חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מטמורפוזות: מיתוסים ומחשבה באמנות ישראלית עכשווית
  The Classical Presence in Israeli Contemporary Art                                                   
0821-6158-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
חקר השפעת התרבות הקלאסית בתרבות העכשווית הינו תחום מחקר שהתפתח בעשרים השנים האחרונות ומכונה Reception Studies. למרות אופיה האנטי קלאסי של האמנות הישראלית, ניתן להבחין בכל זאת בהשפעה של התרבות הקלאסית, אשר באה לידי ביטוי בהופעת נושאים מיתולוגיים ודימויים קלאסיים ביצירתם של אמנים ישראליים. כמו כן, ניתן להבחין בקירבה בין התרבות היוונית של המאה החמישית לפנה"ס לתרבות הישראלית, שמקורה, כפי הנראה, בהלכי רוח הנובעים מן המחוייבות להגנה על המולדת, שעמדה בבסיס קיומה של הפוליס היוונית, כמו גם בבסיס קיומה של מדינת ישראל. עם זאת, השפעת הקלאסיקה באמנות הישראלית תהיה, לעיתים קרובות, בעלת אופי ביקורתי וחתרני. קורס זה יעסוק בהשפעה ובנוכחות הקלאסית באמנות הישראלית, תוך התייחסות לתערוכות עכשוויות, באמצעות בחינה של דימויים וסמלים מיתולוגיים, ערכים אסתטיים ותפיסת "היפה", עקרון ה'אידאה' האפלטונית, עקרון המימזיס, תפיסת הארוס, הדוניזם, מטמורפוזות, קתרזיס, אפותאוזיס והנשגב. ספרות המחקר תכלול מקורות מחקריים וראשוניים בתחום התרבות והאמנות הקלאסית, לצד ספרות מחקר אודות אמנות ישראלית ותרבות עכשווית.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6158-01 מטמורפוזות: מיתוסים ומחשבה באמנות ישראלית עכשווית
The Classical Presence in Israeli Contemporary Art
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת