חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "כלים מדברים" - אמנות החפץ בתרבות ובאמנות המוסלמית
  Narrated Objects in Medieval Islamic Culture                                                         
0821-3460-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-2000200מכסיקו - אומנויותסמינר פרופ טרגן חנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חפצים (כלי מתכת, קרמיקה,זכוכית, שנהב ואחרים ) שמקורם בעולם האסלאם הוגדרו בספרות המערבית כאמנות "זעירה" וקוטלגו בקטגוריות של חפצים לשימוש או ליופי. גישות מחקריות עכשוויות רואות בחפצים אלה 'דוקומנטים' ניידים , נשאים של תכנים, זכרונות ומסרים היוצרים "בנדודיהם" דיאלוג חובק תרבויות. בסמינר נדון בחפצים שצורתם, עיטורם והכתובות המופיעות עליהם הופכים אותם לכלים פרדיגמטיים שדרכם ניתן להגדיר ולמפות 'רגעים' היסטוריים, כמו גם לקוראם כטקסטים המהווים עדות לאופייה הדינאמי של חברה עירונית טרום מודרנית בעולם המוסלמי. בהקשר זה נדון בחפצים כמתנות; פטרונים ,אמנים וצרכנים; אוספים בחצרות; ביצוגים של חפצים בציורי המיניאטורות, חפצים כמיקרו-ארכיטקטורה, חפצים היברידיים, חפצים "מדברים", חפצים ומוזיאונים .
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3460-01 "כלים מדברים" - אמנות החפץ בתרבות ובאמנות המוסלמית
Narrated Objects in Medieval Islamic Culture
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ טרגן חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת