חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  ספורט ופנאי בעולם היווני
  Sport and Recreation in the Greek World                                                              
0821-6149-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר מיכאלי טלילה
סילבוס מקוצר
הבארון פייר דה קוברטן, מחדש המשחקים האולימפיים ביוון המודרנית, טען כי התעניינותם של הסטודנטים בני זמנו בעולם הקלאסי יתעורר על ידי "אבק הסטדיום". העיסוק בספורט תפס מקום חשוב בעת העתיקה והוא חלק בלתי נפרד מתרבות העולם העתיק. התחרויות האתלטיות נערכו במועדים קבועים וקצובים במתקנים שנבנו במיוחד לשם כך, ובזיקה למתחמים מקודשים. לספורטאים הושרו שירי תהילה ושמם נישא בפי כל.
 
התחרויות עצמן והמנצחים מתוארים באין-ספור יצירות אמנות במדיה שונים ומגוונים, במישרין ובעקיפין. יוקרתם של משחקי הספורט הממוסדים היתה גבוהה והם נמשכו אל תוך התקופה הרומית וחלק מהם אף לתקופה הנוצרית הקדומה. בין ענפי הספורט ה"לא ממוסדים", נמצאות הקטגוריות של "פנאי" – ריקוד, ציד וכדומה.
 
במהלך הקורס נכיר את סוגי המשחקים השונים ואת המתחמים והמתקנים בהם השתמשו ואת יחסם של בני התקופה למשחקים השונים, הביטויים האמנותיים המגוונים שלהם, והזיקה בין תיאורי המשחקים לתיאורים של גיבורים מיתיים ואף אלים.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6149-01 ספורט ופנאי בעולם היווני
Sport and Recreation in the Greek World
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר מיכאלי טלילה

666סילבוס מפורט/דף מידע
ספורט ופנאי בעולם היווני
Sport and Recreation in the Greek World
0821-6149-01
סמסטר ב' , תשע"ג
ד"ר טלילה מיכאלי
שיעור בחירה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפני ואחרי השיעור, בתיאום מראש
טלפון:
דוא"ל: michaeli@post.tau.ac.il
 
הבארון פייר דה קוברטן, מחדש המשחקים האולימפיים ביוון המודרנית, טען כי התעניינותם של הסטודנטים בני זמנו בעולם הקלאסי יתעורר על ידי "אבק הסטדיום". העיסוק בספורט תפס מקום חשוב בעת העתיקה והוא חלק בלתי נפרד מתרבות העולם העתיק. התחרויות האתלטיות נערכו במועדים קבועים וקצובים במתקנים שנבנו במיוחד לשם כך, ובזיקה למתחמים מקודשים. לספורטאים הושרו שירי תהילה ושמם נישא בפי כל.
 
התחרויות עצמן והמנצחים מתוארים באין-ספור יצירות אמנות במדיה שונים ומגוונים, במישרין ובעקיפין. יוקרתם של משחקי הספורט הממוסדים היתה גבוהה והם נמשכו אל תוך התקופה הרומית וחלק מהם אף לתקופה הנוצרית הקדומה. בין ענפי הספורט ה"לא ממוסדים", נמצאות הקטגוריות של "פנאי" – ריקוד, ציד וכדומה.
 
במהלך הקורס נכיר את סוגי המשחקים השונים ואת המתחמים והמתקנים בהם השתמשו ואת יחסם של בני התקופה למשחקים השונים, הביטויים האמנותיים המגוונים שלהם, והזיקה בין תיאורי המשחקים לתיאורים של גיבורים מיתיים ואף אלים.
 
The Baron Pierre de Coubertin who renewed the Olympic games in modern Greece claimed that the interest of the students of the Classical world would be awake by the "dust of the stadium." The sport constitutes an indispensable place and is inseparablefrom the life of the ancient world in general and that of Greece in particular. Athletic events and competitions were held in fixed dates, in specials sites and edifices erected especially for these events, always connected to sacred compounds.
 
Odes were composed to honour the winning athletes, and they were highly acclaimed.The games were so highly esteemed that they continued into the Roman, and part of them even to the Christian era. Among the different branches "non-institutionalized" ones can be found, often regarded in modern time as "recreation" and even "fun", such as dancing, hunting swimmingand ball-games.
 
The aim of this course is to introduce the different games and the edifices erected for them, the attitude of the Greeks and the rest of the world towards them, their artistic manifestations, and the possible connection between the different games and the depiction of heroes and gods.
 
דרישות הקורס:
בסוף הקורס תהיה בחינה: 70% בחינה אמריקאית ו-30% בחינה "פתוחה"
 
מרכיבי הציון הסופי:
הציון ייקבע על פי הציון הסופי של הבחינה – 100%
 
 
תכנית הקורס:
 
 
(1)        הקדמה, מושגי יסוד, אטימולוגיה ומקורות
V. Olivova, Sports and Games in the Ancient World, London, 1984.
 
(3-2)    משחקי ספורט פרה-יווניים        
Åke W.Sjöberg, '''Trials of Strength': Athletics in Mesopotamia,'' Expedition, 27(2) (1985), 7-9.
JoeRose, ''Long Before Columbus: Fun and games in ancient times: Final Round,'' The Celator (Journal of Ancient and Medieval Art and Artifacts), 11(9) (Sept. 1997), 42-43.
Karen Brown Vellucci, ''Etruscan Athletics: Glimpses of an elusive civilization,'' Expedition, 27(2) (1985), 22-29.
 
(4)        משחקי הכתר ומהותם
V. Panos, Games and Sanctuaries in Ancient Greece : Olympia, Delphi, Isthmia, Nemea, Athens, Los Angeles, Calif.,  2004.
Pindar, TheOdes (trans. J. Sandys, Loeb Classical Library, London-Cambridge, Mass., 1960).
W.J. Raschke (ed.), The Archaeology of the Olympics : the Olympics and other Festivals in Antiquity, Madison, Wis.,  1988.
 
(5)        משחקי קבורה – מקורות ותיאורים חזותיים
Lynn E. Roller, "Funeral Games in Greek Art," American Journal of Archaeology
85(2) (Apr., 1981), 107-119.
הומרוס, איליאדה, שיר (ספר) 23.
וירגיליוס, אינאיס, שיר (ספר) 5.
 
(9-6)    המשחקים האולימפיים: מיתוס, כתובות, מקורות, ענפי ספורט, מקומם בעולם היווני לאורך התקופות, האתר באולימפיה ומתקני הספורט השונים
 
L. Dress, Olympia: Gods, Artists and Athlets
J. Swaddling,The ancient Olympic Games, British Museum Publications, London, 1980.
N.J. Spivey, The Ancient Olympics, Oxford : University Press, 2004.
 
(12-11)            המשחקים הפנאתניים: ענפי הספורט, התחרויות, הכדים, התיאורים, הזיקה בין הדת לספורט
Jenifer Neils(ed.).Goddess and Polis: The Panathenaic Festival in Ancient Athens, Hood Museum of Art, Darmouth College, 1992.
 
(13)      העירום וחשיבותו בספורט:
Bonfante, Larissa, ''Nudity as Costume in Classical Art,'' American Journal of Archaeology, 93 (1989), 543-570.
(14)      נשים בספורט היווני.
Betty Spears, "A Perspective of the History of Women's Sport in Ancient Greece," Journal of Sport History, 11(2) (Summer, 1984), 32-47.
 
ייתכנו שינויים בסדר השיעורים.
 
דוגמא לשאלות לבחינה
 
שאלות פתוחות (כל תשובה באורך של כעמוד וחצי)
-           התפתחות הסטדיון ביוון העתיקה
-           אטלנטה וחשיבותה בתיאורים האמנותיים
 
דוגמא לשאלה אמריקאית:
זאוס הינו הפטרון של
א-         המשחקים האולימפיים
ב-         המשחקים הפנאתנאיים
ג-         המשחקים האיסתמיים
ד-         המשחקים הפיתיים
ה-         כל משחקי הכתר ביוון
 
 
ביבליוגרפיה מומלצת נוספת:
 
N.B. Crowther, ,Sport in Ancient Times, Westport, Conn.,  2007.
M. Golden, Sport in the Ancient World from A to Z, London, 2004.
H. A. Harris, Greek Athletes and Athletics, Westport, Conn., 1979;1964.
S.G. Miller,Ancient Greek Athletics, New Haven, Conn., 2004. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת