חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשווית
  Pandemonium: Dionysian Characteristics in Contemporary Israeli Art  
0821-6477-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200213 מכסיקושיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פַּנְדֶמוֹנְיוּם (pandemonium) משמעותו ביוונית עתיקה – מהומה, רעש מחריש אוזנים, אנדרלמוסיה. זהו שלב במהלך פולחן האל דיוניסוס בו האקסטזה הדתית מגיעה לשיאה ומובילה להיטהרות ולקתרזיס. חניכה והיטהרות עומדים במוקד ההוויה בעולם העתיק, ובאורח מעניין, דימויים ומוטיבים דיוניסיים והקשרים לפולחן, חניכה, היטהרות וקתרזיס קיימים באופן גלוי או סמוי, במודע או שלא במודע ביצירתם של אמנים ישראליים. באופן כללי יותר, אמנים ישראליים רבים משלבים דימויים קלאסיים ומיתולוגיים ביצירתם, ולעתים ההקשר הדיוניסי עשוי לעלות מתוך פרשנות היצירה,והוא ישא משמעויות סימבוליות ומטאפוריות בהקשר להוויה העכשווית.

מחקר זה הינו השוואתי ובינתחומי ומעוגן במתודולוגיה של חקר ההתקבלות הקלאסית בתרבות עכשווית  (Classical Reception Studies). הקורס מציע בחינה של מאפיינים ודימויים דיוניסיים ביצירתם של אמנים ישראליים תוך השוואה למשמעותם המקורית של דימויים אלו, אשר תחדד דווקא את משמעותם העכשווית. במהלך הדיונים ייעשה שימוש במקורות עתיקים וספרות מחקר עכשווית.

בין הנושאים שיידונו: פולחן וקידוש בהקשר המקומי; מאפיינים של חניכה ויסורים בהקשרים פוליטיים ומגדריים; סאטיר וקנטאור – שונות ואחרות בחברה הישראלית; מושג הגבריות בהקשר הדיוניסי; החלל הבקכנלי; מאפיינים דיוניסיים ביצירה נשית; טכניקות עבודה בעלות אופי דיוניסי והקשרים לביוגרפיות אישיות ביצירתם של אמנים אינדיבידואליים; קתרזיס, פנדמוניום, אפותאוזיס ומות האלוהות. בין האמנים שיידונו: אסד עזי, אניסה אשקר, סיגלית לנדאו, יוסף קריסטפל, זוהר גוטסמן, יהושע בורקובסקי ואחרים.

Course description

Pandemonium  means turmoil, tremendous noise, chaos. Pandemonium  is the climax of the ritual for Dionysus and the religious ecstasy that leads to purification and catharsis. Dionysian images and motifs, and associations to ritual, initiation and purification, can be discerned in works by Israeli artists. Those features might be symbolical and metaphorical in relation to the contemporary Israeli experience. This course relies on a interdisciplinary research in the context of Classical Reception Studies, and offers an examination of Dionysian features in Israeli art. This discussion employs ancient and research sources.  Amongst the discussed topics are: ritual and consecration in a local context; features of initiation and ordeal in political and gender contexts; otherness in Israeli society; manliness in a Dionysian context; Dionysian features in works by women artists; Dionysian work techniques in relation to personal biographies of individual artists; Catharsis, pandemonium , apotheosis and the death of god. Amongst the discussed artists: Sigalit Landau, Anisa Ashkar, Asad Azi, Josseph Krispel, Zohar Gotesman, Joshua Borkovsky and others.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6477-01 פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשווית
Pandemonium: Dionysian Characteristics in Contemporary Israeli Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשווית

Pandemonium: Dionysian Characteristics in Contemporary Israeli Art

 

ד"ר נאוה סביליה שדה, 03-6408482, sadehnav@post.tau.ac.il

 

סמסטר א' תשע"ט

 

היקף – 2 ש"ס

 

שעת קבלה: יום רביעי, שעה 14.00, בניין מכסיקו, חדר מרצים

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות מלאה בשיעורים - חובה,  עמידה בבחינת סיום הקורס

 

מטלת סוף קורס: בחינה

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה מסכמת

 

 

פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשווית

פַּנְדֶמוֹנְיוּם (pandemonium) משמעותו ביוונית עתיקה – מהומה, רעש מחריש אוזנים, אנדרלמוסיה. זהו שלב במהלך פולחן האל דיוניסוס בו האקסטזה הדתית מגיעה לשיאה ומובילה להיטהרות ולקתרזיס. חניכה והיטהרות עומדים במוקד ההוויה בעולם העתיק, ובאורח מעניין, דימויים ומוטיבים דיוניסיים והקשרים לפולחן, חניכה, היטהרות וקתרזיס קיימים באופן גלוי או סמוי, במודע או שלא במודע ביצירתם של אמנים ישראליים. באופן כללי יותר, אמנים ישראליים רבים משלבים דימויים קלאסיים ומיתולוגיים ביצירתם, ולעתים ההקשר הדיוניסי עשוי לעלות מתוך פרשנות היצירה,והוא ישא משמעויות סימבוליות ומטאפוריות בהקשר להוויה העכשווית.

מחקר זה הינו השוואתי ובינתחומי ומעוגן במתודולוגיה של חקר ההתקבלות הקלאסית בתרבות עכשווית  (Classical Reception Studies). הקורס מציע בחינה של מאפיינים ודימויים דיוניסיים ביצירתם של אמנים ישראליים תוך השוואה למשמעותם המקורית של דימויים אלו, אשר תחדד דווקא את משמעותם העכשווית. במהלך הדיונים ייעשה שימוש במקורות עתיקים וספרות מחקר עכשווית.

בין הנושאים שיידונו: פולחן וקידוש בהקשר המקומי; מאפיינים של חניכה ויסורים בהקשרים פוליטיים ומגדריים; סאטיר וקנטאור – שונות ואחרות בחברה הישראלית; מושג הגבריות בהקשר הדיוניסי; החלל הבקכנלי; מאפיינים דיוניסיים ביצירה נשית; טכניקות עבודה בעלות אופי דיוניסי והקשרים לביוגרפיות אישיות ביצירתם של אמנים אינדיבידואליים; קתרזיס, פנדמוניום, אפותאוזיס ומות האלוהות. בין האמנים שיידונו: אסד עזי, אניסה אשקר, סיגלית לנדאו, יוסף קריסטפל, זוהר גוטסמן, יהושע בורקובסקי ואחרים.

 

Pandemonium  means turmoil, tremendous noise, chaos. Pandemonium  is the climax of the ritual for Dionysus and the religious ecstasy that leads to purification and catharsis. Dionysian images and motifs, and associations to ritual, initiation and purification, can be discerned in works by Israeli artists. Those features might be symbolical and metaphorical in relation to the contemporary Israeli experience. This course relies on a interdisciplinary research in the context of Classical Reception Studies, and offers an examination of Dionysian features in Israeli art. This discussion employs ancient and research sources.  Amongst the discussed topics are: ritual and consecration in a local context; features of initiation and ordeal in political and gender contexts; otherness in Israeli society; manliness in a Dionysian context; Dionysian features in works by women artists; Dionysian work techniques in relation to personal biographies of individual artists; Catharsis, pandemonium , apotheosis and the death of god. Amongst the discussed artists: Sigalit Landau, Anisa Ashkar, Asad Azi, Josseph Krispel, Zohar Gotesman, Joshua Borkovsky and others.

 

נושאי הקורס

תיתכן מסירה של ביבליוגרפיה נוספת במהלך הקורס.

קריאת החובה מסומנת בהדגש.

 

 

  1. פנדמוניום: מהות החוויה הדיוניסית בעולם העתיק

 

רנטה רוזנטל הגינבוטום, "היין הוא ראי הנשמה", דיוניסוס ופמלייתו באמנות ארץ-ישראל, קטלוג תערוכה, מוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה, תשנ"ט 1998 .

 

נאוה סביליה שדה, "שכרותו של הרקלס בפסיפס מציפורי – התבזות או התקדשות?",  קתדרה 127, 2008, עמ' 5-32.

 

 

  1. האמנות הישראלית והעולם העתיק

 

שרה ברייטברג סמל, "אגריפס נגד נמרוד", קו, 9, 2003.

 

Nava Sevilla-Sadeh, "Opening Raffi’s Box: Neither a Sabra, Nor a Geranium", Studies in Visual Arts and Communication - an International Journal 4 (1), 2017, pp. 1-15.  http://journalonarts.org/current-issue/

 

 

  1. החוויה הדיוניסית בהקשר המקומי: קידוש אדמה, פולחן ומקום

 

Nava Sevilla-Sadeh,  "Les rites de passage: Features of  Ritual and Initiation in Works by Sigalit Landau and Anisa Ashkar", Visual Resources, 2018 (forthcoming).

 

נעמי אביב, "צומוד: על אניסה אשקר והתערוכה 'זיפת' שהוצגה בגלריה נלי אמן ב- 2010", בתוך: אניסה אשקר – זיפת (קטלוג) (תל אביב: מועצת הפיס לתרבות ואמנות, 2012).

 

אוחנה דוד ורוברט ס' ויסטריך (עורכים), "נוכחות המיתוסים ביהדות, בציונות ובישראליות", בתוך: מיתוס וזיכרון: גלגוליה של התודעה הישראלית,  ירושלים: מכון ון ליר, תשנ"ז 1996 , 11-37.

 

בן עמוס אבנר, "במעגל הרוקד והמזמר: טקסים וחגיגות פטריוטיים בחברה הישראלית", בתוך: בן עמוס אבנר ובר טל דניאל (עורכים), פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2004, 275-315.

 

 

  1. החלל הבכחנלי

 

טלי תמיר, "עיכול קולקטיבי ונימוסי שולחן", מתוך: סיגלית לנדאו, ברלין, עורכים רות רונן וגבריאל הורן, עמ' 11-69, ובאתר:

http://talitamir.com/catalog/album/196

 

  1. יצורים דיוניסיים כמטאפורות לשונות ואחרות בחברה הישראלית

 

Nava Sevilla-Sadeh, “Bacchanalia: Dionysian Aspects as symbols of Otherness in the Artwork of the Painter Asad Azi”,  Journal of Arts and Humanities, Vol. 2 N. 7, 2013.  http://www.theartsjournal.org/index.php/site

 

Nava Sevilla-Sadeh,  “Divine Love: The Reception of Leda and the Swan Myth in Works by Jewish and Arab Israeli Artists - Contexts and Meanings”, Journal of Arts and Humanities 3 (8), 2014, pp. 51-64. http://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/512/299

 

  1. מיניות, פוריות ודקדנס: הגבר הישראלי כסאטיר מצוי

 

רפאל, ש. 2009. "זין בעין: עירום גברי באמנות ישראלית עכשווית", ז-ב-ע (קטלוג תערוכה). תל-אביב: גל און מקום לאמנות.

 

James Arieti, "Nudity in Greek Athletics", The Classical World, 1975, 69: 431-436.

 

Hedreen, G., "Silens, Nymphs and Maenads", in The Journal of Hellenic Studies, 1994, 114: 47-69.

Lissarague, F., "The Sexual Life of the Satyrs", in Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, edited by Halperin DM, Winkler JJ, Zeitlin F., Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990: 53-81.

 

  1. הבקכות – מאפיינים דיוניסיים ביצירה נשית

 

נאוה סביליה שדה, "מאפיינים דיוניסיים באמנות נשים עכשווית בישראל", פרסומי כנס נשים ומגדר באמנויות בישראל פברואר 2017.

https://docs.wixstatic.com/ugd/96819b_d9cd12d7deb64af2b4b5be786c4390a2.pdf

 

Nava Sevilla Sadeh, “Textiles and Contexts: Reflections on Classical Aesthetics and Mythological Metaphors in Yiqing Yin’s Installation “In–Between”, Venice Biennale 2013”, The International Journal of Arts, Theory and Historyhttp://ijath.cgpublisher.com/

 

Nava Sevilla-Sadeh, "Street Maenadism: Features and Metaphors of Dionysian Ritual in the Work Ever is Over All  by Pipilotti Rist", Source: Notes in the History of Art 37 (1), 2017, pp. 60-70. http://www.journals.uchicago.edu/toc/sou/current

 

  1. פנדמוניום עכשווי: אפותאוזיס ומות האלוהות

 

סביליה שדה, נ., "דיוניסוס בסנטר – שלוש תערוכות בהשראה קלאסית, תל-אביב, מרץ – יוני 2013", טרמינל – כתב עת לאמנות עכשווית, גליון 50, 26-30, 2013.

חגי כנען, "המטא-אופטיקה של יהושע בורקובסקי, או ציר הציור הוא ציר הציור הוא", ירוק ורונזה – יהושע בורקובסקי: ציורים, 1987 – 1912 (קטלוג תערוכה), ירושלים, 2013.

אמיתי מנדלסון, "תחיית היפה: אמנים ישראלים עכשוויים עוסקים ביופי", פרוטוקולים: היסטוריה ותיאוריה, כתב העת של בצלאל, 3, 2006.

Nava Sevilla-Sadeh, “Dionysian Inspiration: The Contribution of Classical Reception Studies Methodology to the Interpretation of Current Curatorial Concepts”, The International Journal of Art and Art History 3 (1), 2015, pp. 19-61. http://ijaahnet.com/vol-3-no-1-june-2015-ijaah

 

Sevilla Sadeh, N. (2014). “A Sublime Vision: Classical Concepts of Sublimation in Classical and Hellenistic Sculptural Goddess Images and Their Manifestation in Artworks by Two Contemporary Israeli Artists – Lea Avital and Ayala Serfaty”, Consciousness, Literature and the Arts, Vol. 15, n. 1, April. http://blackboard.lincoln.ac.uk/bbcswebdav/users/dmeyerdinkgrafe/current/sadeh.html

 

ביבליוגרפיה:

 

אמנות קלאסית:

 

נאוה סביליה שדה, "אריגים שזורים באשליות: היבטים מגדריים ו'הנשגב' בדימויי נצחון נשיים באתונה הקלאסית." הפרוטוקולים: היסטוריה ותיאוריה, כתב העת של בצלאל, 10 2008. http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1220527665/1220540144

 

נאוה סביליה שדה, "מפגשים מיתולוגיים", זמנים 100, 2007, 18-27.

 

James Arieti, “Nudity in Greek Athletics”, The Classical World , 69, 1975, 431-436.

Larisa Bonfante, Nudity as a Costume in Classical Art. American Jurnal of  

 Archeology, 93, 1989, 543-70.

Ada Cohen, “Portrayals of Abduction in Greek Art: Rape or Metaphor?” In  Natalie

            Boymel Kampen (Ed.), Sexuality in Ancient Art ,Cambridge: University

            Press,   1996, 117-135.

Lin Foxhall, Studying Gender in Classical Antiquity, Cambridge, 2013.

Eva Keuls, The Reign of the Phallus - Sexual Politics in Ancient Athens

            (Berkeley: University of California Press, 1986, 65-75.

John Hurwit, J., The Art and Culture of Early Greece 1100 - 480 B.C. , Ithaca,

            N.Y.: Cornell University Press, 1987.

Jerome Pollitt, Art and experience in classical Greece (Cambridge: University Press,

            1972.

Jerome Pollitt, "Early Classical Greek Art in a Platonic Universe", Greek Art Archaic

            into Classical - A Symposium held at the University of Cincinnati April 2-3,

            1982, Boulter C.G. (Ed.), Leiden: E.J. Brill, 1985, 96-111.

Josephine Crawley Quinn, “Herms, Kouroi and the Political Anatomy of Athens”,

            Greece and Rome, 54, 2007, 82-99.

Andrew Stewart, Greek sculpture: an exploration, New Haven: Yale University

            Press, 1990, 108-110.

Andrew Stewart, Art, Desire and the Body in Ancient Greece, Cambridge: University

            Press, 1997, 7-12, 24-34, 63-71,

Andrew Stewart, Greek sculpture: an exploration, New Haven: Yale University

            Press, 1990, 105-106.

Andrew Stewart, “Rape?” In Ellen D. Reeder (Ed.), Pandora: Women in Classical

            Greece, Baltimore, Md: Trustees of the Walters Art Gallery in association

            with Princeton University Press, Princeton, N. J., 1995, 74-90.

Vermeule, Emily, Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry,

            Berkeley: University of California Press, 1979.

Vernant, Jean-Pierre, Mortals and Immortals: Collected Essays. Eds. Jean-Pierre

            Vernant and Froma I. Zeitlin, Trans. Andrew Szegedy-Maszak and Deborah

            Lyons, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

Donlan, Walter, “The Origins of Kalos Kagathos.” American Journal of Philology,

            94, 1973, 365-74.

John Winkler, “Phallos Politikos: Representing the Body Politic in Athens”,

            Differences: A journal of Feminist Cultural Studies, 2.1, 1990,  29-45.        

 

אמנות ישראלית ועכשווית:

נעמי אביב, "צומוד: על אניסה אשקר והתערוכה 'זיפת' שהוצגה בגלריה נלי אמן ב- 2010", אניסה

            אשקר – זיפת (קטלוג), תל אביב, 2012.

אסתר דותן (עורכת), עדי נס: תצלומים חדשים (קטלוג תערוכה), תל אביב: מוזיאון תל אביב

            לאמנות, 2001.

דינה יקרסון, ארטיפקט – יונתן אפק ומידד אליהו (קטלוג תערוכה), ירושלים: סדנאות האמנים,

            2013.

חגי כנען, "המטא-אופטיקה של יהושע בורקובסקי, או ציר הציור הוא ציר הציור הוא", ירוק

            ורונזה – יהושע בורקובסקי: ציורים, 1987 – 1912 (קטלוג תערוכה), ירושלים, 2013.

אמיתי מנדלסון, "תחיית היפה: אמנים ישראלים עכשוויים עוסקים ביופי", פרוטוקולים:

            היסטוריה ותיאוריה, כתב העת של בצלאל, 3, 2006.

נאוה סביליה שדה, " מוות יפה: דימויי 'יפי הבלורית והתואר' בין אתונה הקלאסית לישראל של

            שנות האלפיים", מותר – כתב העת של הפקולטה לאמנויות אוניברסיטת תל-אביב, 18,

            2012, 79-88.

מרדכי עומר, אמנות ישראלית בת-זמננו: מקורות וזיקות, תל אביב, 2006.

מרדכי עומר, יוסף קריספל (קטלוג תערוכה), תל אביב: מוזיאון תל-אביב לאמנות, 2009.

גדעון עפרת, בהקשר מקומי, תל-אביב, 2004.

גדעון עפרת, ביקורי אמנות: פרקים על אמנים ישראלים. ירושלים, 2005.

גדעון עפרת, אמנות מינורית : אמנות בישראל בשחר שנות האלפיים, ירושלים, 2010.

שגיא רפאל, "זין בעין: עירום גברי באמנות ישראלית עכשווית", ז-ב-ע (קטלוג תערוכה), תל-

            אביב: גל און מקום לאמנות, 2009.

שרית שפירא, זה לא צבר, זה גרניום, רפי לביא: עבודות מ- 1950 עד 2003, קטלוג תערוכה.

            ירושלים: מוזיאון ישראל, 2003.

טלי תמיר, "עיכול קולקטיבי ונימוסי שולחן", מתוך: סיגלית לנדאו, ברלין, עורכים רות רונן

            וגבריאל הורן, עמ' 11-69, ובאתר: http://talitamir.com/catalog/album/196

 

Kristeva, Julia, Powers of Horror: an Essay on Abjection, Translated by Leon S.

            Roudiez, New York, 1982.

Ofrat, Gideon, "At Roof Top Height", In The Country, 25- 35, Jerusalem, 2003.

Ofrat, Gideon, L’autre Derrida. Tel Aviv, 2008.

Sally O’Reilly, The Body in Contemporary Art, London, 2009.

Leider, Philip, “Israel’s Guernica.” In The Country, 36-40, Jerusalem, 2003.

Ronen, Ruth, “The Body Decomposed, Moving as One.” In Sigalit Landau. Edited by

 Gabriele Horn, Ruth Ronen, 223-242 Ostfildern, 2008.

Wizgan, Ilan, “The Freeazing and Melting Point”, In Sigalit Landau: One Man’s Floor

            is Another Man’s Feelings, Paris, 2011.

חקר ההתקבלות:

סביליה שדה, נ., "דיוניסוס בסנטר – שלוש תערוכות בהשראה קלאסית, תל-אביב, מרץ – יוני

            2013", טרמינל – כתב עת לאמנות עכשווית, גליון 50, 26-30, 2013.

נאוה סביליה שדה, "מאפיינים דיוניסיים באמנות נשים עכשווית בישראל", פרסומי כנס נשים

            ומגדר באמנויות בישראל פברואר 2017.

https://docs.wixstatic.com/ugd/96819b_d9cd12d7deb64af2b4b5be786c4390a2.pdf

 

Hardwick, Lorna, Reception Studies, Oxford: Published for the Classical Association

            [by] Oxford, 2003.

Hardwick, Lorna, and Christopher Stray, eds. A Companion to Classical Receptions,

            Malden, Ma, 2008.

Martindale, Charles, and Richard F. Thomas. Classics and the Uses of Reception.

            Malden, MA; Oxford, 2006.

Neville Morley, Antiquity and Modernity, Chichester, U.K.; Malden, MA, 2009, 141.

N. Sevilla-Sadeh, "Street Maenadism: Features and Metaphors of Dionysian Ritual in

            the Work Ever is Over All by Pipilotti Rist", Source: Notes in the History of

            Art 37 (1), 2017, pp. 60-70. http://www.journals.uchicago.edu/toc/sou/current

N. Sevilla-Sadeh, "Opening Raffi’s Box: Neither a Sabra, Nor a Geranium", Studies in

            Visual Arts and Communication - an International Journal 4 (1), 2017, pp. 1-15.  

            http://journalonarts.org/current-issue/

Sevilla Sadeh, N., “Textiles and Contexts: Reflections on Classical Aesthetics and

            Mythological Metaphors in Yiqing Yin’s Installation “In–Between”, Venice

 Biennale 2013”, The International Journal of Arts Theory and History,

2015, Volume 10Issue 4, 2015,

pp.1-12. http://ijath.cgpublisher.com/product/pub.231/prod.91

Sevilla Sadeh, N. , “A Sublime Vision: Classical Concepts of Sublimation in Classical

            and Hellenistic Sculptural Goddess Images and Their Manifestation in

            Artworks by Two Contemporary Israeli Artists – Lea Avital and Ayala

Serfaty”, Consciousness, Literature and the Arts, 2014, Vol. 15, n. 1, April. http://blackboard.lincoln.ac.uk/bbcswebdav/users/dmeyerdinkgrafe/current/sadeh.html

Sevilla Sadeh, N.,  “Bacchanalia, Dionysian Aspects as symbols of Otherness in the

            Artwork of the Painter Asad Azi”, Journal of Arts and Humanities, 2013, Vol. 2

            N. 7.  http://www.theartsjournal.org/index.php/site

Sevilla Sadeh, N., “The Arena of Thanatos:  Psuché, Soma and Sigalit Landau’s Body

            Representation – a Comparative Study”, Journal of Aesthetics & Culture, Vol.

            7, 2015.   http://dx.doi.org/10.3402/jac.v7.27640

Sevilla Sadeh, N.. “Dionysian Inspiration: The Contribution of Classical Reception

 Studies Methodology to the Interpretation of Current Curatorial Concepts”,

The International Journal of Art and Art History, 3 (1), June, 2015, pp.

19-61. http://ijaahnet.com/vol-3-no-1-june-2015-ijaah

Sevilla Sadeh, N., “Divine Love: The Reception of Leda and the Swan Myth in Works

            by Jewish and Arab Israeli Artists - Contexts and Meanings”, Journal of Arts

            and Humanities,  2014, Vol. 3, n. 8, September.

            http://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/512/299

N. Sevilla-Sadeh, “A Sublime Vision: Classical Concepts of Sublimation in

            Classical and Hellenistic Sculptural Goddess Images and Their

            Manifestation in Artworks by Two Contemporary Israeli Artists – Lea

            Avital and Ayala Serfaty”, Consciousness, Literature and the Arts 15

            (1), 2014 (open access). http://www.dmd27.org/sadeh.html

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת