חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תאוריה פוסטקולוניאלית ואמנות
  PostColonial Theory and Art  
0821-5987-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1800200 מכסיקוסמינר ד"ר זהר אילת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק באחד מעמודי התווך החשובים ביותר של העשייה התאורטית בעשורים האחרונים – הביקורת הפוסטקולוניאלית. ביקורת זו מגיעה מתוך תרבות ערב, דרום- ומזרח-אסיה, אפריקה, והפריפריה החברתית והגזעית של המרכזים הגדולים. אם בעבר התפיסה האירופצנטרית על מגוון עמדותיה שנבעו מן המודרניות והנאורות נחשבו לשיאה של העשייה התרבותית, הביקורת הפוסטקולוניאלית חושפת את מנגנוני הכח והאונטולוגיה של העשייה המודרניסטית כפרטיקה של ניצול ושליטה המזוהה עם האופן שבו תרבויות המערב, מתוך אינטרסים נרקיסיסטיים, מנעו מאנשים, תרבויות ומבנים חברתיים אשר אינם מזוהים עם מנגנוני-הכח של האדם הלבן במערב, לשלוט בשיח.

במהלך הקורס נעבור על כל גופי התאוריה הקלאסים של הביקורת הפוסטקולוניאלית, בינהן: אוריינטאליזם של אדוארד סעיד; מושגי החיקוי, היברידיזציה, אמביוולטיות ו"חלל שלישי" של הומי באבא; מצבן של נשים בעולם השלישי על פי השיח של גיאטרי ספיבק; המעבר משיח מרקסיסטי לשיח פסיכואנליטי; ועוד. נדון גם במגמות וכיוונים עכשווים בתחום – הן בעולם של אפריקאים-אמריקאיים, ביקורתם של הוגים נוספים מהודו ומיפן, ובפרקטיקות של גיבוש, שילוב והיברידיזציה של מקורות שונים לכדי חדש של "אסטטיקה פוסטקולוניאלית".

Course description

The seminar will read into one of the central pillars of contemporary theoretical work through the past decades – Postcolonial critique – which comes from Arabian, South and East Asia, Africa, as well as the social and racial periphery of the great metropolitan centers of the West.  While in the past the Eurocentric approach, with its complex episteme of Modernity and Enlightenment were at the peak of cultural practices, Postcolonial critique exposes the power structures and the ontology of Modernist practices as practices of control and exploitation which are identified with the manners through which Western cultures, through pure Narcissist interests prevented men, cultures, and social structures, which are not identified with White supremacy in the West, from controlling discourses. 

Over the course of study we will explore all classical theories identified with Postcolonial critique, including: Edward Said’s Orientalism; Homi K. Bhabha’s Mimicry, Hybridity, Ambivalence and “Third Space”; discussing women in the “Third World” through Gayatri Spivak’s writing; the passage from Marxist social critique to Freudian psychoanalytic views of the process,  etc. We shall discuss new directions and contemporary developments in the field – in African-American studies, as well as the critique further thinkers from India and Japan, as well as practices of integrating, conglomerating, and hybridizing new sources into new discourse of “postcolonial aesthetics.”

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5987-01 תאוריה פוסטקולוניאלית ואמנות
PostColonial Theory and Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

תאוריה פוסטקולוניאלית ואמנות

PostColonial Theory and Art

ד"ר אילת זהר, החוג לתולדות האמנות

Dr. Ayelet Zohar, Art History Dept.

 

סמינר מ"א, 4 ש"ס, סמסטר ב', יום א' 14:00-18:00

0821598701

שעות קבלה: על פי תאום מראש

azohar@post.tau.ac.il   אימייל:

טלפון: 054-9208349

תקציר

הסמינר יעסוק באחד מעמודי התווך החשובים ביותר של העשייה התאורטית בעשורים האחרונים – הביקורת הפוסטקולוניאלית. ביקורת זו מגיעה מתוך תרבות ערב, דרום- ומזרח-אסיה, אפריקה, והפריפריה החברתית והגזעית של המרכזים הגדולים. אם בעבר התפיסה האירופצנטרית על מגוון עמדותיה שנבעו מן המודרניות והנאורות נחשבו לשיאה של העשייה התרבותית, הביקורת הפוסטקולוניאלית חושפת את מנגנוני הכח והאונטולוגיה של העשייה המודרניסטית כפרטיקה של ניצול ושליטה המזוהה עם האופן שבו תרבויות המערב, מתוך אינטרסים נרקיסיסטיים, מנעו מאנשים, תרבויות ומבנים חברתיים אשר אינם מזוהים עם מנגנוני-הכח של האדם הלבן במערב, לשלוט בשיח.

במהלך הקורס נעבור על כל גופי התאוריה הקלאסים של הביקורת הפוסטקולוניאלית, בינהן: אוריינטאליזם של אדוארד סעיד; מושגי החיקוי, היברידיזציה, אמביוולטיות ו"חלל שלישי" של הומי באבא; מצבן של נשים בעולם השלישי על פי השיח של גיאטרי ספיבק; המעבר משיח מרקסיסטי לשיח פסיכואנליטי; ועוד. נדון גם במגמות וכיוונים עכשווים בתחום – הן בעולם של אפריקאים-אמריקאיים, ביקורתם של הוגים נוספים מהודו ומיפן, ובפרקטיקות של גיבוש, שילוב והיברידיזציה של מקורות שונים לכדי חדש של "אסטטיקה פוסטקולוניאלית".

Abstract

The seminar will read into one of the central pillars of contemporary theoretical work through the past decades – Postcolonial critique – which comes from Arabian, South and East Asia, Africa, as well as the social and racial periphery of the great metropolitan centers of the West.  While in the past the Eurocentric approach, with its complex episteme of Modernity and Enlightenment were at the peak of cultural practices, Postcolonial critique exposes the power structures and the ontology of Modernist practices as practices of control and exploitation which are identified with the manners through which Western cultures, through pure Narcissist interests prevented men, cultures, and social structures, which are not identified with White supremacy in the West, from controlling discourses. 

Over the course of study we will explore all classical theories identified with Postcolonial critique, including: Edward Said’s Orientalism; Homi K. Bhabha’s Mimicry, Hybridity, Ambivalence and “Third Space”; discussing women in the “Third World” through Gayatri Spivak’s writing; the passage from Marxist social critique to Freudian psychoanalytic views of the process,  etc. We shall discuss new directions and contemporary developments in the field – in African-American studies, as well as the critique further thinkers from India and Japan, as well as practices of integrating, conglomerating, and hybridizing new sources into new discourse of “postcolonial aesthetics.”

דרישות הקורס

ציון הקורס יורכב מנוכחות מלאה והשתתפות פעילה בכיתה.

הגשת ארבעה דוחות קריאה במהלך הקורס (5% לכל דו"ח, 20% סה"כ).

פרזנטציה בכיתה בנושא עבודת הגמר 30%.

עבודת הגמר תהיה רפרט בהיקף של 3000 מילה - 50%.

למי שכותבים עבודה סמינריונית – נדרש היקף של 9000-10000 מילה. הציון בעבור העבודה הסמינריונית יינתן כציון נפרד.

 

ספרי טקסט של הקורס:

יהודה שנהב (עורך). קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי  (ירושלים: מכון ון ליר/הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004).

פרנץ פאנון, עור שחור, מסכות לבנות (תל אביב: ספרית מעריב, 2004).

_______. מקוללים עלי אדמות (תל אביב: בבל, 2006).

Patrick Williams and Laura Chrisman (eds). Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader (New York: Colombia University Press, 1994).

 

Robert Young, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, (New York and London: Routledge, 1995).

 

Bill Ashcroft Gareth Grifith. Helen Tiffin (eds.) The Post Colonial Studies Reader (London and New York: Routledge, 1995).

 

פרוט השעורים (נתון לשינויים)

שעור 1 - מבוא

הקדמה: מהו קולוניאליזם? מהי הביקורת הפוסט קולוניאלית? מיהם הגורמים העיקריים? על החלפת השיח המרכסיסטי בשיח פרוידאיני; המבט הפוסט-קולוניאלי כביקורת היברידית.

קריאת רשות

יהודה שנהב וחנן חבר, "המבט הפוסטקולוניאלי" תיאוריה וביקורת 20 (אביב 2002): 9-22.  

צפיה

קטעים מתוך סרטי קולנוע: "היהלום שבכתר", "לב המאפליה", "דרום הפסיפיק", "מאדאם באטרפליי", "המאהב".

 

שעור 2 – אוריינטאליזם

על חשיבותו של המושג, והביקורת עליו.

קריאת חובה

מישל פוקו – מתוך: "המילים והדברים"

Michel Foucault, “Parts II and III of Classification”, in: The Order of Things: An Archaeology of the Human Science, Vintage Books, 1970:128-138.

אדוארד סעיד, אוריינטאליזם, תרגום: עתליה זילר (תל אביב: עם עובד, 2000).

קריאה משותפת באוריינטאליזם

כולם קוראים – מבוא, עמ' 1-30. כל אחד קורא פרק נוסף ויתרום לדיון בכיתה מתוך הפרק שקרא.

צפיה

"קליאופטרה", "השיך", "לורנס איש ערב" - רקדניות בטן, נסיכים במדבר– תאורים  של ערבים בקולנוע ההוליבודי והארופאי.

שעור 3 – "המזרח המדומיין": אוריינטליזם בתרבות החזותית

השתקפות התפיסה האוריינטליסטית של המאה ה19 בציור ובאמנויות החזותיות. על ז'אן לאון ז'רום והתנועה האוריינטאליסטית בצרפת של המחצית הראשונה של המאה ה19; מאלק אלולה על ייצוגים בצילום של ההרמון הקולוניאלי – המבט הארופאי אל הגוף הנשי בצפון-אפריקה; פול גוגן ואוריינטאליזם.

קריאת חובה

Linda Nochlin. “The Imaginary Orient”, Art in America, (May 1983):118-131 and 187-191.

Malek Alloula, ch. 10 “The Colonial Harem: Images of a Sub-Eroticism,” in: The Colonial Harem, trans. Myrna Godzich and Wlad Godzich (Minneapolis: University of Minnesota Press, c1986):105-126.

Mina S. M. Roustayi , “Paul Gauguin”, ch. 1 in Old Myths and New Forms of Orientalism: Gauguin, Toorop, van der Leek, and Mondrian,” a dissertation (submitted to Columbia University, 1998): 24-60.

צפיה

ציורים של ז'אן לאון ז'רום

פול גוגן

 

שעור 4 – שאלת ה"אחר": על מקום וזהות

הביקורת הפוסטקולוניאלית של שנות ה80 וה90 ותפקידה בכינונה של עמדה "אחרת", ופרוק העמדה הקולוניאלית, הלבנה, השלטת.

קריאת חובה

אלה שוחט, "הערות על ה'פוסט קולוניאלי'”, זיכרונות אסורים: לקראת מחשבה רב תרבותית, )תל אביב: הוצאת בימת קדם לספרות, 2001): 297-274.

חנן חנן ועדי אופיר, "הומי ק. באבא: תיאוריה על חבל דק" תיאוריה וביקורת 5 (סתיו 1994): 141-3.  

באבא, הומי ק. "שאלת האחר: הבדל, אפליה והשיח הפוסט-קולוניאלי," תיאוריה וביקורת 5 (סתיו 1994): 144-157. 
 

Stuart Hall, “The Question of Cultural Identity”, in: Stuart Hall, David Held, Don Hubert and Kenneth Thompso (eds.) Modernity: An Introduction to Modern Societies (London: Blackwell Publishers, 1996):595-635.

קריאת רשות

Huddart, David, “The Stereotype,” ch. 3 in: Homi K. Bhabha (London and New York: Routledge, 2006):24-37.
 

צפיה

תערוכת "שפת אם" (אוצרת: טל בן-צבי)

אמנים פלסטינים-ישראלים

אמנים קוריאנים (זאי-ניצ'י) ביפן

 

שעור 5 - שחורוּת I: פרנץ פאנון: אפריקה וקולוניאליזם

פרנץ פאנון, פסיכיאטר שחור שנולד במרטיניק ושרת כמנה ביה"ח הפסיכיאטרי באלג'יר בזמן הכיבוש הקולוניאלי, כתב כמה ספרים על שאלת הזהות המוכפפתת, והמאבק בקולוניאליזם, מנקודת מבט פסיואנליטית. בהאבהא החזירו למרכז הדיון במאמר שכתב לזכרו, ומקומו כאחד מאבודת החשיבה הפוסטקולוניאלית עוגן בשדה.

קריאת חובה

בהאבהא על פאנון

Homi K. Bhabha, “Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition” forward to Black Skin, White Masks (London: Pluto Press, 1986): vii-xxv.

פרנץ פאנון, פרק 1 "השחור והשפה", עור שחור מסכות לבנות (תל אביב: ספרית מעריב, 2004):

פרנץ פאנון, "ניסיונו הקיומי של השחור", יהודה שנהב (עורך). בתוך: קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי, ירושלים: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004 : 46-25 .  

תמר קפלינסקי, "מה הצבע של פרנץ פנון?" תאוריה וביקורת 28, )אביב 2006(:193-9.

 

קריאת רשות

פרנץ פאנון, "על האלימות", פרק 1 מתוך מקוללים עלי אדמות, תל אביב: הוצאת בבל, 2006

צפיה

Isaac Julien, Frantz Fanon: Black Skin, White Mask 1995

סיידו קייטה, סמואל פוסו – צילום

 

שעור 6 - שחורוּת II: שחורות בארופה ובאמריקה

קריאת חובה

פול גילרוי, על שחורות ועבדות  - על מצבם של שחורים בחברה האמריקאית והארופאית

Paul Gilroy, “The Black Atlantic as a Counterculture of Modernity”, in: The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness (New York & London: Verso):1-40.

כל אחד קורא פרק מן המאמר ומוכן לדיון בכיתה

Ta-Nahishi Coates, Between the World and Me (New York: Spiegel & Grau, 2015).

כל אחד קורא שנה מן המאמר ומוכן לדיון בכיתה.

_______________, We Were Eight Years in Power, (New York: Random House, 2017).

צפיה

דיויד המונס, שחורות באמריקה

אינקה שוניבארה, שחורות בבריטניה

קארה ווקר

לורנה סימפסון


שעור 7 – השיח של בהאבהא I : חיקוי ואמביוולנטיות

מושגי היסוד החשובים ביותר של השיח הפוסטקולוניאלי מגיעים מתוך עבודתו של הומי ק. בהאבהא.

קריאת חובה

Homi K. Bhabha, “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse,” October 28, Discipleship: A Special Issue on Psychoanalysis (Spring 1984):125-133.

Felipe Hernández, “Ambivalence” ch. 3 in: Bhabha for Architects (London & New York, Routledge, 2010): 39-58.

קריאת רשות

Ayelet Zohar, “The Elu[va]sive Portrait: Mimicry, Masquerade and Camouflage: Conceptual and Theoretical Notes, an Introduction,” Trans Asia Photography Review Volume 2Issue 1The Elu[va]sive Portrait: In Pursuit of Photographic Portraiture in East Asia and Beyond; Guest edited by Ayelet Zohar, Fall 2011.

צפיה

מורימורה יאסומאסה

באה צ'אנהיו

חו דזה ניין

אדריכלות עכשווית בסין

שעור 8 – השיח  של בהאבהא II : היברידיות "חלל שלישי"

קריאת חובה

Homi K. Bhabha, “The Commitment to Theory” ch. 1 in: the location of culture, (London & New York: Routledge, 1994):19-39.

Homi K. Bhabha, "Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority Under a Tree Outside Delhi, May 1817," Critical Inquiry 12(1), 1985.

צפיה

איאונה רוזיל-בראון

שזיה סיקאנדר

ש'ו בינג

בוטו

שעור 9 – גיאטרי צ'קרוורטי ספיבק: המבט הפמיניסטי, להיות מותקת פעמיים

קריאת חובה

גיאטרי צ'קרוורטי ספיבאק,  "כלום יכולים המוכפפים לדבר?" תיאוריה וביקורת 7 (1996) :31-66. פרק א' וד' חובה. פרק ב' וג' בחירה.

Gayatri Chakravorty Spivak, “Echo,” New Literary History Vol. 24, No. 1, Culture and Everyday Life (Winter 1993):17-43.

צ'נדרה טלפדה מוהנטי, "תחת עיניים מערביות: הגות פמיניסטית ושיחים קולוניאליים", תרגום: רונה ברייר-גארב בתוך: ללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה הפמיניסטית, דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גראב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, סילביה פוגל-ביז'אווי (עורכות) תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006 : 415-442.

קריאת רשות

Sara Suleri, “Woman Skin Deep: Feminism and the Postcolonial Condition”, in Bill Ashcroft et el. (eds.)The Post-Colonial Studies Reader, )London and New York: Routledge, 1995(:273-280.

צפיה

Puashpamala N.

Gauri Gil

Rakhee Yadav

Trinh T. Minh-ha

שעור 10 - צילום ואימפריה

קריאת חובה

ג'מאייקה קינקייד, מקום קטן (תל אביב: לוקוס, 1988)

Karatani Kojin, “Uses of Aesthetics: After Orientalism,” Kojin Karatani and Sabu Kohso boundary 2 Vol. 25, No. 2, Edward W. Said (Summer 1998): 145-160.

Christopher Pinney, 'The Parallel Histories of Photography and Anthropology', in: Elizabeth Edwards (ed.) Anthropology & Photography 1860-1920 (New Haven and London: Yale University Press, 1992): 74-91.

 

Sara Stevenson, “The Empire Looks Back: Subverting the Imperial Gaze', History of Photography 35(2):142-56.

 

קריאת רשות

James R. Ryan, “Photographing the Native,” Picturing Empire: Photography and the Visualization of the British Empire (Chicago: University of Chicago Press, 1997):140-182.

 

John Tagg. “The Mute Testimony of the Picture: British Paper Photography and India,” in: Ali Behdad and Luke Gartlan (eds). Photography’s Orientalism: New Essays on Colonial Representation (Los Angeles: Getty Institute, 2013).

 

צפיה

צילום אנתרופולוגי במאה ה19

צילום אימפריאלי בריטי בהודו ובסין

צילום אימפריאלי יפני בטאיוון, איי אוגאסאוורה, ובקוריאה

 

שעור 11 – לקראת אסתטיקה פוסט קולניאלית

קריאת חובה

Elleke Boehmer, “A Postcolonial Aesthetic: Repeating upon the Present,” in Janet Wilson, Cristina Şandru, and Sarah Lawson Welsh (eds.) Re-Routing the Postcolonial: New Directions for the New Millennium (London: Routledge, 2010):170–81.

Bill Ashcroft, “Towards a postcolonial aesthetics,” Journal of Postcolonial Writing, 51:4 (Spring 2015):410-421.

קריאת רשות

Sten Pultz Moslund, “Postcolonial Aesthetics and the Politics of the Sensible,” in: Literature’s Sensuous Geographies. Geocriticism and Spatial Literary Studies. (New York: Palgrave Macmillan, 2015):45-57.

צפיה

חו דזה ניין

חו רויאן

קבוצת פרופלור

ימאשירו צ'יקאקו....

שעור 12 - רפרטים

שעור 13 - רפרטים

 

 


 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת