חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  אמנות ותיאוריה
  Art and Theory  
0821-2187-03
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-2000211 מכסיקופרוסמינר ד"ר שבי אורלי
סילבוס מקוצר
 
 
אמנות ותיאוריה
Art in Theory
0821-2187-03
סמסטר א' , תשע"ד
ד"ר אורלי שבי
פרוסמינריון
 
שעת קבלה של המרצה: בתיאום מראש בדוא"ל
oshevi@post.tau.ac.il
 
 
 
תיאור הקורס:
 
בקורס זה נעסוק בטקסטים מרכזיים שעיצבו או השפיעו עמוקות על בסיס העשייה והמחקר בשדה האמנות הויזואלית מהמאה ה 18- ועד ימינו. טקסטים אלו מספקים לדיסציפלינה של תולדות האמנות כלים אנליטיים לניתוח והבנת יצירות אמנות. בנוסף הללו מספקים תובנות על תפקידה של האמנות בחברה ותרבות המודרנית. בחלקו הראשון של השיעור נתמקד בטקסטים העוסקים במתודות המסורתיות לניתוח צורני ותוכני. בחלק השני נדון בטקסטים המעלים שאלות על תפקידו של האמן. ואלו החלק השלישי יוקדש לטקסטים תיאורטיים המנסחים את השנויים בתרבות ובחברה, זאת מתוך ניסיון להבין את המושגים הבסיסים המשפיעים על עשייה וביקורת האמנות בת זמננו. 
 
כל שבוע נתמקד בכיתה בניתוח מעמיק של טקסט (חובה) מרכזי, לאורו יבחנו עבודות אמנות וטקסטים רלוונטיים אחרים.
 
 
In this course we will discuss key texts that have shaped or profoundly effect the practice and research of visual arts from the 18th - until today. These texts provide for the discipline of art history analytical tools for analyzing and understanding art works. In addition these provide insights on the role of art in modern culture. In the first part of the lesson will focus on texts dealing with traditional methods of analysis for form and content. In the second part we will discuss texts that raise questions regarding the role of the artist. And the third part will be devoted to theoretical texts that formulate the changes in contemporary culture, thus as an attempt to understand the basic concepts that affect
the practice and criticism of art.

Each week we will focus on one central text (required), accordingly will examine works of arts and other relevant texts.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-2187-03 אמנות ותיאוריה
Art and Theory
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר שבי אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת