חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  האמנות האטרוסקית ויחסי הגומלין שלה עם התרבויות בנות הזמן
  Etruscan Art and Its Interrelations with the Contemporaneous                                         
0821-6163-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר מיכאלי טלילה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרבות האטרוסקית ידועה כקדומה ביותר על אדמת איטליה. אם כי שורשיה ומקורותיה אינם ברורים, תרבותם משגשגת למן המאה השמינים ועד לשלהי המאה הראשונה לפנה"ס. על חשיבותה והשפעתה ניתן ללמוד מדברי קאטו הזקן, שסבר כי האטרוסקים היו אדוניה של איטליה כולה. אלא שהמידע הכתוב אודותיהם הינו ממקורות משניים – יוונים ורומייטם, אם כי יצירות האמנות שלהם הפעימו את הדורות הבאים. וכך, כשגילו מחדש אנשי פירנצה במאה ה-15 את העולם האטרוסקי הם לא הססו לאמצם כ"אבות אבותיהם של הטוסקנים." ואמנם, למרות מאות שנים של אטרוסקומניה ואטרוסקופלוגיה, עד עצם היום הזה רב הנסתר על הנגלה. בקורס זה ננסה להתחקות אחר תולדותיהם של האטרוסקים על פי המידע הכתוב, ובעיקר להכיר את יצירתם הייחודית, את התפתחותה, מקורותיה האפשריים וזיקתה לתרבויות בנות הזמן כמו היוונים מחד והקלטים מאידך, כמו גם השפעתם על רומא ואמנותה.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6163-01 האמנות האטרוסקית ויחסי הגומלין שלה עם התרבויות בנות הזמן
Etruscan Art and Its Interrelations with the Contemporaneous
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר מיכאלי טלילה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת