חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ונוס ודיוניסוס בציור ובפסיפס הרומי
  Venus and Dionysus in the Roman Painting and Mosaic  
0821-5145-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1800-2000120 מכסיקושיעור ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האלים דיוניסוס וונוס הינם מבין הנושאים המרכזיים באמנות הציור והפסיפס הרומי. אלים אלו זוהו עוד ביוון עם ערכי הנהנתנות (הדוניזם). הדוניזם הינו ערך בעל משמעויות נרחבות בהקשר הדתי, הפולחני והערכי. הקורס מבקש לבחון משמעויות אלו באמצעות ניתוח מקיף של ציורי קיר ופסיפסים מרחבי העולם הרומי: רומא ופומפי, צפון אפריקה, אנטיוכיה, קפריסין, איטליה, ספרד, ארץ ישראל ועוד. הדיון יתפרש ויתרחב להיבטים השונים הקשורים באלים אלו: מיתולוגיים, ספרותיים, דתיים – פולחניים, פילוסופיים והיסטוריים. 

Course description

The gods Dionysus and Venus are amongst the most prominent subjects in Roman wall painting and mosaic art. Those gods were identified still in Greece with hedonistic values, but are carry wide significances in the religious, sacred and cultic fields. The course is interested in examining those many significances by an extensive analysis of mosaic from the whole Roman world: Rome and Pompeii, North Africa, Antioch, Cyprus, Italy, Spain, the Land of Israel and others. The discussion will extend to the many aspects concerning those gods: mythological, literary, religious, cultic, philosophical and historical.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5145-01 ונוס ודיוניסוס בציור ובפסיפס הרומי
Venus and Dionysus in the Roman Painting and Mosaic
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת