חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "אמנות מושחתת": כיוונים חדשים בחקר המנייריזם, "הסגנון שחתם את הרנסנס"
  "Courpted art": New direction in Mannerism studies  
0821-5022-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600200 מכסיקוסמינר ד"ר הנדלר יוסף
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

עטים הם הזרמים בתולדות האמנות שעוררו מחלוקת כה עזה כפי שעורר ה"מנייריזם", הזרם האמנותי שפרח בפירנצה, ברומא ובפונינבלו שבצרפת בין השנים 1520 ל-1560 ושנקשר בשמם של אמנים כדוגמת מיכלאנג'לו (המאוחר), בנוונוטו צ'ליני, רוסו פיורנטינו, פונטורמו וברונזינו. מאז שהיסטוריון האמנות ג'ורג'יו וזארי טובע את המונח "מניירה מודרנה" כדי לתאר את אמנות תקופתו עברה הגדרת המנייריזם תהפוכות: מביקורת קשה של התיאורטיקנים של המאות ה-17 וה-18 (ובראשם הקביעה של בלורי כי האמנים בני דורו של וזארי "השחיתו" את האמנות עם ה"מניירה") דרך בחינה מחודשת של הסגנון וערכיו במאה ה-20 על ידי חוקרים ובראשם ג'ון שירמן, אליזבת קרופר, אנטוניו נאטלי וקרלו פלצ'יאני. הסמינר מבקש לבחון מחדש את הגדרת הסגנון ותקפותה, מן המאה ה-16 ועד המאה ה-21 בה התעוררת עניין משמעותי מחודש במנייריזם (בין השאר הודות לתערוכות שנערכו בפירנצה, פרנקפורט ופאריס בשנים האחרונות). לצד הדיון ההיסטוריוגרפי והביקורתי נקיים בחינה של ההטיות החזותיות השונות של המניירה, בציור, בפיסול אך גם בעיצוב גנים, מזרקות, בשירה ובכתיבה הביוגרפית בת התקופה.

Course description

Very few definitions have stirred controversy as did the term Mannerism. From Giorgio Vasari’s “Manniera moderna” to Bellori, Lanzi and then Shearman, Cropper, Natali and Flaciani, the heated debate as to the validity of the term and its possible use has never ceased. The seminar aims at revaluating the term, examining the new interest in it in the past decade, as well as examining the works of major “mannerist” artists, from (late) Michelangelo, to Cellini, Pontormo, Rosso Fiorentino and Bronzino.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5022-01 "אמנות מושחתת": כיוונים חדשים בחקר המנייריזם, "הסגנון שחתם את הרנסנס"
"Courpted art": New direction in Mannerism studies
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר הנדלר יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע

 "אמנות מושחתת": כיוונים חדשים בחקר המנייריזם, "הסגנון שחתם את הרנסנס"

 

“Courpted art”: New direction in Mannerism studies

שנת הלימודים תשע"ט, סמסטר א (סמינר תואר שני, 4 ש"ס)

שם מרצה: דר' ספי הנדלר

דוא"ל: sefy@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תיאור הסמינריון

מעטים הם הזרמים בתולדות האמנות שעוררו מחלוקת כה עזה כפי שעורר ה"מנייריזם", הזרם האמנותי שפרח בפירנצה, ברומא ובפונינבלו שבצרפת בין השנים 1520 ל-1560 ושנקשר בשמם של אמנים כדוגמת מיכלאנג'לו (המאוחר), בנוונוטו צ'ליני, רוסו פיורנטינו, פונטורמו וברונזינו. מאז שהיסטוריון האמנות ג'ורג'יו וזארי טובע את המונח "מניירה מודרנה" כדי לתאר את אמנות תקופתו עברה הגדרת המנייריזם תהפוכות: מביקורת קשה של התיאורטיקנים של המאות ה-17 וה-18 (ובראשם הקביעה של בלורי כי האמנים בני דורו של וזארי "השחיתו" את האמנות עם ה"מניירה") דרך בחינה מחודשת של הסגנון וערכיו במאה ה-20 על ידי חוקרים ובראשם ג'ון שירמן, אליזבת קרופר, אנטוניו נאטלי וקרלו פלצ'יאני. הסמינר מבקש לבחון מחדש את הגדרת הסגנון ותקפותה, מן המאה ה-16 ועד המאה ה-21 בה התעוררת עניין משמעותי מחודש במנייריזם (בין השאר הודות לתערוכות שנערכו בפירנצה, פרנקפורט ופאריס בשנים האחרונות). לצד הדיון ההיסטוריוגרפי והביקורתי נקיים בחינה של ההטיות החזותיות השונות של המניירה, בציור, בפיסול אך גם בעיצוב גנים, מזרקות, בשירה ובכתיבה הביוגרפית בת התקופה.

 

 

Brief course description

Very few definitions have stirred controversy as did the term Mannerism. From Giorgio Vasari’s “Manniera moderna” to Bellori, Lanzi and then Shearman, Cropper, Natali and Flaciani, the heated debate as to the validity of the term and its possible use has never ceased. The seminar aims at revaluating the term, examining the new interest in it in the past decade, as well as examining the works of major “mannerist” artists, from (late) Michelangelo, to Cellini, Pontormo, Rosso Fiorentino and Bronzino.  

דרישות הקורס

נוכחות (מהווה תנאי להגשת עבודה ולקבלת ציון מעל לשלושה חיסורים לא תתאפשר הצגת רפרט וכתיבת עבודה), קריאת חובה ממפגש למפגש, הרצאת רפרט, עבודה סמינריונית כתובה.

תנאי קדם

ציון עובר בשיעור ליבה באמנות הרנסנס

 

 

מרכיבי הציון הסופי

10% בקיאות בקריאת החובה  דרך הגשת מטלות כתיבה, 20%  רפרט, 70% עבודה סופית

נושאי הקורס

הקורס יפתח במבוא היסטוריוגרפי לשאלת המנייריזם והגדרתו. לאחר מכן יוקדשו חטיבות שונות בין השאר לאמנות של מיכלאנג'לו, לפיסול של בנוונוטו צ'ליני כמו גם לכתיבתו, לרוסו פיורנטינו, לפונטורמו, לברונזינו, לגנים ה"מנייריסטים" ועוד ככל שיותיר הזמן. סדר הרפרטים ייקבע יחד עם התלמידים במפגשים הראשונים ויהיה כפוף לשינויים ככל שנתקדם במהלך הסמסטר.

רשימת קריאה

ספרי הליבה סביבם תתמקד העבודה בסמינר

 

BROCK M., Bronzino, Flammarion, 2002

 

COLE, M.W., Cellini and the Principles of Sculpture, Cambridge, 2002

 

CROPPER E., Pontormo: portrait of a halberdier, Los Angeles, 1997

 

CONAWAY BONDANELLA J., BONDANELLA P. (trnas.),  Cellini. My Life, Oxford: Oxford world classics, 2002

 

CONAWAY BONDANELLA J., BONDANELLA P. (trnas.),  Giorgio Vasari. The Lives of the Artists, Oxford: Oxford world classics, 2002 (for the ebook edition)

 

ECLERCY B. (ed.),  Maniera  : Pontormo, Bronzino and Medici Florence, Munich, London and New York, 2016

 

FALCIANI C. and NATALI A., Bronzino: Painter and Poet at the Court of the Medici, Florence, 2010

 

FALCIANI C. and NATALI A., Pontormo and Rosso. The Diverging Paths of Mannerism, Florence, 2014

 

HOPE C., NOVA A. (ed), The autobiography of Benvenuto Cellini, Oxford, 1983

 

GALLUCCI M.A., Benvenuto Cellini: Sexuality, Masculinity, and Artistic Identity in Renaissance Italy, New York, 2004

 

GALLUCCI M.A., ROSSI P.L., Benvenuto Cellini. Sculptor, goldsmith, writer, Cambridge, 2004

 

NATALI A., Rosso Fiorentino, Milan, 2007

 

PILLOID, E., Pontormo, Bronzino, Allori: A Genealogy of Florentine Art, New Haven, 2001

 

POPE-HENNESSY J., Cellini, London, 1985

 

SHEARMAN J.K., Mannerism, London, 1967

 

הערה: הרשימה זמנית בלבד. רשימה מלאה תימסר עם ראשית הסמינר. היא כוללת ברובה ספרים המצויים בספרייה המרכזית. הפריטים שאינם בספרייה יועמדו לרשות התלמידים באופן מקוון.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת