חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מהו צילום עכשיו?
  What is Photography Now?  
0821-5896-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-2000200 מכסיקוסמינר ד"ר זהבי אהד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה נברר אילו תמורות עבר הצילום בשנים האחרונות, בעקבות המהפכות הטכנולוגיות של סוף המאה הקודמת וראשית המאה הנוכחית, ונעמוד על מאפייניו העכשוויים.

נבדוק מהי משמעות ההתגלגלות של הצילום מתמונה למידע בעידן הדיגיטלי, מהו כוחה הממשמע של ההצפה בדימויים ואיך, לעומת זאת, יכול הצופה המהורהר להשתמש במדיה החדשה כדי להתעכב מחדש על תמונות מן העבר. נבחן את השפעתן של המהפכה הסלולרית ושל התפשטות הרשתות החברתיות על ההשתתפות הפוליטית ועל ההצגה של העצמי. נשרטט את תנועתו האיקונוגרפית של הצילום מן האמנות אל העיצוב ונעקוב אחר שרשוריו של הדימוי הצילומי הדל. נתווה את דיוקנה של המחווה הצילומית ונעמוד על הממד הפרפורמטיבי של הצילום.

את הבירור התיאורטי הזה, שישלב ניתוח דקדקני נוקב בהתבוננות פילוסופית מהורהרת, נערוך בעזרתם של הוגים וחוקרים כגון וילם פלוסר, תומס קינן, ג'ונתן קריירי, לורה מאלווי, רמון בלור, לב מאנוביץ', דניאל רובינשטיין, פול פרוש, מאיר ויגודר, היטו שטיירל, קולקטיב תיקון ואחרים.

Course description

In this seminar we will investigate the changes that photography has undergone in recent years, following the dramatic technological shifts of the last few decades.

We will explore the significance of photography's transformation from picture to data in the digital age, inspect the regulative force of the overflow of images and see how, on the other hand, the pensive spectator can use new media to linger once again on past images. We will explore the impact of the introduction of smartphone cameras and the expansion of social media on political participation and on the presentation of the self. We will chart photography's iconographical shift from art to design and follow some transmutations of the poor photographic image. We will portray the varying facets of the photographic gesture and dwell on the performative aspect of photography.

This theoretical investigation, combining meticulous and rigorous analysis with pensive philosophical contemplation, will be based on texts by thinkers and scholars such as Vilem Flusser, Thomas Keenan, Jonathan Crary, Laura Mulvey, Raymond Bellour, Lev Manovich, Daniel Rubinstein, Paul Frosh, Meir Wigoder, Hito Steyerl, Tiqqun collective and other.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5896-01 מהו צילום עכשיו?
What is Photography Now?
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר זהבי אהד

סילבוס מפורט/דף מידע

מהו צילום עכשיו?

What is Photography Now?

ד"ר אהד זהבי

סמינר לתואר שני, 4 ש"ס, תשע"ט

החוג לתולדות האמנות, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב

 

שעות הקבלה והמיקום: בתיאום מראש בדוא"ל

דוא"ל: ohadzehavi@hotmail.com

 

תיאור הקורס:

בסמינר זה נברר אילו תמורות עבר הצילום בשנים האחרונות, בעקבות המהפכות הטכנולוגיות של סוף המאה הקודמת וראשית המאה הנוכחית, ונעמוד על מאפייניו העכשוויים.

נבדוק מהי משמעות ההתגלגלות של הצילום מתמונה למידע בעידן הדיגיטלי, מהו כוחה הממשמע של ההצפה בדימויים ואיך, לעומת זאת, יכול הצופה המהורהר להשתמש במדיה החדשה כדי להתעכב מחדש על תמונות מן העבר. נבחן את השפעתן של המהפכה הסלולרית ושל התפשטות הרשתות החברתיות על ההשתתפות הפוליטית ועל ההצגה של העצמי. נשרטט את תנועתו האיקונוגרפית של הצילום מן האמנות אל העיצוב ונעקוב אחר שרשוריו של הדימוי הצילומי הדל. נתווה את דיוקנה של המחווה הצילומית ונעמוד על הממד הפרפורמטיבי של הצילום.

את הבירור התיאורטי הזה, שישלב ניתוח דקדקני נוקב בהתבוננות פילוסופית מהורהרת, נערוך בעזרתם של הוגים וחוקרים כגון וילם פלוסר, תומס קינן, ג'ונתן קריירי, לורה מאלווי, רמון בלור, לב מאנוביץ', דניאל רובינשטיין, פול פרוש, מאיר ויגודר, היטו שטיירל, קולקטיב תיקון ואחרים.

In this seminar we will investigate the changes that photography has undergone in recent years, following the dramatic technological shifts of the last few decades.

We will explore the significance of photography's transformation from picture to data in the digital age, inspect the regulative force of the overflow of images and see how, on the other hand, the pensive spectator can use new media to linger once again on past images. We will explore the impact of the introduction of smartphone cameras and the expansion of social media on political participation and on the presentation of the self. We will chart photography's iconographical shift from art to design and follow some transmutations of the poor photographic image. We will portray the varying facets of the photographic gesture and dwell on the performative aspect of photography.

This theoretical investigation, combining meticulous and rigorous analysis with pensive philosophical contemplation, will be based on texts by thinkers and scholars such as Vilem Flusser, Thomas Keenan, Jonathan Crary, Laura Mulvey, Raymond Bellour, Lev Manovich, Daniel Rubinstein, Paul Frosh, Meir Wigoder, Hito Steyerl, Tiqqun collective and other.

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת הטקסטים, הגשת שלוש תגובות קצרות בכתב על חומרי הקריאה, הצגת רפרט בכיתה וכתיבת עבודת גמר (רפרט או סמינר).

הציון בקורס: ייקבע על פי עבודת הגמר.

 

סילבוס הקורס (נתון לשינויים):

מפגש 1: תצלום

וילם פלוסר, "הדימוי" ו"התצלום", לקראת פילוסופיה של הצילום, תרגום: יונתן ו' סואן, תל אביב: רסלינג, 2014, עמ' 19-11, 69-59.

François Laruelle, "What is Seen in a Photo?", The Concept of Non-Photography, trans. Robin MacKay, New York: Sequence Press, 2011, pp. 1-27.

Anita Paz, "Towards Thinking in Photography", Philosophy of Photography 6:1&2, 2015, pp. 99-105.

מפגש 2: הדמיה

דניאל רובינשטיין, "דימוי דיגיטלי", מפתח 7, 2014, עמ' 54-39.

יעל אילת ון-אסן, "צילום ומנגנוני הנראות החדשים", מתוך אשת לוט: מבטו של הצילום, עריכה: נעמה חייקין, תל חי: המוזיאון הפתוח לצילום, גן התעשייה תל חי, 2013, עמ' 115-103.

Sam Burford, "Searching for Traces of the Indexical within Synthetically Rendered Imagery", Philosophy of Photography 7:1&2, 2016, pp. 115-136.

מפגש 3: מחווה

וילם פלוסר, "המחווה הצילומית" ו"ההתקבלות של הצילום", לקראת פילוסופיה של הצילום, תרגום: יונתן ו' סואן, תל אביב: רסלינג, 2014, עמ' 57-47, 94-83.

Giorgio Agamben, "Notes on Gesture", Means without End: Notes on Politics , trans. Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000, pp. 49-60.

Paul Frosh, "The Gestural Image: The Selfie, Photography Theory, and Kinesthetic Sociability", International Journal of Communication 9, 2015, pp. 1607-1628.

מפגש 4: מעשה

Laura Levin, "The Performative Force of Photography", Photography & Culture 2:3, 2009, pp. 327-336.

Meir Wigoder, "Communities of Touch: Photography's Spaces of Appearance", in Vered Maimon and Shiraz Grinbaum (eds.), Activestills: Photography as Protest in Palestine/Israel, London: Pluto Press, 2016, pp. 196-203.

Vaike Fors, "Sensory Experience of Digital Photo-sharing – 'Mundane Frictions' and Emerging Learning Strategies", Journal of Aesthetics & Culture 7:1, 2015.

מפגש 5: תולדות

John Tagg, "The Pencil of History: Photography, History, Archive", The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, pp. 209-233.

Hagi Kenaan, "Photography and Its Shadow", Critical Inquiry 41:3, 2015, pp. 541-572.

Vered Maimon, "History: Displaced Origin and The Pencil of Nature", Singular Images, Failed Copies: William Henry Fox Talbot and the Early Photograph, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015, pp. 175-198.

ינאי טויסטר, "מהירות", מפתח 12, 2018, עמ' 123-105.

מפגש 6: אור

Susan Schuppli, "Can the Sun Lie?", in Forensic Architecture (eds.), Forensis: The Architecture of Public Truth, Berlin: Sternberg Press, 2014, pp. 56-64.

ז'ורז' דידי-הוברמן, הישרדות הגחליליות, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2014, עמ' 130-109.

חוה ברונפלד-שטיין, "ללכוד", מפתח 7, 2014, עמ' 104-79.

אהד זהבי, "תמונה בוערת", מתוך סיון רג'ואן שטאנג ונועה חזן (עורכות), תרבות חזותית בישראל, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2017, עמ' 197-164.

מפגש 7: עיצוב

Mike Chopra-Gant, "Pictures or It Didn't Happen: Photo-nostalgia, iPhoneography and the Representation of Everyday Life", Photography & Culture 9:2, 2016, pp. 121-133.

Tim Highfield and Tama Leaver, "Instagrammatics and Digital Methods: Studying Visual Social Media, from Selfies and GIFs to Memes and Emoji", Communication Research and Practice 2:1, 2016, pp. 47-62.

Lev Manovich, Instagram and Contemporary Image, 2017, pp. 71-113.

מפגש 8: אוויר

נורמה מוסי, "צילום אוויר (מקור היסטורי)", מפתח 7, 2014, עמ' 167-145.

מורן שוב, "צילום אוויר (פענוח תצ"א)", מפתח 7, 2014, עמ' 183-169.

Thomas Keenan, "Photography and Counter-forensics", Grey Room 55, 2014, pp. 58-77.

מפגש 9: זבל

היטו שטיירל, "לזכות הדימוי הדל" ו"זבלי כדור הארץ: הסתלקות מייצוג", חלכאי המסך: מסות על פוליטיקה של הדימוי החזותי, תרגום: אסתר דותן, תל אביב: פיתום הוצאה לאור, 2015, עמ' 38-28, 127-118.

Tiqqun, Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl, trans. Ariana Reines, Los Angeles: Semiotext(e), 2012, pp. 11-47.

Limor Shifman, "The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres", Journal of Visual Culture 13:3, 2014, pp. 340-358.

מפגש 10: קיפאון

Raymond Bellour, "When the Photograph of Cinema is Written" and "The Pensive Spectator", Between-the-Images, trans. Allyn Hardyck, Zurich: JRP/Ringier, pp. 78-93.

לורה מאלווי, "האינדקס והאלביתי: חיים ומוות בתצלום" ו"הצופה המהורהר", מוות 24 פעמים בשנייה: להקפיא את התמונה הנעה, תרגום: אילת אטינגר ואהד זהבי, תל אביב: עם עובד וביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, 2018, עמ' 63-52, 177-164.

Jonathan Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, New York: Verso, 2013, pp. 91-128.

מפגשים 13-11: הצגת רפרטים

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת