חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20
  Art and Ideology in Modernism of the 20th century  
0821-3713-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600200 מכסיקוסמינר ד"ר ארונוב איגור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מתמקד ביחסים בין אמנות ואידיאולוגיה באמנות מודרנית של המחצית הראשונה של המאה ה-20 ובהתפתחויותיהם של יחסים אלו בפוסט-מודרניזם ובאמנות עכשווית. בסמינר זה, המונח "האידיאולוגיה" מתפרש לא רק במובן החברתי-הפוליטי הישיר, אלא גם בהיבט האסתטי ("אידיאולוגיה אסתטית") ובמובן "מכלול ערכים" של כל סוג. נדון בסוגיות אידיאולוגיות בהקשר למושגים של "אמנות למען אמנות" ("יצירתיות טהורה", "אסתטיזם"), "אמנות מגוייסת", ואמנות של "אג'נדה" חברתית-פוליטית מנקודת תצפית של תיאוריות אסתטיות וסוציולוגיות. 

Course description

The course focuses on the relationship between art and ideology in modern art of the first half of the 20th century and on the developments of these relations in postmodernism and contemporary art. In this seminar, the term "ideology" is interpreted not only in the direct socio-political sense, but also in the aesthetic aspect ("aesthetic ideology"), as well as in the sense of "totality of values" of any type. We will discuss ideological issues related to the concepts of "art for art's sake" ("pure creativity", "aestheticism"), "art mobilized", and the art of a socio-political "agenda" from the point of view of aesthetic and sociological theories.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3713-01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20
Art and Ideology in Modernism of the 20th century
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר ארונוב איגור

סילבוס מפורט/דף מידע

 

טופס סילבוס

 

אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20

 

Art and Ideology in Modernism of the 20th c.

סמסטר __א__טשע"ח

_4_ ש"ס

 

סוג המסגרת: סמינר ב.א.

שם המרצה: דר' איגור ארונוב

טלפון:  0524642470 

דואר אלקטרוני:   aronovig@012.net.il

שעות קבלה: לפי תאום טלפוני מראש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

הקורס מתמקד ביחסים בין אמנות ואידיאולוגיה באמנות מודרנית של המחצית הראשונה של המאה ה-20 ובהתפתחויותיהם של יחסים אלו בפוסט-מודרניזם ובאמנות עכשווית. בסמינר זה, המונח "האידיאולוגיה" מתפרש לא רק במובן החברתי-הפוליטי הישיר, אלא גם בהיבט האסתטי ("אידיאולוגיה אסתטית") ובמובן "מכלול ערכים" של כל סוג. נדון בסוגיות אידיאולוגיות בהקשר למושגים של "אמנות למען אמנות" ("יצירתיות טהורה", "אסתטיזם"), "אמנות מגוייסת", ואמנות של "אג'נדה" חברתית-פוליטית מנקודת תצפית של תיאוריות אסתטיות וסוציולוגיות. 

 

The course focuses on the relationship between art and ideology in modern art of the first half of the 20th century and on the developments of these relations in postmodernism and contemporary art. In this seminar, the term "ideology" is interpreted not only in the direct socio-political sense, but also in the aesthetic aspect ("aesthetic ideology"), as well as in the sense of "totality of values" of any type. We will discuss ideological issues related to the concepts of "art for art's sake" ("pure creativity", "aestheticism"), "art mobilized", and the art of a socio-political "agenda" from the point of view of aesthetic and sociological theories.

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים:

נוכחות בשיעורים 80%, השתתפות בדיונים במהלך השיעור

מטלת סוף קורס:

עבודה כתובה (רפרט/פרוס/סמינר)

מרכיבי הציון הסופי:

3% פרזנטציה בכיתב

97 % עבודה כתובה     

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

1. מודרניזם: אמנות, חברה, פוליטיקה. תיאוריות של אידיאולוגיה

 Marx, K. The German Ideology. New York: Prometheus Books, 1998, pp. 34-36.

Paul de Man. Aesthetic Ideology. Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1996, pp. 1-34.

Adorno, Theodor. Aesthetic Theory. London & New York: Continuum, 1997, pp. 233-234.

2. האידיאולוגיה האסתטית: "אמנות למען אמנות"

Pater, W. "Aesthetic Poetry", in Appreciations, with an Essay on Style. London: Macmillan, 1889, pp. 213-227.

 

3. אנרכיזם ואמנות האוונגרד

Antliff, Mark. "Cubism, Futurism, Anarchism: The 'Aestheticism' of the "Action d'art" Group, 1906-1920". Oxford Art Journal, vol. 21, No. 2 (1998), pp. 101-120.

Washton Long, Rose-Carol. "Occultism, Anarchism, and Abstraction: Kandinsky's Art of the Future". Art Journal, vol. 46, No. 1 (Spring, 1987), pp. 38-45.

 

4. אמנות, חברה ופוליטיקה ברפובליקת ויימאר

Apel, Dora. "'Heroes' and 'Whores': The Politics of Gender in Weimar Antiwar Imagery", The Art Bulletin, vol. 79, No. 3 (Sep. 1997), pp. 366-384.

Biro, Matthew. "Raoul Hausmann’s Revolutionary Media: Dada Performance, Photomontage and the Cyborg", Art History, vol. 30 no 1 (Feb. 2007), pp. 26-56.

 

5. אמנות ופשיזם באיטליה, שנות ה-1920-1930

Andreotti, Libero. "The Techno-aesthetics of Shock: Mario Sironi and Italian Fascism". Grey Room, no. 38 (Winter 2010), pp. 38-61.

Gentile, Emilio. The Struggle for Modernity: Nationalism, Futurism and Fascism. Westport & London: Praeger, 2003, pp. 41-76.

 

6. אסתטיקה ופוליטיקה בגרמניה נאצית

Koepnick, Lutz P. "Fascist Aesthetics Revisisted". Modernism/Modernity no. 6.1 (1999), pp. 51-73.

 

7. אמנות והאידיאולוגיה הסוציאליסטית ברוסיה סובייטית

Dobrenko, Evgeny. Aesthetics of Alienation: Reassessment of Early Soviet Cultural Theories. Evanston: Northwestern University Press, 2005, pp. XIII-XVII.

Groys, Boris. Art Power. London & Cambridge: The MIT Press, 2008, pp. 13-21; 141-148.

 

8. אמנות ופוליטיקה באמנות אמריקאית בשנות ה-1920-1930.

Cassidy, Donna M. "'On the Subject of Nativeness': Marsden Hartley and New England Regionalism". Winterthur Portfolio, vol. 29, No. 4 (Winter, 1994), pp. 227-245.

Cortesini, Sergio. "Invisible Canvases: Italian Painters and Fascist Myths across the American Scene". American Art, vol. 25, No. 1 (Spring 2011), pp. 52-73.

 

9. הקונפליקט בין אמנות לפוליטיקה לאחר מלחמת העולם השנייה

 Craven, David. "Abstract Expressionism and Third World Art: A Post-Colonial Approach to 'American' Art". Oxford Art Journal, vol. 14, No. 1 (1991), pp. 44-66.

 

10. הפוסט-מודרניזם: הניהיליזם האידיאולוגי

Simons, Herbert W., Billig, Michael. After Postmodernism: Reconstructing Ideology Critique Inquiries in Social Construction. London: Sage Publications, 1994, pp. 12-34.

11. אמנות ה"אג'נדה" במאה ה-21 : אמנות האינטרנציונליזם החדש

Philipsen, Lotte. Globalizing Contemporary Art: The Art World’s New Internationalism. Aarhus: Aarhus University Press, 2010, pp. 7-21

 

12-13. פרזנטציות סטודנטיות/ים בכיתה

 

ביבליוגרפיה / רשימת חומר קריאה:

חובה

1. Adorno, Theodor. Aesthetic Theory. London & New York: Continuum, 1997.

2. Andreotti, Libero. "The Techno-aesthetics of Shock: Mario Sironi and Italian Fascism". Grey Room, no. 38 (Winter 2010), pp. 38-61.

3. Antliff, Mark. "Cubism, Futurism, Anarchism: The 'Aestheticism' of the "Action d'art" Group, 1906-1920". Oxford Art Journal, vol. 21, No. 2 (1998), pp. 101-120.

4. Apel, Dora. "'Heroes' and 'Whores': The Politics of Gender in Weimar Antiwar Imagery", The Art Bulletin, vol. 79, No. 3 (Sep. 1997), pp. 366-384.

5. Biro, Matthew. "Raoul Hausmann’s Revolutionary Media: Dada Performance, Photomontage and the Cyborg", Art History, vol. 30 no 1 (Feb. 2007), pp. 26-56.

6. Cassidy, Donna M. "'On the Subject of Nativeness': Marsden Hartley and New England Regionalism". Winterthur Portfolio, vol. 29, No. 4 (Winter, 1994), pp. 227-245.

7. Cortesini, Sergio. "Invisible Canvases: Italian Painters and Fascist Myths across the American Scene". American Art, vol. 25, No. 1 (Spring 2011), pp. 52-73.

8. Craven, David. "Abstract Expressionism and Third World Art: A Post-Colonial Approach to 'American' Art". Oxford Art Journal, vol. 14, No. 1 (1991), pp. 44-66.

9. Dobrenko, Evgeny. Aesthetics of Alienation: Reassessment of Early Soviet Cultural Theories. Evanston: Northwestern University Press, 2005.

10. Gentile, Emilio. The Struggle for Modernity: Nationalism, Futurism and Fascism. Westport & London: Praeger, 2003.

11. Groys, Boris. Art Power. London & Cambridge: The MIT Press, 2008.

12. Koepnick, Lutz P. "Fascist Aesthetics Revisisted". Modernism/Modernity no. 6.1 (1999), pp. 51-73.

13. Marx, K. The German Ideology. New York: Prometheus Books, 1998, pp. 34-36.

14. Paul de Man. Aesthetic Ideology. Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1996, pp. 1-34.

15. Pater, W. "Aesthetic Poetry", in Appreciations, with an Essay on Style. London: Macmillan, 1889, pp. 213-227.

16. Philipsen, Lotte. Globalizing Contemporary Art: The Art World’s New Internationalism. Aarhus: Aarhus University Press, 2010

17. Simons, Herbert W., Billig, Michael. After Postmodernism: Reconstructing Ideology Critique Inquiries in Social Construction. London: Sage Publications, 1994

18. Washton Long, Rose-Carol. "Occultism, Anarchism, and Abstraction: Kandinsky's Art of the Future". Art Journal, vol. 46, No. 1 (Spring, 1987), pp. 38-45.

 

רשות

 

1. Clark, T.J. "On the Social History of Art", in Clark, T.J. Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution. London, 1999, pp. 9-20.

2. Corwin, Sharon. "Picturing Efficiency: Precisionism, Scientific Management, and the Effacement of Labor", Representations, vol. 84, No. 1 (November 2003), pp. 139-165.

3. Doherty, Brigid. "The Work of Art and the Problem of Politics in Berlin Dada", October, vol. 105 (Summer 2003), pp. 73-92.

4. Jones, Amelia, ed. A Companion to Contemporary Art since 1945. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 2006

5. Härmänmaa, Marja. "Beyond Anarchism: Marinetti's Futurist (anti-)Utopia of Individualism and ‘Artocracy’", The European Legacy: Toward New Paradigms, vol. 14, Issue 7 (2009), pp. 857 – 871.

6. Rampley, Matthew. "In Search of Cultural History: Anselm Kiefer and the Ambivalence of Modernism". Oxford Art Journal, vol. 23, No. 1 (2000), pp. 75-96.

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת