חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל קריאה העת החדשה
  Reading Tutorial Modern  
0821-1802-04
אחת לשבועיים
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800117אמכסיקותרגיל גב' אברמסון תמר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

תרגיל הקריאה מלווה את קורס המבוא הפנורמי. לצד המבוא ההיסטורי, נתמקד בקורס זה במושאי המפתח של תולדות האמנות דרך קריאה ביקורתית של טקסטים מרכזיים. הקורס מתמקד בקריאה וניתוח של ספרות מחקר מרכזית העוסקת בסוגיות מרכזיות בתקופת הרנסנס, האמנות המודרנית והאמנות העכשווית. נלמד לזהות מבנים טיעונים שונים, סוגי שאלות מחקר, ז'אנרים של כתיבה אקדמית ומתודות פרשניות שונות. התרגיל הוא בעל שבע פגישות המתקיימות פעם בשבועיים.

Course description

The reading tutorial accompanies the Panoramic Introduction course. Adjoining the historical survey, we will focus on main subjects of art history through critical reading of key writings. The course focuses on reading and analyzing of main academic literature, dealing with matters in the art of the Renaissance, as well as in the Modern and Contemporary periods. While focusing on the formation of various arguments, we will ask and identify different kinds of research questions, different genres of academic writing, and different methods to construct narratives. The reading tutorial comprises of seven meetings, at fortnightly intervals.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1802-04 תרגיל קריאה העת החדשה
Reading Tutorial Modern
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' אברמסון תמר

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

החוג לתולדות האמנות

תרגיל קריאה: העת החדשה

Reading Tutorial: Early Modern and Modern Art

0821-1802-03/04

תרגיל לתואר ראשון, יום ג', 17:45-16:15, סמסטר ב' תשע"ט, 1 ש"ס

שם המרצה: תמר אברמסון

דואר אלקטרוני: tamarguitar@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש

 

תיאור הקורס

תרגיל הקריאה מלווה את קורס המבוא הפנורמי. לצד המבוא ההיסטורי, נתמקד בקורס זה במושאי המפתח של תולדות האמנות דרך קריאה ביקורתית של טקסטים מרכזיים. הקורס מתמקד בקריאה וניתוח של ספרות מחקר מרכזית העוסקת בסוגיות מרכזיות בתקופת הרנסנס, האמנות המודרנית והאמנות העכשווית. נלמד לזהות מבנים טיעונים שונים, סוגי שאלות מחקר, ז'אנרים של כתיבה אקדמית ומתודות פרשניות שונות. התרגיל הוא בעל שבע פגישות המתקיימות פעם בשבועיים.

 

The reading tutorial accompanies the Panoramic Introduction course. Adjoining the historical survey, we will focus on main subjects of art history through critical reading of key writings. The course focuses on reading and analyzing of main academic literature, dealing with matters in the art of the Renaissance, as well as in the Modern and Contemporary periods. While focusing on the formation of various arguments, we will ask and identify different kinds of research questions, different genres of academic writing, and different methods to construct narratives. The reading tutorial comprises of seven meetings, at fortnightly intervals.

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות מלאה, קריאות שבועיות, השתתפות פעילה בשיעורים והגשת דו"חות הקריאה כפי שיידרש בקורס.

מטלות הקורס: הגשת דו"ח קריאה שבועי.

מטלת סוף הקורס: אין.

מרכיבי הציון הסופי:

10% - השתתפות פעילה: ביצוע מטלות תוך כדי השיעור.

90% - ממוצע של חמשת דו"חות הקריאה בעלי הציון הגבוה ביותר.

מקצועות קדם ודרישות נוספות: אין.

 

סדר השיעורים והקריאות השבועיות:*

*(התכנית נתונה לשינויים)

 

  1. תיאוריה ומתודה ברנסנס המוקדם

Blunt, Anthony. “Alberti”. In Artistic Theory in Italy, 1450-1600. Oxford: Oxford University Press, 1963, 1-22.

 

  1.  רנסנס בשיאו, המניירה ובארוק

Hirst, Michael. “Michelangelo in Florence: ‘David’ in 1503 and ‘Hercules’ in 1506.” The Burlington Magazine 142, no. 1169 (Aug., 2000): 487-492.

 

  1. אמנות המאה ה-19

Clark, T.J. Introduction to The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers. Princeton: Princeton University Press, 1999, 3-22.

 

  1. אמנות גלובאלית מאות 19-21

סעיד, אדוארד. מבוא לאוריינטליזם, תל אביב: עם עובד, 2000 [1978], 11-30.

 

  1. מודרניזם

Pollock, Griselda. “Modernity and the Spaces of Femininity.” In Vision and Difference: Femininity, Feminism, and Histories of Art, London and New York: Routledge, 1987, 50-90.

 

  1. אמנות עכשווית

Bishop, Claire. “Antagonism and Relational Aesthetics.” October 110 (Fall 2004): 51-80.

 

  1. לקראת המבחן: סיכום וחזרה כללית

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת