חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  קהיר מפוסטאט לתחריר : אמנות, אדריכלות וזהות במרחב הציבורי
  Architecture and Identity in Cairo'S Public Space                                                    
0821-6362-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800210מכסיקו - אומנויותשיעור פרופ טרגן חנה
סילבוס מקוצר
בשיעור זה נשחזר את סיפור בנייתה של קהיר מהחשובות והבולטות שבערי העולם המוסלמי, מהקמתה ב- 634 כמצד צבאי (פוסטאט) דרך התפתחותה כ"עיר המנצחת" (אל-קאהרה) בעידן הפאטימי, איובי וממלוכי ועד לשחרורה הסופי מהשלטון הקולוניאלי באמצע המאה העשרים. ננתח את התפתחותה הארכיטקטונית והאורבנית בקונטקסט התרבותי, פוליטי וחברתי בהקשרו המקומי, הים-תיכוני והכלל ערבי.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6362-01 קהיר מפוסטאט לתחריר : אמנות, אדריכלות וזהות במרחב הציבורי
Architecture and Identity in Cairo'S Public Space
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | פרופ טרגן חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
קהיר מפוסטאט לתחריר : אמנות, אדריכלות וזהות במרחב הציבורי
From Fustat to Tahrir : Architecture and Identity in Cairo's Public Space
0821-6362-01
סמסטר א' , תשע"ג
פרופ' חנה טרגן
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום עם המורה
טלפון: 052-8665937
דוא"ל: taragan@post.tau.ac.il
 
 
בשיעור זה נשחזר את סיפור בנייתה של קהיר מהחשובות והבולטות שבערי העולם המוסלמי, מהקמתה ב- 634 כמצד צבאי (פוסטאט) דרך התפתחותה כ"עיר המנצחת" (אל-קאהרה)   בעידן הפאטימי, איובי וממלוכי ועד לשחרורה הסופי מהשלטון הקולוניאלי באמצע המאה העשרים. ננתח את התפתחותה הארכיטקטונית והאורבנית בקונטקסט התרבותי, פוליטי וחברתי בהקשרו המקומי, הים-תיכוני והכלל ערבי.
 
In this course we shall reconstruct the narrative of the building of Cairo, one of the most prominent and important cities in the Muslim world, from its establishment in 634 as a fustat (military outpost) through its development as al-Qahira (victorious city) in the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk Eras, to its final liberation from colonial rule in the mid-twentieth century.
We shall review the city’s architectural and urban development in its cultural, political, social, local, Middle Eastern, and pan-Arab contexts.
 
מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות בשיעור, בחינה מסכמת
 
 
נושאי הקורס לפי סדר כרונולוגי(ייתכנו שינויים)
 
1.התחלות- הקמתה של פוסטאט , מסגד עמר אבן אל-עאץ'.
2.אמביציות אימפריאליות- המסגד של אבן טולון
3. הקמתה של קהיר הפאטימית
4. המדרסה האיובית והתחייה הסונית
5-7. מעבדים לשליטים: בנייה בתקופה הממלוכית
8. קהיר בתקופה העות'מאנית
9. נפוליאון וה- Description de l'Egypte
10. מחמד עלי : המסגד על המצודה
11-13. אסמאעיל פאשא: פריז על הנילוס
14. המאה ה20: חסן פתחי והכפר של גורנה.
 
 
רשימת מקורות
 
ימי הביניים והתקופה הפרה-מודרנית
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt. 2vols. Oxford, 1959.
 
Andre Raymond, Le Caire, Paris, 1993.
 
Andre Raymond, Cairo, Cairo, 2001.(translated by, Willard Wood).
 
Caroline Williams, Islamic Monuments in Cairo, A Practical Guide, Cairo, 1993.
 
Christel Kessler, The Carved Masonry Domes of Medieval Cairo, Cairo,1976.
 
Doris Behrens Abuseif, Islamic Architecture of Cairo, An Introduction, Leiden,1994.
 
Edmond Pauty, Les palais et maisons d'eppoque musulmane au Caire, Cairo,1932.
 
Janet Abu-Lughod, Cairo:1001 Years of the City Victorious, Princeton,1971.
 
See e-book also
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture of Egypt, 2vols. Oxford, 1959.
 
Martin Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, New York, reprint 1974.
Michael Meinecke, Die Mamlukische Architektur in Agypten and Syrie (648/1250 bis 923/1517) ,Gluckstadt,1992.
 
Nasser Rabbat, The Citadel of Cairo: A New Interpretation of Royal Mamluk Architecture, Leiden,1995.
  
Neil D. MacKenzie, Ayyubid Cairo: A Topographical Study, Cairo 1992.
Paula Sanders, Rituals, Politics and the City in Fatimid Cairo, New-York 1994.(esp. pp.39-67).
 
 Wladyslaw Kubiak, Al-Fustat, Its Foundation and Early Urban Development,Cairo,1987.
 
Christel Kessler, The Carved Masonry Domes of Medieval Cairo, Cairo: American University Press, 1976.
 
Nelly Hanna, An Urban History of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Periods, Cairo, 1983.
 
Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architecture of Cairo, An Introduction, Leiden, 1989.
 
Doris Behrens-Abouseif (ed.), The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria-Evolution and Impact, Bonn, 2012.
 
Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architecture from the Arab Conquest to the end of the Ottoman Empire ,Cairo, 2010.
 
Doris Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, Cairo, 1985.
 
Doris Behrens-Abouseif,, The Minarets of Cairo, Islamic Architecture from the Arab Conquest to the end of the Ottoman Empire, London, 2007.
 
Caroline Williams, "The Cult of the `Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo .Part I: The Mosque of al-Aqmar," Muqarnas 1(1983): 37-52.
 
Idem, "The Cult of the 'Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo.Part 2: The Mausolea, "Muqarnas 3(1985): 39-60.
 
Doris, Behrens-Abouseif,"The Façade of the Aqmar Mosque in the Context of Fatimid Ceremonial," Muqarnas 9(1992):29-38.
 
Idem,"The Mosque of the Qarafa in Cairo," Muqarnas 4(1987): 7-20.
 
Jonathan Bloom, "The Mosque of al-Hakim in Cairo," Muqarnas (1983):15-36.
 
Laila A. Ibrahim, "Residential Architecture in Mamluk Cairo" Muqarnas 2(1984):33-35.
  
Leonor Fernandes, "The Foundation of Baybars al-Jashankir: Waqf, History, and Architecture," Muqarnas 4 (1987):21-42.
 
Nasser Rabbat," Al-Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo' History" Muqarnas 13(1996):45-67.
 
Oleg Grabar, "Reflections on Mamluk Art " Muqarnas 2(1984) :1-12.
 
Stephen R. Humphreys, "The Expressive Intent of the Mamluk Architecture in Cairo: A Preliminary Essay"," Studia Islamica 35(1972):69-119.)1972(
 
העת החדשה
פ.ג'. וטיקיוטיס, תולדותיה של מצרים ממוחמד עלי עד סאדאת, ירושלים 1980.
אורית בשקין, ליאת קוזמא,ישראל גרשוני, לפסל תרבות במצרים, תכנון תרבותי,זהות לאומית ושינוי חברתי במצרים 1890-1939, תל אביב 1999.
ישראל גרשוני,פירמידה לאומה, תל-אביב ,2006.
אהוד טולידאנו, מצרים בפתח העידן המודרני, אוניברסיטה משודרת של גלי צה''ל, 1996
טימותי מיטשל ,"אוריינטליזם וסדר העולם כתערוכה", ג'מאעה 5(2000-1999), 73-100
 
`Ali Pasha Mubarak, al-Khitat al-Tawfiqiyya al-Jadida, Cairo: Dar al-Kutub, 1969.
 
Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, A Short History of Modern Egypt, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
 
Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad `Ali, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
 
Andre Raymond, Le Caire, Paris: Fayard, 1993.
 
Andre Raymond, The Great Arab Cities in the 16th-18th Centuries, New York: New York University Press, 1984.
 
Charles Coulston Gillispie and Michael Dewachter (eds), Monuments of Egypt: the Napoleonic Edition: the complete archaelogical plates from la Description de l'Egypte, Princeton: Princeton University Press, 1987.
 
Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians . Cairo 1833-1835. New edition, London, 1978.
 
Jacques Revault, ed., Palais et maison du Caire, I-epoque mamelouke, Paris,1982.
Doris Behrens-Abouseif, Azbakiyya and its Environs: From Azbak to Ismail (1476-1879), Cairo: IFAO, 1985.
 
Doris Behrens-Abouseif, Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo, 16th and 17th Centuries, Leiden; New York: E.J.
Brill, 1994.
 
Doris Behrens-Abouseif and Stephen Vernoit (eds.), Islamic Art in the 19th Century. Leiden, 2006.
 
Edmond Pauty, Les palais et maisons d'epoque musulmane au Caire, Cairo: IFAO, 1932.
 
Edward William Lane, Cairo Fifty Years Ago, ed. S. Lane-Poole, London: John Murray, 1896.
 
Gaston Wiet, Mohammed Ali et les beaux-arts, Cairo: Dar al-Maaref, 1949.
 
Henriette R.L. Devonshire, Rambles in Cairo, Cairo: R. Schindler, 1931.
 
Jacques Berque, Egypt: Imperialism & Revolution, ed. tr. Jean Stewart, London: Faber & Faber, 1972.
 
Janet Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton: Princeton University Press, 1971
.
See e-book also.
M. Georges Salmon, Etudes sur la topographie du Caire, la Kal`at al-Kabch et la Birkat al-Fil, Cairo: IFAO, 1902.
 
Mahmoud El-Gawhary, Ex-Royal Palaces in Egypt From Muhammad 'Aly to Farouk, Cairo: Dar al-Maaref, 1954.
 
Martin Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, (New York: Capo, reprt 1974.
 
Max Herz, La mosquee du sultan Hassan au Caire, Cairo: Comite de conservation des monuments de l'art arabe, 1899.
 
Max Herz, La mosquee el-Rifai au Caire, Milan: H. Allegretti, 1912.
 
Max Van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Memoires publies par les Membres de la Mission Archeologique Francaise au Caire.19 (1-4). Paris: Librairie Leroux, 1894-1903.
 
Mercedes Volait, L'architecture moderne en Egypte et la revue al-`Imara (1939-1959), Cairo: CEDEJ, 1988.
 
Mercedes Volait, Le-Caire-Alexandrie , architecture europeennes, 1850-1950, Caire 2004.
 
Mercedes Volait,"Appropriating Orientalism? Saber Sabri's   Mamluk Revivals in Later-Nineteenth-Century Cairo" Doris Be
Khaled Fahmy, "An Olfactory Tale of Two Cities; Cairo in the Nineteenth Century", Jill Edwards ed. Historians in cairo, Cairo 2002. pp155-188.
 
Robert Anderson and Ibrahim Fawzi (eds), Egypt Revealed: scenes from Napoleon's Description de l'Egypte, Cairo: American University in Cairo Press, 1987.
 
Robert Hay, Illustrations of Cairo, London: Tilt and Bogue, 1840.
 
Robert Ilbert, Heliopolis, Le Caire, 1905-1922, genese d'une ville, Paris: Editions du CNRS, 1981.
 
Tarek Sakr, Early Twentieth-Century Islamic Architecture in Cairo, Cairo: American University in Cairo Press, 1992.
 
Timothy Mitchell, Colonizing Egypt, Berkeley: University of California Press, 1
Taragan Hana, "Architecture in Fact and Fiction: the Case of the New Gourna Village in Upper Egypt" Muqarnas XVI(1999), 169-178.
 
Taragan Hana, The “Gate of Heaven”(Sha’ar Hashamayim) Synagogue in Cairo (1898-1905): Contextualizing Jewish Communal Architecture in a Muslim Environment",  Journal of Jewish Identities 2009,2(1),pp.31-53                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת