חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אמנות ותיאוריה
  Art and Theory                                                                                       
0821-2187-03
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-2000213מכסיקו - אומנויותפרוסמינר ד"ר שבי אורלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נעסוק בטקסטים מרכזיים שעיצבו או השפיעו עמוקות על בסיס העשייה והמחקר בשדה האמנות הויזואלית מהמאה ה 18- ועד ימינו. טקסטים אלו מספקים לדיסציפלינה של תולדות האמנות כלים אנליטיים לניתוח והבנת יצירות אמנות. בנוסף הללו מספקים תובנות על תפקידה של האמנות בחברה ותרבות המודרנית. בחלקו הראשון של השיעור נתמקד בטקסטים העוסקים במתודות המסורתיות לניתוח צורני ותוכני. בחלק השני נדון בטקסטים המעלים שאלות על תפקידו של האמן. ואלו החלק השלישי יוקדש לטקסטים תיאורטיים המנסחים את השנויים בתרבות ובחברה, זאת מתוך ניסיון להבין את המושגים הבסיסים המשפיעים על עשייה וביקורת האמנות בת זמננו. כל שבוע נתמקד בכיתה בניתוח מעמיק של טקסט (חובה) מרכזי, לאורו יבחנו עבודות אמנות וטקסטים רלוונטיים אחרים.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-2187-03 אמנות ותיאוריה
Art and Theory
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר שבי אורלי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת