חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות
  Theories and Histories of Photography: Archive, Evidence and Identity  
0821-3737-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-2000200 מכסיקוסמינר ד"ר מימון ורד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר מתמקד במושגים מרכזיים ובעיות בהיסטוריה של החשיבה הביקורתית על הצילום כגון: תת-מודע אופטי, אינדקס, ארכיון, ודוקומנט. מטרת הסמינר לחשוף את הסטודנטים לגישות שונות בחשיבה על צילום ולהדגיש את מורכבותו כשדה לימוד היסטורי ותיאורטי. בהקשר זה הסמינר יעסוק לא רק בתצלום הבודד כאובייקט אמנותי "אוטונומי", אלא בצילום כמערכת מורכבת של פרקטיקות אסתטיות, תרבויות ומוסדיות שמהוות חלק אינטגרלי מההיסטוריה של המודרניות ומהתרבות החזותית הגלובלית. לצד עבודות של אמנים, יבחן הסמינר תצלומים עיתונאיים, אנתרופולוגיים, רפואיים ואף צילומי משפחה תוך כדי שהוא מתמקד במקרי מבחן מרכזיים מההיסטוריה של הצילום כגון: התצלומים הרפואיים של ז'אן-מרטין שרקו, תצלומי המשטרה של ברטיליון, הפרוייקט הטיפולוגי של אוגוסט זאנדר, ותערוכת "משפחת האדם" שהוצגה ב-MoMa ב-1955.

Course description

This seminar focuses on key concepts and problems within the history of critical and theoretical writing about photography. Concepts such as aura, optical unconscious, index, archive, and document are analyzed as historical terms pointing, for example, to the changing conditions of social experience in Modernity, and as critical constructs which address the specificity of photography as a cultural and artistic practice in relation to modernist and postmodernist discussions of art. Each week the discussion will center on a particular case study such as the 1955 MOMA exhibition The Family of Man, the typological project of August Sander, and the Iconographie photographique de la Salpêtrière by Jean-Martin Charcot.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3737-01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות
Theories and Histories of Photography: Archive, Evidence and Identity
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מימון ורד

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות

Theories and Histories of Photography: Archive, Evidence and Identity

סמינר לתואר ראשון, תשע"ח, סימסטר ב', 4 ש"ס, יום ה' 16-20

ד"ר ורד מימון

דואר אלקטרוני: maimonv@gmail.com 

שעות קבלה: בתיאום מראש דרך דואר אלקטרוני

 

מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות

 

תיאור הסמינר:

הסמינר מתמקד במושגים מרכזיים ובעיות בהיסטוריה של החשיבה הביקורתית על הצילום כגון: תת-מודע אופטי, אינדקס, ארכיון, ודוקומנט. מטרת הסמינר לחשוף את הסטודנטים לגישות שונות בחשיבה על צילום ולהדגיש את מורכבותו כשדה לימוד היסטורי ותיאורטי. בהקשר זה הסמינר יעסוק לא רק בתצלום הבודד כאובייקט אמנותי "אוטונומי", אלא בצילום כמערכת מורכבת של פרקטיקות אסתטיות, תרבויות ומוסדיות שמהוות חלק אינטגרלי מההיסטוריה של המודרניות ומהתרבות החזותית הגלובלית. לצד עבודות של אמנים, יבחן הסמינר תצלומים עיתונאיים, אנתרופולוגיים, רפואיים ואף צילומי משפחה תוך כדי שהוא מתמקד במקרי מבחן מרכזיים מההיסטוריה של הצילום כגון: התצלומים הרפואיים של ז'אן-מרטין שרקו, תצלומי המשטרה של ברטיליון, הפרוייקט הטיפולוגי של אוגוסט זאנדר, ותערוכת "משפחת האדם" שהוצגה ב-MoMa ב-1955.

 

This seminar focuses on key concepts and problems within the history of critical and theoretical writing about photography. Concepts such as aura, optical unconscious, index, archive, and document are analyzed as historical terms pointing, for example, to the changing conditions of social experience in Modernity, and as critical constructs which address the specificity of photography as a cultural and artistic practice in relation to modernist and postmodernist discussions of art. Each week the discussion will center on a particular case study such as the 1955 MOMA exhibition The Family of Man, the typological project of August Sander, and the Iconographie photographique de la Salpêtrière by Jean-Martin Charcot.

 

* הסילבוס נתון לשינויים

 

לוח פגישות

שיעור1

הקדמה לקורס

 

 

            1. מודרניות: צילום ואוואנגרד

שיעור 2

הילה, תת-מודע אופטי ושוק במסת השיעתוק של ולטר בנימין

ולטר בנימין, "יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני", מבחר כתבים, כרך ב': הירהורים (קיבוץ מאוחד, 1996), עמ' 155-176

סוזן באק-מורס, "אסתטיקה ואנאסתטיקה: עיון מחודש במסת 'השעתוק' של ולטר בנימין", סטודיו 39 (דצמבר

1992), עמ' 6-12

 

שיעור 3

יצירת האמנות האוואנגרדית

אנדרה ברטון, המניפסט הראשון של הסוריאליזם, המניפסטים של הסוריאליזם (קיבוץ מאוחד, 1988), עמ' 19-35

רוזלינד קראוס, "התנאים הצילומיים של הסוריאליזם", בתוך קטלוג העין העירומה, ע"מ 16-30

 

מומלץ

 

* Rosalind Krauss, “Corpus Delicti,” October 33 (Summer 1985), 31-72

 

 

            2. הארכיון: סובייקטיביות וזהות

שיעור 4

סובייקטיביות: ידע וכוח                            

 Michel Foucault, Discipline and Punish (1977), “Panopticism,” pp. 195-228  

Allan Sekula, “The Body and the Archive” in October 39 (Winter 1986), pp. 3-64

מומלץ

 

* Hugh W. Diamond, “On the Application of Photography to the Physiognomic and Mental Phenomena of Insanity,” in Faces of Madness: Hugh Diamond and the Origin of Psychiatric Photography, ed. Sander Gilman (1976), pp. 19-24

* Ulrich Baer, “Photography and Hysteria: Toward A Poetics of the Flash,” The Yale Journal of Criticism vol. 7, No. 1 (Spring 1994), pp. 41-77

 

שיעור 5  

הפרוייקט הטיפולוגי של אוגוסט סאנדר: People of the 20th Century

Alexander Rodchenko, “Against the Synthetic portrait, for the Snapshot,” Photography in the Modern Era (1989), pp. 239-242

George Baker, “Photography between Narrativity and Stasis: August Sander, Degeneration, and the Decay of the Portrait,” October 76 (Spring 1996), pp. 72-113

 

שיעור 6

זהות: השפה האוניברסלית של הטבע

Allan Sekula, “The Traffic in Photographs” in Art Journal vol. 41 no. 1 (Spring 1981), pp. 15-25

רולאן בארת, "המשפחה הגדולה של בני האדם", מיתולוגיות) 1998), עמ' 213-216

------------, "המסר הצילומי," המדרשה 5 (מאי 2002), עמ' 21-33

David Machin, “Building the World’s Visual Language: The Increasing Global Importance of Image Banks in Corporate Media,” Visual Communication 3:3 (2004), pp. 316-336

 

מומלץ

* Ariella Azoulay, “’The Family of Man’: A Visual Universal Declaration of Human Rights,” in The Human Snapshot, eds. Thomas Keenan and Tirdad Zolghadr (Sternberg Press, 2013), 19-48

           

            3. זיכרון ועדות

שיעור 7

אינדקס

רולאן בארת, מחשבות של הצילום (כתר, 1988)

Jose van Dijck, “Digital Photography: Communication, Identity, Memory,” Visual Communication 7:1 (2008), pp. 57-76

מומלץ

* Emily Keightley and Michael Pickering, “Technologies of Memory: Practices of Remembering in Analogue and Digital photography,” New Media Society 16:4 (2014), pp. 576-593

 

שיעור 8

זיכרון וטראומה

Georges Didi-Huberman, Images in Spite of All, pp. 3-40

Carol Zemel, “Emblems of Atrocity: Holocaust Liberation Photographs,” in Image and Remembrance, eds. Shelley Hornstein and Florence Jacobowitz (Indiana University Press, 2003), pp. 201-219

 

שיעור 9

הסבל של אחרים

סוזאן זונטאג, להתבונן בסבלם של אחרים, (מודן,2005)

אריאלה אזולאי, האמנה האזרחית של הצילום (רסלינג, 2006) עמ' 95-181

 

מומלץ

* Tom Junod, “The Falling Man,” in Picturing Atrocity, ed. Geoffrey Batchen (Reaktion Books, 2012, pp. 167-175

* Dora Apel, “Torture Culture: Lynching Photographs and the Images of Abu Ghraib,” Art Journal, vol. 64, no. 2 (Summer, 2005), pp. 88-100

 

שיעור 10

צילום אזרחי ואקטיביזם חזותי

Roger Hallas, “Photojournalism, NGOs, and the New Media Ecology,” in Sensible Politics, eds. Meg McLagan and Yates Mckee (Zone Books, 2012), pp. 95-114

Kari Anden-Papadopoulos, “Citizen Camera-Witnessing: Embodied Political Dissent in the Age of ‘Mediated Mass Self-Communication,” New Media Society 16:5 (2014), pp. 753-769

 

מומלץ

רותי גינזבורג, והייתם לנו לעיניים: אירגוני זכויות אדם ישראליים בשטחים הכבושים מבעד לעין המצלמה (רסלינג, 2014), עמ' 67-94

 

שיעור 11-13

הצגות סטודנטים

 

חובות

 

הסמינר מחייב נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים אשר יערכו בכיתה.

 

2. קריאה שוטפת והגשת 3 דוחות קריאה                  30%

הכנה למפגשים שבועיים כרוכה בקריאות של טקסטים שמורים אלקטרונית (מודל). סטודנטים נידרשים להגיש במהלך הסימסטר 3 דורות קריאה קצרים (1-2 עמ') על הטקסטים.  

 

3. רפרט ועבודת גמר                                            0%7

מתן ציון על הקורס מותנה בהצגת רפרט בכיתה (20 דקות) ובהגשת עבודת גמר בסוף שנת הלימודים.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת