חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  בכחנליה: היבטים קלאסיים באמנות ישראלית עכשווית
  Classical Aspects of Contemporary Israeli Art  
0821-6170-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000213 מכסיקושיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חקר השפעת התרבות הקלאסית בתרבות העכשווית, אשר באה לידי ביטוי באימוץ דימויים, מיתוסים, טקסטים, רעיונות ותפיסות עולם, הינו תחום מחקר שהתפתח במהלך עשרים השנים האחרונות ומוגדר כ-  Reception Studies Classical. תחום מחקר זה נועד לחשוף את נוכחותו של העבר בתרבות העכשווית לצורך בחינתה מנקודת מבט ביקורתית. המימד הדיוניסי הינו משמעותי באמנות הישראלית, ויעמוד במוקד הקורס, כמו גם ניתוח דימויים וסמלים מיתולוגיים, ערכים אסתטיים ותפיסת "היפה", עקרון ה'אידאה' האפלטונית, עקרון המימזיס, תפיסת הארוס, הדוניזם, מטמורפוזות, קתרזיס, אפותאוזיס והנשגב. ספרות המחקר תכלול מקורות מחקריים וראשוניים בתחום התרבות והאמנות הקלאסית, לצד ספרות מחקר אודות אמנות ישראלית ותרבות עכשווית. 

Course description

The use of Classical texts, ideas, images and cultural material in contemporary contexts became a study field developed over the last twenty years and categorized as Reception Studies. Although the anti-Classical character of Israeli art, mythological subjects and classical images can be distinguished in works of Israeli artists of the last three decades. Those images are loaded with meanings related to classical antiquity, and when applied in contemporary art, their meanings and symbolism become profound, subversive and complicated. The Dionysian aspect is prominent in Israeli contemporary art. This course  aims to explore the classical presence and modes of reception of concepts, images and contexts in Israeli contemporary art, such as: mythology and its symbolism, aesthetic values and the meaning of the ‘beauty’ in art, the principles of idea, kalokagathia, kalos thanatos, mimesis, Eros, hedonism, metamorphosis, catharsis, apotheosis and the sublime.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6170-01 בכחנליה: היבטים קלאסיים באמנות ישראלית עכשווית
Classical Aspects of Contemporary Israeli Art
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת