חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצרים
  Post-Impressionism, Cubism, Surrealism, and Expressionism in Egypt  
0821-6013-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800120 מכסיקושיעור ד"ר צדפי קרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשחר המאה העשרים מצרים נעורה למאבק לאומי על עצמאותה וזהותה התרבותית. האמנויות והארכיטקטורה במדינת-הלאום המצרי המתהווה התעצבו על רקע המאבקים והמשברים הפוליטיים שהתחוללו לאורכה של המאה העשרים ושקפו את השיח האינטלקטואלי שביקש לתכנן וליצור את התרבות המצרית המודרנית החדשה. השיעור יבקש להתחקות אחר הזרמים האמנותיים הבולטים בסצנת האמנות המצרית המודרנית, החל מהקמתו של בית-הספר לאמנויות היפות (מדרסת אל-פנון אל-ג'מילה) בשנת 1908; דרך הופעתו של הפיסול הפיגורטיבי והריאליסטי של שנות העשרים וראשית שנות השלושים; כינונה של "אסכולת הדמיון" (ג'מאעת אל-ח'יאל) ו"הסגנון הלאומי"; הופעתה של התנועה הסוריאליסטית המצרית (1960-1930), והאקספרסיוניזם הריאליסטי של שנות השבעים על רקע מהפכת הקצינים החופשיים (1952) ועליית גמאל עבד אל-נאצר לשלטון (1954); וכלה בסצנת האמנות העכשווית, בדגש על "אמנות הרחוב" המציפה את רחובות קהיר בעקבות אירועי 2011.

Course description

At the dawn of the 20th century, Egypt awakened to a national struggle for its independence and cultural identity. The arts and architecture of the formative Egyptian modern nation-state were designed in the context of the political struggles and crises, which took place throughout the twentieth century, and reflected the intellectual discourse seeking to design and produce the new Egyptian modern culture. The course will trace the prominent artistic genres in Egyptian modern art scene, beginning with the establishing of the School of Fine Arts (Madrasat al-Fanun al-Gamila) in 1908; through the appearance of figurative and realistic sculpture of the 1920s and early 1930s; the establishing of La Chimère in 1927 and the formation of the National Style; the formation of the Egyptian Surrealism movement in the late 1930s, and finally the social expressionism of the 1950s, in the context of the Free Officers Revolution of 1952, and the rise of Gamal Abd al-Nasser to power. We will conclude the course with a discussion of contemporary street art in Cairo, following the January 25 Revolution of 2011.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6013-01 פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצרים
Post-Impressionism, Cubism, Surrealism, and Expressionism in Egypt
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר צדפי קרן

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

סוריאליזם, אימפרסיוניזם, ואקספרסיוניזם במצרים

Surrealism, Impressionism, and Expressionism in Egypt

 

סמסטר א', תשע"ח

שיעור בחירה, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר קרן צדפי

טלפון: 050-6444862

דוא"ל: kzdafee@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש בדוא"ל או בטלפון

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים על-פי תקנון הפקולטה. השתתפות בדיונים במהלך השיעורים.

מטלת סיום הקורס: 100% בחינת בית.

 

תיאור הקורס |

בשחר המאה העשרים מצרים נעורה למאבק לאומי על עצמאותה וזהותה התרבותית. האמנויות והארכיטקטורה במדינת-הלאום המצרי המתהווה התעצבו על רקע המאבקים והמשברים הפוליטיים שהתחוללו לאורכה של המאה העשרים ושקפו את השיח האינטלקטואלי שביקש לתכנן וליצור את התרבות המצרית המודרנית החדשה. השיעור יבקש להתחקות אחר הזרמים האמנותיים הבולטים בסצנת האמנות המצרית המודרנית, החל מהקמתו של בית-הספר לאמנויות היפות (מדרסת אל-פנון אל-ג'מילה) בשנת 1908; דרך הופעתו של הפיסול הפיגורטיבי והריאליסטי של שנות העשרים וראשית שנות השלושים; כינונה של "אסכולת הדמיון" (ג'מאעת אל-ח'יאל) ו"הסגנון הלאומי"; הופעתה של התנועה הסוריאליסטית המצרית (1960-1930), והאקספרסיוניזם הריאליסטי של שנות השבעים על רקע מהפכת הקצינים החופשיים (1952) ועליית גמאל עבד אל-נאצר לשלטון (1954); וכלה בסצנת האמנות העכשווית, בדגש על "אמנות הרחוב" המציפה את רחובות קהיר בעקבות אירועי 2011.

 

At the dawn of the 20th century, Egypt awakened to a national struggle for its independence and cultural identity. The arts and architecture of the formative Egyptian modern nation-state were designed in the context of the political struggles and crises, which took place throughout the twentieth century, and reflected the intellectual discourse seeking to design and produce the new Egyptian modern culture. The course will trace the prominent artistic genres in Egyptian modern art scene, beginning with the establishing of the School of Fine Arts (Madrasat al-Fanun al-Gamila) in 1908; through the appearance of figurative and realistic sculpture of the 1920s and early 1930s; the establishing of La Chimère in 1927 and the formation of the National Style; the formation of the Egyptian Surrealism movement in the late 1930s, and finally the social expressionism of the 1950s, in the context of the Free Officers Revolution of 1952, and the rise of Gamal Abd al-Nasser to power. We will conclude the course with a discussion of contemporary street art in Cairo, following the January 25 Revolution of 2011.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים) |

 1. מבוא: בית הספר לאמנויות היפות (1908) והפוליטיקה של האמנות במצרים בראשית המאה העשרים

Patrick Kane, The Politics of Art in Modern Egypt: Aesthetics, Ideology and Nation-

Building (I. B. Tauris, 2012)

 

 1. אימפרסיוניזם מצרי: שפיק שארובים (1975-1894)

Dominique Roussel, Chafik Charobim: Peintre Egyptien (Paris: Fragments Editions,

2001).

 

 1. אמנות לאומית מצרית ו"אגודת הדמיון"(ג'מאעת אל-ח'יאל, La Chimère, 1926)

אורית בשקין, ליאת קוזמא, וישראל גרשוני, לפסל תרבות במצרים: תכנון תרבותי, זהות לאומית ושינוי חברתי במצרים, 1939-1890 (תל-אביב: רמות – אוניברסיטת תל-אביב, 1999), 60-9.

 

 1. "אגודת הדמיון": מחמוד סעיד (1964-1897)

Valérie Didier-Hess, "Mahmoud Saïd," Contemporary Practices Visual Arts from the

Middle East 12: 74-117.

 

 1. "אגודת הדמיון": אחמד נאג'י (1956-1888)

Caroline Williams, "Twentieth-century Egyptian Art: The Pioneers, 1920–52," in Re-

envisioning Egypt 1919–1952, ed. Arthur Goldschmidt, Amy J. Johnson, Barak A.

Salmoni (Cairo and NY: American University in Cairo Press, 2005), 426–47.

 1. האסכולה הנאו-פרעונית: מחמוד מח'תאר (1934-1891)

ישראל גרשוני, פירמידה לאומה: הנצחה, זיכרון ולאומיות במצרים במאה העשרים (תל-אביב: עם עובד,

2006), 90-59.

 

 1. התנועה הסוריאליסטית: קבוצת "אמנות וחירות" (1938)

Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (I.B.

Tauris, 2016), 1-32.

 

 1. התנועה הסוריאליסטית: רעמסס יונאן (1966-1913) וג'ורג' חנין (1973-1914)

Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (I.B.

Tauris, 2016), 1-10; 54-59.

 

 1. התנועה הסוריאליסטית: כאמל אל-תלמסאני (1972-1915), פואד כאמל (1973-1919), וראתב צדקי

Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (I.B.

Tauris, 2016), 1-10; 203-235.

 

 1. ריאליזם חברתי בשנות החמישים: The Contemporary Art Group (נוסדה בשנת 1946) - כאמל יוסף (1923- ), עבד אל-האדי אל-גזר (1966-1925) וחמיד נאדה (1990-1924)

Sam Bardaouil, Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (I.B.

Tauris, 2016), 226-235.

 

 1. אקספרסיוניזם חברתי בשנות השבעים: ג'מאל אל-סג'יני (1977-1917)

http://www.gamalelsagini.com/

 

 1. אמנות רחוב בקהיר בעקבות מהפכת ה- 25.1.2011: באהיה שהאב

 

 

ביבליוגרפיה נוספת

Textbook

Liliane Karnouk, Modern Egyptian Art, 1910–2003 (New rev. ed. American University

in Cairo Press, 2005), especially 24-31.

 

ספרים ומאמרים

Armbrust, Walter. "The Formation of National Culture in Egypt in the Interwar 

Period: Cultural Trajectories," History Compass 7, no. 1 (2009): 155-180.

Baron, Beth. Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics. Berkeley:

University of California Press, 2005.

Miller, Elizabeth. "Nationalism and Cosmopolitanism in Egyptian Modern Art,"

ARTMargins 5, no. 1 (February 2016): 59-79.

Rodenbeck, Elisabeth. Egypt: The Arts in View. London: Arts & the Islamic World,

2001.

Seggerman, Alexandra Dika. "Al-Tatawwur (Evolution): An Enhanced Timeline of

Egyptian Surrealism," Dada/Surrealism 19 (2013): n. pag. Available at http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&context=dadasur.

 

אתרי אינטרנט

Chafik Charobim: Egyptian Painter

 

Egyptian Surrealism

http://egyptiansurrealism.com/

 

Mahmoud Said

http://www.mahmoud-said.com/aboutMS.html

 

Mathaf Encyclopedia of Modern Art and the Arab World: "Mahmoud Mokhtar"

http://www.encyclopedia.mathaf.org.qa/en/bios/Pages/Mahmoud-Mokhtar-.aspx

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת