חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
  Panoramic Indroduction: Early Modern and Modern Art From Renaissance to Contempo  
0821-1902-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר הנדלר יוסף
ד"ר לוריא חיון עדי מיכל
ד"ר מאיר תמר
ד"ר מימון ורד
ד"ר צדפי קרן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, המנייריזם, הבארוק, ועד האמנות המודרנית והעכשווית. במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ-אירופאית (אמנות האסלאם ואמנות אסיה).

דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו.

Course description

The course will focus on key matters in the history of art, from early Renaissance, through the high Renaissance, the Mannerism, and Baroque, finishing with modern and contemporary art on the verge of the 21th century. Encounters will include lectures dedicated to Non-European art (Islamic and Asian art).

There will be am emphasis on art’s role in different media in the visual culture as social, political and religious means. These will provide the students with the evolutionary knowledge, basic concepts, and terminology required for the core and advanced courses and will enable them to discuss the formal qualities of the artworks, their subject-matters, and significances within their historical perspective. 

 

The panoramic introduction will be accompanied by a reading section that will be mandatory for the students of Art History, and elective for students from other departments. Classes will be given by several lecturers, each an expert in the specific field.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1902-01 אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
Panoramic Indroduction: Early Modern and Modern Art From Renaissance to Contempo
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר הנדלר יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

החוג לתולדות האמנות

 

מבוא פנורמי

העת החדשה: מהרנסנס ועד לאמנות המאה ה-21

Panoramic Introduction

Early modern and modern art: from Renaissance to contemporary art

0821-1902-01

 

סמסטר ב' תש"פ

2 ש"ס

מסגרת הקורס: מבוא, BA

מרכזת הקורס: ד"ר עדי לוריא חיון                     

דואר אלקטרוני: adilouria@tauex.tau.ac.il

עוזרת הוראה: חן דרורי סקלי

דואר אלקטרוני: chendrory@gmail.com

טלפון: דרך מזכירות תלמידים

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תיאור הקורס

 

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, המנייריזם, הבארוק, ועד האמנות המודרנית והעכשווית. במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ-אירופאית (אמנות האסלאם ואמנות אסיה).

דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

 

The course will focus on key matters in the history of art, from early Renaissance, through the high Renaissance, the Mannerism, and Baroque, finishing with modern and contemporary art on the verge of the 21th century. Encounters will include lectures dedicated to Non-European art (Islamic and Asian art).

There will be am emphasis on art’s role in different media in the visual culture as social, political and religious means. These will provide the students with the evolutionary knowledge, basic concepts, and terminology required for the core and advanced courses and will enable them to discuss the formal qualities of the artworks, their subject-matters, and significances within their historical perspective. 

 

The panoramic introduction will be accompanied by a reading section that will be mandatory for the students of Art History, and elective for students from other departments. Classes will be given by several lecturers, each an expert in the specific field.

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בדיונים, קריאת ספרות המחקר (מאמרים שיידרשו במהלך הקורס), בחינה מסכמת. מי שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה המסכמת (ציון 240).

מטלות הקורס וסוף הקורס: אין.

מקצועות קדם ודרישות נוספות: אין.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה.

בחינה: רב ברירה.

 

נושאי ומועדי המפגשים (נתון לשינויים):

 

נושא

שם המרצה

תאריך

מס' מפגש

רנסנס מוקדם

מר אלכסנדר ריפ

8.3.2020

1

רנסנס מוקדם

מר אלכסנדר ריפ

15.3.2020

2

רנסנס בשיאו והמניירה

ד"ר ספי הנדלר

22.3.2020

3

בארוק

ד"ר ספי הנדלר

29.3.2020

4

אסלאם מאות 16-17

ד"ר קרן צדפי

19.4.2020

5

אמנות המאה ה-19

ד"ר תמר מאיר 

26.4.2020

6

אמנות המאה ה-19

ד"ר תמר מאיר

3.5.2020

7

מודרניזם

ד"ר עדי לוריא חיון

10.5.2020

8

מודרניזם

ד"ר עדי לוריא חיון

17.5.2020

9

מודרניזם

ד"ר עדי לוריא חיון

24.5.2020

10

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

31.5.2020

11

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

7.6.2020

12

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

14.6.2020

13

 

 

ספר מלווה למבוא הפנורמי

Marilyn Stokstad, Art History (New York, 1995).

Horst Woldemar Janson, History of Art (London, 1997).

ספרות כללית נוספת

 

Helen Gardner, Gardner’s Art Through the Ages (San Diego, 1986).

Frederick Hartt, Art: A History of Painting, Sculpture, Architecture (New York, 1993).

Hugh Honor and John F. Fleming, A World History of Art (London, 1982).

David Wilkin et al., Art Past, Art Present (New York, 1990).

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת