חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  עולם מיתולוגי בעידן דיגיטלי: הנוכחות הקלאסית באמנות ישראלית
   
0821-6158-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000206אמכסיקושיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ
סילבוס מקוצר
 
תאור הקורס:
חקר השפעת התרבות הקלאסית בתרבות העכשווית הינו תחום מחקר שהתפתח בעשרים השנים האחרונות ומכונה Reception Studies. למרות אופיה האנטי קלאסי של האמנות הישראלית, ניתן להבחין בכל זאת בהשפעה של התרבות הקלאסית, אשר באה לידי ביטוי בהופעת נושאים מיתולוגיים ודימויים קלאסיים ביצירתם של אמנים ישראליים. דימויים אלו הינם ביקורתיים וטעונים במשמעויות חתרניות. קורס זה יעסוק בהשפעה ובנוכחות הקלאסית באמנות הישראלית, תוך התייחסות לתערוכות עכשוויות, באמצעות בחינה של דימויים וסמלים מיתולוגיים, ערכים אסתטיים ותפיסת "היפה", עקרון ה'אידאה' האפלטונית, עקרון המימזיס, תפיסת הארוס, הדוניזם, מטמורפוזות, קתרזיס, אפותאוזיס והנשגב. ספרות המחקר תכלול מקורות מחקריים וראשוניים בתחום התרבות והאמנות הקלאסית, לצד ספרות מחקר אודות אמנות ישראלית ותרבות עכשווית.

 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6158-01 עולם מיתולוגי בעידן דיגיטלי: הנוכחות הקלאסית באמנות ישראלית

שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת