חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  השושלת המוגולית בהודו: ארכיטקטורה, ציור ותעמולה
  Mughal Dynasty in India: Architecture, Art and Propaganda  
0821-6388-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800208 מכסיקושיעור ד"ר הגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השליטים המוגולים, ששלטו על תת-היבשת ההודית במאות ה17-16, בנו מבנים מונומנטליים להכביר: קברים, ארמונות, מסגדים וגם גני-ענק שבהם התגוררו במשך תקופות ארוכות. מבנים ומתחמים אלו משקפים את זכרון העבר, לרוב המומצא, של המקום ושל השושלת עצמה, את ההווה המפואר והעוצמתי ואת העתיד בדמות מוקדים של הנצחה והמשכיות. התאג' מהאל באגרה – קברה של ממתאז מהאל, אשתו האהובה של השליט והמצודה האדומה בדלהי, שאותם נבחן, הם הדוגמא האולטימטיבית המצביעה הן על האג'נדה של השליטים ועל השימוש התעמולתי שעשו במבנים שהזמינו והן על הרב-תרבותיות וההשפעות החיצוניות על השושלת ועל פטרונותה.

 גם בכתבי היד המאוירים שהזמינו השליטים המוגולים אפשר להבחין בציפוי התעמולתי הכבד שהדימויים והדמויות עוטים. בהקשר זה נבחן את סוגת הפורטרטים והציור ההיסטורי של השליטים, בין שהם סמי-ראליסטיים ובין שהם קפואים ופורמליים. כמו כן נבחן את ההשפעות שנטמעו בציור המוגולי, הן השפעות מקומיות הינדואיות והן השפעות של הציור האירופי ונראה כיצד נוצלו גם מגמות "זרות" אלו להאדרת השושלת ולהפצת האג'נדה שלה. למעשה, ניתן לזקוף את מרבית הישגיה של השושלת לשלטון הסובלני, לגישתם הרב-תרבותית ולנכונותם של השליטים המסלמים לשתף פעולה הן פוליטית, הן תרבותית עם הרוב ההינדואי, השונה מהם ברוב מרכיבי הזהות המרכזיים: דת, שפה, מוצא אתני ותרבות. 

 

 

 

 

Course description

The Mughals, who effectively ruled India during the 16th-17th c., built extensively, including palaces, mausoleums, mosques and vast gardens. These edifices reflect the dynasty’s past, often its imagined past, the glorious present and also the future in the guise of continuity and immortalization. The Taj Mahal of Agra, the tomb of the beloved wife of Shahjahan and the Red Fort he built are both the ultimate examples of this mélange of past, present and future all united for the glory of the empire. These edifices also exemplify the multicultural tendencies of this dynasty.

 

The manuscripts produced for Mughal rulers were heavily laced with propaganda as well. This phenomenon is evident mostly in the genres of portraiture and historical painting in which the figures are semi-realistic and motionless . By incorporating local and European modes of painting the Mughals glorified their achievements and propagated their agendas as the most exalted rulers in the world.

 

Most of the dynasty’s cultural achievements can be attributed to their multicultural policies and their deep commitment to impartiality towards members of different religious, ethnic, lingual and cultural groups.         

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6388-01 השושלת המוגולית בהודו: ארכיטקטורה, ציור ותעמולה
Mughal Dynasty in India: Architecture, Art and Propaganda
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר הגר נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת