חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
  Panoramic Indroduction: Early Modern and Modern Art From Renaissance to Contempo  
0821-1902-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר הגר נעמי
ד"ר הנדלר יוסף
ד"ר מאיר תמר
ד"ר מימון ורד
ד"ר צולקמן תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, המנייריזם, הבארוק, ועד האמנות המודרנית והעכשווית. במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ-אירופאית (אמנות האסלאם ואמנות אסיה).

דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

Course description

The course will focus on key matters in the history of art, from early Renaissance, through the high Renaissance, the Mannerism, and Baroque, ending with modern and contemporary art on the verge of the 21th century. The course includes lectures dedicated to Non-European art (Islamic and Asian art).

There will be an emphasis on art’s role in different media in the visual culture as social, political and religious means. These will provide the students with the evolutionary knowledge, basic concepts, and terminology required for the core and advanced courses and will enable them to discuss the formal qualities of the artworks, their subject-matters, and significances within their historical perspective. 

 

The panoramic introduction will be accompanied by a reading section that will be mandatory for the students of Art History, and elective for students from other departments. Classes will be given by several lecturers, each an expert in the specific field.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1902-01 אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
Panoramic Indroduction: Early Modern and Modern Art From Renaissance to Contempo
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הגר נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

החוג לתולדות האמנות

 

מבוא פנורמי

העת החדשה: מהרנסנס ועד לאמנות המאה ה-21

Panoramic Introduction

Early modern and modern art: from Renaissance to contemporary art

0821-1902-01

 

יום א', 17:45-16:15, סמסטר ב' תשע"ט

2 ש"ס

מסגרת הקורס: מבוא, BA

מרכזת הקורס: ד"ר תמר צ'ולקמן                      

טלפון: דרך מזכירות תלמידים   

דואר אלקטרוני:  cholcman@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תיאור הקורס

 

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של האמנות, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, המנייריזם, הבארוק, ועד האמנות המודרנית והעכשווית. במסגרת זו יוקדשו מפגשים גם לאמנות חוץ-אירופאית (אמנות האסלאם ואמנות אסיה).

דגש יושם על תפקידה של האמנות על סוגיה השונים בתרבות החזותית ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

 

The course will focus on key matters in the history of art, from early Renaissance, through the high Renaissance, the Mannerism, and Baroque, ending with modern and contemporary art on the verge of the 21th century. The course includes lectures dedicated to Non-European art (Islamic and Asian art).

There will be an emphasis on art’s role in different media in the visual culture as social, political and religious means. These will provide the students with the evolutionary knowledge, basic concepts, and terminology required for the core and advanced courses and will enable them to discuss the formal qualities of the artworks, their subject-matters, and significances within their historical perspective. 

 

The panoramic introduction will be accompanied by a reading section that will be mandatory for the students of Art History, and elective for students from other departments. Classes will be given by several lecturers, each an expert in the specific field.

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בדיונים, קריאת ספרות המחקר (מאמרים שיידרשו במהלך הקורס), בחינה מסכמת. מי שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה המסכמת (ציון 240).

מטלות הקורס וסוף הקורס: אין.

מקצועות קדם ודרישות נוספות: אין.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה.

בחינה: רב ברירה.

 

נושאי ומועדי המפגשים (נתון לשינויים):

 

נושא

שם המרצה

תאריך

מס' מפגש

רנסנס מוקדם

ד"ר תמר צ'ולקמן

3.3.2019

1

רנסנס מוקדם

ד"ר תמר צ'ולקמן

10.3.2019

2

רנסנס בשיאו והמניירה

ד"ר ספי הנדלר

17.3.2019

3

בארוק

ד"ר ספי הנדלר

24.3.2019

4

אסלאם מאות 16-17

ד"ר נעמי הגר

31.3.2019

5

אמנות המאה ה-19

ד"ר תמר מאיר

7.4.2019

6

אמנות גלובלית מאות 19-21

ד"ר אילת זהר 

14.4.2019

7

מודרניזם

ד"ר עדי לוריא חיון

28.4.2019

8

מודרניזם

ד"ר עדי לוריא חיון

5.5.2019

9

מודרניזם

ד"ר עדי לוריא חיון

12.5.2019

10

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

19.5.2019

11

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

26.5.2019

12

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

2.6.2019

13

 

 

ספר מלווה למבוא הפנורמי

Stokstad, Marilyn. Art History. New York: Harry N. Abrams Inc., 1995.

Janson, Horst Woldemar. History of Art. New Jersey: Prentice Hall, 1997.

ספרות כללית נוספת

 

Gardner, Helen. Gardner’s Art Through the Ages. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986.

Hartt, Frederick. Art: A History of Painting, Sculpture, Architecture. New Jersey: Prentice Hall, 1993.

Honor, Hugh and Fleming, John F. A World History of Art. London: Macmillan, 1982

Wilkin, David G. et al. Art Past, Art Present. New York: Harry N. Abrams Inc., 1990.

 

מאמרים/ספרות נושאית*

(*מאמרים אלה הם חובה לתלמידי החוג וייקראו במסגרת תרגיל הקריאה המלווה את הקורס)

 

  1. תיאוריה ומתודה ברנסנס המוקדם

Blunt, Anthony. “Alberti”. In Artistic Theory in Italy, 1450-1600. Oxford: Oxford University Press, 1963, 1-22.

 

  1.  רנסנס בשיאו, המניירה ובארוק

Hirst, Michael. “Michelangelo in Florence: ‘David’ in 1503 and ‘Hercules’ in 1506.” The Burlington Magazine 142, no. 1169 (Aug., 2000): 487-492.

 

  1. אמנות גלובאלית

סעיד, אדוארד. מבוא לאוריינטליזם, תל אביב: עם עובד, 2000 [1978], 11-30.

 

  1. אמנות המאה ה-19

Clark, T.J. Introduction to The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers. Princeton: Princeton University Press, 1999, 3-22.

 

  1. מודרניזם

Pollock, Griselda. “Modernity and the Spaces of Femininity.” In Vision and Difference: Femininity, Feminism, and Histories of Art, London and New York: Routledge, 1987, 50-90.

 

  1. אמנות עכשווית

Bishop, Claire. “Antagonism and Relational Aesthetics.” October 110 (Fall 2004): 51-80.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת