חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  וידיאו וצילום בישראל
  Video and Photography in Israel  
0821-6232-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600120 מכסיקושיעור ד"ר מימון ורד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן את הצילום והוידיאו המקומיים משנות ה-70 ועד העשור הנוכחי. נדון באמנות המושגית של שנות ה-70 ובמקום של הצילום כרדי מייד ואופן תיעוד בתוכה. נסקור את האופן שבו צולם ותועד הנוף המקומי בשנות ה-80 כחלק מניסיון ליצר טופוגרפיה חזותית חדשה וביחס לצילום אמריקאי. נדון גם בשינויים שחל בייצוג הנוף בשנות ה-90 דרך שימוש במודלים טיפולוגיים בהשפעת צילום גרמני חדש. נדון גם בפרקטיקות עכשוויות של פרפורמנס ווידיאו בהקשר של נושאים ומושגים תיאורטיים כגון: ארכיון, פרפורמנס מואצל, וניכוס. 

 

 

Course description

The course examines Israeli photography and video from the 1970s to the contemporary moment. It explores conceptual art from the 1970s and the way it mobilized photography as a form of documentation and readymade imagery. It focuses on the way the local landscape was represented in the 1980s as part of an effort to create a new visual topography and in relation to American photography. We will also address the transformations in the representation of local environments in the 1990s following the emergence of new typological German photography. The course also discusses contemporary performance and video practices in relation to theoretical and critical concepts such as archive, delegated performance and appropriation.     

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6232-01 וידיאו וצילום בישראל
Video and Photography in Israel
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר מימון ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת