חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המפלצתי, הגרוטסקי והפנטסטי באמנות הרומנסקית
  The Monstrous, the Grotesque and the Fantastic in Romanesque                                         
0821-3131-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1400206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר פישהוף גיל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
לצד תיאורם של נושאים קאנוניים מן הברית הישנה והחדשה, העמידה האמנות הרומנסקית קורפוס נרחב של דימויים גרוטסקים ומפלצתיים, תיאורים של נושאים מיניים, ונושאים נוספים חידתיים. אלו מפליאים את הצופה בן ימינו, אך הימצאותם כחלק מן הפיסול בכנסייה התמיהה גם את בן התקופה, אב המנזר המלומד ברנר מקלירוו, אשר כתב בין היתר: "ומה עושים שם אותם קופים מטונפים? האריות העזים? הקנטאורים המפלצתיים?...יכול אתה לראות גופות רבים תחת ראש אחד, ולחילופין ראשים רבים לגוף הבודד. זנב הנחש מחובר לגוף חיה, וראש חיה לגוף דג...". סמינריון זה יבקש לבחון דימויים אלו, תוך דיון בהקשרים הנרחבים של תפישת המפלצתי, הגרוטסקי והפנטסטי באמנות הרומנסקית. בין היתר נשאל כיצד קשורים דימויים אלו לתפישות השוליים (הן השוליים הפיזיים של בניין הכנסייה, והן אלו החברתיים)? מה בין המפלצתי לדימוי 'האחר' (הכופר, המוסלמי, היהודי)? וכיצד קשורים כל אלו לתפישות של הגנה משדים וכוחות מזיקים (אפוטרופאיזם)?. בנוסף יבקש הסמינריון ולבחון את המתודות והנחות היסוד שעמדו בבסיס ההסברים אשר הוצעו עד כה במחקר להופעתם של נושאים אלו.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3131-01 המפלצתי, הגרוטסקי והפנטסטי באמנות הרומנסקית
The Monstrous, the Grotesque and the Fantastic in Romanesque
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר פישהוף גיל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת