חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  הפוליטיקה של המרחב הציבורי בקהיר במאות ה-19 וה-20: אמנות, אד
   
0821-6395-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600210 מכסיקושיעור פרופ טרגן חנה
סילבוס מקוצר
 
פרופ' חנה טרגן
מבני ציבור, מבני מגורים, אנדרטאות, פסלי חוצות, כיכרות, מבני ציבור, פארקים וכו'   אשר תופסים את המרחב הציבורי הם נקודות ציון בהתפתחותן האורבאנית של ערים. במקרה הספציפי של קהיר הם מהווים יותר מכל ביטוי סמלי בחומר למאבקיה של מצרים לשחרור והגדרה לאומית והם מנציחים אירועים ספציפיים הקשורים בהיסטוריה של האומה, בדרך כלל מנקודת מבטם של האוטוריטות שהמרחב הציבורי נתון לשליטתן.
השיעור ינתח יצירות ספציפיות בזירת המרחב הציבורי הקהירי בקונטקסט האמנותי, פוליטי ואוטוריטטיבי.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6395-01 הפוליטיקה של המרחב הציבורי בקהיר במאות ה-19 וה-20: אמנות, אד

שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ טרגן חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת