש פרויקטים בנושאי התערוכה בתחומי העיצוב, ההנגשה או התיעוד.

 

 

From Artifact to Exhibition: Hieroglyphs from the Pyramids to Cyberspace

 

The students will accompany the curator on her journey to transform an eclectic collection of ancient Egyptian artifacts into a thematic and accessible exhibition. We will explore the different phases of preparations including: the initial concept and the definition of the various themes; the choice of artifacts; the method of presentation; various considerations of conservation and restoration; production of accessory materials; and the integration of multi-media mediation to improve public accessibility.

General discussions will include: characterization of archaeological collections, different approaches to archaeological displays, critical analysis of archaeological exhibitions, information layers and public accessibility to deeper exhibition strata.

Specific discussions will include: historical survey of ancient Egyptian art and culture, hieroglyphic script and its employment in communications, cult and art, pictographic sets in contemporary visual media: icons and emojis.

Students are encouraged to participate in the creative process and submit exhibition-related projects in design, accessibility, and documentation.  

 

תכנית הוראה מפורטת ל- 13 שיעורים (קריאת חובה מודגשת)

 

שיעור 1 – מבוא היסטורי למזרח הקדום (18.10.2018, תל אביב)

 

Liverani, M. 2013. The Ancient Near East: History, Society and Economy. Routledge. Introduction, unit 4: The Problem of Chronology: 9-16. חובה

 

 

שיעור 2 – מבוא היסטורי למצרים העתיקה (25.10.2018, תל אביב)

 

Shaw, I. 2003. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford.

מספרי עמודים לקריאת חובה יימסרו בשיעור הראשון

 

שיעור 3 – עקרונות האמנות המצרית, הקנון הרשמי והפרטי (1.11.2018, תל אביב)

 

Davis, W. 1989. The Canonical Tradition in Ancient Egyptian Art. Cambridge University Press. Cambridge: 7-37. חובה

 

Bourriau, J. 1988. Pharaohs and Mortals: Egyptian Art in the Middle Kingdom. Cambridge.

 

Robins, G. 1994. Proportion and Style in Ancient Egyptian Art. London.

 

Robins, G. 1997. The Art of Ancient Egypt. London.

 

שיעור 4 – המהפכה האמנותית הראשונה, דמות המלך המצרי ותקופת עמרנה (8.11.2018, תל אביב)

            חלקו השני של השיעור יוקדש לבחירת נושאי רפרט. נא להגיע מוכנים.

 

Laboury, D. 2011. Amarna Art. In Cooney, K. M. and Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0026vj6m חובה

 

שיעור 5 – אצירת אוסף ארכיאולוגי (29.11.2018, מוזיאון ישראל)

 

Barker, A. W. 2010. Exhibiting Archaeology: Archaeology and Museums. Annual Review of Anthropology 39: 293-308.  חובה

 

Tadmor, M. 1990. Displaying History: The Samuel Bronfman Biblical and Archaeological Museum. The Israel Museum Journal 9: 25-30.חובה

 

Thornton, A. 2012. Tents, Tours, and Treks: Archaeologists, Antiquities Services, and Tourism 

in Mandate Palestine and Transjordan. Public Archaeology 11: 195-216.

 

שיעור  6 – האוסף המצרי במוזיאון ישראל (29.11.2018, מוזיאון ישראל)

 

בן-תור, ד. 1997. המצרים הקדמונים בני האלמוות – אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן (קטלוג מס׳ 398). מוזיאון ישראל, ירושלים. חובה

 

בן-תור, ד. 1989. החרפושית – ראי לתרבות מצרים הקדומה (קטלוג מס׳ 303). מוזיאון ישראל, ירושלים.

 

בן תור, ד. ואח׳ 2016. פרעה בכנען – הסיפור שלא סופר (קטלוג מס׳ 637). מוזיאון ישראל, ירושלים.

 

שיעור 7 – כתב החרטומים המצרי, פענוח ושימושים (13.12.2018, מוזיאון ישראל)

 

Robinson, A. 2012. Cracking the Egyptian code : the revolutionary life of Jean-François Champollion. Thames & Hudson: London.קריאת חובה עמ׳ 15-27, 245-252

 

Wilkinson, R. H. 1992. Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture. Thames & Hudson: London.

קריאת חובה עמ׳ 8-12, 15, 17, 23, 31, 37, 41, 43, 65, 75, 77, 113, 121, 159, 163, 207, 209, 211,

 

שיעור 8 – תקשורת חזותית בעבר ובהווה: הירוגליפים ואימוג׳ים (13.12.2018, מוזיאון ישראל)

 

Silverman, D.P. 2011. Text and Image and the Origin of Writing in Ancient Egypt. In: Patch D. (ed.) Dawn of Egyptian Art. New York: 203-209.חובה

Alshenqeeti, H. 2016. Are Emojis Creating a New or Old Visual Language for New Generations? A Socio-semiotic Study. Advances in Language and Literary Studies 7(6): 56-69. חובה

Dresner, E., & Herring, S. C. 2010. Functions of the nonverbal in CMC: Emoticons and Illocutionary Force. Communication Theory 20(3): 249-268.

 

שיעור 9 – מאגיה ופולחן בכתב החרטומים (27.12.2018, מוזיאון ישראל)

 

Goelet, O., Faulkner, R.O., Andrews, C.A.R., Gunther, J.D. and Wasserman, J. 2015. The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day. Revised Edition. Chronicle Books: San Fransisco.

קריאת חובה: ‘Introduction’ בעמ' 29-34; ‘Magic in the Book of the Dead’ בעמ׳ 155-160.

 

Miniaci, G. 2010. The Incomplete Hieroglyphs System at the End of the Middle Kingdom. Revue d’égyptologie 61: 113-134.

שיעור 10 – ממוצג לתערוכה או: מהחפירה לגלריה (27.12.2018, מוזיאון ישראל)

 

Sjögren, L. 2012. The Museum Process. In: Burström, N.M. and Fahlander, F. (eds.) Matters of Scale: Processes and courses of events in the past and the present. Stockholm: 35-52. חובה

שיעור 11 – לצאת ממגדל השן: אמצעי הנגשה (3.1.2019, מוזיאון ישראל)

 

Pujol, L., Roussou, M., Poulou, S., Balet, O., Vayanou, M., and Ioannidis, Y. 2013. Personalizing Interactive Digital Storytelling in Archaeological Museums: The CHESS Project. In: Graeme, E., Sly, T., Chrysanthi, A., Murrieta-Flores, P., Papadopoulos, C., Romanowska, I., and Wheatley, D. (eds). Archaeology in the Digital Era. Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26-29 March 2012 vol. II. Amsterdam: 76-90. חובה

 

שיעור 12 – עיצוב תערוכות (3.1.2019, מוזיאון ישראל)

 

Macdonald, S. 2007. Interconnecting: Museum Visiting and Exhibition Design. CoDesign3(S1): 149-162. חובה

 

שיעור 13 – הצגת רפרטים (10.1.2019, תל אביב)

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת