חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אמנות וסקפטיציזם
  Art and Skepticism  
0821-5020-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1800200 מכסיקוסמינר ד"ר לוריא חיון עדי מיכל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אמנות תכופות מתארת מצבים הדומים במהותם לאלו המדומיינים על ידי הפילוסוף הסקפטי, בהם בלתי ניתן להשיג ראיות שתקבענה כי יש בכוחם של ייצוגים להיות נאמנים לדברים לכשעצמם (לעולם, לטבע, למטאפיסיקה ועוד). האמנות הסקפטית מאתגרת את המערכות השגורות בדבר קיומן של ראיות היכולות לשמש כמבדילות בין העולם הממשי, המציאות, ועולם נגדי המופיע באופנים שונים כבעל זהות מוחלטת לעולם הממשי. יש הטוענים כי אנו כלואים "בעידן תמונת-העולם," Zeit des Weltbildes" כפי שהציגו זאת וויטגנשטיין והיידיגר. בהינתן כי אנו שבויים בתרבות המעצבת את מושגי היסוד הקובעים את תצורות יחסינו עם העולם, כאשר העולם עצמו אינו ניתן בשלמותו לשיח או לתנאי שיח קבועים, אזי, אי הוודאות המתכוננת ביחסים אלו פותחת צוהר לניסיונות לנסח את טבעו המוגבל ואולי אף הסופי של ידע אובייקטיבי ביחס לעולם. קורס זה יתמקד בצוהר זה הניתן לאמנות באורח מועדף על האפיסטמולוגיה, כאשר זו הראשונה נכשלת בניסיונותיה לנסח את כינונו של ידע אובייקטיבי ויחסו לעולם. במהלך הקורס נתמקד ביחסים שבין סקפטיציזם וסופיות ונשים דגש על יחסי התלות שבין סקפטיציזם ואמנות.

Course description

Art if often concerned with situations like those imagined by the skeptic philosopher, where one cannot attain strong evidence to prove the relations between representation and the world. When considered in artistic production art challenges the fabrication of knowledge while setting new relations with the world and reality. Some maintain that we are bounded in “world-pictures” (Zeit des Weltbildes) as argued by Wittgenstein and Heidegger. This course will ask how we may think of modern and contemporary art through skepticism, doubt and uncertainty. The question at hand will explore how art may offer a systematic process akin to methodological skepticism to thus afford us an insight into the questions of the existence of external reality and the finite nature of objective knowledge. Allying with the skeptic, we will concentrate on the exploration of the limits of perception, problems of judgment,

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5020-01 אמנות וסקפטיציזם
Art and Skepticism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר לוריא חיון עדי מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

אמנות וסקפטיציזם

Art and Skepticism

סמינר מ"א, 4 ש"ס

סמסטר א, יום ד, 14:00-18:00

 

דר' עדי לוריא חיון

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ

 

כתובת דואר אלקטרוני: adilouria@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה על פי תיאום מראש

 

אמנות תכופות מתארת מצבים הדומים במהותם לאלו המדומיינים על ידי הפילוסוף הסקפטי, בהם בלתי ניתן להשיג ראיות שתקבענה כי יש בכוחם של ייצוגים להיות נאמנים לדברים לכשעצמם (לעולם, לטבע, למטאפיסיקה ועוד). האמנות הסקפטית מאתגרת את המערכות השגורות בדבר קיומן של ראיות היכולות לשמש כמבדילות בין העולם הממשי, המציאות, ועולם נגדי המופיע באופנים שונים כבעל זהות מוחלטת לעולם הממשי. יש הטוענים כי אנו כלואים "בעידן תמונת-העולם," Zeit des Weltbildes" כפי שהציגו זאת וויטגנשטיין והיידיגר. בהינתן כי אנו שבויים בתרבות המעצבת את מושגי היסוד הקובעים את תצורות יחסינו עם העולם, כאשר העולם עצמו אינו ניתן בשלמותו לשיח או לתנאי שיח קבועים, אזי, אי הוודאות המתכוננת ביחסים אלו פותחת צוהר לניסיונות לנסח את טבעו המוגבל ואולי אף הסופי של ידע אובייקטיבי ביחס לעולם. קורס זה יתמקד בצוהר זה הניתן לאמנות באורח מועדף על האפיסטמולוגיה, כאשר זו הראשונה נכשלת בניסיונותיה לנסח את כינונו של ידע אובייקטיבי ויחסו לעולם. במהלך הקורס נתמקד ביחסים שבין סקפטיציזם וסופיות ונשים דגש על יחסי התלות שבין סקפטיציזם ואמנות.

 

Art if often concerned with situations like those imagined by the skeptic philosopher, where one cannot attain strong evidence to prove the relations between representation and the world. When considered in artistic production art challenges the fabrication of knowledge while setting new relations with the world and reality. Some maintain that we are bounded in “world-pictures” (Zeit des Weltbildes) as argued by Wittgenstein and Heidegger. This course will ask how we may think of modern and contemporary art through skepticism, doubt and uncertainty. The question at hand will explore how art may offer a systematic process akin to methodological skepticism to thus afford us an insight into the questions of the existence of external reality and the finite nature of objective knowledge. Allying with the skeptic, we will concentrate on the exploration of the limits of perception, problems of judgment,

 

 

דרישות הקורס: קריאה על פי הסילבוס והשתתפות פעילה בשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי: פרזנטציות (30%), פרוספקטוס (10%), חיבור מסכם (60%).

 

 

סדר השיעורים וקריאות שבועיות:

 1. הקדמה
 2. סקפטיציזם בעת העתיקה. סקסטוס אמפיריקוס, פירוניזם

 

 1. רציונליזם וסקפטיציזם: רנה דקארט ויוהאנס קפלר

 

 1. בעיות של פרצפציה 1: דליה יודוביץ, דקרט וההיפרבולי

 

 1. בעיות של פרצפציה 2: אנמורפוסיס

 

 1. הינטיקה. סקפטיציזם פרפורמטיבי: ברוס נאומן

 

 1. ראייה ומגע: רוברסט סמיתסון ומייקל סנואו

 

 1. ננסי: הסובייקט

 

 1. ננסי, הסובייקט

 

 1. ננסי, שאלת האמנות

 

 1. פרזנטציות מחקר

 

 

 

 

Bibliography

 

Araujo Marcelo de, Scepticism, Freedom and Autonomy: A Study of the Moral Foundations of Descartes' Theory of Knowledge (Berlin: De Gruyter, 2002)

 

Carrier David, Museum Skepticism: A History of the Display of Art in Public Galleries (place of publication?? Duke University Press Books, 2006)

 

Descartes René, Discourse on Method and Meditations on First Philosophy (Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, 1999)

 

Devitt Michael, Realism and Truth (Princeton NJ: Princeton University Press, 1996)

 

Epstein Richard A., Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism (Chicago: University of Chicago Press, 2004)

 

Gibson Roger, The Cambridge Companion to Quine (New York: Cambridge University Press, 2004)

 

Landesman Charles and Roblin Meeks eds., Philosophical Skepticism (Malden, MA and Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2002)

 

Sextus Empiricus, The Skeptic Way: Sextus Empiricus's Outlines of Pyrrhonism (New York: Oxford University Press, 1996)

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת