חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמת
  A Paper Republic: Art, Artists, and Scholars in Early Modern Europe  
0821-3685-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'0800-1200200 מכסיקוסמינר ד"ר צולקמן תמר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בתחילת המאה ה-16, קהילת המלומדים ברחבי אירופה כולה אימצה לעצמה את השם "רפובליקת המילים" (respublica litteraria). זו היתה רפובליקה ללא ארץ, בירה או גבול, ואזרחיה היו תושבי ארצות שונות ורחוקות שכל תושביה שווים וחופשיים בעיני עצמם. עבור ההומניסט ארסמוס מרוטרדם למשל, הרפובליקה של המילים היא קהילת תלמידים שמוריה הם כתבי המדע, הכתבים הקדושים וכתבי העת העתיקה. ברפובליקה הדמיונית הראשונה, תהילתם של תושביה טמונה בהישיגיהם האינטלקטואלים ועל השגים אלה נמנו גם סוגות ספרותיות חדשות כמו ספרי האוטופיה, והאמבלמות, ואינספור כתבי רפואה, טבע ומדע.

מה היה מקומם של האמנים והאמנות ברפובליקה האוניברסלית של המילה? האם הם הצליחו להתאזרח בגבולותיה, כשם שקיווה אלברטי? האם האמנות הפלסטית, שכלי מלאכתה הם המכחול, האיזמל וסרגל הבניה השתתפה כחברה מהמניין במפעלותיה? או שמה היו האמנים ויצירותיהם רק כלי משני לאיור, המחשה ועיטור של הטקסטים שייצרו האזרחים האמיתיים שלה?

בסמינר זה ננסה לענות על שאלות אלה באמצעות חקירה של אמנים ויצירות קאנוניים, שההיסטוריה של האמנות בוחנת בדרך כלל בהקשרם הסגנוני, התרבותי וההיסטורי המקומי וננסה להציב אותם בגבולות האוניברסליים הבלתי נראים של הרפובליקה החדשה.

Course description

At the beginning of the sixteenth Century, the scholarly community all around Europe assumed the name respublica litteraria—the Republic of Letters. It had no land, no capital or borders, and its citizens, considering themselves all equal, originated from many and distant lands. For the humanist Erasmus of Rotterdam, for example, the Republic of Letters is the community of students, whose teachers are books of science, antiquity and the Holy Scriptures. In that first imaginary republic, the glory of its citizens depended on their intellectual achievements such as, for example, the invention of new literary genres, such as the Utopia and Emblem books, as well as numerous Medical, Nature and Science books.

What was the artists’ and art’s position in the Republic of Letters? Were they ‘naturalized citizens’ as Alberti had hoped? Was art, whose craft-tools are the brush, the chisel and the construction bar, an active participant in its enterprises? Or were the artists and their work only secondary and used merely to illustrate the texts which the ‘real’ citizens had produced?

We will seek to answer these questions through the investigation and analysis of canonical artists and works of art. Whereas Art History had them investigated mainly in context of their local cultural, historical and stylistic developments, we will try and see them within the unseen universal boundaries of this new republic.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3685-01 רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמת
A Paper Republic: Art, Artists, and Scholars in Early Modern Europe
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר צולקמן תמר

סילבוס מפורט/דף מידע

רפובליקה מנייר:

אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמת

A Paper Republic:

Art, Artists, and Scholars in Early Modern Europe

 

סמסטר א' תשע"ט

0821368501

סמינר ב.א

4 ש"ס

שם המרצה: דר' תמר צ'ולקמן (Dr. Tamar Cholcman)

דואר אלקטרוני:   cholcman@post.tau.ac.il

שעות קבלה:   

 

בניין:  מקסיקו             

חדר: 205       

לפי תאום מראש  

 

בתחילת המאה ה-16, קהילת המלומדים ברחבי אירופה כולה אימצה לעצמה את השם "רפובליקת המילים" (respublica litteraria). זו היתה רפובליקה ללא ארץ, בירה או גבול, ואזרחיה היו תושבי ארצות שונות ורחוקות שכל תושביה שווים וחופשיים בעיני עצמם. עבור ההומניסט ארסמוס מרוטרדם למשל, הרפובליקה של המילים היא קהילת תלמידים שמוריה הם כתבי המדע, הכתבים הקדושים וכתבי העת העתיקה. ברפובליקה הדמיונית הראשונה, תהילתם של תושביה טמונה בהישיגיהם האינטלקטואלים ועל השגים אלה נמנו גם סוגות ספרותיות חדשות כמו ספרי האוטופיה, והאמבלמות, ואינספור כתבי רפואה, טבע ומדע.

מה היה מקומם של האמנים והאמנות ברפובליקה האוניברסלית של המילה? האם הם הצליחו להתאזרח בגבולותיה, כשם שקיווה אלברטי? האם האמנות הפלסטית, שכלי מלאכתה הם המכחול, האיזמל וסרגל הבניה השתתפה כחברה מהמניין במפעלותיה? או שמה היו האמנים ויצירותיהם רק כלי משני לאיור, המחשה ועיטור של הטקסטים שייצרו האזרחים האמיתיים שלה?

בסמינר זה ננסה לענות על שאלות אלה באמצעות חקירה של אמנים ויצירות קאנוניים, שההיסטוריה של האמנות בוחנת בדרך כלל בהקשרם הסגנוני, התרבותי וההיסטורי המקומי וננסה להציב אותם בגבולות האוניברסליים הבלתי נראים של הרפובליקה החדשה.

 

At the beginning of the sixteenth Century, the scholarly community all around Europe assumed the name respublica litteraria—the Republic of Letters. It had no land, no capital or borders, and its citizens, considering themselves all equal, originated from many and distant lands. For the humanist Erasmus of Rotterdam, for example, the Republic of Letters is the community of students, whose teachers are books of science, antiquity and the Holy Scriptures. In that first imaginary republic, the glory of its citizens depended on their intellectual achievements such as, for example, the invention of new literary genres, such as the Utopia and Emblem books, as well as numerous Medical, Nature and Science books.

What was the artists’ and art’s position in the Republic of Letters? Were they ‘naturalized citizens’ as Alberti had hoped? Was art, whose craft-tools are the brush, the chisel and the construction bar, an active participant in its enterprises? Or were the artists and their work only secondary and used merely to illustrate the texts which the ‘real’ citizens had produced?

We will seek to answer these questions through the investigation and analysis of canonical artists and works of art. Whereas Art History had them investigated mainly in context of their local cultural, historical and stylistic developments, we will try and see them within the unseen universal boundaries of this new republic.

 

 

מרכיבי הציון: עבודה סמינריונית או רפרט (בהתאם לבחירת הסטודנט/ית).

מטלות הקורס: רפרט ועבודה כתובה

מטלות קריאה: בנוסף לרשימת הקריאה, במהלך הסמסטר יצוינו מאמרים שהם בגדר חובה

ממפגש למפגש.

רשימת נושאים: רשימת נושאים לעבודות תינתן בתחילת הסמסטר. יחד עם זאת, סטודנטים מוזמנים להציע נושאים משלהם עפ"י תחומי עניין, ובתיאום עם המרצה.

 

 

 

New e-Journal (2016): Erudition and the Republic of Letters

http://uli.nli.org.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?1236207

Hanan Yoran. Between Utopia and Dystopia: Erasmus, Thomas More, and the Humanist Republic of Letters (Lanham: Lexington Books, 2010). [879.8 ERA-A (YOR)]

http://site.ebrary.com/lib/tau/detail.action?docID=10386429

 

Anthony Grafton, Worlds Made by Words. Scholarship and Community in the Modern West, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009). [940.2 GRA]

 

 

Select Republic of Letters Bibliography

http://www.culturesofknowledge.org/?page_id=191

 

Alexandrescu, Vlad, ed., ‘Shaping the Republic of Letters: Communication, Correspondence and Networks in Early Modern Europe’, special issue of Journal of Early Modern Studies 1:1 (2012).

Almási, Gábor, ‘Humanistic Letter-Writing’, EGO: European History Online (2010).

Altman, Janet Gurkin, Epistolarity: Approaches to a Form (Columbus, OH: Ohio State University Press, 1982).

Akkerman, Fokke, ‘De Neolatijnse epistolografie – Rudolf Agricola’, Lampas 18 (1985), 321–37.

Akkerman, Nadine, ‘The Postmistress, the Diplomat, and a Black Chamber?: Alexadrine of Taxis, Sir Balthazar Gerbier and the Power of Postal Control’, in Robyn Adams and Rosanna Cox, eds, Diplomacy and Early Modern Culture (Basingstoke: Palgrave, 2010), 172–88.

Allen, Percy S., ‘Some letters of Masters and Scholars, 1500–1530’, English Historical Review 22 (1907), 740–54.

Ammermann, M., ‘Gelehrten-Briefe des 17. und frühen 18. Jahrhunderts’, Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens 9 (1983), 81–96.

Arblaster, Paul, ‘Posts, Newsletters, Newspapers in A European System of Communications’, in Joad Raymond, ed., News Networks in Seventeenth-Century Britain and Europe (London: Routledge, 2006), 19–34.

Avramov, Iordan, ‘An Apprenticeship in Scientific Communication: The Early Correspondence of Henry Oldenburg (1656–63)’, Notes and Records of the Royal Society of London 53:2 (1999), 187–201.

Avramov, Iordan, ‘Letter Writing and the Management of Scientific Controversy: The Correspondence of Henry Oldenburg (1661–1677)’, in Toon Van Houdt et al., eds, Self-Presentation and Social Identification: The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times (Leuven: Supplementa Humanistica Lovaniensia, 2002), 337–363.

Baar, Mirjam de, “Ik moet spreken”: het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616–1680) (Zutphen: Walburg, 2004).

Baron, Sabrina A., ‘The Guises of Dissemination in Early Seventeenth-Century England: News in Manuscript and Print’, in Brendan Dooley and Sabrina A. Baron, eds, The Politics of Information in Early Modern Europe (London: Routledge, 2001), 41–56.

Bartlett, Kenneth R. and Margaret McGlynn, eds, Humanism and the Northern Renaissance (Toronto: Canadian Scholars Press, 2000), chapters 6, 8, 26, 28, and 32.

Bearman, Peter, James Moody, and Robert Faris, ‘Networks and History’, Complexity 8:1 (2002), 61–71.

Beaurepaire, Pierre-Yves, ed., La plume et la toile. Pouvoirs et réseaux de correspondance dans l’Europe des Lumières, Collection ‘Histoire’ (Arras: Artois Presses Université, 2002).

Bepler, Jill, ‘Herzog August and the Hartlib Circle’, in Hedwig Schmidt- Glintzer et al., A Treasure House of Books: The Library of Duke August of Brunswick-Wolfenbüttel [Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek. no. 75] (Wiesbaden. Harrassowitz. 1998), 165-72.

Berg, Wim van den, ‘Briefreflectie en briefinstructie’, Documentatieblad werkgroep 18e eeuw 38 (1978), 1–22.

Berkvens-Stevelinck, Christiane, Hans Bots, and Jens Haeseler, eds, Les grands intermédiaires culturels de la République des Lettres, Etudes de réseaux de correspondances du XVIe au XVIIIe siècles (Paris: Editions Honoré Champion 2005).

Bethencourt, Francisco and Florike Egmond, ‘Introduction’, in idem, eds, Correspondence and Cultural Exchange in Europe, 1400–1700 (Cambridge: CUP, 2006-07).

Beugnot, B., ‘Débats autour du genre épistolair. Realité et écriture’, Revue d’Histoire Littéraire de la France 74 (1974), 195–202.

Blair, Ann M., Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age (New Haven: Yale University Press, 2010).

Bossis, Mireille, ‘Methodological Journeys Through Correspondences’, Yale French Studies 71 (1986), 63–75.

Bots, Hans and Françoise Waquet, eds, Commercium Litterarium, 1600–1750. La communication dans la République des Lettres (Amsterdam and Maarssen: APA-Holland University Press, 1994).

Bots, Hans and Françoise Waquet, La République des Lettres, Europe et histoire (Paris and Belin: De Boeck, 1997).

Bots, J. A., Republiek der Letteren. Ideaal en werkelijkheid (Amsterdam: APA-Holland Universiteits Pers, 1977).

Boutier, J., ed., Etienne Baluze, 1630–1718. Erudition et pouvoirs dans l’Europe classique (Limoges: Pulim, 2008).

Bracke, Walter, Fare la Epistolae, nella Roma del Quattrocentro (Rome: Roma nel Rinascimento, 1992).

Brant, Clare, Eighteenth-Century Letters and British Culture (Basingstoke: Palgrave, 2006).

Bray, Bernard, ‘L’Enquête des Correspondences’, in Le XVIIe siècle et la recherche: actes du 6ème colloque de Marseille (Marseille: Centre Méridional de Rencontres sur le XVIIe siècle, 1976), 65–78.

Bray, Bernard, ‘La louange, exigence de civilité et pratique épistolaire au XVIIème siècle’, XVIIe siècle 42 (1990), 135–53.

Brayshay, Mark, Philip Harrison, and Brian Chalkley, ‘Knowledge, Nationhood and Governance: The Speed of the Royal Post in Early-Modern England’, Journal of Historical Geography 24 (1998), 265–88.

Brockliss, Laurence, Calvet’s Web: Enlightenment and the Republic of Letters in Eighteenth-Century France (Oxford: Oxford University Press, 2002).

Bürgel, Peter, ‘Der Privatbrief. Entwurf eines heuristischen Modells’, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 50 (1976), 281–97.

Chambers, Douglas, ‘“Excuse These Impertinences”: Evelyn in his Letterbooks’ in Frances Harris and Michael Hunter, eds, John Evelyn and His Milieu (London: British Library, 2003), 21–36.

Chartier, Roger, Boureau, Alain and Dauphin, Cecile, Correspondence: Models of Letter-Writing from the Middle Ages to the Nineteenth Century (Cambridge: Polity, 1997).

Clough, Cecil H., ‘The Cult of Antiquity: Letters and Letter Collections’, in Cecil H. Clough, ed., Cultural Aspects of the Italian Renaissance (Manchester: Manchester University Press; New York: Alfred F. Zambelli, 1976), 33–67.

Conde Salazar, Matilde, ‘La literatura epistolar como fuente historiográfica’, in Maurilio Pérez González, ed., Congreso internacional sobre Humanismo y Renacimiento, vol. I (León: Universidad de León-Secretariado de Publicaciones, 1998), 255–62.

Constable, G., Letters and Letter-Collections (Turnhout: Brepols, 1976).

Couchman, Jane, and Anne Crabb, eds, Women’s Letters Across Europe, 1400–1700: Form and Persuasion (Aldershot: Ashgate, 2005).

Cressy, David, Coming Over: Migration and Communication Between England and New England in the Seventeenth Century (New York: Cambridge University Press, 1987).

Cugusi, P., Evoluzione e forme dell’epistolografia latina. nella tarda Repubblica e nei primi due secoli dell’ impero (Roma: Herder, 1983).

Dalton, Susan, Engendering the Republic of Letters: Reconnecting Public and Private Spheres (Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2003).

Daston, L., ‘The Ideal and the Reality of the Republic of Letters in the Enlightenment’, Science in Context 4 (1991), 367–86.

Daybell, James, Women Letter-Writers in Tudor England (Oxford: Oxford University Press, 2006).

Daybell, James, ‘Material Meanings and the Social Signs of Manuscript Letters in Early Modern England’, Literature Compass 6 (2009), 1–21.

Daybell, James, The Material Letter in Early Modern England: Manuscript Letters and the Culture and Practices of Letter-Writing, 1512-1635 (Basingstoke: Palgrave, 2012).

Daybell, James, and Andrew Gordon, eds, ‘New Directions in the Study of Early Modern Correspondence’, special issue of Lives & Letters 4:1 (2012).

Daumas, M., ‘Manuels épistolaires et identité sociale (XVIe–XVIIe siècles)’, Revue d’histoire moderne et contemporaine 40:4 (1993), 529–56.

Dibon, Paul, ‘Les échanges épistolaires dans l’Europe savante du XVIIe siècle’, Revue de synthèse 81–82 (1976), 31–50.

Dibon, Paul, ‘Communication in the Respublica Literaria of the Seventeenth Century’, Res Publica Literarum: Studies in the Classical Tradition 1 (1978), 43–55.

Dibon, Paul, ‘Les avatars d’une édition de correspondance: les Epistolae I. Casauboni de 1638’, Nouvelles de la République des Lettres 2 (1982), 25–63.

Dibon, Paul, ‘Communication épistolaire et mouvement des idées au XVIIe siècle’, Regards sur la Hollande du siècle d’or (Naples: Vivarium, 1990), 171–90.

Dooley, Brendan and Sabrina Baron, eds, The Politics of Information in Early Modern Europe (London: Routledge, 2001).

Doty, W.G., ‘The Classificatin of Epistolary Literature’, The Catholic Biblical Quarterly 31 (1969), 183–69.

Earle, Rebecca, ed., Epistolary Selves: Letters and Letter-Writers, 1600–1945 (Aldershot: Ashgate, 1999).

Easly, David and Jon Kleinberg, Networks, Crowds and Markets: Reasoning about a Highly Connected World (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

Egmond, Florike, ‘A European Community of Scholars: Exchange and Friendship Among Early Modern Natural Historians’, in Antony Molho, ed., Finding Europe: Discourses on Margins, Communities, Images (New York: Berghan Books, 2007), 159–183.

Fantazzi, Charles, ‘Vives versus Erasmus on the Art of Letter Writing’, in Toon Van Houdt et al., eds, Self-Presentation and Social Identification. The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times (Leuven: Leuven University Press, 2002), 39–56.

Feingold, Mordechai, ed., Jesuit Science and the Republic of Letters (Cambridge, MA: MIT Press, 2003).

Fitzmaurice, Susan, The Familiar Letter in Early Modern English (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002).

Fragnito, Gigliola, ‘Per lo studio dell’epistolografia volgare del Cinquecento: le lettere di Ludovico Beccadelli’, Bibliothèque d’humanisme et renaissance 43 (1981), 61–87.

Fumaroli, Marc, ‘Genèse de l’épistolographie classique: rhétorique humaniste de la lettre, de Pétrarque à Juste Lipse’, Revue d’Histoire Littéraire de la France 78 (1978), 886–905.

Fumaroli, Marc, ‘The Republic of Letters’, Diogenes 143 (1988), 129–52.

Füssel, Marian, ”The Charlatanry of the Learned’: On the Moral Economy of the Republic of Letters in Eighteenth-Century Germany‘, Cultural and Social History 3:3 (2006), 287–300.

Gädeke, Nora, ‘Leibniz lässt sich informieren – Asymmetrien in seinen Korrespondenzbeziehungen’, in Klaus-Dieter Herbst and Stefan Kratochwil, eds, Kommunikation in der Frühen Neuzeit (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009), 25–46.

Games, Alison, The Web of Empire: English Cosmopolitans in an Age of Expansion:1560-1660 (Oxford, 2008)

Gerlo, A., ‘The opus de conscribendis epistolis of Erasmus and the tradition of the ars epistolica’, R. R. Bolgar, ed., Classical Influences of European Culture: Proceedings of an International Conference held at King’s College, Cambridge, April 1969 (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 103–14.

Gibson, Jonathan, ‘Significant Space in Manuscript Letters’, The Seventeenth Century 12:1 (1997), 1–9.

Gibson, Jonathan, ‘Letters’, in Michael Hattaway (ed.), A Companion to English Renaissance Literature and Culture (Oxford: Wiley-Blackwell, 2000), 615–19.

Gilroy, Amanda, and W. M. Verhoeven, eds, Prose Studies: Correspondences: A Special Issue on Letters 19:2 (1996).

Gingras, Yves, ‘Mapping the Structure of the Intellectual Field Using Citation and Co-citation Analysis of Correspondences’, History of European Ideas 36:3 (2010), 330–39.

Goldgar, A., Impolite Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters,1680–1750 (New Haven and London: Yale University Press, 1995).

Goodman, Dena, The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994).

Gordon, Andrew, ‘‘Copycopia, or the Place of Copied Correspondence in Manuscript Culture: A Case Study’ in James Daybell and Peter Hinds (eds), Material Readings of Modern Culture, 1580-1730: Texts and Social Practices (Basingstoke: Palgrave, 2010), 65–82.

Grafton, Antony, ‘The Republic of Letters in the American Colonies: Francis Daniel Pastorius Makes a Notebook’ in The American Historical Review, 117, no. 1 (2012).

Grafton, Antony, Worlds Made by Words: Scholarship and Community in the Modern West (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009).

Greengrass, Mark, Michael Leslie, and Timothy Raylor, eds, Samuel Hartlib and Universal Reformation: Studies in Intellectual Communication (Cambridge: CUP, 1994).

Greengrass, Mark, ‘Archive Refractions: Hartlib’s Papers and the Workings of an Intelligencer’, in Michael Hunter, ed., Archives of the Scientific Revolution: The Formation and Exchange of Ideas in Seventeenth-Century Europe (London: Boydell, 1998), 35–47.

Greengrass, Mark, ‘Informal Networks in Sixteenth-Century French Protestantism’, in Ray Mentzer and Andrew Spicer, eds, Society and Culture in the Huguenot World 1559–1665 (Cambridge: CUP, 2001), 78–97.

Greengrass, Mark, ‘Samuel Hartlib and the Commonwealth of Learning’, in John Barnard et al., eds, The Cambridge History of the Book in Britain, vol. 4 (Cambridge: CUP, 2002).

Gregory, Ian N. and Richard G. Healey, ‘Historical GIS: Structuring, Mapping and Analysing Geographies of the Past’, Progress in Human Geography 31:5 (2007), 638–53.

Grell, Ole Peter, Brethren in Christ: A Calvinist Network in Reformation Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

Gualdo Rosa, L., ‘La pubblicazione degli epistolari umanistici: bilancio e prospettive’, Bulletino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 89 (1980–81), 369–92.

Gualdo Rosa, L., ‘Su alcune recenti edizioni di epistolari umanistici: una rassegna e un’apologia’, in Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioeval (Rome: Edizioni dell’Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2001), 261–75.

Guillén, Claudio, ‘Notes Toward the Study of the Renaissance Letter’, in B. K. Lewalski, ed., Renaissance Genres: Essays on Theory, History, and Interpretatio (Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1986), 70–101.

Hall, Marie Boas, ‘Oldenburg and the Role of Scientific Communication’, BJHS, 2 (1965), 277–90.

Hall, Marie Boas, ‘The Royal Society’s Role in the Diffusion of Information in the Seventeenth Century’, Notes and Records of the Royal Society of London 29 (1975), 173–92.

Hall, Marie Boas, Henry Oldenburg: Shaping the Royal Society (Oxford: OUP, 2002).

Haroche-Bouzinac, G., ‘Quelques métaphores de la lettre dans la théorie épistolaire au XVIIe siècle; flèche, miroir, conversation’, XVIIe Siècle 43 (1991), 243–57.

Harth, Helene, ‘Poggio Bracciolini und die Brieftheorie des 15. Jahrhunderts. Zur Gattungsform des humanistischen Briefs’, in F. J. Worstbrock, ed., Der Brief im Zeitalter der Renaissance, Mitteilung IX der Kommission für Humanismusforschung (Weinheim: Acta humaniora der Verlag Chemie GmbH, 1983), 81–99.

Henderson, Judith Rice, ‘Erasmus’s Opus de conscribendis epistolis in Sixteenth-Century Schools’, in Carol Poster and Linda C. Mitchell (eds), Letter-Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the Present: Historical and Bibliographical Studies (Columbia, SC: Univeristy of South Carolina Press, 2007), 141–77.

Henderson, Judith Rice, ‘Erasmus on the Art of Letter-Writing’, in James J. Murphy (ed.), Renaissance Eloquence: Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric (Berkeley: California University Press, 1983), 331–55.

Henderson, Judith Rice, ‘On Reading the Rhetoric of the Renaissance Letter’, in Heinrich F. Plett (ed.), Renaissance-Rhetorik/Renaissance Rhetoric (Berlin: Walter de Gruyter, 1993), 143–62.

Henry, J., ‘The Origins of Modern Science: Henry Oldenburg’s Contribution’, British Journal for the History of Science 21 (1988), 103–10.

Hess, Ursula, ‘Die Frau als Briefpartnerin von Humanisten, am Beispiel der Caritas Pirckheimer’, in Der Brief im Zeitalter der Renaissance, Mitteilung IX der Kommission für Humanismusforschung (Weinheim: Acta humaniora der Verlag Chemie GmbH, 1983).

Hirstein, James, ‘La correspondance de Beatus Rhenanus (1485–1547), une nouvelle lettre (et un nouveau livre) et les débuts de l’imprimeur Matthias Schürer à Strassbourg en 1508’, in Antiquité et Humanisme de Tertullien à Beatus Rhenanus. Mélanges offertes à François Heim (Turnhout: Brepols, 2005), 457–93.

Hoftijzer, P. G., O. S. Lankhorst, and H. J. M. Nellen, eds, Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd (Nijmegen: Vantilt, 2005).

Hotson, Howard, ‘Johann Heinrich Alsted’s Relations with Silesia, Bohemia and Moravia: Patronage, Piety and Pansophia.’ in Acta Comeniana,12 (1997), 13–35.

Hotson, Howard, ‘Leibniz’s Network’, in Maria Rosa Antognazza, ed, The Oxford Handbook of Leibniz (Oxford: Oxford University Press, forthcoming 2014).

Howe, James, Epistolary Spaces: English Letter Writing from the Foundation of the Post Office to Richardson’s ‘Clarissa’ (Aldershot: Ashgate, 2003).

Hunter, Lynette, ‘Sisters of the Royal Society: The Circle of Katherine Jones, Lady Ranelagh’ in Lynette Hunter and Sarah Hutton (eds), Women, Science and Medicine, 1500-1700 (Thrupp: Sutton, 1997), 178–97.

Hunter, Michael, Establishing the New Science (Woodbridge: Boydell & Brewer, 1989).

IJsewijn, Jozef, ‘Marcus Antonius Muretus epistolographus’, in La correspondance d’Érasme et l’épistolographie humaniste. Colloque international tenu en novembre 1983 (Brussels: Université libre de Bruxelles, 1985).

Jacob, Margaret, Strangers Nowhere in the World: The Rise of Cosmopolitanism in Early Modern Europe (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006).

Jaitner, Klaus, Kaspar Schoppe: Autobiographische Texte und Briefe, Bayerische Gelehrtenkorrespondenz 2:2 (Munich: C.H. Beck, 2004–12).

Jardine, Lisa, Erasmus, Man of Letters: The Construction of Charisma in Print (Princeton: Princeton University Press, 1993).

Jardine, Lisa, ‘Penfriends and Patria: Erasmian Pedagogy and the Republic of Letters’, Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 16 (1996), 1–18.

Jardine, Lisa, ‘Before Clarissa: Erasmus, “Letters of Obscure Men”, and Epistolary Fictions’, in Toon Van Houdt et al., eds, Self-Presentation and Social Identification: The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times (Leuven: Leuven University Press, 2002), 385–403.

Jaumann, Herbert, ed., Die europäische Gelehrtenrepublik im Zeitalter des Konfessionalismus, Wolfenbütteler Forschungen 96 (Wiesbaden: Harrosowitz, 2001).

Lambe, Patricke, ‘Critics and Skeptics in the Seventeenth-Century Republic of Letters’, The Harvard Theological Review 81:3 (1988), 271-296.

Landtsheer, Jeanine de, ‘From Ultima Thule to Finisterra: Surfing on the Wide Web of Justus Lipsius’s Correspondence’, in K. Enenkel and C. Heesakkers, eds, Lipsius in Leiden: Studies in the Life and Works of a great Humanist on the Occasion of his 450th Anniversary (Leiden: Leuven University Press, 1997).

Landtsheer, Jeanine de, and Henk Nellen, eds, Between Scylla and Charybdis: Learned Letter Writers Navigating The Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2011).

Latour, Bruno, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford and New York: Oxford University Press, 2005).

Laureys, Marc et al., eds, The World of Justus Lipsius: A Contribution Towards his Intellectual Biography (Brussels and Rome: Institut historique belge de Rome, 1998).

Lemercier, Claire, ‘Formal Network Methods in History: Why and How?’, HALSHS 2.

Livingstone, D. N., and C. W. J. Withers, Geography and Enlightenment (Chicago and London: University of Chicago Press, 1999).

Livingstone, D. N., Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge (Chicago and London: University of Chicago Press, 2003).

Lodge, Paul, ed, Leibniz and His Correspondents (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Losada, Á., ‘Cartas filosóficas de Juan Ginés de Sepúlveda’, Revista de Filosofía 40 (1952), 115–48.

Losada, Á., Juan Ginés de Sepúlveda a trevés de su ‘Epistolario’ y nuevos documentos (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Press, 1973, reprint from 1949 edn).

Ludwig, Walther, ‘Die Sammlung der “Epistolae ac Epigrammata” des Ulmer Stadtarztes Wolfgang Reichart von 1534 als Dokument humanistischer Selbstdarstelling’, in K. Arnold, S. Schmolinsky, U.M. Zahnd, eds, Studien zu Selbstzeugnissen des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit (Bochum: Verlag Dr Dieter Winkler, 1999), 117–37.

Lux, D. S., and H. J. Cook, ‘Closed Circles or Open Networks? Communicating at a Distance during the Scientific Revolution’, History of Science 36 (1998), 179–211.

Maclean, Ian, ‘The Medical Republic of Letters before the Thirty Years War’, Intellectual History Review 18:1 (2008), 15–30.

Malcolm, Noel, ‘Hobbes and the European Republic of Letters’, in N. Malcolm, Aspects of Hobbes (Oxford: OUP, 2002), 457–545.

Malcolm, Noel, ‘Private and Public Knowledge: Kircher, Esotericism, and the Republic of Letters’, in Paula Findlen, ed., Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything (London: Routledge, 2004).

Malherbe, Abraham J., Ancient Epistolary Theorists (Atlanta: Scholars Press, 1988).

Marti, Mario, ‘L’epistolario come “genere” e un problem editoriale’, in Studi e probliemi di critica testuale: Convegno di Studi di Filologia italiana (Bologna: Comissione per I Testi di Lingua, 1961), 203–08.

Marx, Barbara, ‘Zur Typologie lateinischer Briefsammlungen in Venedig vom 15. zum 16. Jahrhundert’, in F.J. Worstbrock, ed., Der Brief im Zeitalter der Renaissance, Mitteilung IX der Kommission für Humanismusforschung (Weinheim: Verlag Chemie, 1983), 118–54.

Mayhew, Robert, ‘British Geography’s Republic of Letters: Mapping an Imagined Community, 1600-1800’, Journal of the History of Ideas 65:2 (2004), 251–76.

Mauelshage, Franz, ‘Netzwerke des Vertrauens. Gelehrtenkorrespondenzen und wissenschaftlicher Austausch in der Frühen Neuzeit’, in Ute Frevert, ed., Vertrauen. Historische Annäherungen (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprech, 2003), 119–51.

McKenna, Antony and Gianni Paganini, eds, Pierre Bayle dans la République des Lettres: Philosophie, Religion, Critique (Paris: Honoré Champion, 2004).

Mehl, James V., ‘Language, Class, and Mimic Satire in the Characterization of Correspondents in the Epistolae obscurorum virorum’, Sixteenth Century Journal, 25 (1994), 289–305.

Mesnard, P., ‘Le commerce épistolaire comme l’expression sociale de l’ individualisme humaniste’, in Individu et société à la Renaissance, Colloque International, Avril 1965 (Brussels: Presses Universitaires, 1967), 15–31.

Miert, Dirk van, ‘Een profielschets van een scherp geleerde: Scaliger in zijn brieven’, in P.G. Hoftijzer, ed., Adelaar in de wolken. De Leidse jaren van Josephus Justus Scaliger 1593–1609 (Leiden: Scaliger Instituut, 2005), 101–24.

Miller, P. N., Peiresc’s Europe: Learning and Virtue in the Seventeenth Century (New Haven and London: Yale University Press, 2000).

Missere, F., and R. Turicchia, ed., Carteggio muratoriano: correspondenti e bibliografia, Emilia Romagna Biblioteche Archivi 66 (Bologna: Compositori, 2008).

Mitchell, Linda C. and Susan Green, eds, Studies in the Cultural History of Letter Writing (Berkeley, CA: University of California Press, 2005).

Mitchell, Linda C. and Carol Poster, eds, Letter-Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the Present: Historical and Bibliographic Studies (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2007).

Mout, M. E. H. N., ‘Zielsrust en wijsheid onder een lichte sluier van bescheidenheid: De uitgave van de briefwisseling van Justus Lipsius (1547–1606)’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 122:2 (2007), 161–80.

Mosley, Adam, Nicholas Jardine, and Karin Tybjerg, ‘Epistolary Culture, Editorial Practices, and the Propriety of Tycho’s Astronomical Letters’, Journal for the History of Astronomy 34 (2003), 421–51.

Mosley, Adam, Bearing the Heavens: Tycho Brahe and the Astronomical Community of the Late Sixteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

Müller, W. G., ‘Der Brief als Spiegel der Seele: Zur Geschichte eines Topos der Epistolartheorie von der Antike bis zu Samuel Richardson’, Antike und Abendland, 26 (1980), 138–57.

Mulsow, M. and M. Stamm, eds, Konstellationsforschung (Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 2005).

Mulsow, M., ‘Qu’est-ce qu’une constellation philosophique? Proposition pour une analyse des réseaux intellectuels’, Annales, Histoire, Sciences Sociales 64 (2009), 81–109.

Nellen, Henk, ‘Editing Seventeenth-Century Scholarly Correspondence: Grotius, Huygens and Mersenne’, LIAS 17:1 (1990), 9–20.

Nellen, J. M., ‘La correspondance savante au XVIIe siècle’, XVIIe siècle 45 (1993), 87–97.

Nevalainen, Terttu, and Sanna-Kaisa Tanskanen, ‘Letter Writing’, Journal of Historical Pragmatics 5:2 (2004), 181–336.

Norbrook, David, ‘Women, the Republic of Letters, and the Public Sphere in the Mid-Seventeenth Century’, Criticism 46:2 (2004), 223–40.

Ollion, H., Notes sur la correspondance de John Locke, suivies de trente-deux lettres inédites de Locke à Thoynard (1678–1681) (Paris: A. Picard & fils, 1908).

Ophir, A., and S. Shapin, ‘The Place of Knowledge: A Methodological Survey’, Science in Context 4 (1991), 3–21.

Ortner-Buchberger, Claudia, Briefe schreiben im 16. Jahrhundert. Formen und Funktionen des epistolaren Diskurses in den italienischen libri di lettere (Munich: Fink, 2003).

Overfield, James H., ‘A New Look at the Reuchlin Affair’, Studies in Medieval and Renaissance History 8 (1971), 165–207.

Palander Colin, Minna, ‘Male and Female Styles in Seventeenth-Century Correspondence: I THINK’, Language Variation and Change 11 (1999), 123–41.

Papy, Jan, ‘La correspondance de Juste Lipse: genèse et fortune des Epistolarum Selectarum Centuriae‘, Les Cahiers de l’Humanisme 2 (2001), 223–36.

Parker, D.H., ‘Erasmus in the Letters of Obscure Men’, Renaissance and Reformation 11 (1975), 97–107.

Pearl, J. L., ‘The Role of Personal Correspondence in the Exchange of Scientific Information in Early Modern France’, Renaissance and Reformation 8 (1984), 106–13.

Perosa, Alessandro, ‘Sulla pubblicazione degli epistolari degli umanisti’, in La pubblicazione delle fonti del Medioevo europeo. Convegno di studi delle fonti del Medioevo europeo, Roma, 1953 (Rome: Istituto Storico Italiano, 1954), 327–38.

Poll-Van de Lisdonk, M.L. van, Humanisten, brieven en proverbia (Amersfoort: Florivallis, 2005).

Pomian, K., ‘De la lettre au périodique’, Organon 10 (1974), 25–43.

Quondam, A., Le carte messaggiere: retorica e modelli di communicazione epistolare (Rome: Bulzoni, 1981).

Rice-Henderson, Judith, ‘Defining the Genre of the Letter: Juan Luis Vives’ De conscribendis epistolis’, Renaissance and Reformation 7 (1983), 98–105.

Rice-Henderson, Judith, ‘Erasmus on the Art of Letter Writing’, in James J. Murphy, ed., Renaissance Eloquence (Berkeley: University of California Press, 1983), 331–55.

Rice-Henderson, Judith, ‘On Reading the Rhetoric of the Renaissance Letter’, in Heinrich F. Plett, ed., Renaissance Rhetoric (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1993), 143–62.

Rice-Henderson, Judith, ‘Humanist Letter Writing: Private Conversation or Public Forum?’, in Toon Van Houdt et al., eds, Self-Presentation and Social Identification. The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times (Leuven: Leuven University Press, 2002), 17–38.

Robertson, Jean, The Art of Letter-Writing: An Essay on the Handbooks Published in England During the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Liverpool: University of Liverpool Press, 1942).

Rochot, Bernard, ‘Le P. Mersenne et les relations intellectuelles dans l’Europe du XVIIe siècle’, Cahiers d’histoire mondiale 10 (1967), 55–73.

Roig Miranda, M. ed., La Transmission du savoir dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles: Actes du colloque du 20 au 22 novembre 1997 organisé par l’Université Nancy II (Paris: Champion, 2000).

Rozbicki, Michal, ‘Between East-Central Europe and Britain: Reformation and Science as Vehicles of Intellectual Communication in the Mid-Seventeenth Century’, East European Quarterly 30 (1997), 401–16.

Rummel, Erika, ‘The Use of Greek in Erasmus’ Letters’, Humanistica Lovaniensia 30 (1981), 55–92.

Rummel, Erika, ‘Erasmus’ Manual of Letter-Writing: Tradition and Innovation’, Renaissance and Reformation 25:3 (1989), 299–312.

Sarasohn, Lisa, ‘Peiresc and the Patronage of the New Science in the Seventeenth Century’, Isis 84 (1993), 70–90.

Schneider, Gary, ‘Affecting Correspondences: Body, Behavior, and the Textualization of Emotion in Early Modern English Letters’, Prose Studies 23 (2000), 31–62.

Schneider, Gary, Culture of Epistolarity: Vernacular Letters and Letter Writing in Early Modern England, 1500–1700 (Newark, DE: University of Delaware Press, 2005).

Schmidt, Irmtraud, ‘Was ist ein Brief?’ Zur Begriffsbestimmung des Terminus “Brief” als Bezeichnung einer quellenkundlichen Gattung’, in W. Woestler, ed., Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft 2 (1988), 1–7.

Schmidt, Peter L., ‘Die Rezeption des römischen Freundschaftsbriefes (Cicero-Plinius) im frühen Humanismus (Petrarca-Coluccio Salutati)’, in F.J. Worstbrock, ed., Der Brief im Zeitalter der Renaissance, Mitteilung IX der Kommission für Humanismusforschung (Weinheim: Acta humaniora der Verlag Chemie GmbH, 1983), 25–59.

Schnalke, Thomas, ‘Wissensorganisation und Wissenskommunikation im 18. Jahrhundert: Christoph Jacob Trew’, EGO: European History Online (2010).

Schneider, Ulrich Johannes, ed., Kultur der Kommunikation. Die europäische Gelehrtenrepublik im Zeitalter von Leibniz und Lessing, Wolfenbütteler Forschungen 109 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2005).

Schutte, Anne Jacobson, ‘The Lettere Volgari and the Crisis of Evangelism in Italy’, Renaissance Quarterly 27 (1975), 639–77.

Shelford, April G., Transforming the Republic of Letters: Pierre-Daniel Huet and European Intellectual Life, 1650-1720 (Rochester, NY: University of Rochester Press, 2007).

Smolak, K., ‘De conscribendis epistolis van Erasmus’, preface to W. Welzig, ed., Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften (Darmstadt: Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, 1980).

Solomon, Howard M., Public Welfare, Science, and Propaganda in Seventeenth Century France: The Innovations of Théophraste Renaudot (Princeton: Princeton University Press, 1972).

Soll, Jacob, The Information Master: Jean-Baptiste Colbert’s Secret State Intelligence System (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011).

Stegeman, Saskia, ‘How to Set Up a Scholarly Correspondence: Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657–1712) Aspires to Membership of the Republic of Letters’, LIAS 20 (1993), 227–43.

Stegeman, Saskia, Patronage and Services in the Republic of Letters: The Network of Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657–1712) (Amsterdam: APA-Holland University Press, 2005).

Steinke, Hubert, ‘Gelehrtenkorrespondenznetzwerke des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Albrecht von Haller’, EGO: European History Online (2010).

Stewart, Alan, and Heather Wolfe, Letterwriting in Renaissance England (Washington, D.C.: Folger Shakespeare Library, 2004).

Suárez de la Torre, E., ‘”Ars epistolica” La preceptiva epistolográfica y sus relaciones con la retórica’, in G. Morocho Gayo, ed., Estudios de drama y retórica en Grecia y Roma (León: Universidad de León, 1978), 177–204.

Tantner, Anton, Early Modern ‘Registry Offices’ as Employment Agencies (Université Libre de Bruxelles, Institut d’etudes europeennes, 2008).

Tateo, Francesco, ‘La questione dello stile nell’epistolografia: L’alternativa umanistica’, in Ute Ecker et al., eds, Saeculum tamquam aureum: Internationales Symposion zur italienischen Renaissance des 14.–16. Jahrhunderts (Hildesheim 1997), 219–31.

Thompson, Elbert N. S., ‘Familiar Letters’, in Literary Bypaths of the Renaissance (New Haven, CT: Yale University Press, 1924), 91–126.

Thraede, Klaus, Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik (Munich: C.H. Beck, 1970).

Trueba Lawand, James, El arte epistolar del Renacimiento español (Madrid and Woodbridge: Boydell & Brewer, 1996).

Ultee, Maarten, ‘The Republic of Letters: Learned Correspondence 1680–1720’, The Seventeenth Century 2 (1987), 95–112.

Urbánek, Vladimír, ‘The Network of Comenius’ Correspondents’, Acta Comeniana 12 (1997), 63–78.

Vaillancourt, Luc, La lettre familière au XVIe siècle. Rhétorique humaniste de l’épistolaire (Paris: Honoré Champion, 2003).

Van Dixhoorn, Arjan, and Susie Speakman Sutch, eds, The Reach of the Republic of Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, 2 vols (Leiden: Brill, 2008).

Viola, Corrado, ed., Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Settecento. Atti del primo Convegno internazionale di studi del Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento, Verona, 4–6 dicembre 2008, Biblioteca del XVIII secolo 16 (Roma: Le Edizioni di Storia e Letteratura, 2011).

Violi, P., ‘Letters’, in T. A. van Dijk, ed., Discourse and Literature (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1985).

Viskolcz, Noémi, Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) Bibliográfia (Budapest and Szeged: Országos Széchényi Könyvtár, 2003).

Vivo, Fillipo de, Information and Communication in Venice: Rethinking Early Modern Politics (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Walker, Sue, ‘The Manners on the Page: Prescription and Practice in the Visual Organisation of Correspondence’, Huntington Library Quarterly 66:3&4 (2003), 307–29.

Wallnig, Thomas, ‘Gelehrtenkorrespondenzen und Gelehrtenbriefe’, in Josef Pauser, Martin Scheutz, and Thomas Winkelbauer, eds, Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband 44 (Vienna and Munich: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2003), 813–27.

Walter, Axel E., Späthumanismus und Konfessionspolitik. Die europäische Gelehrtenrepublik um 1600 im Spiegel der Korrespondenzen Georg Michael Lingelsheims (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004).

Waquet, Françoise, ‘Qu’est-ce que la République des Lettres? Essai de sémantique historique’, Bibliothèque de l’Ecole des Chartres 147 (1989), 473–502.

Waquet, Françoise, ‘Les éditions de correspondances savantes et les idéaux de la République des lettres’, Dix-septième siècle 45 (1993), 99–118.

Waquet, Françoise, ed., Mapping the World of Learning: The Polyhistor of Daniel Georg Morhof, Wolfenbütteler Forschungen 91 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000).

Whyman, Susan E., The Pen and the People: English Letter Writers, 1660–1800 (Oxford: Oxford University Press, 2009).

Winterer, Caroline, ‘Where Is America in the Republic of Letters?’, Modern Intellectual History 9:3 (2012), 597–623.

Worstbrock, F. J., ed., Der Brief im Zeitalter der Renaissance, Mitteilung IX der Kommission für Humanismusforschung (Weinheim: Acta humaniora der Verlag Chemie GmbH, 1983).

Young, John T., Faith, Medical Alchemy and Natural Philosophy: Johann Moriaen, Reformed Reformed Intelligencer, and the Hartlib Circle (Aldershot: Ashgate, November 1998).

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת