חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  נוכחים וגם נפקדים: ייצוגי אמנות האסלאם במרחב המוזיאלי הישראלי
  Present Absentees: Islamic Art representations in the Israeli museological spher  
0821-6007-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400213 מכסיקוסדנה ד"ר צדפי קרן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במוקד הקורס חמישה מוזיאונים/אוספים המצויים בישראל והאוצרים אוספים של אמנויות ארצות האסלאם, החל מהמאה השביעית לספירה ועד לאמנות בת זמננו: המוזיאון לאמנות האסלאם (ירושלים); מוזיאון רוקפלר לארכיאולוגיה (ירושלים); המוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח (באר-שבע); הגלריה לאמנות (אום אל-פחם); ואוסף הפרטים מהתקופה האסלאמית במוזיאון ארץ ישראל (רמת-אביב).

 

בקורס נבקש לבחון את הסוגיות העומדות מאחורי הקמתם של כל אחד מהמוזיאונים/האוספים וכיצד הן הכתיבו את מעשה האוצרות: מי הם הפטרונים או הבעלים של המוזיאונים/האוספים? מהו המבנה המשכן את האוסף? כיצד מאורגן חלל המוזיאון? מה בין שם המוזיאון לבין התערוכות המוצגות בו וכיצד מקוטלגים/משויּיָמים האובייקטים המוצגים? אילו טקסטים מלווים את התערוכות ואת המוצגים? ולבסוף, מיהו קהל היעד של המוזיאון וכיצד משווק המוזיאון/האוסף/התערוכה לקהל הישראלי היהודי/הפלסטיני? באמצעות "הקריאה" הביקורתית של כתלי המוזיאונים לאמנויות ארצות האסלאם במרחב הישראלי ננסה לעמוד על האופן שבו הבניית המוזיאון/האוסף/התערוכה משקפת את התפישות הפוליטיות, החברתיות, והתרבותיות בנות התקופה.

 

שני השיעורים הראשונים של הקורס יערכו בפקולטה לאמנויות, בין השעות 14:00-12:00; חמשת המפגשים הבאים יהיו מפגשים כפולים, כלומר בין השעות 16:00-12:00. כל אחד מהמפגשים הללו יוקדש לביקור באחד מהמוזיאונים הנידונים. המפגש האחרון של הקורס יערך בפקולטה לאמנויות, והוא יתקיים בין השעות 14:00-12:00. הודעה מפורטת בנוגע לתאריכי המפגשים הכפולים ולמיקומם תימסר בראשית הסמסטר.

 

Course description

This course will focus on five museums\collections of art from the Islamic lands, from the seventh century to the twenty-first, located in the Israeli public sphere: The Museum of Islamic Art, Jerusalem; The Rockefeller Archaeological Museum, Jerusalem; Museum of Islamic and Near Eastern Cultures, Beer-Sheva; Umm al-Fahem Art Gallery; and the Islamic collection at the Eretz Israel Museum, Ramat Aviv.

 

In our meetings and museum' tours we will discuss the aspects which lead to the establishment of these museums and did they dictated the curatorial practices: who are the patrons or owners of the museums\collections? in which buildings are these collections reside? how is the museum' space organized? is there a connection between the name of the museum and its exhibitions? what texts accompany the displays? and finally, who is the museum' audience and how is it marketed to the Israeli\Palestinian public? Through critical reading of the Israeli museums of art from the Islamic lands, we will try to appreciate how did the construction of each museum\collection\exhibition reflects the political, social, and cultural aspects of the period.

 

The first two meetings will be held at the Faculty of the Arts, between 12:00-14:00; the next five meetings will be held at each one of the museums listed and will take place between 12:00-16:00; the last meeting will be held, again, at the Faculty of the Arts, between 12:00-14:00. A detailed schedule of the doubled-meetings and their locations will be given at the beginning of the semester.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6007-01 נוכחים וגם נפקדים: ייצוגי אמנות האסלאם במרחב המוזיאלי הישראלי
Present Absentees: Islamic Art representations in the Israeli museological spher
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר צדפי קרן

סילבוס מפורט/דף מידע

 

נוכחים וגם נפקדים: ייצוגי אמנות האסלאם במרחב המוזיאלי הישראלי

שיעור במוזיאולוגיה ישראלית

Present Absentees: Islamic Art representations in the Israeli museological sphere

A class in Israeli Museology

0821600701

סמסטר ב', תשע"ט; שיעור בחירה , 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר קרן צדפי

טלפון: 050-6444862

דוא"ל: kzdafee@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש בדוא"ל או בטלפון

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים על-פי תקנון הפקולטה; חובות קריאה; עבודת סיום.

מרכיבי הציון הסופי: 20% חובת קריאה; 80% עבודת סיום.

 

תיאור הקורס |

במוקד הקורס חמישה מוזיאונים/אוספים המצויים בישראל והאוצרים אוספים של אמנויות ארצות האסלאם, החל מהמאה השביעית לספירה ועד לאמנות בת זמננו: המוזיאון לאמנות האסלאם (ירושלים); מוזיאון רוקפלר לארכיאולוגיה (ירושלים); המוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח (באר-שבע); הגלריה לאמנות (אום אל-פחם); ואוסף הפרטים מהתקופה האסלאמית במוזיאון ארץ ישראל (רמת-אביב).

 

בקורס נבקש לבחון את הסוגיות העומדות מאחורי הקמתם של כל אחד מהמוזיאונים/האוספים וכיצד הן הכתיבו את מעשה האוצרות: מי הם הפטרונים או הבעלים של המוזיאונים/האוספים? מהו המבנה המשכן את האוסף? כיצד מאורגן חלל המוזיאון? מה בין שם המוזיאון לבין התערוכות המוצגות בו וכיצד מקוטלגים/משויּיָמים האובייקטים המוצגים? אילו טקסטים מלווים את התערוכות ואת המוצגים? ולבסוף, מיהו קהל היעד של המוזיאון וכיצד משווק המוזיאון/האוסף/התערוכה לקהל הישראלי היהודי/הפלסטיני? באמצעות "הקריאה" הביקורתית של כתלי המוזיאונים לאמנויות ארצות האסלאם במרחב הישראלי ננסה לעמוד על האופן שבו הבניית המוזיאון/האוסף/התערוכה משקפת את התפישות הפוליטיות, החברתיות, והתרבותיות בנות התקופה.

 

שני השיעורים הראשונים של הקורס יערכו בפקולטה לאמנויות, בין השעות 14:00-12:00; חמשת המפגשים הבאים יהיו מפגשים כפולים, כלומר בין השעות 16:00-12:00. כל אחד מהמפגשים הללו יוקדש לביקור באחד מהמוזיאונים הנידונים. המפגש האחרון של הקורס יערך בפקולטה לאמנויות, והוא יתקיים בין השעות 14:00-12:00. הודעה מפורטת בנוגע לתאריכי המפגשים הכפולים ולמיקומם תימסר בראשית הסמסטר.

 

This course will focus on five museums\collections of art from the Islamic lands, from the seventh century to the twenty-first, located in the Israeli public sphere: The Museum of Islamic Art, Jerusalem; The Rockefeller Archaeological Museum, Jerusalem; Museum of Islamic and Near Eastern Cultures, Beer-Sheva; Umm al-Fahem Art Gallery; and the Islamic collection at the Eretz Israel Museum, Ramat Aviv.

 

In our meetings and museum' tours we will discuss the aspects which lead to the establishment of these museums and did they dictated the curatorial practices: who are the patrons or owners of the museums\collections? in which buildings are these collections reside? how is the museum' space organized? is there a connection between the name of the museum and its exhibitions? what texts accompany the displays? and finally, who is the museum' audience and how is it marketed to the Israeli\Palestinian public? Through critical reading of the Israeli museums of art from the Islamic lands, we will try to appreciate how did the construction of each museum\collection\exhibition reflects the political, social, and cultural aspects of the period.

 

The first two meetings will be held at the Faculty of the Arts, between 12:00-14:00; the next five meetings will be held at each one of the museums listed and will take place between 12:00-16:00; the last meeting will be held, again, at the Faculty of the Arts, between 12:00-14:00. A detailed schedule of the doubled-meetings and their locations will be given at the beginning of the semester.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים) |

 1. מהי אמנות אסלאמית וכיצד מציגים אותה?

Gülru Necipoğlu, "The Concept of Islamic Art: Inherited Discourses and New Approaches," in Islamic Art and the Museum: Approaches to Art and Architecture of the Muslim World in the Twenty-First Century, ed. by Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber and Gerhard Wolf (London: SAQI, 2012), 57-75.

 

 1. תפקידו של המוזיאון בחקר האמנות האסלאמית ובהבניית גוף הידע של האמנות האסלאמית

Oleg Grabar, "The Role of the Museum in the Study and Knowledge of Islamic Art," in    Islamic Art and the Museum: Approaches to Art and Architecture of the Muslim           World in the Twenty-First Century, ed. by Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan           Weber and Gerhard Wolf (London: SAQI, 2012), 17-27.

 

 1. המוזיאון לאמנות האסלאם, ירושלים

טל גורדון, "מוזיאון האסלאם: אמנות הדו-קיום", הבמה: נותנים במה לתרבות, 7.3.2016.

http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=9&Area=1&ArticleId=26169.

 

 1. מוזיאון רוקפלר לארכיאולוגיה, ירושלים

Beatrice St. Laurent, " Reconciling National and International Interests: The Rockefeller Museum and Its Collections," Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and

Heritage Studies no. 5, 1.11.2017.

 • .

Emek Shaveh, "The Rockefeller Museum and Its Collections: A debate," Palestine           Exploration Quarterly, 1.9.2016.

 • .

 

 1. המוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח, באר-שבע

שני ליטמן, "למה המוזיאון 'לתרבות האסלאם ועמי המזרח' בבאר שבע מרגיז את המוסלמים?" הארץ, 21.12.2014.

 • .

ג'קי חורי, "בג"ץ: המסגד בבאר שבע לא ייפתח לתפילה, אך יוקם בו מוזיאון לתרבות האסלאם", הארץ, 23.6.201.

 • .

 

 1. הגלריה לאמנות אום אל-פחם

Miri Gal-Ezer, "The Third Space? From Modern Art Gallery to Modern Museum in Umm El-Fahem," in Memory and Ethnicity: Ethnic Museums in Israel and the Diaspora, edited by Emanuela Trevisan Semi, Dario Miccoli and Tudor Parfitt, 121-169. Newcastle upon Tyne, U.K. : Cambridge Scholars Publishing, 2013.

 • .

 

 1. מוזיאון ארץ ישראל, רמת-אביב

 

 1. שיווקו של המוזיאון לאמנות אסלאמית לציבור

Julia Gonnella, "Islamic Art Versus Material Culture: Museum of Islamic Art or Museum of Islamic Culture? in Islamic Art and the Museum: Approaches to Art and Architecture       of the Muslim World in the Twenty-First Century, ed. by Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber and Gerhard Wolf (London: SAQI, 2012), 144-148.

 

קריאת רשות

חינסקי, שרה. "עיניים עצומות לרווחה": על תסמונת הלבקנות הנרכשת בשדה האמנות הישראלי." קולוניאליות והמצב

            הפוסטקולוניאלי: אנתולוגיה של תרגום ומקור, בעריכת יהודה שנהב, 274-257. ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד

            ומכון ון ליר, 2004.

רייך, רוני. "לתולדות מוזיאון רוקפלר בירושלים." בתוך, ספר זאב וילנאי: מבחר מאמרים בידיעת הארץ, בעריכת אלי שילר, כרך ב', 91-83. ירושלים: אריאל, 1987.

שי, עודד. לאומיות, זיכרון, הנצחה ופולקלור: המוזיאונים והאוספים בחברה הערבית בישראל." אופקים בגיאוגרפיה 77 (2011): 88-74.

https://www.jstor.org/stable/pdf/23716722.pdf?refreqid=excelsior%3A1efd07670ff004a249853646bf603661.

שילר, אלי. "מוזיאון האסלאם בהר הבית." בתוך, הר הבית ואתריו, בעריכת אלי שליר. ירושלים: אריאל, 1989.

 

Junod, Benoit; Khalil, Georges; Weber, Stephan; and Gerhard Wolf (eds.). Islamic Art and the Museum: Approaches to Art and Architecture of the Muslim World in the Twenty-First Century. London: SAQI, 2012.

Komaroff, Linda. "Exhibiting the Middle East: Collections and Perceptions of Islamic Art." Ars Orientalis 30 (2000): 1-8.

Lewis, Michael J. "Islam by Any Other Name." New Criterion 30, no. 4 (December 2011): 1-6.             https://search.proquest.com/docview/1036058240?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo.

Pelletier, Mary. "Site of Conflict." Apollo 186, no. 655 (2017): 34-36.

https://search.proquest.com/docview/1912545150/fulltextPDF/FBCE0A6FE95D4438PQ/1?accountid=14765.

Rabbat, Nasser, and Michael J. Lewis. "What's in a Name." Artforum 50, no. 5 January 2012. https://www.artforum.com/print/201201/the-new-islamic-art-galleries-at-the-metropolitan-museum-of-art-29813.  

Reich, Ronny. "The Rockefeller Museum in Jerusalem and the 'Monkey War'." Journal of the Israel

            Prehistoric Society 31 (2001): 219-226.

Roxburgh, David J. "Au Bonheur des Amateurs: Collecting and Exhibiting Islamic Art, ca. 1880-

            1910." Ars Orientalis 30 (2000): 9-38.

Vernoit, Stephan. Discovering Islamic Art: Scholars, Collectors and Collections, 1850-1950. London:

            I. B. Tauris, 2000.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת