חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ארוס והפוליס : מגדר באמנות העולם הקלאסי
  Eros and the Polis: Sexuality and Gender in Classical Greek                                          
0821-6150-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ארוס בעולם הקלאסי נתפס כמושג בעל משמעות עצומה מבחינה חברתית, פוליטית, דתית ורוחנית. מן ההיבט המגדרי, קבע מינו של האדם את מקומו החברתי בדמוקרטיה האתונאית של המאה החמישית לפנה"ס, דבר שגרם להיווצרות סטריאוטיפים גבריים ונשיים המשפיעים עד ימינו. המין הגברי נתפס כאב-טיפוס ולכן כשולט בעיר המדינה אתונה, המכונה במחקר 'עיר הגברים'; המין הנשי נחשב כנחות, ונשים הורחקו מכל מעורבות ציבורית. הדגשת המיניות הגברית בדימוי האמנותי שירתה לפיכך כאמצעי תעמולתי לחיזוק העליונות הגברית. חוקי המשחק בעולמם של הגברים שונים מאלו של הנשים, שפע היצורים המיתולוגיים בעלי הזהות האנושית-חייתית והמיניות המוגזמת עשויים להיות בעלי סמליות חברתית, ואילו האלים עצמם הם לעיתים בעלי זהות מינית כפולה. עם זאת, ארוס, שהינו אל האהבה ובנה של אפרודיטה, מגלם כח רוחני, שבא לידי ביטוי בטקסטים אפלטוניים כגון 'המשתה', 'פיידרוס', ואחרים, ומשמעויותיו אחרות ושונות מהקשריו המגדריים. הקורס יעסוק במשמעות הקודים המגדריים הצפונים באופן הייצוג האסתטי המורכב של נושאים שונים וביטוייהם המיתולוגיים וההיסטוריים: הערצת הגבריות; משמעות הגוף הגברי העירום וחשיפת אברי המין; יחסי גברים ונערים או 'אהבת נערים'; לוחמנות וכוחניות בתיאורי אתלטים-לוחמים אל מול אויביהם תוך שימוש בדימויים מיניים בכדי לבטא עליונות; משמעות הנשיות הפאסיבית והאקטיבית בדמותן של בנות תמותה ואלות; 'יופי נגד נשים' – השימוש ביופי הנשי לצרכי התעמולה הגברית; אלימות נגד נשים על מכלול היבטיה; משמעותה של זהות מינית-מגדרית כפולה; 'זנות מקודשת' ואפרודיטה; משמעותם המגדרית של יצורי הכלאיים ומיניותם המוגזמת והמעורבת. הקורס ישא אופי בין-תחומי, וישלב, מלבד ההיבט האסתטי, גם דיסציפלינות כהיסטוריה, מיתולוגיה, פילוסופיה, דת וספרות. הדיון יסתמך על המחקר העכשווי ועל מקורות ספרותיים עתיקים.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6150-01 ארוס והפוליס : מגדר באמנות העולם הקלאסי
Eros and the Polis: Sexuality and Gender in Classical Greek
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת