חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית
  Eros and Sexuality in Islamic Art  
0821-6034-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600212 מכסיקושיעור ד"ר צדפי קרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בעוד שהגישה "הקלאסית" בתולדות האמנות האסלאמית פענחה ביטויים חזותיים של ארוטיקה ומיניות כמערכים מטאפוריים המייצגים תשוקה מיסטית וחיפוש רוחני אחר החיבור עם האל, מחקרים מן השנים האחרונות מציגים תובנות חדשות ומודלים מתודולוגיים המרחיבים את הבנתו בנוגע לנושאים ארוטיים ומיניים (מטאפוריים ו/או ארציים). בקורס נבחן ציורים ממרחבים אסלאמיים שונים ומתקופות שונות בעלי תכנים ארוטיים ומיניים ונדון בסביבה הסוציו-תרבותית בה התעצבו, בפטרונים של היצירות, במניעים ליצירתם, וברצפציה שלהם – במידה וניתן. הנושאים שיידונו יהיו הדמות הגברית והדמות הנשית כאובייקטים של תשוקה; הממד הרוחני של הארוטיקה; החוקי והלא חוקי; ו"האחר" הארוטי והאקזוטי.

Course description

While the dominant "traditional" paradigms in the field of Islamic art history read visual images of sensual themes mostly as metaphors of mystical longing and spiritual pursuits, recent studies offer new insights and methodological models which extend our understanding of erotic and sexual subjects. This course will look at several case studies from different geographic areas and periods which addresses topics of eroticism and sexuality. We will discuss their socio-cultural surroundings, their patrons, the motivations that determined their production; and if possible – their reception by their intended audiences. The topics which will be dealt with are the male and female body as objects of desire; the spiritual dimensions of eroticism; licit and illicit sexual practices; and the erotic and exotic "other".

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6034-01 ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית
Eros and Sexuality in Islamic Art
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר צדפי קרן

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

ארוטיקה ומיניות באמנות ארצות האסלאם

Eros and Sexuality in Islamic Art

 

סמסטר ב', תשע"ח

שיעור בחירה, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר קרן צדפי

טלפון: 050-6444862

דוא"ל: kzdafee@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש בדוא"ל או בטלפון

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים על-פי תקנון הפקולטה. השתתפות בדיונים במהלך השיעורים.

מטלת סיום הקורס: 100% בחינת בית.

 

תיאור הקורס |

בעוד שהגישה "הקלאסית" בתולדות האמנות האסלאמית פענחה ביטויים חזותיים של ארוטיקה ומיניות כמערכים מטאפוריים המייצגים תשוקה מיסטית וחיפוש רוחני אחר החיבור עם האל, מחקרים מן השנים האחרונות מציגים תובנות חדשות ומודלים מתודולוגיים המרחיבים את הבנתו בנוגע לנושאים ארוטיים ומיניים (מטאפוריים ו/או ארציים). בקורס נבחן ציורים ממרחבים אסלאמיים שונים ומתקופות שונות בעלי תכנים ארוטיים ומיניים ונדון בסביבה הסוציו-תרבותית בה התעצבו, בפטרונים של היצירות, במניעים ליצירתם, וברצפציה שלהם – במידה וניתן. הנושאים שיידונו יהיו הדמות הגברית והדמות הנשית כאובייקטים של תשוקה; הממד הרוחני של הארוטיקה; החוקי והלא חוקי; ו"האחר" הארוטי והאקזוטי.

 

While the dominant "traditional" paradigms in the field of Islamic art history read visual images of sensual themes mostly as metaphors of mystical longing and spiritual pursuits, recent studies offer new insights and methodological models which extend our understanding of erotic and sexual subjects. This course will look at several case studies from different geographic areas and periods which addresses topics of eroticism and sexuality. We will discuss their socio-cultural surroundings, their patrons, the motivations that determined their production; and if possible – their reception by their intended audiences. The topics which will be dealt with are the male and female body as objects of desire; the spiritual dimensions of eroticism; licit and illicit sexual practices; and the erotic and exotic "other".

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים) |

 1. מבוא: לכתוב היסטוריות של מיניות במזרח התיכון

Leslie Peirce, "Writing Histories of Sexuality in the Middle East," The American

Historical Review 114, no. 5 (December 2009): 1325-1339.

 

מצרים וספרד

 1. דימויים הומו-אירוטיים במצרים הפאטימית, 1171-969

Fahimda Suleman, "Making Love not War: The Iconography of the Cockfight in

Medieval Egypt," in Eros and Sexuality in Islamic Art, ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 19-42.

 

 1. אובייקטים של תשוקה בספרד הנצרידית, המאה הארבע-עשרה

Cynthia Robinson, "Where have all the Boys Gone?: The Lady of the 'Sala de Justicia'

Ceilings and Nasrid Poetics of Sacred and Profane Love," in Eros and Sexuality

in Islamic Art, ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham Surrey,

England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 65-97.

 

איראן הצפווית (1722-1501) והקג'רית (1925-1795)

 1. ערום נשי בציור הצפווי של מחצית המאה השבע-עשרה (1666-1629)

Ashley Mayeri Burns, "The Development of the Seated Female Nude in Seventeenth-

Century Safavid Painting," MA diss., Courtauld Institute of Art, University of

London, 2016.

 

 1. דימויים ארוטיים והומו ארוטיים בחצר הצפווית

Sussan Babaie, "Frontiers of Visual Taboo: Painted Indecencies in Isfahan," in Eros

and Sexuality in Islamic Art, ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham

Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 131-155.

 1. המעשה המיני (?) ביצירות האמנות של שלהי התקופה הצפווית

Sussan Babaie, "Visual Vestiges of Travel: Persian Windows on European

Weaknesses," The Pen and the Brush: Reflections on Foreign Visitors and their

Hosts in Safavid Iran, special issue, Journal of Early Modern History 13 (2009):

105-136.

 

 1. ה"אחר" האקזוטי: דימויים ארוטיים של האירופאי במאות השבע-עשרה השמונה-עשרה

Amy S. Landau, "Visibly Foreign, Visibly Female: The Eroticization of Zan-i Farangi

in Seventeenth-Century Persian Painting," in Eros and Sexuality in Islamic Art,

ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham Surrey, England; Burlington,

VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 99-129.

 

 1. ארוטיקה פרסית מודרנית, שלהי המאה התשע-עשרה – ראשית המאה העשרים

Christiane J. Gruber, "'To not Toil in Lonely Obsession': Modern Persian Erotica in the

Kinsey Institute," in Eros and Sexuality in Islamic Art, ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 209-235.

 

 1. גבריות בציור הקג'רי

Afsaneh Najmabadi, "Reading Gender through Qajar Painting," in Royal Persian

Paintings: The Qajar Epoch, 1785-1925, eds. by Layla Diba and Maryam

Ekhtiar (London: I. B. Tauris in association with Brooklyn Museum of Art,

1998), 76-89.

 

השושלת המוגולית

 1. דימויים הומו-ארוטיים  בחצר המוגולית, המאה השבע-עשרה

Mika Natif, "The Generative Garden: Sensuality, Male Intimacy, and Eternity in

Govardhan's Illustration of Sa'di's Gulistan, in Eros and Sexuality

in Islamic Art, ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham Surrey,

England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 43-64.

 

 

 

האימפריה העת'מאנית

 1. מגדר ומיניות בספרות העת'מאנית של המאה השמונה-עשרה והתשע-עשרה

Tulay Artan and Irvin Cemil Schick, "Ottomanizing Pornotopia: Changinh Visual

Codes in Eighteenth-Century Ottoman Erotic Miniatures," in Eros and Sexuality in Islamic Art, ed, by Francesca Leoni and Mika Natif (Farnham Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013), 157-207.

אפילוג

 1. ארוטיקה אסלאמית במאה העשרים ואחת (?): ללה אסיידי, רנייה מטר

Joan DelPlato, Multiple Wives, Multiple Pleasures: Representing the Harem,

1800-1875 (London: Associated University presses, 2002), Introduction.

 

ביבליוגרפיה נוספת

Textbook

Leoni, Francesca and Mika Natif (eds.). Eros and Sexuality in Islamic Art. Farnham

Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2013.

 

ספרים ומאמרים

Andrews, Walter, and Mehmet Kalpakli. The Age of the Beloveds: Love and the

Beloved in Early Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham,

NC: Duke University Press, 2005.

Babayan, Kathryn and Afsaneh Najmabadi (eds.). Islamicate Sexualities: Translations

across Temporal and Geographies of Desire. Cambridge, MA: Center for

Middle Eastern Studies of Harvard University: Distributed by Harvard

University Press, 2008.

Bürgel, J. Christoph. "Love, Lust, and Longing: Eroticism in Early Islam as Reflected

in Literary Sources." In Society and the Sexes in Medieval Islam, edited by Afaf

Lutfi al-Sayyid-Marsot, 81-117. Ca: Undena Publications, 1979.

———.  "Theories about Love: How Love Manifests in Islamic Culture." Art and

Thought. Fikrun wa Fann 86 (2007): 14-23.

Farhad, Massumeh. "Safavid Single-Page Painting, 1629-1666," Ph.D. diss., Harvard

University, 1987.

Malti-Douglas, Fedwa. Woman's Body, Woman's Word: Gender and Discourse in

Arabo-Islamic Writing. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Najmabadi, Afsaneh. Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and

Sexual Anxieties of Iranian Modernity. University of California Press, 2005.

Schimmel, Annemarie. As Through a Veil: Mystical Poetry in Islam. Columbia

University Press, 1982.

Semerdjian, Elyse. "Sexing the Hammam: Gender Crossing in the Ottoman Bathhouse."

In Gender and Sexuality in Muslim Cultures, edited by Gul Ozyegin, 253-274.

Farnham, Surrey: Ashgate, 2015.

Sims, Eleanor. Peerless Images: Persian Painting and Its Sources. Yale University

Press, 2002.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת