חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויות
  Dress and Nudity in the Greek and Roman Art: Representing Identities  
0821-6125-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800120 מכסיקושיעור ד"ר יונג יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מתמקד בדימויים חזותיים המציגים דמויות לבושות ועירומות מן התרבויות העתיקות של יוון ורומא ועד המעבר לנצרות  בתקופה הביזנטית. המונח 'לבוש', בהקשר זה,  מתייחס לכל פריט שמונח על הגוף (בגדים, תכשיטים, מנעלים) ולכל שינוי, זמני או קבוע, של הגוף (שינויים בשיער, בעור, בצורתו של הגוף). הלבוש נתפס כאמצעי לתקשורת בלתי מילולית להצגת מגוון של זהויות כמו מין ומגדר, גיל ומעמד חברתי, תפקיד ומקצוע. 

בקורס תנקט גישה רב-תחומית לנושא הלבוש והעירום. נדון בהיסטוריה של הלבוש והטקסטיל ובטקסטים תיאורטים חשובים מתחומי הדעת מגוונים. נכיר ונזהה פרטי לבוש שונים ומהי המשמעות שלהם בהקשר תרבותי. יצירות האמנות עומדות במרכז הדיון אך בנוסף נדון במקורות אחרים הקשורים לנושא של לבוש, כמו טקסטים מקוריים וממצאים ארכיאולוגים.

Course description

In the course, we discuss issues of dress and nudity in the Classical period in the broad sense, that is, in Greek, Hellenistic and Roman art, including the transition to Christianity.

The course focuses on visual images of these ancient civilizations depicting dressed and naked figures. The term 'dress' in this context refers to any item that is placed on the body (clothes, jewelry, footwear), and any change, temporary or permanent, of the body (changes in hair, skin, shape of the body). Dress is perceived as a means of non-verbal communication revealing a variety of identities such as sex and gender, age and social status, role and profession.

The course employs a multidisciplinary approach to the study of dress and nudity. We will discuss important theoretical texts in the discipline of Dress studies. We will identify and recognize various dressing items and their meaning in a specific cultural context. We will also discuss the history of clothing and textiles. Works of art are central to the discussion but in addition we will discuss other sources related to the topic of dress, such as ancient texts and archaeological finds.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6125-01 לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויות
Dress and Nudity in the Greek and Roman Art: Representing Identities
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר יונג יעל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

 

 

לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: יצוגים של זהויות.  סימסטר ב' תשע"ח. 2 נ"ז. (מספר קורס 0821612501)

 • Dress and Nudity in the Greek and Roman Art: Representing Identities.
 • ד"ר יעל יונג. yaelyoungron@gmail.com   054-4998362
 • שעת קבלה: יום ג' 15:00 – 16:00. בתיאום מוקדם באמצעות המייל.
 • נוכחות בשיעורים. קריאת המאמרים הנילווים לקורס.
 • מטלת סוף קורס: בחינה מסכמת בערך של 90%.  הגשת שתי מטלות קריאה (המועד ימסר במהלך הקורס)– 10%.

 

תיאור הקורס (בעברית ובאנגלית)

הקורס מתמקד בדימויים חזותיים המציגים דמויות לבושות ועירומות מן התרבויות העתיקות של יוון ורומא ועד המעבר לנצרות  בתקופה הביזנטית. המונח 'לבוש', בהקשר זה,  מתייחס לכל פריט שמונח על הגוף (בגדים, תכשיטים, מנעלים) ולכל שינוי, זמני או קבוע, של הגוף (שינויים בשיער, בעור, בצורתו של הגוף). הלבוש נתפס כאמצעי לתקשורת בלתי מילולית להצגת מגוון של זהויות כמו מין ומגדר, גיל ומעמד חברתי, תפקיד ומקצוע. 

בקורס תנקט גישה רב-תחומית לנושא הלבוש והעירום. נדון בהיסטוריה של הלבוש והטקסטיל ובטקסטים תיאורטים חשובים מתחומי הדעת מגוונים. נכיר ונזהה פרטי לבוש שונים ומהי המשמעות שלהם בהקשר תרבותי. יצירות האמנות עומדות במרכז הדיון אך בנוסף נדון במקורות אחרים הקשורים לנושא של לבוש, כמו טקסטים מקוריים וממצאים ארכיאולוגים.

 

In the course, we discuss issues of dress and nudity in the Classical period in the broad sense, that is, in Greek, Hellenistic and Roman art, including the transition to Christianity.

The course focuses on visual images of these ancient civilizations depicting dressed and naked figures. The term 'dress' in this context refers to any item that is placed on the body (clothes, jewelry, footwear), and any change, temporary or permanent, of the body (changes in hair, skin, shape of the body). Dress is perceived as a means of non-verbal communication revealing a variety of identities such as sex and gender, age and social status, role and profession.

The course employs a multidisciplinary approach to the study of dress and nudity. We will discuss important theoretical texts in the discipline of Dress studies. We will identify and recognize various dressing items and their meaning in a specific cultural context. We will also discuss the history of clothing and textiles. Works of art are central to the discussion but in addition we will discuss other sources related to the topic of dress, such as ancient texts and archaeological finds.

 

תוכנית הוראה מפורטת ל 13 שבועות

בשיעורים יש הפניות לקריאת חובה או רשות. ערכים מתוך הספר Cleland, L. et al (eds.). Greek and Roman Dress from A to Z, London & New York: Routledge, 2007, מסומנים ברקע אפור.

שני המאמרים המסומנים בכחול הם חלק ממטלות החובה של הקורס. המאמרים המהווים קריאת חובה מופיעים אתר הקורס במערכת המודל

 

 1. מבוא: היסטוריה של המחקר, מסגרת תיאורטית.

קריאת חובה: Roach, M. A. and Eicher 1992

                           Ribeiro 1998

קריאת רשות: פלג-ברקת 2014.

Lee 2015, chapter 1, pp. 10−32

 

 1. ראשית הלבוש:  התקופה הפרה-היסטורית.

קריאת רשות: Tortora 2015, pp. 9-29

 

 1. יוון בשלהי תקופת הברונזה: אמנות מינואית ומיקנית. 

קריאת רשות: Minoan dress, p. 125

                             Payne 1965, pp. 63-69

                             Houston 1966, pp. 7-20

 

 1. יוון בתקופה הגיאומטרית ובתקופת ההתמזרחות. ראשית העירום, ראשית הלבוש.

קריאת חובה: Bonfante 1990.

קריאת רשות: Chiton, p. 32; Gender distinctions, p. 79; Himation, p. 92; Nudity, p. 132; Peplos, p. 143           

                             Payne 1965, pp. 69-85

                             Houston 1966, pp. 33-70                                          

 

 1. יוון בתקופה הארכאית והקלאסית: העירום האזרחי.

קריאת רשות: Lee 2015, pp. 89-171 (chapters 4, 5)

 

 1. ייצוגים של זרים ביוון: תיאור 'האחר' ככלי להגדרה עצמית.

קריאת רשות: Barbarians, p. 16; Amazons, p. 4; Persian dress, p. 145; Trousers, p. 199

Lee 205, pp. 82-88; 120-126

 

 1. לבוש בתקופה ההלניסטית: אלכסנדר הגדול.  לבוש יווני על מלך מקדוני.

 

 1. אטרוריה. לבוש ברומא בימי הרפובליקה ובראשית האימפריה.

קריאת רשות: Etruscan dress, p. 62; Toga, p. 190, Corona, p. 40; Tunic, 200; Palla, p. 136; Stola, p. 182

              Payne 1965, pp. 87-118

              Houston 1966, pp. 83-100; 108-117

 

 1. לבוש ברומא עד קונסטנטינוס.  

 

 1. לבוש של אתנוסים שונים באימפריה הרומית.

קריאת רשות: Gallic dress ,p. 77; Germanic dress, p. 79; Torque, p. 197

 

 1. לבוש בתקופה הביזנטית: המעבר לנצרות

קריאת רשות: Christians, p. 34

Payne 1965, pp. 119-133

Houston 1966, pp. 120-146          

 

 1. טרנסווסטיזם בעולם העתיק.

קריאת רשות: Cross dressing, p. 42  

 

 1. סיכום.

 

 

כללי - תיאוריות:

Argyle M. Bodily communication London: Routledge, 1988 (chapter 15)

Barnes, R. and Eicher, J. B., Dress and Gender: Making and Meaning in Cultural Contexts, Providence, RI: Berg, 1993

Hollander, A., Seeing Through Clothes, Berkeley: University Press, 1993 (1975)

Ribeiro, A. "Re-Fashioning Art: Some Visual Approaches to The Study of the History of Dress" Fashion Theory 2.4, 1998, pp. 315-326

Roach, M. A. and Eicher, J. B., Dress, Adornment and the Social Order, New York: Wiley, 1965

Roach-Higgins M. A. et al. (eds.), Dress and Identity, New York: Fairchild Publications, 1995

Roach, M. A. and Eicher, J. B, “Dress and Identity,” Clothing and Textiles Research Journal 10, 1992, pp. 1−8.

כללי – תקופתי

Cleland, L. et al. (eds.), The Clothed Body in the Ancient World, Oxford: University Press, 2005

Cleland, L. et al (eds.). Greek and Roman Dress from A to Z, London & New York: Routledge, 2007

Dayagi-Mendels, M., Perfumes and Cosmetics in the Ancient World, Jerusalem:  Israel Museum ,1993

Harlow, M. and Nosch, M.-L. (eds.), Greek and Roman Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology, Oxford: Oxbow Books, 2014

Harlow, M. and Nosch, M.-L. (eds.), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology, Oxford: Oxbow Books, 2014

Houston, M. G. Ancient Greek, Roman and Byzantine costume decoration, London: A & Ch. Black, 1966. 

Jenkins D. T, (ed.), The Cambridge History of Western Textiles, Cambridge: University Press, 2003.

Llewellyn-Jones, L. (ed.), Women's Dress in the Ancient Greek World, London: 2002

Payne, B., History of Costume: from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century, New York: Harper & Row, 1965

Tortora, P., Dress, Fashion and Technology. From Prehistory to the Present, London: Bloomsbury, 2015

 

יוון

פלג-ברקת, א. "הארכיאולוגיה לובשת פראדה", אודיסיאה 25 (2014), עמ' 60 – 67 .

Bonfante, L., “Nudity as a Costume in Classical Art,” American Journal of Archaeology 93/4 (1989) 543–570.

Bonfante, L. “The Naked Greek: How Ancient Art and Literature Reflect the Custom of Civic Nudity,” Archaeology 43.5 (1990), pp. 28 –35 (גרסה מקוצרת של המאמר מ 1989)

Higgins, R. A., Greek and Roman Jewelry, London: Methuen, 1961

Lee, M. M., Body, Dress, and Identity in Ancient Greece, New York: Cambridge University Press, 2015

 Llewellyn-Jones L. (ed.), Women's Dress in the Ancient Greek World, London: Duckworth, 2002

Roccos, L. J., Ancient Greek Costume: An Annotated Bibliography, 1784-2005, Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2006.

רומא

Croom, A. T., Roman Clothing and Fashion, Stroud UK 1988.

Kleiner D. E. E. and Matheson S. B. (eds.), I Claudia – Women in Ancient Rome, New Haven CT 1996.

Olson. K., Dress and the Roman Woman: Self-presentation and Society, Oxon: Routledge, 2008  

Sebesta, J. L. and Bonfante, L. (eds.), The World of Roman Costume, Madison WI 2001

Swift, E., Roman Dress Accessories, Buckinghamshire: Shire Publications, 2003.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת