חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית
  Heaven is Awaiting: Mausolea of Mughal Architecture  
0821-6455-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000213 מכסיקושיעור ד"ר הגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השליטים המוגולים ששלטו על תת-היבשת ההודית במאות ה-17-16, בנו מבנים מונומנטליים להכביר: קברים, ארמונות, מסגדים וגם גני-ענק שבהם התגוררו במשך תקופות ארוכות. כל אחד מהשליטים בנה לו אחוזת קבר המשקפת את זכרון העבר, לרוב המומצא, של המקום ושל השושלת עצמה, את ההווה המפואר והעוצמתי ואת העתיד בדמות מוקדים של הנצחה והמשכיות. התאג' מהאל באגרה – קברה של ממתאז מהאל, אשתו האהובה של השליט הוא הדוגמא האולטימטיבית המצביעה הן על האג'נדה של השליטים ועל השימוש התעמולתי שעשו במבנים שהזמינו והן על הרב-תרבותיות וההשפעות החיצוניות על השושלת ועל פטרונותה.

Course description

The Mughal rulers of India were the proud patrons of monumental architecture. They had built mausolea, palaces, mosques and huge gardens in which they lived for long periods of time. Each of these rulers was buried in such a mausoleum reflecting both past, present and future. Every one of them desired to commemorate the glorious past, often invented, the victorious present and the everlasting glory of the dynasty. The Taj Mahal in Agra is a fine example of such presemptions. It was built to house the earthly remains of Mumtaz Mahal, the beloved wife of the Emperor Shah-Jahan. Or was it?

We will analyze each and every tomb looking for hidden agendas and propagandist message and we’ll also explain the unique multicultural mix of India that gave birth to such phenomenal architecture.         

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6455-01 בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית
Heaven is Awaiting: Mausolea of Mughal Architecture
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר הגר נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע

בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית

 

Heaven is awaiting: Mausolea of Mughal Architecture

0821645501

 

סמסטר , ב' תשע"ח

 

הפקולטה לאמניויות: החוג לתולדות האמנות

 

ד"ר נעמי הגר

 

שיעור, 2 ש"ס

 

שעות קבלה: עפ"י תיאום טלפוני

טלפון: 054-3186379

דוא"ל: nomihe@gmail.com

 

השליטים המוגולים ששלטו על תת-היבשת ההודית במאות ה-17-16, בנו מבנים מונומנטליים להכביר: קברים, ארמונות, מסגדים וגם גני-ענק שבהם התגוררו במשך תקופות ארוכות. כל אחד מהשליטים בנה לו אחוזת קבר המשקפת את זכרון העבר, לרוב המומצא, של המקום ושל השושלת עצמה, את ההווה המפואר והעוצמתי ואת העתיד בדמות מוקדים של הנצחה והמשכיות. התאג' מהאל באגרה – קברה של ממתאז מהאל, אשתו האהובה של השליט הוא הדוגמא האולטימטיבית המצביעה הן על האג'נדה של השליטים ועל השימוש התעמולתי שעשו במבנים שהזמינו והן על הרב-תרבותיות וההשפעות החיצוניות על השושלת ועל פטרונותה.

 

The Mughal rulers of India were the proud patrons of monumental architecture. They had built mausolea, palaces, mosques and huge gardens in which they lived for long periods of time. Each of these rulers was buried in such a mausoleum reflecting both past, present and future. Every one of them desired to commemorate the glorious past, often invented, the victorious present and the everlasting glory of the dynasty. The Taj Mahal in Agra is a fine example of such presemptions. It was built to house the earthly remains of Mumtaz Mahal, the beloved wife of the Emperor Shah-Jahan. Or was it?

We will analyze each and every tomb looking for hidden agendas and propagandist message and we’ll also explain the unique multicultural mix of India that gave birth to such phenomenal architecture.         

 

דרישות הקורס:

אין דרישות מוקדמות.

מרכיבי הציון הסופי:

מבחן: 100%

 

תכנית הוראה:

 

  1. מבואות

 

תולדות השליטה המסלמית בהודו

Richard M. Eaton, "Introduction," in India's Islamic Traditions, edited by idem, New Delhi, 2003, pp. 1-34.

 

  • היסטורי: עידן האימפריות הפוסט מונגוליות

 

מבוא היסטורי: האימפריה המוגולית

L. Balabbanlilar, “Lords of the Auspicious Conjunction: Turco-Mongol Imperial identity on the subcontinent, “Journal of World History, 18/1 (2007), pp. 1-39.

 

מבוא אומנותי: הארכיטקטורה המסלמית בהודו (מאות 15-12)

Anthony Welch, ”Epigraphs, Scripture, and Architecture in the early Delhi Sultanate,” Muqarnas, 19(2002), pp.12-43.

 

  1. השריעה וסוגיית הקבורה

T. Leisten, “Between Orthodoxy and Exegesis: Some aspects of attitudes in the Shari`a towards funerary Architecture,” Muqarnas 7(1990), pp. 12-22.

 

  1. אחוזות קבר

 

קברו של באבר

Salome Zajadaez-Hastenrath: “A Note on Babur’s Lost Funerary Enclosure at Kabul,” Muqarnas 14(1997), pp. 135-142.

 

קברו של המאיון

G.D. Lowry, “Humayun's Tomb: form, function and meaning, “ Muqarnas 4(1987), pp. 133‐148.

קברו של אכבר

Laura E. Parodi, “Solomon, The Messenger and the Throne: Themes from a Mughal tomb, “ East and West 51(2001), pp. 127-142.

 

קברו של אעתמאד אל-דולה

Amina Okada & Jean-Louis Nou, A Jewel of Mughal India, Milan, 2003, pp. 11-24.

 

קברו של ג'האנגיר

K. Mahmud, “The Mausoleum of Emperor Jahangir,” Arts of Asia 13/1(1983), pp. 57-66.

 

התאג' מהאל

W.A. Begley, “The Myth of the Taj Mahal and a new Theory of Its Symbolic Meaning,” The Art Bulletin 61/11(1979), pp. 7-37.

E. Koch, “The Taj Mahal: Architecture, Symbolism, and Urban Significance,” Muqarnas 22(2005), pp. 128-149.

Krupali Uplekar & al., “History, Morphology and Perfect Proportions of Mughal Tombs: the secret to creation of Taj Mahal, “ Archnet-IJAR 4(2010), pp. 158-178.

 

 

  1. סיכום: הארכיטקטורה המסלמית בהודו באספקלריה השוואתית

 

R. Balasubramaniam,”On the Modular Design of Mughal Riverfront Funerary Gardens,” Nexus Network Journal https://ci4.googleusercontent.com/proxy/CBxkcUb6IqqPJFiaTaMtIVfEnh2cY9mjNrCfzhefFjYRkFpsPlUpn5mFuBUuJ8zKgZm2rEqWyqnXmPP9cPsi3O9oCOx9sPSsViR3Ie2T4VtXfZLTPoM_aTAJ2w=s0-d-e1-ft#http://search.proquest.com/assets/r20171.5.0.370.1211/core/spacer.gif12/2https://ci4.googleusercontent.com/proxy/CBxkcUb6IqqPJFiaTaMtIVfEnh2cY9mjNrCfzhefFjYRkFpsPlUpn5mFuBUuJ8zKgZm2rEqWyqnXmPP9cPsi3O9oCOx9sPSsViR3Ie2T4VtXfZLTPoM_aTAJ2w=s0-d-e1-ft#http://search.proquest.com/assets/r20171.5.0.370.1211/core/spacer.gif(2010), pp. 271-285. 

M. Brand, “Orthodoxy, Innovation, and Revival: Consideration of the Imperial Mughal tomb architecture,” Muqarnas 10(1993), pp. 323-334.

L. Golombek, “From Tamerlane to the Taj Mahal,“ in Essays in Islamic Art and Architecture, edited by A. Daneshvari, Costa Mesa, Calif., 1981, pp. 43-50.

John D. Hoag, “The Tomb of Ulugh Beg and Abdu Razzaq at Ghazni, A model for the Taj Mahal,” Journal of the Society of Architectural Historians 27(1968), pp. 234-248.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת