חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הגירה ואמנות בישראל: סוגיות של זהות בעידן של גלובליזציה
  Identity and Migration in Contemporary Israeli Art  
0821-5009-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1600200 מכסיקוסמינר ד"ר דקל טל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הגירה היא רכיב מכונן בזהות המקומית בישראל עוד מהימים שלפני היווסדה כמדינה עצמאית, והיא אף ממשיכה להוות מוטיב מרכזי בזהות האישית והקולקטיבית של תושביה בימינו אנו. בקורס זה נבחן תהליכי גיבוש זהות של אנשים בתנועה כפי שאלו מוצאים ביטוי חזותי בראי האמנות. במפגשי הקורס ננתח את השפעת האידיאולוגיה הציונית על הגירת יהודים ועל מהלכי נדידה ועקירות של תושבים ילידים; נשלב תובנות מתהליכים עולמיים שהתרחשו באירופה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20 ומלחמת העולם השנייה על הנעשה בהיבט הלוקאלי; נבחן את השפעתה של תופעת הגלובליזציה והטרנס לאומיות על תוצרי אמנות בישראל ונתעכב על השפעתן של תהפוכות עולמיות כגון נפילת הגוש הקומוניסטי על הנעשה בארץ. היבטים אלו יבחנו ביצירות אמנות מאת מהגרות ומהגרים, כמו גם מאת תושבים ותיקים, המגיבים לנושא של הגירה בישראל. מקום מיוחד יוקדש לסוגיות זהותיות של מגדר, אתניות ומעמד.

 

בקורס נעסוק בשאלות של ייצוג, פוליטיקת-זהויות, רב-תרבותיות ובסוגיות של שייכות לקולקטיב ונעמוד על תפקידה של האמנות לתווך שאלות בוערות של זהות בהגירה. במהלך הקורס נערוך מחקר משווה בין אמנים מהגרים בינלאומיים ובין אמנים ישראליים ונצביע על ההשפעות ההדדיות ועל המתח בין מקומי לגלובלי; נבצע קריאות בטקסטים משל הוגים והוגות בולטים שעוסקים בהגירה, בתיאוריות של חציית גבולות (border crossing) ובכתבים שעניינם תהליכי כינון זהות מרובדים וממוקפים. בין ההוגים שידונו הם בל הוקס, הומי ק. באבא, צ'נדרה טלפדה מוהנטי, גלוריה אנזלדואה, אדוארד סעיד, ועוד. במהלך הסמסטר גם נדון יחד בשאלות של הדרה והכלה במסגרת מדינת הלאום ונעסוק בסוגיות של סוכנות (agency) במצבי דיכוי מרובדים. במפגשים בכיתה נתעכב על שאלות כגון כיצד תפיסות של רב תרבותיות ופוליטיקה של זהויות מתורגמות אל תוך שדה האמנות החזותית בישראל? ביחד נקרא טקסטים של תיאורטיקנים ומבקרי אמנות מקומיים שחוקרים נושאים אלו, ביניהם גדעון עפרת, גליה בר אור, יגאל צלמונה, שרית שפירא, סמדר שפי, טל דקל ועוד. בין האמנים והאמניות הישראליים שעליהם נשוחח נמנים ראובן רובין, אנה טיכו, מירון סימה, חנה אורלוף, מאיר פיצחדזה, פיליפ רנצר, פמלה לוי וזויה צ'רקסקי.

במהלך הסמסטר יוזמן אמן או אמנית שנושאי עבודתם משיקים לנושאי השיעור, אשר יציגו את גוף יצירתם. לחלופין, ובמידת האפשר, יתקיים ביקור באחת התערוכות במתקיימות באזור מרכז הארץ.

 

Course description

Migration has been a pivotal narrative in Israel even before its establishment in 1948. Hence in this course we will discuss questions of identity, place and belonging, and consider their correlation to artistic productions made by local artists from different periods and social groups – starting with the end of 19th century and until the contemporary.

Among the topics we will discuss are the influences of the Zionist movement and ideology on migration in and out of Israel. We will also consider the effect of major global processes such as World War II and the fall of the Communist Bloc on the migration to Israel and the ways in which they have impacted the field of local visual culture. Special attention will be given to gendered aspects of migration in Israel. 

As migrants are called into construction of new strategies in regard to the concept of Selfhood we will be debating issues of subjectivity and agency under conditions of uprooting and re-grounding within nation-states. Migrating artists, who have experienced transition, construct their subjectivity in relation to ever-changing parameters, on the axes of ethnicity; nation; religion; gender, etc. In this course we will discuss the influences of multi-dimensional identities of modern and postmodern Israeli artists on the production of art, while special emphasis will be put on artworks created under an ever growing transnational world (through concepts such as multi-culturalism and identity-politics). Fundamental tools through which these issues will be analyzed are migration and cultural theories, and emblematic works will be demonstrated. Among the prominent artists discussed are Reuven Rubin, Ana Ticho, Meiron Sima, Hannah Orloff, Meir Pitchhadza, Philip Renzer, Pamela Levy and Zoya Cherkesky.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5009-01 הגירה ואמנות בישראל: סוגיות של זהות בעידן של גלובליזציה
Identity and Migration in Contemporary Israeli Art
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר דקל טל

סילבוס מפורט/דף מידע

הגירה ואמנות בישראל: סוגיות של זהות בעידן של גלובליזציה

Identity and Migration in Contemporary Israeli Art

 

4 ש"ס

סוג המסגרת: סמינריון לתואר שני

שם המרצה: ד"ר טל דקל

טלפון: 054-4878830    דוא"ל: tdekel@post.tau.ac.il

שעות קבלה: בתיאום מראש באמצעות דוא"ל

 

 

(תש"פ, סמסטר ב', יום ה', 12:15-15:45 )

 

 

תיאור הקורס

 

הגירה היא רכיב מכונן בזהות המקומית בישראל עוד מהימים שלפני היווסדה כמדינה עצמאית, והיא אף ממשיכה להוות מוטיב מרכזי בזהות האישית והקולקטיבית של תושביה בימינו אנו. בקורס זה נבחן תהליכי גיבוש זהות של אנשים בתנועה כפי שאלו מוצאים ביטוי חזותי בראי האמנות. במפגשי הקורס ננתח את השפעת האידיאולוגיה הציונית על הגירת יהודים ועל מהלכי נדידה ועקירות של תושבים ילידים; נשלב תובנות מתהליכים עולמיים שהתרחשו באירופה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20 ומלחמת העולם השנייה על הנעשה בהיבט הלוקאלי; נבחן את השפעתה של תופעת הגלובליזציה והטרנס לאומיות על תוצרי אמנות בישראל ונתעכב על השפעתן של תהפוכות עולמיות כגון נפילת הגוש הקומוניסטי על הנעשה בארץ. היבטים אלו יבחנו ביצירות אמנות מאת מהגרות ומהגרים, כמו גם מאת תושבים ותיקים, המגיבים לנושא של הגירה בישראל. מקום מיוחד יוקדש לסוגיות זהותיות של מגדר, אתניות ומעמד.

 

בקורס נעסוק בשאלות של ייצוג, פוליטיקת-זהויות, רב-תרבותיות ובסוגיות של שייכות לקולקטיב ונעמוד על תפקידה של האמנות לתווך שאלות בוערות של זהות בהגירה. במהלך הקורס נערוך מחקר משווה בין אמנים מהגרים בינלאומיים ובין אמנים ישראליים ונצביע על ההשפעות ההדדיות ועל המתח בין מקומי לגלובלי; נבצע קריאות בטקסטים משל הוגים והוגות בולטים שעוסקים בהגירה, בתיאוריות של חציית גבולות (border crossing) ובכתבים שעניינם תהליכי כינון זהות מרובדים וממוקפים. בין ההוגים שידונו הם בל הוקס, הומי ק. באבא, צ'נדרה טלפדה מוהנטי, גלוריה אנזלדואה, אדוארד סעיד, ועוד. במהלך הסמסטר גם נדון יחד בשאלות של הדרה והכלה במסגרת מדינת הלאום ונעסוק בסוגיות של סוכנות (agency) במצבי דיכוי מרובדים. במפגשים בכיתה נתעכב על שאלות כגון כיצד תפיסות של רב תרבותיות ופוליטיקה של זהויות מתורגמות אל תוך שדה האמנות החזותית בישראל? ביחד נקרא טקסטים של תיאורטיקנים ומבקרי אמנות מקומיים שחוקרים נושאים אלו, ביניהם גדעון עפרת, גליה בר אור, יגאל צלמונה, שרית שפירא, סמדר שפי, טל דקל ועוד. בין האמנים והאמניות הישראליים שעליהם נשוחח נמנים ראובן רובין, אנה טיכו, מירון סימה, חנה אורלוף, מאיר פיצחדזה, פיליפ רנצר, פמלה לוי וזויה צ'רקסקי.

 

במהלך הסמסטר יוזמן אמן או אמנית שנושאי עבודתם משיקים לנושאי השיעור, אשר יציגו את גוף יצירתם. לחלופין, ובמידת האפשר, יתקיים ביקור באחת התערוכות במתקיימות באזור מרכז הארץ.

 

 

 

Description of course

 

Migration has been a pivotal narrative in Israel even before its establishment in 1948. Hence in this course we will discuss questions of identity, place and belonging, and consider their correlation to artistic productions made by local artists from different periods and social groups – starting with the end of 19th century and until the contemporary.

Among the topics we will discuss are the influences of the Zionist movement and ideology on migration in and out of Israel. We will also consider the effect of major global processes such as World War II and the fall of the Communist Bloc on the migration to Israel and the ways in which they have impacted the field of local visual culture. Special attention will be given to gendered aspects of migration in Israel. 

As migrants are called into construction of new strategies in regard to the concept of Selfhood we will be debating issues of subjectivity and agency under conditions of uprooting and re-grounding within nation-states. Migrating artists, who have experienced transition, construct their subjectivity in relation to ever-changing parameters, on the axes of ethnicity; nation; religion; gender, etc. In this course we will discuss the influences of multi-dimensional identities of modern and postmodern Israeli artists on the production of art, while special emphasis will be put on artworks created under an ever growing transnational world (through concepts such as multi-culturalism and identity-politics). Fundamental tools through which these issues will be analyzed are migration and cultural theories, and emblematic works will be demonstrated. Among the prominent artists discussed are Reuven Rubin, Ana Ticho, Meiron Sima, Hannah Orloff, Meir Pitchhadza, Philip Renzer, Pamela Levy and Zoya Cherkesky.

 

 

דרישות הקורס

 • נוכחות חובה בכל השיעורים (היעדרות מותרת: עד שני שיעורים)
 • קריאת חובה: ראו רשימה
 • קריאה נוספת: יתכן ובמהלך השיעורים יופנו הסטודנטיות/ים למאמרים או פרקים נוספים
 • הצגת מחקר קצרה בכיתה

 

 

מרכיבי הציון הסופי

עבודת סמינריון: 100%

 

תכנית הוראה (*יתכנו שינויים)

 

 1. שיעור מבוא. האמנים המהגרים המוקדמים בישראל: בוריס שץ, אנה טיכו. קריאה מומלצת לשיעור:

לומסקי-פדר, עדנה, רפופורט עדנה וגינזבורג לידיה, "מבוא: ניראות בהגירה – גוף, מבט ייצוג", ניראות בהגירה – גוף, מבט, ייצוג (עורכות: עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט), ירושלים: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2010.

 

 1. המהגרים ב"תל אביב הקטנה": ראובן רובין ונחום גוטמן. קריאה מומלצת:

צלמונה, יגאל, "מהגרים או ילידים?" 100 שנות אמנות בישראל, ירושלים: מוזיאון ישראל, 2010.

 

 1. המהגרים מגרמניה בירושלים, עוד אמנות בארץ ישראל (ומירון סימה). קריאה מומלצת:

עפרת, גדעון. "ראשית הקרמיקה הישראלית", ברלין-ירושלים: אמנות העלייה מגרמניה, מאמרים ורשימות, תל אביב: בית לאמנות ישראלית, 2015.

Bar or, Galia, 2014, "Both You and I are Immigrants: Miron Sima and Israeli Art", The Museum of Art, Ein-Harod, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FL--MC5f5SsJ:www.museumeinharod.org.il/english/exhibitions/Articles/miron_sima.html+

 

 1. רות שלוס, אמנית בין "הכאן לשם". קריאה מומלצת לשיעור:

Dekel, Tal, "Following Kathe Kollwitz: Gendered Aspects in the Work of Ruth Schloss", Pictorial Languages and Their Meanings (eds. C. Verzar and G. Fishhof), Tel Aviv: Tel Aviv University Press (pp. 323-338), 2006.

 1. תרבות של נוודים ללא מרכז – על האמנים פיליפ רנצר, מנשה קדישמן ואחרים. קריאה מומלצת לשיעור:

שפירא, שרית, מסלולי נדודים: הגירה, מסעות ונדודים באמנות ישראלית עכשווית, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1991.

 1. אמנות והגירה באמצע המאה ה- 20, שאלות של זהות ומקום: מאיר פיצחדזה. קריאה מומלצת לשיעור:

עומר, מרדכי, מאיר פיצ'חדזה, תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 2003.

 1. מה בין תהליכי הגירה וגיל ובין אמנות חזותית? אודות ההשפעות של הגעה לארץ חדשה בגיל צעיר. קריאה מומלצת לשיעור:

 

גיצין-אדירם, מילנה ואביר לאה, משנה מקום: הגירה בגיל צעיר, בת ים: מוזיאון ע"ש בן ארי לאמנות עכשווית, 2008.

 

 1. אמנים עכשווים מגיבים לפליטות ולהיסטוריה: על האמנית אילנה סלמה-אורתר. קריאה מומלצת לשיעור:

 

Gal, Nissin, "Bare Life: The Refugee in Contemporary Israeli Art and Critical Discourse", Art Journal, vol. 64, issue 4, 2009.

 

 1. האמנית אסתי עלמו-וקסלר. על סוגיית יחסי הכוח בשדה האמנות הגלובלי ובהקשר הישראלי. קריאה מומלצת לשיעור:

 

טל דקל, "משאבים שיחיים: אמנות כפרקטיקה וכסוכנות, על יצירתה של אסתי עלמו", הפרוטוקולים: היסטוריה ותיאוריה, גיליון 14, 2009.

 

 1. פמלה לוי וג'ניפר בר לב: אמניות מהגרות בין עולמות. קריאה מומלצת לשיעור:

 

Dekel, Tal, 2007. "Rediscovering Feminism in Israeli Art – New Aspects of Pamela Levy's Early Work", Hagar – Studies in Culture, Polity and Identities, vol. 7.2 (pp. 129-153).

 

 1.  רב תרבותיות, מגדר ואתניות בהגירה. קריאה מומלצת לשיעור:

 

קשת, שולה ועלון קציעה (עורכות), שוברות קירות – אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל, תל אביב: הוצאת אחותי, 2014.

 

 1.  אמנות והגירה בקרב החברה הפלסטינית:

Esmail Nashif, "Memory of Immigration, Immigration of memory", Memory and Immigration, Um el-Fahem: Um el-Fahem Gallery, 2012.

טל בן צבי, סברה: ייצוגי הנכבה באמנות הפלסטינית בישראל, תל אביב: רסלינג, 2014.

 

 1. אמנות, מגדר והגירה בקרב נשים פלסטיניות – הפרספקטיבה הלוקלית, אמנות בישראל. קריאה מומלצת לשיעור:

 

אבו-טביח, ליליאן, "להיפך, אין לנו אינטרס בכלל!: נשים פלסטיניות בישראל מדברות על חוויית ההגירה עם הנישואים", מראי מקום – זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל (עורכים: זאב שביט, אורנה ששון לוי, גיא בן-פורת), ירושלים ותל אביב: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2013.

     

סלע, רונה, ראידה אדון: אישה ללא בית, תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 2014.

 

 

 1. אמנות, גלובליזציה והיבטים של מגדר באמנות עכשווית בישראל: הגירה של נשים מבריה"מ, אתיופיה והפיליפינים. קריאה מומלצת לשיעור:

 

דקל, טל, נשים והגירה – אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי, תל אביב: רסלינג, 2013.

 

 1. הרצאת אורח של אמנית או מבקרת אומנות העוסקות באחד מהפרקים שנלמדו בכיתה או בנושאים משלימים (עדיין לא נקבע).

 

 1. הצגות מחקר של הסטודנטים.

 

 1. הצגות מחקר של הסטודנטים.

 

 

קריאת חובה

 

 • דקל, טל. נשים והגירה – אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי, תל אביב: רסלינג. 2013.
 • לומסקי-פדר, עדנה, רפופורט עדנה וגינזבורג לידיה, "מבוא: ניראות בהגירה – גוף, מבט ייצוג", ניראות בהגירה – גוף, מבט, ייצוג (עורכות: עדנה לומסקי-פדר ותמר רפופורט), ירושלים: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2010.
 • עפרת, גדעון. ברלין-ירושלים: אמנות העלייה מגרמניה, מאמרים ורשימות, תל אביב: בית לאמנות ישראלית, 2015.
 • שפירא, שרית. מסלולי נדודים – הגירה, מסעות ונדודים באמנות ישראלית עכשווית, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1991.

 

 

קריאת רשות

 

-Ahmed, Sara, The Promise of Happiness, Duke University Press, 2010.

-Amir, Maayan and Sela Ruti (eds.), Extraterritorialities in Occupied Worlds, New York and London: Punctum books, 2016.

 • Ankori, Gannit. Palestinian Art, London: Reaktion Books, 2006.
 • Bal, Mike, and Hernandez-Navarro, Miguel (eds.), Art and Visibility in Migratory Culture: Conflict, Resistance, and Agency, Amsterdam and New York: Brill Rodopi Press, 2012.
 • Barkai, Sigal, "'Historiographic Irony': On Art, Nationality, and In-Between Identities", Studies in Visual Arts and Communications, vol. 3, no. 2, 2016.
 • Beck, Ulrich, What is Globalization? Cambridge: Polity Press, 1999.
 • Belting, Hans, The Global Art World: Audience, Markets and Museums, Hatje Cantz Press, 2009.
 • Braiditti, Rosi, Nomadic Subjects – Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Theory, Columbia University Press, 1994.
 • Brah, Avtar, Mary J. Hickman (eds.), Global Futures: Migration, Environment and Globalization, New York: St. Martin's Press, 1999.
 • Brettell, Caroline, B., Gender and Migration, Polity Press, 2016.
 • Carey-Thomas, Lizzie, Migrations: Journeys in British Art, London: Tate Publising, 2012.
 • Chin Davidson, Jane, Home/Land: Women, Citizenship, Photographies, Liverpool: Liverpool University Press, 2016.
 • Dahan Kalev, Henriette and Marzel, Shoshana-Rose, "Liberté, Egalité, Islamité: Coping Strategies of Female Immigrants from the Maghreb in France", Women's Studies International Forum, Vol. 35, 2012.
 • Dekel, Tal. "Rediscovering Feminism in Israeli Art – New Aspects of Pamela Levy Early Work," Hagar, vol. 7, no. 2, 2007.
 • Dekel, Tal, "Body, Gender and Transnationalism: Art and Cultural Criticism", SEN – Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 9, no.1, 2009.
 • Dekel, Tal, "Art and Struggle: Ethiopian Women Artists in Israel", The International Journal of the Arts in Society, vol. 5, 2009.
 • Dekel, Tal, "Feminist Art Hitting the Shores of Israel: Three Case Studies in Impossible Times", Frontiers - A Journal of Women Studies, vol. 33, no. 2, 2012.
 • Dekel, Tal. "In Search of Transnational Jewish Art – Immigrant Women Artists From the FSU in Israel", Modern Jewish Studies Journal, vol. 15, no. 1, 2016.
 • Dekel, Tal. "Welcome Home? Israeli-Ethiopian Women Artists and Questions of Citizenship and Cultural Belonging", Third Text – Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, vol. 29, no. 4-5, 2016.
 • Delacruz, Elizabeth, Manley. Globalization, Art & Education, National Art Education Association, 2009.
 • Demos, T.J., The Migrant Image – Art and Politics of Documentary during Global Crisis, Durham and London: Duke University press, 2013.
 • Dimitrakaki, Angela, Gender, Artwork and the Global Imperative: A Materialistic Feminism Critique, Manchester: The University of Manchester Press, 2013.
 • Elkins, James, Art and Globalization, Pennsylvania State University Press, 2010.
 • Enwezor, Okwui, "The Black Box", Documenta 11- Platform 5: Exhibition Catalogue (ex. cat.), Hatje Cantz Publishers, 2002.
 • Fisher, Jean (ed.), Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts, London: Kala Press, 1994.
 • Gal, Nissin, "Bare Life: The Refugee in Contemporary Israeli Art and Critical Discourse", Art Journal, vol. 64, issue 4, 2009.
 • Gashinski, Ema, Israel – Land and Identity, Beachwood: Row Green Gallery, Cleveland, 2015.
 • Griffin, Tim, "Global Tendencies: Globalism and the Large-Scale Exhibition", Artforum, (November 2003).
 • Guilat, Yael, “Bezalel and Ben Shemen: The Revival of the ‘Bottega’ and the Guilds,” Assaph 7 (2002): 115–38.
 • Hacker, Daphna, Legalized Families in the Era of Bordered Globalization, Cambridge University Press, 2017.
 • Harney, Elizabeth, Ethiopian Passages: Contemporary Art from the Diaspora, London and New York: Philip Wilson Publishing, 2003.
 • Harris, Jonathan (ed.), Globalization and Contemporary Art, Liverpool: University of Liverpool, 2011.
 • Harvie, Jen, Faire Play – Art, Performance and Neoliberalism, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
 • Heartney, Eleanor, "Art & Globalism – Negotiating a Borderless World", Art & Today, London and New York: Phaidon, 2008.
 • Kampf, Avram, Chagall to Kitaj: Jewish Experience in 20th Century Art, London: Lund Humphries & Barbican Art Gallery, 1990.
 • Kasfir, Sidney, African Art and the Colonial Encounter: Inventing a Global Commodity, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2007.
 • Kitaj, R. B. First Diasporist Manifesto. London: Thames and Hudson, 1989.
 • Kocur, Zoya (ed.), Global Visual Cultures: An Anthology, New York: New York University, 2011.
 • Kohn, Steffen, Mediating Mobility: Visual Anthropology in the Age of Migration, London and New York: Wallflower Press, 2016.
 • Lavie, Smadar and Swedenburg, Ted (eds.), Displacements, Diaspora, and Geographies of Identity, Durham and London: Duke University Press, 2001.
 • Levin, Amy, K. (ed.), Global Mobilities: Refugees, Exiles, and Immigrants in Museums and Archives, London and New York: Routledge, 2017.
 • Lord, Cathrine M. and Durrant, Sam, Essays in Migratory Aesthetics: Cultural Practices between Migration and Art-making, Rodopi, 2007.
 • Manor, Dalia, Art in Zion – The Genesis of Modern National Art in Jewish Palestine, London and New York: Routledge Curzon, 2005.
 • Manor, Dalia, 'From Rejection to Recognition: Israeli Art and the Holocaust', in Stephen Feinstein (ed), Absence/Presence: Critical Essays on the Artistic Memory of the Holocaust, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2005.
 • Mathur, Saloni (ed.), The Migrant's Time: Rethinking Art History and Diaspora, New Haven and London: Yale University Press.
 • Meskimmon, Marsh and Rowe, Dorothy (eds.), Women, the Arts and Globalization – Eccentric Experience, Manchester and New York: Manchaster University Press, 2013.
 • Mizrahi, Beverly, Paths to Middle-Class Mobility among Second-Generation Moroccan Immigrant Women in Israel, Detroit: Wayne State University Press, 2013.
 • Nashif, Esmail, "Memory of Immigration, Immigration of memory", Memory and Immigration, Um el-Fahem: Um el-Fahem Gallery, 2012.
 • Oguibe, Olu, "Double Dutch and the Cultural Game", Empire of Vision – A Reader (eds. Jay, Martin and Ramaswamy, Sumathi), Durham and London: Duke University Press, 2014.
 • Perez, Nissan, Displaced Visions – Émigré Photographers of the 20th Century, Jerusalem: Israel Museum, 2013.
 • Ratnam, Niru, "Art and Globalization", Themes in Contemporary Art (eds. Perry Gill and Paul Wood), London: Yale University Press, 2004.
 • Reilly, Moira and Linda Nochlin (eds.), Global Feminisms – New Directions in Contemporary Art (ex. cat.), London and New York: Merrell, 2007.
 • Rinder, Lawrence, The American Effect – Global Perspectives in Art in the United States, 1990-2003 (ex. cat.), New York: Harry N. Abrams, 2003.
 • Rogoff Irit, Terra Infirma: Geography's Visual Culture, London: Routledge, 2000.
 • Sandoval, Chela, Methodology of the Oppressed, Minneapolis: University of Minneapolis Press, 2000.
 • Shohat, Ella (ed.), "Introduction", Talking Visions – Multicultural Feminism in a Transnational Age, Cambridge and London: MIT Press, 1998.
 • Troen, Ilan and Aridan, Natan (eds.), "Special issue: Dislocations of Immigration", Israel Studies Journal, vol. 21, no. 2, (Summer) 2016.
 •  Vergne, Philipe (ed.), How Latitudes Become Forms: Art in A Global Age   (ex. cat.), Minnesota: Walker Art Center, 2003.
 • Xie, Shaobo, Rethinking the Problem of Postcolonialism, Maryland: The John Hopkins University Press, 1997.

 

 • אבו ג'בל, סלים, הנוכח נפקד – נסרין אבו בכר, הגלריה לאמנות אום אל פחם, 2012.
 • אבו-טביח, ליליאן, "להיפך, אין לנו אינטרס בכלל!: נשים פלסטיניות בישראל מדברות על חוויית ההגירה עם הנישואים", מראי מקום – זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל (עורכים: זאב שביט, אורנה ששון לוי, גיא בן-פורת), ירושלים ותל אביב: ון ליר והקיבוץ המאוחד.
 • אבו שקרה, פריד (עורך), זהות האמן הפלסטיני, הגלריה לאמנות אום אל פחם, 2015.
 • אזולאי, אריאלה, "על אפשרות קיומה של אמנות ביקורתית בישראל ועל מצבה", תיאוריה וביקורת, גיליון 2, קיץ 1992.
 • אתגר, רפי, שווים ושווים פחות, ירושלים: מוזיאון על התפר, 2006.
 • באומן, זיגמונט, גלובליזציה – ההיבט האנושי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2002.
 • בלס, גילה, אופקים חדשים – הולדת ההפשטה באמנות הישראלית, תל אביב: מודן, 2014.
 • בן צבי, טל, "שפת אם" (קט.), חזות מזרחית – הווה הנע בסבך עברו הערבי (עורך יגאל ניזרי), תל אביב: בבל, 2004.
 • בן צבי, טל. סברה – ייצוגי הנכבה באמנות הפלסטינית בישראל, תל אביב: רסלינג, 2014.
 • בק, אולריך, קוסמופוליטיות: תיאוריה ביקורתית למאה ה- 21, תל אביב: הקיבוץ המאוחד/קו אדום/סדרת אדום כהה, 2011.
 • בר אור, גליה, עבודה עברית: אמנות ישראלית משנות ה-20 עד שנות ה-90, משכן לאמנות, עין חרוד, 1998 .
 • בר אור, גליה. מיכאל דרוקס: מסעות בדרוקסלנד, עין חרוד: המשכן לאמנות, 2007.
 • בר אור, גליה, "שיח זיכרון, עקורים ופליטים", העשור הראשון: הגמוניה וריבוי, עין חרוד: המשכן לאמנות, 2008.
 • בר אור, גליה, "ארץ מקלט: על מהגרים ופליטים בשיח האמנות", אתר המשכן לאמנות בעין חרוד.
 • ברוטין, בתיה. הירושה: השואה ביצירותיהם של אמנים ישראלים בני הדור השני, ירושלים: יד ושם ומאגנס, 2016.
 • גז, דור, אוריינליזם טרום-ישראלי – דיוקן מצולם, תל אביב: רסלינג, 2016.
 • גילעת, יעל, צורפות בכור היתוך: אומנויות יוצאי תימן והתהוותה של התרבות החזותית הלאומית בישראל 1882-1967, באר שבע: הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, 2009.
 • גינתון אלן, העיניים של המדינה – אמנות חזותית במדינה ללא גבולות, תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 1998.
 • גיצין-אדירם, מילנה ואביר לאה, משנה מקום: הגירה בגיל צעיר, בת ים: מוזיאון ע"ש בן ארי לאמנות עכשווית, 2008.
 • גל, ניסים, "זיכרון קטום", היחידה להיסטוריה ותיאוריה, גיליון 1 (מקוון).
 • דוידי, אפרים (עורך), אנטי גלובליזציה – ביקורת הקפיטליזם העכשווי, תל אביב: רסלינג, 2003.
 • דמוס, טי.ג'יי. "למפות מסלול: גלות, תפוצה, נוודים, פליטים - גנאולוגיה של אמנות ושל הגירה".  בצלאל- כתב עת לתרבות חזותית וחומרית - פליטות, גיליון 4  (יוני), 2017.
 • דקל טל, וקשת שולה, בתוך ומחוץ לתמונה: מהגרי ומהגרות עבודה מהפיליפינים מצלמים בישראל (קטלוג מקוון), תל אביב: אחותי, 2012.

-     דקל טל, נשים והגירה – אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי, תל אביב: רסלינג, 2013.

        -    דקל, טל. "פוליטיקת זהויות והכרה: אמנות ופמיניזם מזרחי, המקרה של שולה קשת", שוברות 

              קירות –  אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל (עורכות: קציעה עלון ושולה קשת). תל אביב: 

              הוצאת אחותי, 2013.

 • דקל, טל ואור תשובה, מראות מקום – מבטים על מגדר והגירה בישראל (קט.), באר שבע: רד

             ליין, 2015.

 • דרור, יובל, "'טיפוח התודעה היהודית' במערכת החינוך הישראלית: מ'שלילת הגולה' בתקופת היישוב ל'עמיות יהודית' בימינו", עמיות יהודית – מתווה עיוני ומעשי ללמידה (עורכים: נעמה צבר ב-יהושע, גדעון שמעוני ונורית חמו), תל אביב: בית התפוצות, תשס"ט.
 • היילברונר, עודד ולוין, מיכאל, איך אומריםMODERNISM  בעברית? תל אביב: רסלינג.
 • וורגפט, נורית, תפתחו, משטרה! מהגרי עבודה בישראל, תל אביב: עם עובד, 2006.
 • חינסקי,  שרה. "שתיקת הדגים: מקומי ואוניברסאלי בשיח האמנות הישראלי", תיאוריה וביקורת, כרך 4, 1993.
 • חינסקי, שרה. "רוקמות התחרה מבצלאל", תיאוריה וביקורת, כרך 11, 1997.
 • חינסקי, שרה. "על תסמונת הלבקנות הנרכשת בשדה האמנות הישראלית", תיאוריה וביקורת, כרך 20, 2002.
 • טרטקובר, דוד וגדעון עפרת (עורכים). בצלאל 100 – ספר ראשון, 1906-1929, ירושלים: בצלאל, 2006.
 • טריפון, זהר. "גיאוגרפיה נפשית: ישראלים במעבר גבול", אמנות ישראלית בשנות ה-80 )קטלוג). המכללה לחינוך ע"ש קיי, באר שבע.
 • טרכטנברג, גרסיאלה, בין לאומיות לאמנות – כינון שדה האמנות בתקופת היישוב ובראשית שנות המדינה, ירושלים: הוצאת מאגנס, 2005.
 • יאנג, רוברט, "גלובליזציה מנקודת מבט פוסט קולוניאלית", פוסט-קולוניאליזם – מבוא, תל אביב: רסלינג, 2008.
 • יונה, יוסי ואדריאנה קמפ (עורכים), פערי אזרחות – הגירה, פריון וזהות בישראל, תל אביב: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2008.
 • כספי, יובל, אמנות מותגית (קט. תע.), תל אביב: גלריית קריפ, 2006.
 • כץ-פרימן, תמי ואיימי קפאלאצו, דזרט קלישה: ישראל עכשיו- דימויים מקומיים, פורום המוזיאונים לאמנות בישראל, 1996.
 • לומסקי-פדר, עדנה ותמר רפפורט (עורכות), נראות בהגירה – גוף, מבט, ייצוג, תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, 2010.
 • לוריא, איה, ליליאן קלאפיש: ציורים 1949-2001, תל אביב: מוזיאון תל אביב, 2003.
 • ליבליך, עמיה. גבולות (קטלוג). ירושלים: מוזיאון ישראל, אפריל 1980.
 • מאור, חיים, קוסמו-פליט: השתקפות זהות של אמנים עולים מברית המועצות לשעבר באמנות ישראלית עכשווית, באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון, 2007.
 • מאור, חיים, חרוזים שבורים: אמנים עכשוויים על זהותם המרוקאית, באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון, 2014.
 • מאירי, יואב וקשת, שולה. "רב תרבותיות וטרנס לאומיות בדרום תל אביב", קשת של דעות – סדר יום מזרחי לחברה בישראל (עורכים: יוסי יונה, יונית נעמן ודוד מחלב), תל אביב: ספרי נובמבר, 2007.
 • מוהנטי, צ'נדרה טלפדה, "תחת עיניים מערביות: הגות פמיניסטית ושיחים קולוניאליים" (1988), ללמוד פמיניזם: מקראה – מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית (עורכות: דלית באום ואחרות), תל אביב: מגדרים והקיבוץ המאוחד, 2006.
 • מורג-טלמון, פנינה, ועצמון יעל (עורכות), נשים מהגרות בישראל, ירושלים: מוסד ביאליק, 2013.
 • מורגן, רוברט, "האמן והגלובליזציה", אוריינות חזותית: עיון, מחקר, יצירה  (עורך: איתן מכטר), תל אביב: רסלינג, 2010.
 • מישורי, אליק, שורו הביטו ראו: איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית. תל אביב: עם עובד, 2000.
 • מישורי, אליק. לצייר בעברית: יוסף בודקו מעצב את מהדורת היובל של ח. נ. ביאליק, תל אביב: עם עובד, 2007.
 • מישורי, אליק, סביב למדורה בסלון, שדה האמנות בישראל, 1949-1948. באר שבע: מכון בן גוריון, 2013.
 • מנור, דליה, פרספקטיבה – מושגים אסתטיים באמנות שנות השמונים בישראל, תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 1991.
 • מנור, דליה, "מודרניזם ישראלי באמנות: מזרח או מערב, מקומיות או אוניברסליות – ראשיתה של מחלוקת", מתוך עודד היילברונר ומיכאל לוין (עורכים), איך אומרים Modernism בעברית?, תל אביב: רסלינג, 2010.
 • מרקוביץ', דליה, מחילות/מכילות: הבית – תערוכתה של אילנה סלמה אורתר, פתח תקווה, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2008.
 • מרקוס, רות, קליר יניב – האשיה וציפור הנפש (קטלוג), עין הוד: מוזיאון ינקו דאדא, 2006.
 • נאשף, איסמאיל, "זיכרון הגירה, הגירת זיכרון", זיכרון והגירה (קטלוג), אום אל פחם: הגלריה לאמנות, 2012.
 • נוימן, בעז, זמן מעבר – שבעה חיבורים בעקבות אמנות, תל אביב: הוצאת בוקימן, 2016.
 • נוימן, נילי (עורכת), האמנות הישראלית ביחס לזהותה – גיליון מיוחד, קו, מס' 4/5 (נובמבר 1982) .
 • נחתומי, אוהד (עורך), רב תרבותיות במבחן הישראליות, ירושלים: מאגנס, 2003.
 • סאסן, ססקיה, "ערים גלובליות ומעגלי הישרדות", האישה הגלובלית – מטפלות, עוזרות ועובדות מין בכלכלה החדשה, (עורכות: ארנרייך, ברברה וארלי ראסל הוכשילד), תל אביב: בבל, 2006.
 • סלמה, אורתר, אילנה, "על עקירות, פליטות והגירה: סיפורו של 'מחנה היהודים' מרסיי (1944-1966) – כרוניקה של חיפוש", מחנה היהודים, תל אביב: הקובוץ המאוחד ומוזיאון הרצליה, 2005.
 • סלע, רונה, ראידה אדון: אישה ללא בית, תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 2014.
 • ספרן, חנה, "החלום ושברו או אגדת ההזדמנויות השוות: נשים מהגרות ובנייתה של חברה שיוויונית בישראל", תרבות דמוקרטית, כרך 10, עמ' 395-408, 2006.
 • עומר, מרדכי, מאיר פיצ'חדזה, תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 2003.
 • עפרת, גדעון, "מקום וגלובליות",  omanutisrael.com- גלובליזם ושאלת האמנות ה'ישראלית', (קט. תע.), תל אביב: 2003.
 • עפרת, גדעון, 2015. ברלין-ירושלים: אמנות העלייה מגרמניה, מאמרים ורשימות, תל אביב: בית לאמנות ישראלית, 2015.
 • עפרת, גדעון. ניו יורק-תל אביב: הקשר האמריקאי של האמנות הישראלית, מאמרים ורשימות, תל אביב: בית לאמנות ישראלית, 2016.
 • עפרת, גדעון. "האמן היהודי האחרון", ערב רב, 22 בינואר, 2017.
 • פרז, ניסן, בעיניים זרות – הגירה, צילום והמאה ה- 20 (קטלוג), ירושלים: מוזיאון ישראל, 2013.
 • צ'ין טאו, וו, "ביאנלות ללא גבולות?", מטעם, כרך 20, עמ' 54-62. 2009.
 • צלמונה, יגאל ותמר מנור-פרידמן,  קדימה: המזרח  באמנות ישראל, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1998.
 • צלמונה, יגאל, "לפשוט בגדי גלות וללבוש בגדי מולדת", 100 שנות אמנות ישראלית, ירושלים: מוזיאון ישראל, עמ' 13-24, 2010.
 • צלמונה, יגאל, "מהגרים או ילידים?", 100 שנות אמנות ישראלית, ירושלים: מוזיאון ישראל, עמ' 49-88, 2010.
 • קולב, אויגן, בנין תרבות בארץ ישראל (עורכת: גליה בר-אור), תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות, 2003.
 • קליין, נעמי, בלי לוגו – המטרה: בריוני המותגים, תל אביב: הוצאת בבל, 2005.
 • קשת, שולה ועלון קציעה (עורכות), שוברות קירות – אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל, תל אביב: הוצאת אחותי, 2014.
 • קריסטבה, ג'וליה (1988), זרים לעצמנו, תל אביב: רסלינג.
 • קשת, שולה ואבו-שקרה, פריד (עורכים), כתמים והחתמות – מזרחיוּת ופלסטיניוּת באמנות החזותית בישראל, תל אביב: הוצאת אחותי, 2015.
 • קשת שולה ודקל טל, אמא שלי כותבת פתקים: פורטונה (מזל) וסהר עדס (קטלוג), תל אביב: הוצאת אחותי, 2015.
 • קמפ, אדריאנה ורייכמן רבקה, עובדים וזרים – הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל, ירושלים ותל אביב: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2008.
 • רגב, מוטי, סוציולוגיה של התרבות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2011.
 • רוזן, רועי, 'נראותה ואי-נראותה של הטראומה: על עקבות השואה אצל משה גרשוני ועל מקומה באמנות הישראלית', סטודיו, מס' 76 (אוקטובר-נובמבר) 1996.
 • שביט, זאב, ששון-לוי, אורנה ובן-פורת, גיא (עורכים), מראי מקום – זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל, ירושלים תל אביב: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2013.
 • שטיגליץ, ג'וזף, לתקן את הגלובליזציה, הוצאת אריה ניר, 2008.
 • שיף, עופר, גלויות ישראליות: מולדות וגלות בשיח הישראלי, מכון בן גוריון לחקר ישראל.
 • שפי, סמדר (אוצרת), גרטה וולף קרקואר: מווינה לירושלים, עין חרוד: מוזיאון עין חרוד לאמנות, 2018.
 • שפירא, שרית, מסלולי נדודים: הגירה, מסעות ומעברים באמנות ישראלית עכשווית, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1991.
 • שנהב, יהודה (עורך), קולוניאליות והמצב הפוסט קולוניאלי, תל אביב: ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2004.
 • תמיר, טלי. רות שלוס – עדות מקומית, תל אביב: המשכן לאמנות עין חרוד, 2006.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת