חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  לצלם את המרחב הישראלי
  Photographing the Israeli Space  
0821-5061-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1800200 מכסיקוסמינר ד"ר שבי אורלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הטענה כי מרחב הוא מוצר חברתי עומדת במרכזם של דיונים בתחומים מחקר כמו גאוגרפיה תרבותית ותכנון אדריכלי המבקשים להבין את השלכותיה, תוצאותיה ותהליכי ייצורו ככזה. הגדרת המרחב כישות מופשטת המכילה יחסים חברתיים רב גוניים תשמש כהנחת העבודה גם בסמינר זה, המבקש לנסח ולהגדיר את האופן בו אמנים ישראלים עסקו ועוסקים בצילום המרחב המקומי. אי לכך, נבקש לנוע מעבר לדיונים המסורתיים באמנות בסוגת הנוף או בשאלות של ייצוג וסימול, אל ההבחנה כי יש לדון בהיסטוריה של צילום המרחב הישראלי כשותפה מלאה בייצורו.

Course description

The argument that space is a social production is at the center of discussions in research areas such as cultural geography and architectural planning that seek to understand its different modes of construction and their implications. The definition of space as an abstract entity that contains diverse social relations will serve as the premise for this seminar. As part of our discussions, we will seek to formulate and define the ways in which Israeli artists photographed and visualized the local space. Therefore, we would like to move beyond traditional discussions on art and landscape, questions of representation or symbolism, and to argue that photography of the Israeli space must be understood as a full collaborator and participator in its production.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5061-01 לצלם את המרחב הישראלי
Photographing the Israeli Space
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שבי אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע

לצלם את המרחב הישראלי

Photographing the Israeli Space

סמינר לתואר שני, 4 ש"ס

סמסטר ב' תשע"ט

יום ג' 14-18

 

 

 

 

מרצה: ד"ר אורלי שבי oshevi@post.tau.ac.il    

שעות קבלה: בתאום מראש

 

 

הטענה כי מרחב הוא מוצר חברתי עומדת במרכזם של דיונים בתחומים מחקר כמו גאוגרפיה תרבותית ותכנון אדריכלי המבקשים להבין את השלכותיה, תוצאותיה ותהליכי ייצורו ככזה. הגדרת המרחב כישות מופשטת המכילה יחסים חברתיים רב גוניים תשמש כהנחת העבודה גם בסמינר זה, המבקש לנסח ולהגדיר את האופן בו אמנים ישראלים עסקו ועוסקים בצילום המרחב המקומי. אי לכך, נבקש לנוע מעבר לדיונים המסורתיים באמנות בסוגת הנוף או בשאלות של ייצוג וסימול, אל ההבחנה כי יש לדון בהיסטוריה של צילום המרחב הישראלי כשותפה מלאה בייצורו.

 

The argument that space is a social production is at the center of discussions in research areas such as cultural geography and architectural planning that seek to understand its different modes of construction and their implications. The definition of space as an abstract entity that contains diverse social relations will serve as the premise for this seminar. As part of our discussions, we will seek to formulate and define the ways in which Israeli artists photographed and visualized the local space. Therefore, we would like to move beyond traditional discussions on art and landscape, questions of representation or symbolism, and to argue that photography of the Israeli space must be understood as a full collaborator and participator in its production.

 

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים: בקיאות בטקסטים כולל הגשת דו"ח קריאה, השתתפות בדיונים (על פי כללי הנוכחות), מצגת ועבודה מסכמת.

מטלת סוף הקורס: מצגת בכיתה ועבודה מסכמת

מרכיבי הציון הסופי: 20% חובות הקורס; 80% עבודה מסכמת

 

 

רשימת נושאי השיעורים: (נתון לשינויים, רשימת קריאה מפורטת תפורסם בשבוע הראשון)

 

 1. על ההיסטוריה של הצילום במרחב: מבוא

 

 1. על מרחב, מקום ונוף: מבוא

 

קריאת חובה:

לפבר הנרי (תרגום: להב אבנר), (1974) 2000, "ייצור המרחב", בתוך: חתוקה טלי וקלוש רחל (   עורכות), 2000, תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף, תל אביב: הוצאת רסלינג. ע"מ 177-200

 

David Harvey, 2006 (2004), “Space as a keyword”, in: Noel Castree and Derek Gregory, (eds.), 2006, David Harvey: A Critical Reader, London: Blackwell Publishing Ltd., Ch.14, pp. 70-93

 

הארווי דיוויד (תרגום: אבידן דני), (1989) 2011, "בין חלל וזמן: הרהורים על דמיון גיאוגרפי" ערב רב, https://www.erev-rav.com/archives/10415

 

            מיטשל וו.גי.טי. (תרגום: רונה כהן), 2009, נוף קדוש, תל אביב: רסלינג.      

 

 

 

 

 1. על צילום ושוטטות במרחב:

קריאת חובה:

בנימין ולטר (תרגום: דוד זינגר), 1996, "שובו של המשוטט", מתוך: בנימין ולטר, 1996, כרך א':             המשוטט, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. עמ' 105-107

 

Salvesen Britt, 1975 (2009), “New Topographics”, In: Nordstrom Alison and Salvesen Britt, New Topographics, Tucson, AZ: University of Arizona; Gottingen: Steidl. Pp. 4-54

 

Jurovics Toby, 2013, “Same as It Ever was: Re-Reading New Topographics”, In: Foster-Rice Greg and Rohrbach John (eds.), 2013, Reframing the New Topographics, Chicago: University of Chicago Press. Pp. 23-45

 

 

 

 

 1. על המיתוסים של הצילום במרחב הישראלי

קריאת חובה:

חייקין נעמה (עורכת), בין גבולות המרחב לגבולות המקום: שיח צילומי על נוף הארץ, תל חי: המוזיאון הפתוח לצילום, גן תעשיה. (מאמרים נבחרים)

 

ויגודר מאיר, 2003, "רודי ויסנשטיין – תיק עובדות: עקבות המדינה בצלמנייה פרי אור", בתוך: שנהב יהודה (עורך), 2003, מרחב, אדמה, בית, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.  עמ' 214-222

 

סלע רונה, 2003, "כבוש את ההר, הצלמים והקרן הקיימת לישראל", מתוך: דגון דני, קרן קיימת ומצלמת: תצלומים מהקופסא הכחולה 1903-2003, ירושלים: קרן קיימת לישראל. עמ' 4-39

 

בנו רותנברג – צולם ונרשם 1947-1957, 2007, אוצרת: גור זאב גליה, תל אביב: מוזיאון ארץ ישראל.

 

 

 

 

 

 1. מרחב מפוצל

קריאת חובה:

קמפ אנדריאנה, 2003, "הגבול כפני יאנוס ותודעה לאומית בישראל", בתוך:  שנהב יהודה (עורך), 2003, מרחב, אדמה, בית, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 52-83

           

            במבה אשיל (תרגום: אהוביה כהנא), 2006, "נקרופוליטיקה", מטעם, חוב' 6. עמ' 92-120

           

            גורביץ זלי, 2007, על המקום, תל אביב: עם עובד. פרק  6, עמ' 184-218

  

 

 

 

 1. מרחבים של זיכרון

קריאת חובה:

גרואג שמואל, 2011, "לוביה ביער לביא: על שימור המורשת הפלסטינית הבנויה בישראל", יעקובי חיים ופנסטר טובי (עורכים), 2011, זיכרון, השכחה ו [ה]בניית המרחב, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 177-209

 

יעקובי חיים, 2011, "כאן ושם: ארכיטקטורה של זיכרון דיאספורי במרחב ריבוני", יעקובי חיים ופנסטר טובי (עורכים), 2011, זיכרון, השכחה ו [ה]בניית המרחב, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 232-246

 

אריאלה אזולאי, "הפוטנציאל המהפכני של החורבה: על סדרת תצלומי חורבות ליד של דור גז", (בתוך קטלוג דור גז גיאורגופוליס, מוזיאון פתח תקוה לאמנות 2009), עמ' 80-89

 

לוין דפנה, 2014, "החירב'ה שלנו: ייצוגי חורבות ערביות בתרבות הישראלית", ישראלים, כרך 6, עמ' 53-67.

 

 

 1. צילום במרחב: לא מוכרים ולא מוכרזים

קריאת חובה:

ספא אבורביע (2011). "זיכרון, שייכות והתנגדות: המאבק על המקום בקרב הערבים הבדווים בנגב". בתוך: יעקובי, חיים ופנסטר , טובי (עורכים), זיכרון, השכחה ו(ה)בניית המרחבירושלים ות"א: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 17-32

 

Loock Ulrich, 2003, “Ahlam Shibili: Goter”, In: Ahlam Shibli, Lost Time, Birmingham: Ikon Gallery, http://www.ahlamshibli.com/essay/ulrich_loock_goter.htm

 

 

Demos T.J., 2013, “Disappearance and Precarity: On Photography of Ahlam Shibli”, In: http://www.macba.cat/uploads/20130528/TJDemos.pdf

 

ורד מימון, "אפשרות של אושר: על אמנות החיים של רון עמיר", בתוך רון עמיר ג'סר אל-זרקא, הלוך חזור(קטלוג מוזיאון חיפה לאמנות, המרכז לאמנות דיגיטלית חולון 2014), עמ' 11-15

 

 

 

 

 1. צילום רחוב

קריאת חובה:

דה סרטו מישל, 2000, "צעדות בעיר", בתוך: חתוקה טלי וקלוש רחל (עורכות), 2000, תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף, תל אביב: הוצאת רסלינג. עמ' 59-78

 

נעמה חייקין, "פונקציות מיותמות," בתוך יגאל שם טוב: פונקציות מיותמות (קטלוג המוזיאון הפתוח לצילום, תל חי, 2009), עמ' 5-15

 

תבנית נוף: הערה על צילום הנוף המקומי (אוצר: גיא רז, קטלוג מוזיאון חיפה, 2004).

 

 

 

 

 1. מרחב היום-יום הישראלי

קריאת חובה:

גורביץ זלי, 2007, על המקום, תל אביב: עם עובד. פרקים 1-2, עמ' 22-102

 

מרחב מחייה (אוצרת: ורד מימון, קטלוג מוזיאון הרצליה, 1998).

 

שרון יערי : זנק אל עצמך, (אוצר: אורס שטאהל, קטלוג, מוזיאון תל אביב לאמנות, 2014).

 

 

 

 1. צילום המרחב הביתי

קריאת חובה:

כהן שלי ועמיר טולה (עורכות), 2007, צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל, תל אביב: חרגול, עם עובד. (מאמרים נבחרים)

 

קלוש רחל ויוברט לו-יון, 2003, "הבת הלאומי והבית האישי: תפקיד השיכון הציבורי בעיצוב המרחב, בתוך: שנהב יהודה (עורך), 2003, מרחב, אדמה, בית, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. עמ' 166-198

 

 

רונה סלע, "חומות מרוקנות ונופים בדויים", בתוך גלעד אופיר: חומות קיקלופיות (קטלוג מוזיאון תל אביב, 1995), http://www.ronasela.com/he/details.asp?listid=25

 

לוי ק' דרור, "צילום האי נחת: הוולגטה של הנשגב", בתוך בועז טל – הומאז (קטלוג המכון הטכנולוגי חולון 2012), עמ' 25-37

 

 

 

 

 

 1. להפשיט את המרחב

קריאת חובה:

וואליד בשטי, "להפשיט את הצילום," בתוך תורת השלבים (מוזיאון פתח תקוה, 2011), עמ' 25-37

 

אריאלה אזולאי, 2016, חיים דעואל לוסקי: צילום אופקי, תל אביב: רסלינג. (פרקים נבחרים)

 

 

 

 1. מצגות סטודנטים
 2. מצגות סטודנטים

 

 

 

 

 

 

רשימה ביבלוגרפית:

 

 

בנימין וולטר (תרגום: דוד זינגר), 1996, כתבים נבחרים: כרך א'-המשוטט וכרך ב' – הרהורים, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

גורביץ זלי, 2007, על המקום, תל אביב: עם עובד.

 

דה סרטו מישל (תרגום: אבנר להב), 2012 (1990), המצאת היומיום, תל אביב: הוצאת רסלינג.

 

חתוקה טלי וקלוש רחל (עורכות), 2000, תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף, תל אביב: הוצאת רסלינג.

 

יעקובי חיים ופנסטר טובי (עורכים), 2011, זיכרון, השכחה ו [ה]בניית המרחב, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

 

כהן שלי ועמיר טולה (עורכות), 2007, צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל, תל אביב: חרגו, עם עובד.

 

מיטשל וו.גי.טי. (תרגום: רונה כהן), 2009, נוף קדוש, תל אביב: רסלינג.

 

פרק ז'ורז', 1998, חלל וכו': מבחר מרחבים, תל אביב: הוצאת בבל.

 

שנהב יהודה (עורך), 2003, מרחב, אדמה, בית, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

 

 

 

Abdallah L. Stephanie and Parizot Cedric (eds.), 2015, Israeli and Palestinians in the Shadows of the Wall: Spaces of Separation and Occupation, London and New York: Routledge.

 

Ben Ari Eyal and Bilu Yoram (Eds.), 1997, Grasping Land Space and Place in Contemporary Israeli Discourse and Experience, Albany: State University of New York Press

 

Bennett Andey, 2005, Culture and Everyday Life, London: SAGE Publication.

 

Castree Noel and Gregory Derek, (eds.), 2006, David Harvey: A Critical Reader, London: Blackwell Publishing Ltd.

 

Chisholm M. & Smith D. (eds.), 1990, Shared Space, Divided Space: Essays in Conflict and Territorial Organization, Boston: Unwin Hyman.

 

Demos T.J., 2016, Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology, New York & Berlin: Sternberg Press.

 

Deutsche Rosalyn, 1998, Eviction: Art and Spatial Politics, London and Cambridge Mass.: The MIT Press,

 

DeLue Z. Rachel and Elkins James (eds.), 2007, Landscape Theory, NY & London: Routledge.

 

Edensor Tim, 2005, Industrial Ruins: Space, Aesthetics and Materiality, London: Berg Publishers.

 

Elwall Robert, 2004, Building with Light: The International History of Architectural Photography, London: Royal Institute of British Architects.

 

Foster-Rice Greg and Rohrbach John, 2011, Reforming the New Topographics, Rochester, N.Y.: Center of American Places.

 

 

Gomez Cruz Edgar, and Asko Lehmuskallion (eds.), Digital Photography and everyday Life, NY & London: Routledge.

 

 

Harris Steven and Berke Deborh, 1997, Architecture of the Everyday, New York: Princeton Architectural Press.

 

Highmore Ben, 2010, Ordinary Lives: Studies in the Everyday, London & New York: Routledge.

 

-----------------, 2001, Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction, London & New York: Routledge.

 

Highmore Ben (ed.), 2001, The Everyday Life Reader, London & New York: Routledge.

 

Higgott Andrew and Wray Timothy, 2014, Camera Constructs: Photography, Architecture and the Modern City. Surrey, England: Ashgate.

 

Hostetler Lisa, 2010, Street Seen: The Psychological Gesture in American Photography, 1940-1959, New York: Prestel USA.

 

Howarth Sophie and McLaren Stephen, 2012, Street Photography New, London & New York: Thames & Hudson.

 

Jackson J.B., 1986, Discovering the Vernacular Landscape, New Haven: Yale University Press.

 

--------------, 2000, Landscape in Sight: Looking at America, New Haven: Yale University Press.  

 

Keith M. & Pile S. (eds.), 1993, Place and the Politics of Identity, London and NY: Routledge.

 

 

Mehrotra Rahul, 2005, Everyday Urbanism, Ann-Harbor, Michigan: University of University Press.

 

Mitchell W.J.T. (ed.), 2002, Landscape and Power, Chicago: University of Chicago Press.

 

Lippard R. Lucy, 2014, Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics and Art in the Changing West, New York: The New Press.

 

Roberts Maddox John, 1998, The Art of Interruption: Realism, Photography, and the Everyday, Manchester: Manchester University Press.

 

Roy Anaynya and Ong Aihwa (eds.), 2011, Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global, London: Willey-Blackwell.

 

Salvesen Brit (ed.), 2010, New Topographics, London: Steidl.

 

Scott Clive, 2007, Street Photography: From Atget to Cartier-Bresson, I.B. Tauris, London.

 

Scott E. Emily & Swenson J. Kristen (eds.), 2015, Critical Landscape: Art, Space, Politics, Berkeley, CA: University of California Press. 

 

Sheringham Michael, 2009, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present, Oxford and New York: Oxford University Press.

 

Tormey Jane, 2013, Cities and Photography, NY: Routledge.

 

Soja Edward W., 2011, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, New York: Vreso.

 

Vidler Anthony, 1994, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, London & Cambridge, Mass.: The MIT Press.

 

Wells Liz, 2011, Land Matters: Landscape Photography, Culture and Identity, London: I.B.Tauris

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת