חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני
  Women Patrons and Images of Women in Pre-Modern Islam  
0821-6046-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1800-2000211 מכסיקושיעור ד"ר הגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בניגוד לדעה הרווחת, נשים בחצרות המסלמיות בתקופה הטרום מודרנית, באיראן, באימפריה העת'מאנית

ובהודו, נהנו מזכויות רבות, היו בעלות השפעה פוליטית ניכרת ואף היו בעלות רכוש רב. רבות מהן

ניתבו חלק מעושרן לאמנויות ובכך הפכו לפטרוניות, בעיקר פטרוניות של ארכיטקטורה מונומנטלית.

במסגרת השיעור נבחן שתי סוגיות באספקלריה מגדרית: האם ניתן להגדיר פטרונות נשית כשונה

במהותה מפטרונות גברית והאם דימויי הנשים כפי שהם מופיעים במיניאטורות משקפים את מעמדן

הרם של נשות החצר, אם לאו.

Course description

Women in Pre‐Modern Islamic courts had immense political clout. They used power and means to cultivate art, and many of them became patronesses mainly of architecture.

By surveying the edifices they initiated, we'll attempt to define the peculiar characteristics of patronage of women. We'll also look into images of women in contemporary miniatures in order to determine whether power and wealth of women at these courts, influenced at all their drawn images.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6046-01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני
Women Patrons and Images of Women in Pre-Modern Islam
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר הגר נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע

פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני

 

Women Patrons and Images of Women in Pre‐Modern Islam

0821604601

 

סמסטר , א' תשע"ח

 

הפקולטה לאמניויות: החוג לתולדות האמנות

 

ד"ר נעמי הגר

 

שיעור, 2 ש"ס

 

שעות קבלה: עפ"י תיאום טלפוני

טלפון: 054-3186379

דוא"ל: nomihe@gmail.com

 

בניגוד לדעה הרווחת, נשים בחצרות המסלמיות בתקופה הטרום מודרנית, באיראן, באימפריה העת'מאנית

ובהודו, נהנו מזכויות רבות, היו בעלות השפעה פוליטית ניכרת ואף היו בעלות רכוש רב. רבות מהן

ניתבו חלק מעושרן לאמנויות ובכך הפכו לפטרוניות, בעיקר פטרוניות של ארכיטקטורה מונומנטלית.

במסגרת השיעור נבחן שתי סוגיות באספקלריה מגדרית: האם ניתן להגדיר פטרונות נשית כשונה

במהותה מפטרונות גברית והאם דימויי הנשים כפי שהם מופיעים במיניאטורות משקפים את מעמדן

הרם של נשות החצר, אם לאו.

 

Women in Pre‐Modern Islamic courts had immense political clout. They used power and means to cultivate art, and many of them became patronesses mainly of architecture.

By surveying the edifices they initiated, we'll attempt to define the peculiar characteristics of patronage of women. We'll also look into images of women in contemporary miniatures in order to determine whether power and wealth of women at these courts, influenced at all their drawn images.

 

דרישות הקורס:

אין דרישות מוקדמות.

מרכיבי הציון הסופי:

מבחן: 100%

 

 

תכנית הוראה:

 

  1. מבואות

מבוא היסטורי: עידן האימפריות הפוסט מונגוליות

מבוא סוציולוגי: מעמדן של נשים באסלאם הטרום-מודרני

B. F. Manz, "Women in Timurid Dynastic Politics," in Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, G. Nashat and L. Beck, (eds.), Urbana, 2003, pp. 121-139.  

  

מבוא מתודולוגי: השיח הפמיניסטי המערבי על נשים באסלאם

C. T. Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse,”

in Third World Women and the Politics of Feminism, C. T. Mohanty and et al. (eds.), Bloomington: Indiana U.P. 1991, pp. 51-80.   

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=acls;cc=acls;rgn=full%20text;idno=heb03313.0001.001;didno=heb03313.0001.001;view=image;seq=00000065;node=heb03313.0001.001%3A6.1

 

 

בילי מלמן, "החופש מאחורי הרעלה-התבוננות ב'אחר' במאות ה-18 וה-19: נשים מערביות על נשים ים

תיכוניות," אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות, יעל עצמון (עורכת), ירושלים, תשנ"ה, בעמ' 225-243.

 

 

  1. פטרונות

 

נשים ופטרונות

 

D. Fairchild Ruggles, “Vision and Power” in Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, D. Fairchild Ruggles, (ed.) New York, 2000, 1-15.

פטרונות נשים במאה התימורית

 

Roya Marefat, "Timurid Women: Patronage and Power", Asian Art, 6/2(1993), pp.

29-49.

 

נשים, עוצמה ופטרונות בחצר העת'מאנית

L. Peirce, The Imperial Harem, New York & Oxford, 1993, pp. 139-149.

________, “The Family as Faction: Dynastic Politics in the Reign of Suleyman,” in Soliman le Magnifique et son temps, G. Veinstein, (ed.), Paris, 1992, pp. 105-116.

_______, “Gender and Sexual Propriety in Ottoman Royal Women’s Patronage,” in Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, D. Fairchild Ruggles, (ed.), New York, 2000, pp. 53-68.

 

נשים ופוליטיקה בחצר הצפווית

 

S. Gholsorkhi, “Pari Kahn Kahnum: A Masterful Safavid Princess,” Iranian Studies

28(1995), pp. 143-156.

K. Rizvi,”Gendered Patronage: women and benevolence during the early Safavid Empire,” in Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, D. Fairchild Ruggles, (ed.), New York, 2000, pp. 123-153.

 

נור ג'האן: מלכה ושליטה בהודו המוגולית

 

E. B. Findly, “The Pleasure of Women: Nur Jahan and Mughal Painting," Asian Art 6/2(1993), pp. 67-86.

--------------, Nur Jahan, New Delhi, 2000, pp. 218-243.

 

  1. דימויים

 

דמויי נשים במיניאטורות

 

L. Diba, "Lifting the Veil from the Face of Depiction: the representation of women in Persian Painting, in Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, G. Nashat and L. Beck, (eds.), Urbana, 2003, pp. 206-236.

דימויי נשים בשאהנאמה

 

O. Davidson, "Women Lamentations as Protest in the Shahname, in Women in the Medieval Islamic World, G. Hambly, (ed.), New York, 1998, pp. 131-146.

M. Omidsalar, "Waters and Women, Maidens and Might: The passage of royal authority in the Shahnama, in Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, G. Nashat and L. Beck, (eds.), Urbana, 2003, pp. 170-185.

ח'וסרו ושירין

 

F. Keshvarz, "Taming the Unruly King: Nizami's Shirin as Lover and Educator," in Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, in G. Nashat and L. Beck, (eds.), Urbana, 2003, pp. 186-205.

 

 

קריאה נוספת:

 

Jane Rendell et al, eds. Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction, New York, 2000.

 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven, 1992.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת