חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מות האמנות האסלאמית
  The End of Islamic Art                                                                               
0821-6014-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר צדפי קרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כדיסציפלינה אקדמאית, הובנתה והוגדרה במסגרת השיח האוריינטליסטי, שהבנה, בתורו, את האוריינט כיריבה התרבותי ואחד מדימויי האחר העמוקים והנשנים ביותר של אירופה. כתיבת הנרטיב של האמנות האסלאמית אפשרה לחדד הבדלים בין "מזרח" ו"מערב", בין "אנחנו" לבין "האחר". כתוצאה מכך, מרבית ההיסטוריוגרפיות של תולדות האמנות האסלאמית פתחו בבשורה של מחמד והסתיימו בראשית המאה התשע-עשרה, עם עלייתן של מדינות הלאום.

 

בעוד שעד שנות השבעים של המאה העשרים השיח במסגרת הדיסציפלינה של תולדות אמנות האסלאם נסוב סביב השאלה "מה אסלאמי באמנות האסלאמית?" העשורים האחרונים עוסקים בהרחבה בגבולות של "תולדות אמנות האסלאם": מהן ההשלכות של מודלי הקטלוג והסיווג של תוצרי התרבויות האסלאמיות? מהו המרחב הגיאוגרפי? מהן גבולות הזמן? והאם עדיין ניתן לדון במודלים חילוניים של תולדות אמנויות האסלאם? במהלך הקורס נבחן האם אכן הגיעה "האמנות האסלאמית" אל סופה במהלך המאה התשע-עשרה או ראשית המאה העשרים? האם "התרבות האסלאמית" השפיעה על יצירות האמנות מהמרחבים האסלאמיים בעידן הטרום-מודרני והאם היא חדלה מלהשפיע על יצירות האמנות של המאה העשרים והמאה העשרים ואחת לאחר עלייתן של מדינות הלאום? ואילו השלכות יש לעובדה שיצירות אמנות שנוצרו על ידי מסלמים במסגרת המדינה המסלמית של המאה העשרים ואילך אינן מקוטלגות עוד כיצירות אמנות אסלאמית במסגרת השיח של תולדות האמנות? 

 

Course description

Islamic Art History, as an academic discipline, was constructed and defined within the Orientalistic discourse, which, in its turn, constructed the Orient as Europe's cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the Other. Writing the narrative of Islamic art enabled the differentiation between East and West; between "us" and the Other". As a result, most studies of Islamic art begin with the birth of Islam and end with in the 19th century or early twentieth century, and with the rise of the nation-states. While until the 1970s the discourse within the discipline of Islamic art history revolved around the question "what was Islamic about Islamic art?" in the last decades researchers explore the limits of Islamic art history: what were the implications of categorizing and classifying Islamic objects? what is the geographical space? what is the historical period? and is it possible to still discuss secular models of Islamic art history?

 

This course will explore did "Islamic art" end during the 19th century or the beginning of the twentieth century? Did Islamic cultural influenced pre-modern objects of art and architecture from the Islamic land and did it cease to influence art and architecture of the Islamic lands following the rise of the nations-states? and finally, what are the consequences of the fact that art and architecture produced by Muslims within Muslim's states cannot be categorized as Islamic art and architecture within the discipline of art history?

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6014-01 מות האמנות האסלאמית
The End of Islamic Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר צדפי קרן

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

 

 

מות האמנות האסלאמית

The End of Islamic Art

0821601401

סמסטר א', תשע"ט; שיעור בחירה, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר קרן צדפי

טלפון: 050-6444862

דואל:

kzdafee@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש בדוא"ל או בטלפון.

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים על-פי תקנון הפקולטה; מבחן סיום.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינת בית.

 

תיאור הקורס |

"תולדות האמנות של האסלאם" (Islamic Art History), כדיסציפלינה אקדמאית, הובנתה והוגדרה במסגרת השיח האוריינטליסטי, שהבנה, בתורו, את האוריינט כיריבה התרבותי ואחד מדימויי האחר העמוקים והנשנים ביותר של אירופה. כתיבת הנרטיב של האמנות האסלאמית אפשרה לחדד הבדלים בין "מזרח" ו"מערב", בין "אנחנו" לבין "האחר". כתוצאה מכך, מרבית ההיסטוריוגרפיות של תולדות האמנות האסלאמית פתחו בבשורה של מחמד והסתיימו בראשית המאה התשע-עשרה, עם עלייתן של מדינות הלאום.

 

בעוד שעד שנות השבעים של המאה העשרים השיח במסגרת הדיסציפלינה של תולדות אמנות האסלאם נסוב סביב השאלה "מה אסלאמי באמנות האסלאמית?" העשורים האחרונים עוסקים בהרחבה בגבולות של "תולדות אמנות האסלאם": מהן ההשלכות של מודלי הקטלוג והסיווג של תוצרי התרבויות האסלאמיות? מהו המרחב הגיאוגרפי? מהן גבולות הזמן? והאם עדיין ניתן לדון במודלים חילוניים של תולדות אמנויות האסלאם? במהלך הקורס נבחן האם אכן הגיעה "האמנות האסלאמית" אל סופה במהלך המאה התשע-עשרה או ראשית המאה העשרים? האם "התרבות האסלאמית" השפיעה על יצירות האמנות מהמרחבים האסלאמיים בעידן הטרום-מודרני והאם היא חדלה מלהשפיע על יצירות האמנות של המאה העשרים והמאה העשרים ואחת לאחר עלייתן של מדינות הלאום? ואילו השלכות יש לעובדה שיצירות אמנות שנוצרו על ידי מסלמים במסגרת המדינה המסלמית של המאה העשרים ואילך אינן מקוטלגות עוד כיצירות אמנות אסלאמית במסגרת השיח של תולדות האמנות? 

 

Islamic Art History, as an academic discipline, was constructed and defined within the Orientalistic discourse, which, in its turn, constructed the Orient as Europe's cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the Other. Writing the narrative of Islamic art enabled the differentiation between East and West; between "us" and the Other". As a result, most studies of Islamic art begin with the birth of Islam and end with in the 19th century or early twentieth century, and with the rise of the nation-states. While until the 1970s the discourse within the discipline of Islamic art history revolved around the question "what was Islamic about Islamic art?" in the last decades researchers explore the limits of Islamic art history: what were the implications of categorizing and classifying Islamic objects? what is the geographical space? what is the historical period? and is it possible to still discuss secular models of Islamic art history?

 

This course will explore did "Islamic art" end during the 19th century or the beginning of the twentieth century? Did Islamic cultural influenced pre-modern objects of art and architecture from the Islamic land and did it cease to influence art and architecture of the Islamic lands following the rise of the nations-states? and finally, what are the consequences of the fact that art and architecture produced by Muslims within Muslim's states cannot be categorized as Islamic art and architecture within the discipline of art history?

 

(נושאי הקורס (נתון לשינויים |

 1. מבוא: למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים תולדות האמנות של האסלאם? הבנייתה של הדיסציפלינה

Avinoam Shalem, "What do we mean when we say, 'Islamic art'? A plea for a critical

            rewriting of the history of the arts of Islam," Journal of Art Historiography 6 (June

            2012). Published at https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/shalem.pdf

 

 1. מהי ארכיטקטורה אסלאמית?

Nasser Rabbat, "What is Islamic architecture anyway?" Journal of Art Historiography 6 (June

            2012). Published at https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/rabbat1.pdf

 

 1. המאה התשע-עשרה ושאלת קצה של האמנות האסלאמית

Finbarr Barry Flood, "From the Prophet to Postmodernism? New World Orders and the End

            of Islamic Art." In Making Art History: A Changing Discipline and its Institutions,

            edited by Elizabeth Mansfield (London and New York: Routledge, 2007), 31-53.

 

 1. מהי אמנות אסלאמית מודרנית?

Ali Widjan, Modern Islamic Art: Development and Continuity (Florida: University Press of

Florida, 1997), 1-4, 137-150.

 

 1. למקשר אמנות מודרנית במרחב המקומי: בתי הספר לאמנות בטורקיה, מצרים ולבנון

Nada Shabout, Modern Arab art: formation of Arab aesthetics (Gainesville: University Press

            of Florida, 2007), Introduction and Chapter 1.

 

 1. מאסתטיקה "אסלאמית" לאסתטיקה "ערבית"

Nada Shabout, Modern Arab art: formation of Arab aesthetics (Gainesville: University Press

of Florida, 2007), Chapter 2.

 

 1. קליגרפיה "אסלאמית"; קליגרפיה "ערבית"

Ali Widjan, "Continuity through Calligraphy." In Modern Islamic Art: Development and

 • (Florida: University Press of Florida, 1997), 151-159.

Nada Shabout, "The Arabic Letter in Art," in Modern Arab art: formation of Arab aesthetics

(Gainesville: University Press of Florida, 2007), 61-144.

 

 1. לפרוץ את גבולות המשוואה "האסלאם והמערב": הקבוצה הבגדאדית לאמנות מודרנית

Nathaniel Greenberg, "Political Modernism, Jabrā, and the Baghdad Modern Art Group,"

CLCWeb: Comparative Literature and Culture 12, no. 2 (2010). Published at

 •            

 

 1. The Contemporary Art Group (נוסדה במצרים בשנת 1946): כאמל יוסף (1923- ), עבד אל-האדי אל-גזר (1966-1925) וחמיד נאדה (1990-1924)

Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (I.B. Tauris,

            2016), 226-235.

 

 1. ארכיטקטורה אסלאמית מודרנית: חסן פתחי (מצרים)

Ahmad Hamid, Hassan Fathy and Continuity in Islamic Arts and Architecture: The Birth of

            a New Modern (Cairo: The American University in Cairo Press, 2010), 45-139.

 

 

ביבליוגרפיה נוספת

Asher, Catherine B. "Islamic Art History: Yesterday, Today, and the Future." Verge: Studies in Global

            Asias, vol. 1, no. 1 (Spring 2015): 21-25.

Behrens-Abouseif Doris and Stephan Vernoit. Islamic Art in the 19th Century: Tradition, Innovation,

            and Eclecticism. Leiden and Boston: Brill, 2006.

Blair, Sheila, and Jonathan M. Bloom. "The Mirage of Islamic Art: Reflections on an Unwieldy Field,"

            The Art Bulletin 85, no. 1 (2003):

Al-Faruqi, Ismail Raji. "The Arts of Islamic Civilization." In The Arts of Islamic Civilization, 1-30.

            London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2013.

Hillenbrand, Robert. "Studying Islamic Architecture: Challenges and Perspectives." Architectural

            History 46 (2003):

Karnouk, Liliane. Modern Egyptian Art, 1910–2003. Cairo: American University in Cairo Press,

            2005, especially 24-31.

Mansfield, Elizabeth, ed. Making Art History: A Changing Discipline and Its Institutions. London and

            New York: Routledge, 2007.

Shaw, Wendy. "The Islam in Islamic art history: secularism and public discourse." Journal

            of Art Historiography 6 (2012).

            Published at https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/shaw1.pdf.

Troelenberg, Eva. "Regarding the exhibition: the Munich exhibition Masterpieces of Muhammadan

            Art (1910) and its scholarly position."

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת