חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החן
  Symbols of Wealth and Prestige in the Greek and Roman World: the Mystery of Gems  
0821-6001-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400213 מכסיקושיעור ד"ר שגיב חאיק עדית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נסיר את מעטה המסתורין האופף את סמלי העושר והיוקרה בעולם היווני והרומי המגולמים באבני-החן.

גמות הוערכו ונאספו מאז ימי קדם, וכן נחקרו מאז הרנסנס בעבור מה שהם יכולים לספר לנו על יוון העתיקה ורומא. נגלה עולם שלם של משמעויות נסתרות שיוחסו לדימויים המגולפים עליהן, ונבין את החשיבות העצומה שיוחסה לגמות, עד כי שליטים כמו יוליוס קיסר למשל, הצהירו שזהו החפץ היקר ביותר שלהם ואפלטון אף ציין אותן  בכתביו כסמן של זהות אישית. ענידת טבעת החותם של הקיסר שנפטר סימנה את היורש והאפשרות שטבעת חותם של אדם רם מעלה תיפול לידיים הלא נכונות היתה עלולה לגרום לתוצאות חמורות, עד כדי מעשי הונאה ומפלה בקרב.

נלמד על קמאוס (cameos) מפורסמים כמו ה"גמה אוגוסטיאה" ו"גמה טיבריאנה" המזוהים כ"יוקרתיים ו"קיסריים".

לעתים גמות נותרו העדות היחידה לפורטרטים קיסריים כמו גם לפסלים עתיקים שאבדו עם הזמן. נעמוד על ההבדלים בין תיאורי הדימויים בגמות לתיאוריהם במדיה השונים (ציור, פיסול ופסיפס). ננסה לפענח את חידת היצירה של יצירות מופת מיניאטוריות שכאלה בטכנולוגיה עתיקה.

נבחן חפצים של ימי הביניים ששובצו בהם גמות עתיקות כגון כריכות של ספרי תפילה, צלבים ותיבות שרידי-קודש (רליקוויות). כמו כן, נדון כיצד התגלגלו לידיהם של מלכים ואספנים שונים, כך למשל הצייר פיטר פאול רובנס החזיק באוסף מפואר של גמות, שאת חלקן העתיק ברישומיו והן אף השפיעו על הציורים שלו.

במסגרת הקורס ייערך סיור במוזיאון ישראל בירושלים ותיתכן הרצאת אורח של מומחה מאוקספורד, בעל שם עולמי בתחום.

Course description

In this course we will uncover the symbols of wealth and prestige in the Greek and Roman world embodied in engraved gemstones. Cameos and intaglios have been valued and collected since Antiquity and they have been studied since the Renaissance for what they can tell us about Ancient Greece and Rome.

We will reveal a world of hidden meanings attributed to the engraved images, and study the enormous importance ascribed to gems, which such rulers as Julius Caesar stated were their most precious possession. Plato even mentioned them in his writings as a marker of personal identity. Wearing the signet ring of a deceased emperor signalled his successor.  There was, however, always the possibility that a ruler’s seal ring might fall into the wrong hands, with serious consequences, from simple fraud to signifying its owner’s defeat in battle.

We will learn about such renowned cameos as the "Gemma Augustea" and "Gemma Tiberiana", identified as Imperial luxury artefacts.

We will discuss the differences between the depictions of the images on gems and their depictions in various media (painting, sculpture and mosaic). Sometimes gems have remained the only evidence of Imperial portraits as well as of Greek and Roman sculptures that have been long since lost. We will attempt to unravel the enigma of creating such miniature masterpieces by means of an ancient technology; and examine medieval artefacts inlaid with antique gems, such as prayer-book covers, crosses, and reliquaries. We will also discuss various items that ended up in the hands of kings and various collectors, such as the painter Peter Paul Rubens, who had a magnificent collection of gems, some of which he copied in his drawings and others of which even influenced his paintings.

During the course there will be a visit to the Israel Museum in Jerusalem and possibly also a guest lecture by an internationally renowned expert from Oxford University, on Roman art and engraved gems.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6001-01 סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החן
Symbols of Wealth and Prestige in the Greek and Roman World: the Mystery of Gems
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שגיב חאיק עדית

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

החוג לתולדות האמנות

 

שם השיעור: סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החן

 

Symbols of Wealth and Prestige in the Greek and Roman World: the Mystery of Engraved Gems and Gemstones

 

שנת הלימודים תשע"ח (סמסטר א', שיעור בחירה לתואר ראשון, 2 ש"ס)

 

שם המרצה: ד"ר עדית שגיב

iditsagh@gmail.comדוא"ל:

טלפון: 0544-816483

שעות קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל או בטלפון

 

 

תיאור הקורס

בקורס נסיר את מעטה המסתורין האופף את סמלי העושר והיוקרה בעולם היווני והרומי המגולמים באבני-החן. גמות הוערכו ונאספו מאז ימי קדם, וכן נחקרו מאז הרנסנס בעבור מה שהם יכולים לספר לנו על יוון העתיקה ורומא. נגלה עולם שלם של משמעויות נסתרות שיוחסו לדימויים המגולפים עליהן, ונבין את החשיבות העצומה שיוחסה לגמות, עד כי שליטים כמו יוליוס קיסר למשל, הצהירו שזהו החפץ היקר ביותר שלהם ואפלטון אף ציין אותן  בכתביו כסמן של זהות אישית. ענידת טבעת החותם של הקיסר שנפטר סימנה את היורש והאפשרות שטבעת חותם של אדם רם מעלה תיפול לידיים הלא נכונות היתה עלולה לגרום לתוצאות חמורות, עד כדי מעשי הונאה ומפלה בקרב.

נלמד על קמאוס (cameos) מפורסמים כמו ה"גמה אוגוסטיאה" ו"גמה טיבריאנה" המזוהים כ"יוקרתיים ו"קיסריים".

לעתים גמות נותרו העדות היחידה לפורטרטים קיסריים כמו גם לפסלים עתיקים שאבדו עם הזמן. נעמוד על ההבדלים בין תיאורי הדימויים בגמות לתיאוריהם במדיה השונים (ציור, פיסול ופסיפס). ננסה לפענח את חידת היצירה של יצירות מופת מיניאטוריות שכאלה בטכנולוגיה עתיקה.

נבחן חפצים של ימי הביניים ששובצו בהם גמות עתיקות כגון כריכות של ספרי תפילה, צלבים ותיבות שרידי-קודש (רליקוויות). כמו כן, נדון כיצד התגלגלו לידיהם של מלכים ואספנים שונים, כך למשל הצייר פיטר פאול רובנס החזיק באוסף מפואר של גמות, שאת חלקן העתיק ברישומיו והן אף השפיעו על הציורים שלו.

במסגרת הקורס ייערך סיור מיוחד במוזיאון ישראל, ירושלים, אשר בין אוצרותיו שמור אוסף גמות מפואר שאינו חשוף למבקרים.

 

 

 

 

 

Description of the course

In this course we will uncover the symbols of wealth and prestige in the Greek and Roman world embodied in engraved gemstones. Cameos and intaglios have been valued and collected since Antiquity and they have been studied since the Renaissance for what they can tell us about Ancient Greece and Rome.

We will reveal a world of hidden meanings attributed to the engraved images, and study the enormous importance ascribed to gems, which such rulers as Julius Caesar stated were their most precious possession. Plato even mentioned them in his writings as a marker of personal identity. Wearing the signet ring of a deceased emperor signalled his successor.  There was, however, always the possibility that a ruler’s seal ring might fall into the wrong hands, with serious consequences, from simple fraud to signifying its owner’s defeat in battle.

We will learn about such renowned cameos as the "Gemma Augustea" and "Gemma Tiberiana", identified as Imperial luxury artefacts.

We will discuss the differences between the depictions of the images on gems and their depictions in various media (painting, sculpture and mosaic). Sometimes gems have remained the only evidence of Imperial portraits as well as of Greek and Roman sculptures that have been long since lost. We will attempt to unravel the enigma of creating such miniature masterpieces by means of an ancient technology; and examine medieval artefacts inlaid with antique gems, such as prayer-book covers, crosses, and reliquaries. We will also discuss various items that ended up in the hands of kings and various collectors, such as the painter Peter Paul Rubens, who had a magnificent collection of gems, some of which he copied in his drawings and others of which even influenced his paintings.

During the course there will be a special visit to the Israel Museum in Jerusalem, whose treasures include a luxurious collection of gems that are not exposed to visitors.

 

דרישות השיעור:

נוכחות בשיעורים עפ"י תקנון הפקולטה. השתתפות בדיונים במהלך השיעורים. עמידה במבחן המסכם.

מרכיבי הציון הסופי:

90% בחינה מסכמת

10% השתתפות בדיונים

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

הביבליוגרפיה המצורפת לכל נושא הנה קריאת רשות להרחבה. חומרים לקריאת חובה יוגדרו לאורך הסמסטר.

שיעור 1-2: מהן גמות ומה היו תפקידיהן, סוגי אבני החן, טכניקות היצירה

Henig, M., Classical Gems: Ancient and Modern Intaglios and Cameos in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, 1994.

 

Richter, G.M.A., Catalogue of Engraved Gems: Greek, Etruscan and Roman, in the Metropolitan Museum of Art, Rome, 1956, pp. XVI-XXIX.

 

Maaskant-Kleibrink, M., “The Style and Technique of the Engraved Gems,” The Snettisham Roman Jewller’s Hoard, C. Johns (ed.), London, 1997, pp. 25-27.

 

שיעור 3: הנושאים שתוארו על אבני החן (מיתולוגיים, אלים שונים, נושאים מצריים ועוד)

Boardman, J., “Greek Gem Engravers, their Subjects and Style,” in E. Porada (ed.), Ancient Art in Seals, Princeton, 1980, pp. 101-119.

 

Richter, G.M.A., “The Subjects on Roman Engraved Gems, their Derivation, Style and Meaning,” Revue Archéologique, vol. 63 (1968), pp. 279-286.

 

Spier, J., Ancient Gems and Finger Rings, J. Paul Getty Museum, Malibu, California, 1992.

 

שיעור 4-5: המשמעויות הסימבוליות של התיאורים השונים (הקשר שלהם לרפואה, קסם ודת)

 

Faraone, C.A., “Text, Image and Medium: The Evolution of Graeco-Roman Magical Gemstones,” in N. Adams and C. Entwistle (eds.), Gems of Heaven: Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, London: British Museum research publication, 2011, pp. 50–61.

 

Dasen, V., “Healing Images. Gems and Medicine,” Oxford Journal of Archaeology, vol. 33.2 (2014), pp. 177-191.

Henig, M.,“The Meaning of Animal Images on Greek and Roman Gems,” in M.A. Broustet (ed.), La glyptique des mondes classiques – mélanges en hommage à Marie-Louise Vollenweider, Bibliothèque National de France, Paris, 1997, pp. 45-53.   

 

שיעור 6: דוגמאות לגמות ידועות מן התקופות השונות: קלאסית, הלניסטית ורומית

Maaskant-Kleibrink, M., Catalogue of the Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet, The Hague: The Greek, Etruscan and Roman Collections, The Hague, 1978.

שיעור 7: השוואות לתיאורים על גבי פסלים, ציורי-קיר ופסיפסים

Henig, M., A Corpus of Roman Engraved Gemstones from British Sites, Oxford: BAR Publishing, 2016 (1978).

שיעור 8: קמאוס (cameos) מפורסמים כמו ה"גמה אוגוסטיאה" וה"גמה טיבריאנה"

Galinsky, K., Augustan Culture: An Interpretive IntroductionPrinceton University Press, Princeton, New Jersey, 1996. pp. 53120-121.

Pollini, J., “Ideology, Rhetorical Imagery and the Creation of a Dynastic Narrative,” in P.J. Holliday (ed.), Narrative and Event in Ancient Art, Cambridge: University Press (Cambridge Studies in New Art History), 1993.

שיעור 9: רובנס ואוסף הגמות המפואר שלו, כולל רישומים שערך

Neverov, O., “Gems in the Collection of Rubens,” The Burlington Magazine, vol. 121 (July 1979), pp. 424-432.

 

Logan, A.M., Peter Paul Rubens: The Drawings, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, 2005, pp. 116-117.

 

Jaffé, D., “Reproducing and Reading Gems in Rubens’s Circle,” Studies in the History of Art, 54 – Engraved Gems: Survivals and Revivals, C. M. Brown (ed.), Washington, 1997, pp. 181-193.

 

 

שיעור 10: פסלים עתיקים שעדותן נותרה על גמות בלבד

Platz-Horster, G., Statuen auf Gemmen, Habelt, Bonn, 1970 (Habelts Dissertationsdrucke, Reihe Archäologie 3) (= Dissertation).

 

Henig, M., “From Classical Greece to Roman Britain: some hellenic themes in provincial art and glyptics,” in G. R. Tsetskhladze, A.J.N.W. Prag and A.M. Snodgrass (eds.), Periplous – Papers on Classical Art and Archaeology presented to Sir John Boardman, , London, 2000, pp. 124-135.

 

שיעור 11: פורטרטים מלכותיים וקיסריים על גמות

Plantzos, D., “Ptolemaic Cameos of the Second and First Centuries BC,” Oxford Journal of Archaeology, vol. 15(1) (1996), pp. 39-61.

 

Megow, W. R., Kameen von Augustus bis Alexander Severus, Berlin, Walter de Gruyter Publishers, 1987.

 

שיעור 12: גמות עתיקות אשר שולבו בחפצים של ימי הביניים (כריכות של ספרי תפילה, צלבים ורליקוויות)

Kinney, D., “Ancient Gems in the Middle Ages: Riches and Ready-mades,” in R. Brilliant and D. Kinney (eds.), Reuse Value : spolia and appropriation in art and architecture from Constantine to Sherrie Levine, Farnham, Surrey, UK, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2011,  pp. 97-119.

 

Henig, M., “The Re-use and Copying of Ancient Intaglios set in Medieval Personal Seals, mainly found in England: an aspect of the Renaissance of the 12th century,” in N. Adams, J. Cherry and J. Robinson (eds.), Good Impressions: Image and Autority in Medieval Seals, London, 2008, pp. 25-34.

 

Soeda, A., “Gods as Magical Charms: The Use of Ancient Gems in the Medieval Christian West,” in Survival of the Gods: Classical Mythology in Medieval Art, Providence, Rhode Island, 1987, pp. 185-192.

 

שיעור 13: גמות "מזויפות" ניאו-קלאסיות מהמאה ה-18

Richter, G.M.A., Catalogue of Engraved Gems: Greek, Etruscan and Roman, in the Metropolitan Museum of Art, Rome, 1956, p. XLII.

 

Seidmann, G., “The Reception of Classical Art – Neoclassical Gems,” in Kurtz D. (ed.), Reception of Classical Art: an Introduction, Oxford: BAR Publishing, 2004, pp. 73-83.

 

The course topics (subject to change)

1-2 Definition of engraved gems, their functions, types of gemstones, and creation techniques.

3 The main subjects featured on gemstones (mythological, various deities, “Egyptianized” etc.).

4-5 The symbolic meanings of the various depictions (their associations to medicine, magic, and religion).

6 Examples of engraved gems from the different periods: Classical, Hellenistic, and Roman.

7 Comparisons with depictions on sculptures, frescoes, and mosaics.

8 Famous cameo masterpieces such as the ‘Gemma Augustea’ and ‘Gemma Tiberiana’.

9 Rubens and his magnificent gem collection, including his drawings after the Antique.

10 Ancient gems portraying long lost sculptures.

11 Famous Royal and Imperial portraits depicted on engraved gems and cameos.

12 Ancient gems that were reused in medieval objects (prayer-book covers, crosses, and reliquaries).

13 "Forged" 18th-century Neoclassical gems.

 

 

 

 

קריאת רשות                   Suggested reading list                                                                                                             

Boardman, J.,“Classical Gems and Media Interaction,” in: C. M. Brown (ed.), Studies in the History of Art, 54 – Engraved Gems: Survivals and Revivals, Washington, 1997, pp. 13-21.

Boardman, J., Greek Gems and Finger Rings, London , 1970.

Bonner, C., Studies in Magical Amulets: Chiefly Graeco-Egyptian, Ann Arbor, 1950.

Dasen, V., “Magic and Medicine: Gems and the Power of Seals,” in N. Adams, C. Entwistle (eds.), Gems of Heaven: Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, London, 2011, pp. 69-74.

Henig, M., A Corpus of Roman Engraved Gemstones from British Sites, Oxford: BAR Publishing, 2016 (1978).

Henig, M.,“The Language of Love and Sexual Desire in Roman Britain: Jewellery and the Emotions,” in M. Henig (ed.), Roman Art, Religion and Society: New Studies from the Roman Art Seminar, Oxford, 2005 (BAR International Series 1577), Oxford, 2006, pp. 57-66.

Henig, M.,“The Re-use and Copying of Ancient Intaglios set in Medieval Personal Seals, mainly found in England: An aspect of the Renaissance of the 12th Century,” in N. Adams, J. Cherry, J. Robinson (eds.), Good Impressions: Image and Autority in Medieval Seals, London, 2008, pp. 25-34.

Maaskant-Kleibrink, M., Catalogue of the Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet, The Hague: The Greek, Etruscan and Roman Collections, The Hague, 1978.

Maaskant-Kleibrink, M.,  “Leda on Ancient Gems,” in M. Henig (ed.), Classicism to Neo-classicism: Essays Dedicated to Gertrud Seidman, Oxford, 1999, pp. 19-27.

Molesworth, H., M. Henig, “Love and Passion: Personal Cameos in Late Antiquity from the Content Collection” in N. Adams, C. Entwistle (eds.), Gems of Heaven: Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, London, 2011, pp. 179-185.

Spier, J., “A Cameo from the Medici Collection: The Fashion for Collecting Cameos in Fifteenth-century Italy and the Formation of the Medici Collection,”Antike Kunst, vol. 57 (2014), pp. 67-77.

Spier, J., Ancient Gems and Finger Rings, J. Paul Getty Museum, Malibu, California, 1992.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת