חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  טראומת המלחמה ביפן ובמזרח אסיה: צילום ואמנות עכשווית, 1945-2018
  War Trauma in Japan and East-Asia: Photography and Contemporary Art  
0821-5493-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600206גמכסיקוסמינר ד"ר זהר אילת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסגרת הסמינר נעסוק בשאלות של הקשורות בדימויים של צילומי מלחמה, ההסטוריה של הז'אנר, הסיכונים הכרוכים בו, והשפעתם של הצילומים בקרב האוכלוסיה האזרחית שמחוץ לאיזורי הלחימה – כפי שאלו באים לידי ביטוי במאבקים הגדולים של מחצית המאה ה20 באסיה.

נקרא בכמה מן הטקסטים התאורטיים שעסקו בדילמות של הצופה המתבונן בצילומים קשים המגיעים מאזורי הקרבות (רולאן בארת', גודית' באטלר, ז'אק רנסייר ועוד). נבחן את השפעתם של צילומיים איקוניים מפורסמים הקשורים בקרב של איוו-ג'ימה, בפצצות האטום שהוטלו על הירושימה ונגסאקי, ילדת הנפלם בויאטנם, ועוד. נדון כיצד צילומים מן הקרב של אוקינאווה  מזינים את המאבק האזרחי הממשיך כיום כנגד הבסיסים האמריקאיים. נתבונן בדימויים הצילומיים שהנציחו את "האונס של נאנג'ינג". ננתח צילומים ממלחמת קוריאה והעימות האידאולוגי הפנימי, והנצחתו בצילומים בני התקופה לצד האופן בו הסכסוך ממשיך להתקיים בסדרות של צילום קוריאני בן ימינו. נעסוק במלחמת ויאטנם – מנקודת המבט האמריקאית לצד נקודת המבט הויאטנמית, ונזהה את הדגשים השונים של תפיסת המלחמה בין שני הצדדים, וכיצד לאורך השנים, עמדתם של הצלמים משתנה מקצה אל קצה והם חושפים את אכזריותה של המלחמה חסרת התוחלת ופגיעתה באוכלוסיה האזרחית.

Course description

In this seminar we shall consider questions related to images of war photography, the history of the genre, the risk encompassed in it, and the impact of these photographs on civilians out of the fighting territories – as these are visualized through the struggles on the mid-20th c. in Asia.

We shall read several theoretical works that considered the dilemmas of the spectator who views the graphic images coming from the battlefields (Roland Barthes, Judith Butler, Jacques Rancière, etc.). We shall examine the influence of famous iconic photographs related to the battle of Iwo Jima, the atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki, the Napalm Girl in Vietnam, and more. We shall discuss how photographs from the Battle of Okinawa nourish even today, the civil struggle against the American bases in Okinawa. We shall view the images of “The Rape of Nanjing.” We will analyze the images from the Korean War and the internal ideological conflict and its representations in contemporaneous photographs, as well as its presence in contemporary Korean photography. We will work with the images of the Vietnam War – from the American Point of View aside the Vietnamese perception and will identify the different emphasizes of each side, and how, through the years, photographers changed their views, and instead of glorifying the fighting troops they expose the cruelty of war and the incurable suffering of civil population.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5493-01 טראומת המלחמה ביפן ובמזרח אסיה: צילום ואמנות עכשווית, 1945-2018
War Trauma in Japan and East-Asia: Photography and Contemporary Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

טראומת המלחמה ביפן ובמזרח-אסיה: צילום ואמנות עכשווית

 War Trauma in Japan and East-Asia: Photography and Contemporary Art

 

ד"ר אילת זהר, החוג לתולדות האמנות

Dr. Ayelet Zohar, Art History Dept.

סמינר מ"א, 4 ש"ס, סמסטר א', יום א' 12:00-16:00

0821.5493.01

שעות קבלה: על פי תאום מראש

אימייל azohar@post.tau.ac.il   

טלפון: 054-9208349

תקציר

במסגרת הסמינר נעסוק בשאלות של הקשורות בדימויים של צילומי מלחמה, ההסטוריה של הז'אנר, הסיכונים הכרוכים בו, והשפעתם של הצילומים בקרב האוכלוסיה האזרחית שמחוץ לאיזורי הלחימה – כפי שאלו באים לידי ביטוי במאבקים הגדולים של מחצית המאה ה20 באסיה.

נקרא בכמה מן הטקסטים התאורטיים שעסקו בדילמות של הצופה המתבונן בצילומים קשים המגיעים מאזורי הקרבות (רולאן בארת', גודית' באטלר, ז'אק רנסייר ועוד). נבחן את השפעתם של צילומיים איקוניים מפורסמים הקשורים בקרב של איוו-ג'ימה, בפצצות האטום שהוטלו על הירושימה ונגסאקי, ילדת הנפלם בויאטנם, ועוד. נדון כיצד צילומים מן הקרב של אוקינאווה  מזינים את המאבק האזרחי הממשיך כיום כנגד הבסיסים האמריקאיים. נתבונן בדימויים הצילומיים שהנציחו את "האונס של נאנג'ינג". ננתח צילומים ממלחמת קוריאה והעימות האידאולוגי הפנימי, והנצחתו בצילומים בני התקופה לצד האופן בו הסכסוך ממשיך להתקיים בסדרות של צילום קוריאני בן ימינו. נעסוק במלחמת ויאטנם – מנקודת המבט האמריקאית לצד נקודת המבט הויאטנמית, ונזהה את הדגשים השונים של תפיסת המלחמה בין שני הצדדים, וכיצד לאורך השנים, עמדתם של הצלמים משתנה מקצה אל קצה והם חושפים את אכזריותה של המלחמה חסרת התוחלת ופגיעתה באוכלוסיה האזרחית.

 

Abstract

In this seminar we shall consider questions related to images of war photography, the history of the genre, the risk encompassed in it, and the impact of these photographs on civilians out of the fighting territories – as these are visualized through the struggles on the mid-20th c. in Asia.

We shall read several theoretical works that considered the dilemmas of the spectator who views the graphic images coming from the battlefields (Roland Barthes, Judith Butler, Jacques Rancière, etc.). We shall examine the influence of famous iconic photographs related to the battle of Iwo Jima, the atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki, the Napalm Girl in Vietnam, and more. We shall discuss how photographs from the Battle of Okinawa nourish even today, the civil struggle against the American bases in Okinawa. We shall view the images of “The Rape of Nanjing.” We will analyze the images from the Korean War and the internal ideological conflict and its representations in contemporaneous photographs, as well as its presence in contemporary Korean photography. We will work with the images of the Vietnam War – from the American Point of View aside the Vietnamese perception and will identify the different emphasizes of each side, and how, through the years, photographers changed their views, and instead of glorifying the fighting troops they expose the cruelty of war and the incurable suffering of civil population.

דרישות הקורס

ציון הקורס יורכב מנוכחות מלאה והשתתפות פעילה בכיתה.

הגשת ארבעה דוחות קריאה במהלך הקורס (5% לכל דו"ח, 20% סה"כ).

פרזנטציה בכיתה בנושא עבודת הגמר 30%.

עבודת הגמר תהיה רפרט בהיקף של 3000 מילה - 50%.

למי שכותבים עבודה סמינריונית – נדרש היקף של 9000-10000 מילה. הציון בעבור העבודה הסמינריונית יינתן כציון נפרד.

 

ספרי טקסט של הקורס:

Susan D. Moeller, Shooting War: Photography and the American Experience of Combat (New York: Basic Books, 1989).

Geoffrey Batchen and Mick Gidley (eds.) Picturing Atrocity: Photography in Crisis (London: Reaktion Books, 2012).

 

פרוט השעורים (נתון לשינויים)

שעור 1 – מבוא

פוטוג'ורנאליזם וצילום מלחמה – הסטוריה קצרה של הדיצסיפלינה

השפעתם של צילומי מלחמה

צפיה

צפיה בסרט דוקומנטרי על צלמי מלחמה בויאטנם; The Camera at War

 

שעור 2 – הנפת הדגל באיוו-ג'ימה: ג'ו רוזנטל ולידת האיקונה

צילומו המפרוסם של ג'ו רוזנטל, שהפך לאיקונת-על – מדוע? מהי ההסטוריה של הצילום עצמו, ומהי מידת השפעתו, עד היום.

קריאת חובה

Karl Ann Marling & John Wetenhall, “Our Flag Was Still There,” and “Eyewitness to History,” in: Iwo Jima: Monuments, Memories and the American Hero, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991): 40-61 and 62-81.

Tedd Thomey, “In Joe Rosentahl’s Own Words”,  Immortal Images: A personal History of Two Photographers and the Flag Raising on Iwo Jima (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1996):1-15.

Robert Hariman, “Performing Civic Identity: Flag Raisings atIwo Jima and Ground Zero” in: Robert Harima and John Louis Lucaites, No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture and Liberal Democracy, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007): 93-128.

צפיה

צילומים של ג'ו רוזנטל  Joe Rosenthal 

צילומים של גנאוסט Bill Genaust

צילומים של לו לוורי Lou Lowery

 

שעור 3 – ג'ון וויין, קלינט איסטווד ומורימורה יאסומאסה: מאיקונה למיתולוגיה

המעבר מצילום סטיחס למיתולוגיות קולנועיות ווידאו ארט

קריאת חובה

Karl Ann Marling & John Wetenhall, “Guts and Glory: Sands of Iwo Jima” in: Iwo Jima: Monuments, Memories and the American Hero, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991): 122-145.

Holger Pȍtzsch, “Beyond Mimesis: War, History and Memory in Flags of Our Fathers,” in: Rikke Schubert & Anne Gjelsvik (eds.) Eastwood’s Iwo Jima: Critical Engagements with Flags of Our Fathers and Letters from Iwo Jima (London & New York: Wallflower Press, 2013):119-138.

Lars-Martin Sørensen, “East of Eastwood: Iwo Jima and the Japanese Context,” in: Rikke Schubert & Anned Gjelsvik (eds.) Eastwood’s Iwo Jima: Critical Engagements with Flags of Our Fathers and Letters from Iwo Jima (London & New York: Wallflower Press, 2013):194-217.

 

קריאת רשות

Koji Fuse and James E Mueller, “Created Heroes, Humanized Soldiers and Superior Western Values: Fantasy Theme Analysis of Flags of Our Fathers and Letters from Iwo Jima” in: paul M. Haridakis, Barbara S. Ugenberg and Stanley T. Wearden (eds.) War and the Media: Essays on New Reporting, Propaganda and Popular Culture (Jefferson, NC: McFarland & Co., 2009):41-56.

צפיה

חולות איווג'ימה, 1949

דגלי אבותנו, 2006

מכתבים מאיווג'ימה, 2007

The Outsider, 1961

 

שעור 4 – האימפריה היפאנית: אגרסיה – פרל  הארבור, והמלחמה בסין; אבדן והתגוננות – קאמיקאזה והקרב על יפן

קריאת חובה

Iris Chang, The Rape of Nanjing: The Forgotten holocaust of World War II (Basic books, 1997):

Takashi Yoshida, “Part 3,” in: The Making of The Rape of Nanking: History and Memory in Japan, China and the United States (Oxford & New York: Oxford University Press, 2006): 81-125.

Katharine McGregor and Vera Mackie, “Transcultural Memory and the Troostmeisjes /Comfort Women Photographic Project”, History and Memory, Vol. 30, No. 1 (Spring/Summer 2018):116-150.

מקבץ מיוחד, מלחמת סין יפן השניה, מתוך זמנים: רבעון להסטוריה 105 (חורף 2009)

רותם קובנר, "בניסיון להבין את 'טבח ננג'ינג': השאלות הגדולות",

בן-עמי שילוני, "מהללים את סין והורגים את הסינים: יחס היפנים כלפי סין כרקע למלחמת סין-יפן השנייה"

יצחק שיחור, "בדיעבד מלחמה, אך בעירבון מוגבל: העימות עם יפן בפרספקטיבות סיניות"

נמרוד ברנוביץ, "פוליטיקה של זיכרון: מדוע נשכח טבח ננג'ינג בסין וכיצד התגלה מחדש?"

 

קריאת רשות

Ayelet Zohar “Performative Recollection: Koizumi Meiro Representations of kamikaze pilots and the Trauma of Asia-Pacific War in Japan,” in: Yochai Ataria, David Gurevich, Yuval Neria and Haviva Pedia (eds.) Interdisciplinary Handbook of Trauma and Culture (London: Springer Publishing, 2016):117-131.

צפיה

הזרו הנצחי, 2012 The Eternal Zero

סטיבן שפילברג, אימפריית השמש, 1987

ז'אנג יימו, שדות החיטה האדומים, 1987

צילומים תעודיים מנאנג'ינג

 

שעור 5 - מחנות המעצר לאזרחים ממוצא יפני בארה"ב: אנסל אדמס, דורותיאה לאנג וטויו מיאטאקה

קריאת חובה

Anne Hammond, “Ansel Adams at Manzanar War Relocation Center, 1943–1944,” History of Photography Volume 30, Issue 3 (Winter 2006): 245-257.

Linda Gordon and Gary Y. Okihiro, Impounded: Dorothea Lange and the censored images of Japanese American internment, (New York : W.W. Norton 2006):

Judith Fryer Davidov,"The Color of My Skin, the Shape of My Eyes": Photographs of the Japanese-American Internment by Dorothea Lange, Ansel Adams, and Toyo Miyatake,  The Yale Journal of Criticism Vol. 9, Issue 2  (Fall 1996): 223-244.

 

קריאת רשות

Richard Cahan and Michael Williams (eds.) “Introduction”, Un-American: The Incarceration of Japanese Americans During WWII (Chicago, IL: Cityfiles Press, 2016): 16-37.

 

צפיה

צילומים של אנסל אדמס, דורותיאה לאנג וטויו מיאטאקה

רוג'ר שימומורה

 

שעור 6 – הפצצת טוקיו, ופצצות האטום על הירושימה ונגאסקי: מבט אמריקאי/ מבט יפני

נדון בהשפעתו של דמוי הפצצה האטומית, דמויי פצצות אטומיות נוספות, צילומים שצולמו ביפן של הפצצה האטומית

קריאת חובה

רן צוייגנברג, "מדע, ייצוג וקדושה במוזיאון השלום בהירושימה", גליון מיוחד: מוזיאונים בראי ההסטוריה, עורכים: אלכסנדר יעקובסון, בילי מלמן, יורי פינס, יוסי ציגלר, היסטוריה 37 (כסלו תשע"ז):85-110 .

Kyo Maclear, “Because There Were and There Weren’t Cities Called Hiroshima and Nagasaki,” Beclouded Visions: Hiroshima-Nagasaki and the Art of Witness, New York: SUNY Press, 1999):51-87.

John Dower, "Part III: The War in Japanese Eyes (Ch. 8, 9, 10),” in: War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War (New York: Pantheon Books, 1986).

 

קריאת רשות

לנה פריטש, "השמלות המרחפות של הירושימה: זכרון המלחמה בצילום של אישיאוצ'י מיאקו" בתוך: אילת זהר (עורכת). מעבר להירושימיה: שובו של המודחק  זכרון המלחמה, פרפורמטיביות ותעוד בצילום ווידאו יפני עכשווי" (תל אביב: הגלריה לאמנות של אוניברסיטת תל אביב, 2015): 56-63.

צפיה

צילומי הפצצות מן האוויר

צילומי הפצצה מלמטה

קטע מתוך "גן היחף"

גשם שחור

"הירושימה אהובתי"

 

שעור 7 – מלחמת קוריאה בצילום עיתונאי, ובצילום עכשווי: מציאות ובדיה

קריאת חובה

Moeller, “Part Four: The Korean War,” 251-322.

Young Min Moon, Report from the Underside: Dongducheon, Volume 3, Issue 1: The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Trans Asia Photography Review, Guest Edited by Young Min Moon, Fall 2012

קריאת רשות

John Rich, with Elizabeth Shim, Andrew Salmon, Robert Koehler (2010). Korean War in Color: A Correspondent’s Retrospective on a Forgotten War, Seoul: Seoul Selection.

Jee-sook Beck, "The Logic of Pity in an Era of Armistice: Hein-Kuhn Oh and Area Park," Trans Asia Photography Review, Volume 3, Issue 1: The Aftereffects of War in Asia: Histories, Pictures and Anxieties; Guest Edited by Young Min Moon, 2012.

צפיה

צילומי מלחמה בקוריאה

צילום קוריאני עכשווי

 

שעור 8 – מלחמת ויאטנם במבט אמריקאי: מהכלל אל הפרט, מהג'ונגל לסלון הביתי

קריאת חובה

Kennedy, Liam (2011). ‘A Compassionate Vision’: Larry Burrow’s Vietnam War Photography,'Photography and Culture 4(2):179–94.

Nancy K. Miller (2012). "The Girl in the Photograph: The Visual Legacies of War"; in: Geoffrey Batchen (ed.) Picturing Atrocities: Photography in Crisis, London: Reaktion, 147-154.

Patrick Hagopian, “Vietnam War Photography as a Locus of Memory” in: Locating Memory: Photographic Acts

קריאת רשות

צפיה

 

 

שעור 9 – מלחמת ויאטנם במבט אסייתי: צלמים ויאטנמיים וצלמים יפנים

קריאת חובה

An van Dienderen, “Indirect Flow Through Passages: Trinh T. Minh-ha's Art Practice,' Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry (Issue 23 (Spring 2010): 90-97.

Ho Tzu Nyen. “The Afterimage: Traces of Otherness in Recent Singaporean Cinema,” Inter-Asia Cultural Studies (Vol. 8, Issue 2): 310-326.

קריאת רשות

Hien, Nina (2013). “The Good, the Bad, and the Not Beautiful: In the Street and on the Ground in Vietnam,” Trans Asia Photography Review, Volume 3, Issue 2: Local Culture/Global Photography, Spring 2013.

Sawada Kyōichi, Ichinose Taizo, Ishikawa Bunyo, Okamura Akihiko

צפיה

חו זה ניין – חסר השם

One Step On A Mine, It's All Over

צילומי סטילס של צלמים ויאטנמים ויפנים במלחמת ויאטנם

 

שעור 10 – הקרב שלא נגמר: אוקינאווה במלחמה ובפרשנות עכשווית

קריאת חובה

Chris Nelson, “Introduction: The Battlefields of Memory”, Dancing with the Dead: Memory, Performance, and Everyday Life in Postwar Okinawa, Durham, NC: Duke University Press.

Ayelet Zohar, “Performing Okinawa Champurū: Yamashiro Chikako's A Woman of the Butcher Shop   Meat, Cannibalism, and the Battle of Okinawa,” unpublished text.

Kanshūsha Nakazato Isao, Kuraishi Shino (ed.) Ishikawa Mao: Fences, Okinawa (Tōkyō : Miraisha, 2010).

Ishikawa Mao, U.S. Forces in Okinawa (Tōkyō: Kōbunken, 1996).

 

 

קריאת רשות

Ayelet Zohar, “Okinawa-Philadelphia-Tokyo: The Specificity and Complexity of Mao Ishikawa’s Photographic Work,” Trans Asia Photography Review Volume 2Issue 2Women’s Camera Work: Asia, Spring 2012.

Glassmeyer, Danielle. "The Wisdom of Gracious Acceptance: Okinawa, Mass Suicides and the Cultural Work of Teahouse of the August Moon," Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. 96(4) (2013): 398-430.

 

 

צפיה

וידאו ארט – ימאשירו צ'יקאקו

צילומים – אישיקאווה מאו

 

 

שעור 11 – זכרון המלחמה בצילום עכשווי: יפן, קוריאה, סין, וויאטנם

הזכרון שאינו מרפה – דור שלישי למלחמה והזכרונות שעדיין במרכז הבמה

קריאת חובה

Jung Joon Lee, “No End to the Image War: Photography and the Contentious Memories of the Korean War”, Journal of Korean Studies, Volume 18, Number 2 (Fall 2013): 337-370.

Ayelet Zohar, “Performative Recollection: Koizumi Meiro Representations of kamikaze pilots and the Trauma of Asia-Pacific War in Japan,” in: Yochai Ataria, David Gurevich, Yuval Neria and Haviva Pedia (eds.) Interdisciplinary Handbook of Trauma and Culture (London: Springer Publishing, 2016):117-131.

Naomi Beckwith, Claudia Schmuckli (eds.) “Introduction”, The Propeller Group, Chicago, exh. Cat. IL: The Museum of Contemporary Art.

קריאת רשות

צפיה

עבודות וידאו ארט מיפן, קוריאה סין וויאטנם

 

שעור 12 – רפרטים

שעור 13 - רפרטים

 

מאמרים נוספים (לינקים)

Ishikawa Yoshimi, interviewed by Kono Michikazu, Healing Old Wounds with Manga Diplomacy. Japan’s Wartime Manga Displayed at China’s Nanjing Massacre Memorial Museum

Honda Katsuichi, From the Nanjing Massacre to American Global Expansion: Reflections on Japanese and American Amnesia

*Jeff Kingston, Nanjing’s Massacre Memorial: Renovating War Memory in Nanjing and Tokyo

David McNeill, Look Back in Anger. Filming the Nanjing Massacre

Takahashi Yoshida, The Nanjing Massacre. Changing Contours of History and Memory in Japan, China, and the U.S.

Herbert P. Bix, From Nanjing 1937 to Fallujah 2004: War Crimes in Perspective

Howard Zinn with Yuki Tanaka, Hiroshima: Breaking the Silence

Richard Falk & Yuki Tanaka, The Atomic Bombing, The Tokyo War Crimes Tribunal and the Shimoda Case: Lessons for Anti-Nuclear Legal Movements

Daniel Ellsberg, Building a Better Bomb: Reflections on the Atomic Bomb, the Hydrogen Bomb, and the Neutron Bomb

Richard Minear with Mark Selden, Misunderstanding Hiroshima

*Michelle Mason, Writing Hiroshima and Nagasaki in the 21st Century: A New Generation of Historical Manga

*Shinya Watanabe with Jean Downey, Into the Atomic Sunshine: Shinya Watanabe’s New York and Tokyo Exhibition on Post-War Art Under Article 9

*Nakazawa Keiji interviewed by Asai Motofumi, Barefoot Gen, the Atomic Bomb and I: The Hiroshima Legacy

Mark Selden, Living With the Bomb: The Atomic Bomb in Japanese Consciousness

*Greg Mitchell, Weapons of Mass Destruction, Hiroshima and Nagasaki, and the Atomic Testing Museum

*John W. Dower, Ground Zero 1945: Pictures by Atomic Bomb Survivors

Peter J. Kuznick, Defending the Indefensible: A Meditation on the Life of Hiroshima Pilot Paul Tibbets, Jr.

Mark Selden, A Forgotten Holocaust: US Bombing Strategy, the Destruction of Japanese Cities and the American Way of War from World War II to Iraq

Peter J. Kuznick, The Decision to Risk the Future: Harry Truman, the Atomic Bomb and the Apocalyptic Narrative

Ben Kiernan and Taylor Owen, Roots of U.S. Troubles in Afghanistan: Civilian Bombing Casualties and the Cambodian Preceden

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת