חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  האמנות בעולם האגאי
  Aegean Art World  
0821-6165-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400213 מכסיקושיעור ד"ר מיכאלי טלילה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האמנות האגאית של תקופת הברונזה מהווה התשתית לאמנות היוונית "הקלאסית" ולתרבות המערבית כולה. כתב שלא פוענח מותיר רבדים רבים חידתיים, והכתב שכן פוענח אינו מבהיר די את אופיין, דתן והמיתוסים של התרבויות הללו. הסוגיות בהן ינסה הקורס לדון תהיינה, בין השאר, האם יש לראות בתרבויות האגאיות התקדימים לאמנות היוונית, או שמא מדובר בתרבויות עצמאיות, נפרדות לחלוטין, או אולי הן קשורות האחת לרעותה. בהסתמך על המיתוסים המאוחרים יותר, יש לא מעט סיבות ראויות לראות בעולם האגאי רצף תרבותי מתמשך, ואם לאו – לפחות אפשר לראות עדות על קשרי גומלין התקיימו ביניהן. 

Course description

The Aegean art of the Bronze Age is usually considered the infrastructure of the "classical" Greek art as well as to the entire western culture. Non-deciphered script leaves many enigmatic layers, and the script already deciphered do not tell us enough the character, religion, rituals and myths of these great and powerful cultures. In this course we will try, among other issues, to query whether the Aegean cultures indeed constitute the precedents of the Greek art or are they independent cultures, absolutely separated; or perhaps they are connected to each other. Based on later myths, there seems to be a considerable evidence to consider the different Aegean cultures as forming a continuous cultural sequence, or – at least having interrelation between them.

 

In this course we will study the three main cultures of the Greek Bronze age: The Minoan culture flourishing mainly in Crete, the Mycenaean culture existing in the Peloponnese peninsula, parts of continental Greece, the islands as the west coast of Asia Minor, and the Cycladic culture. They will be studied from the different aspects – myths, architecture, monumental and miniature paintings, sculpture, ceramics, metals, jewels and glass. 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6165-01 האמנות בעולם האגאי
Aegean Art World
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר מיכאלי טלילה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת