חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
  Panoramic Indroduction: Early Modern and Modern Art From Renaissance to Contempo  
0821-1902-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר הגר נעמי
ד"ר הנדלר יוסף
ד"ר מימון ורד
ד"ר צולקמן תמר
ד"ר שוסטרמן רבקה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור את תולדות האמנות במדיה שונים, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, התקופה אותה נהוג לכנות ימי ה"מניירה מודרנה" (או "מנייריזם") ואמנות הרפורמה הקתולית המכונה לעיתים קרובות ה"בארוק" ועד למודרניות ולאמנות העכשווית. נקודת המבט תהיה רחבה ככל האפשר ובמהלך הסמסטר יכללו מפגשים שיוקדשו לאמנות אסיה ואמנות האסלאם.

דגש יושם על תפקידה של האמנות בתרבויות השונות ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו  יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

 

Course description

The course will survey the history of art in various media, from early Renaissance, through the mannerism, baroque, finishing with contemporary art on the verge of the 21th century. The perspective will be as large as possible and encounters will include lectures dedicated to Asian art and Islamic art.

Lectures will introduce major monuments in the history of art in the field of architecture, painting, illuminated manuscripts, and sculpture, with special focus on their communicative, social, political and religious roles. These will provide the students with the evolutionary knowledge, basic concepts, and terminology required for the core and advanced courses and will enable them to discuss the formal qualities of the artworks, their subject-matters, and significances within their historical perspective. 

 

The panoramic introduction will be accompanied by a reading section that will be mandatory for the students of Art History, and elective for students from other departments. Classes will be given by several lecturers, each an expert in the specific field.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1902-01 אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
Panoramic Indroduction: Early Modern and Modern Art From Renaissance to Contempo
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר הגר נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כ"ץ

החוג לתולדות האמנות

 

 

מבוא פנורמי

העת החדשה: מהרנסנס ועד לאמנות המאה ה-21

Panoramic Introduction

Early modern and modern art: from Renaissance to contemporary art

 

סמסטר ב' תשע"ח

2 ש"ס

מסגרת הקורס: מבוא, BA

מרכז הקורס: ד"ר ספי הנדלר                      

טלפון: דרך מזכירות תלמידים     

דואר אלקטרוני:  sefy.hendler@gmail.com

 

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תיאור הקורס

 

הקורס יסקור את תולדות האמנות במדיה שונים, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, התקופה אותה נהוג לכנות ימי ה"מניירה מודרנה" (או "מנייריזם") ואמנות הרפורמה הקתולית המכונה לעיתים קרובות ה"בארוק" ועד למודרניות ולאמנות העכשווית. נקודת המבט תהיה רחבה ככל האפשר ובמהלך הסמסטר יכללו מפגשים שיוקדשו לאמנות אסיה ואמנות האסלאם.

דגש יושם על תפקידה של האמנות בתרבויות השונות ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו  יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות במבוא הפנורמי יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

 

The course will survey the history of art in various media, from early Renaissance, through the mannerism, baroque, finishing with contemporary art on the verge of the 21th century. The perspective will be as large as possible and encounters will include lectures dedicated to Asian art and Islamic art.

Lectures will introduce major monuments in the history of art in the field of architecture, painting, illuminated manuscripts, and sculpture, with special focus on their communicative, social, political and religious roles. These will provide the students with the evolutionary knowledge, basic concepts, and terminology required for the core and advanced courses and will enable them to discuss the formal qualities of the artworks, their subject-matters, and significances within their historical perspective. 

 

The panoramic introduction will be accompanied by a reading section that will be mandatory for the students of Art History, and elective for students from other departments. Classes will be given by several lecturers, each an expert in the specific field.

 

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בדיונים, קריאת ספרות המחקר (מאמרים שיידרשו במהלך הקורס), בחינה מסכמת. מי שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה המסכמת (ציון 240).

מטלות הקורס וסוף הקורס: אין.

מקצועות קדם ודרישות נוספות: אין.

קריאת חובה: רשימת הקריאה המלווה את הקורס מפורטת בתרגילי הקריאה.

מרכיבי הציון הסופי:100% בחינה.

בחינה: רב ברירה.

 

נושאי ומועדי המפגשים (נתון לשינויים):

 

נושא

שם המרצה

תאריך

מס' מפגש

רנסנס מוקדם

ד"ר גולדה בלס

4.3.2018

1

רנסנס מוקדם

ד"ר גולדה בלס

11.3.2018

2

אסלאם מאות 16-17

ד"ר נעמי הגר

18.3.2018

3

רנסנס בשיאו והמניירה

ד"ר ספי הנדלר

25.3.2018

4

בארוק

ד"ר ספי הנדלר

8.4.2018

5

גויה וערש המודרניות

ד"ר תמר צ'ולקמן

15.4.2018

6

אמנות המאה ה-19

ד"ר רבקה שוסטרמן

22.4.2018

7

אמנות אסיה מאות 17-18

ד"ר אילת זהר 

29.4.2018

8

אמנות אסיה 19-21

ד"ר אילת זהר

6.5.2018

9

מודרניזם

ד"ר רבקה שוסטרמן

13.5.2018

10

מודרניזם

ד"ר רבקה שוסטרמן

27.5.2018

11

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

3.6.2018

12

אמנות עכשווית

ד"ר ורד מימון

10.6.2018

13

 

 

ספר מלווה למבוא הפנורמי

 

Marilyn Stokstad, Art History (New York, 1995).

Horst Woldemar Janson, History of Art (London, 1997).

ספרות כללית נוספת/חילופית

 

Helen Gardner, Gardner’s Art Through the Ages (San Diego, 1986).

Frederick Hartt, Art, A History of Painting, Sculpture, Architecture (New York, 1993.

Hugh Honor and John F. Fleming, A World History of Art (London, 1982).

David Wilkin et al., Art Past, Art Present (New York, 1990).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת