חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסול דיוקנאות באיטליה
  Bronze of Wax, White Marble or Colored Clay : Italian Portrait Sculpture                             
0821-6440-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הנדלר יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור ישים לו למטרה לבחון את מנעד רחב ככל האפשר של דיוקנאות מפוסלים שנעשו באיטליה מן המאה ה-15 ועד למאה ה-17 .לאורך המפגשים נציג את השאלות התיאורטיות המתבקשות סביב סוגיית הדיוקן המפוסל (תחיה של מסורות עתיקות, יחס היסטוריוגרפי לדיוקן מוזארי ואילך, ציר המתח בין דימיון למציאות, היחס בין הפסל לצופה, מיקום הפורטרטים המפוסלים מול שאר טכניקות ההצגה האמנותית שלדמויות). מלבד ציר הזמן הכרונולוגי הבחינה תתפרש על איזורים שונים באיטליה (ונציה, פירנצה, רומא) ותעמוד על ההבדלים בין האסכולות השונות בכל אחד מן המרכזים האמנותיים האלו. במקביל יושם דגש על בחינת יצירות במגוון רב של טכניקות, כולל כאלו שהמחקר החל להתייחס אליהן בשימת לב רק בשנים האחרונות, החל מפיסול בשעווה וכלה בדיוקנאות חימר צבועים.

Course description

The course will examine a large variety of sculpted portraits made in Italy from the Quattrocento

throughout the Seicento. We will consider both questions of function and theoretical aspects of the

sculpted portrait. Apart from a regional approach (Rome vs Florence vs. Venice) we would try and

examine different forms of portraits, from the marble bust to wax and bronze coins.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6440-01 ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסול דיוקנאות באיטליה
Bronze of Wax, White Marble or Colored Clay : Italian Portrait Sculpture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הנדלר יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסול דיוקנאות באיטליה

מדונטלו ועד ברניני

Bronze of Wax, White Marble or Colored Clay : Italian Portrait Sculpture from Donatello to Bernini

 

0821.6440.01

סמסטר ב' , תשע"ט

ד"ר ספי הנדלר

שיעור בחירה

שעות קבלה של המרצה ומיקום: יימסרו בהמשך, לפי תיאום מראש

sefy@post.tau.ac.il

תיאור הקורס

השיעור ישים לו למטרה לבחון את מנעד רחב ככל האפשר של דיוקנאות מפוסלים שנעשו באיטליה מן המאה ה-15 ועד למאה ה-17 .לאורך המפגשים נציג את השאלות התיאורטיות המתבקשות סביב סוגיית הדיוקן המפוסל (תחיה של מסורות עתיקות, יחס היסטוריוגרפי לדיוקן מוזארי ואילך, ציר המתח בין דימיון למציאות, היחס בין הפסל לצופה, מיקום הפורטרטים המפוסלים מול שאר טכניקות ההצגה האמנותית שלדמויות). מלבד ציר הזמן הכרונולוגי הבחינה תתפרש על איזורים שונים באיטליה (ונציה, פירנצה, רומא) ותעמוד על ההבדלים בין האסכולות השונות בכל אחד מן המרכזים האמנותיים האלו. במקביל יושם דגש על בחינת יצירות במגוון רב של טכניקות, כולל כאלו שהמחקר החל להתייחס אליהן בשימת לב רק בשנים האחרונות, החל מפיסול בשעווה וכלה בדיוקנאות חימר צבועים.

 

The course will examine a large variety of sculpted portraits made in Italy from the Quattrocento

throughout the Seicento. We will consider both questions of function and theoretical aspects of the

sculpted portrait. Apart from a regional approach (Rome vs Florence vs. Venice) we would try and

examine different forms of portraits, from the marble bust to wax and bronze coins.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה בכיתה, בחינה מסכמת

מרכיבי הציון הסופי - מבחן מסכם

 

 

 

נושאי הקורס

מבנה הקורס

הקורס יתחלק לנושאי ליבה. החלוקה הסופית תותאם לקצב ההתקדמות בכיתה.

מבוא: על אמנות הדיוקן ברנסנס, פונקציה ופרקטיקה

הדיוקן הפיורנטיני במאה ה-15: דונטלו וכל השאר

דיוקנאות שעווה במאה ה-15 :קונספירצית הפאצי כמקרה מבחן

דיוקנאות מוטבעים: חיים חדשים למסורת עתיקה (מפיזאנלו ועד צ'ליני(

הדיוקן הפיורנטיני במאה ה-16 :צ'ליני מול באנדינלי

הדיוקן הונציאני במאה ה-16 :ויטוריה וכל השאר

הדיוקן הרומאי במאה ה-17 :ברניני וכל השאר, בשיש, בחימר, בברונזה

סיכום: מדונטלו לברניני

 

רשימת קריאה ראשונית

פריטי החובה מכל חיבור יפורטו במהלך השיעור

Bacchi A., Hess C., Bernini: And the Birth of Baroque Portrait Sculpture, Los Angeles, 2008

Christiansen K. (ed), The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini, New York, 2011

Gordon D., Syson L., Pisanello: Painter to the Renaissance Court, London, 2001

Martin T., Alessandro Vittoria and the Portrait Bust in Renaissance Venice: Remodelling Antiquity,

Chicago, 2008

Panzanelli R., Ephemeral Bodies: Wax Sculpture and the Human Figure, Los Angeles, 2008

Panzanelli R., The Color of Life: Polychromy in Sculpture from Antiquity to the Present, Los Angeles, 2008

Pope-Hennessy J., Italian renaissance sculpture, Oxford, 1986

Pope-Hennessy J., Italian High Renaissance and Baroque sculpture, New York, 1985

Pope-Hennessy J., The portrait in the Renaissance, Princeton, 1979

הערה: הרשימה חלקית בלבד. רשימה מלאה תימסר עם ראשית הסמסטר. היא כוללת ברובה ספרים המצויים בספרייה

המרכזית.

הפריטים שאינם בספרייה יועמדו לרשות התלמידים באופן מקוון.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת