חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל קריאה / העת העתיקה
  Reading Exercise: Ancient to Late Medieval Art  
0821-1801-01
אחת לשבועיים
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400206גמכסיקותרגיל גב' עמית אורלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

התרגיל מלווה את המבוא הפנורמי העוסק באמנות העת העתיקה, ממצרים ועד סוף ימי-הביניים.

 בכל מפגש נדון בטקסטים מחקריים אשר ישלימו וירחיבו את הדיון העיוני במבוא, כמפורט להלן.

כמו כן, נקיים עיון ביקורתי בטקסטים. התרגיל הוא בעל שבע פגישות המתקיימות אחת לשבועיים.

מטרת התרגיל היא הכרות עם מושגי היסוד של כל תקופה והקניית כלים לקריאה ביקורתית וניתוח של

ספרות המחקר.

Course description

The reading exercise follows the panoramic introduction course from ancient to late medieval art. During each lesson we will engage with research texts that will complete and expand the discussion of the panoramic introduction, as detailed below.

In addition, we will undertake a critical reading of these texts. The reading exercise comprises seven meetings, at fortnightly intervals.

The purpose of these exercises is to become acquainted with the basic definitions and terminology of each era, and to learn how to read, understand and analyze the research literature.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1801-01 תרגיל קריאה / העת העתיקה
Reading Exercise: Ancient to Late Medieval Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | גב' עמית אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע

 

             תרגיל קריאה מלווה למבוא הפנורמי אמנות העת העתיקה עד אמנות ימה"ב המאוחרים

Reading Exercise: Ancient to Late Medieval Art

 

סמסטר א' תשע"ט 1 ש"

0821.1801.01

0821.

מסגרת הקורס: תרגיל

שם המרצה: אורלי עמית

דואר אלקטרוני: orly10amit@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

תיאור התרגיל:

התרגיל מלווה את המבוא הפנורמי העוסק באמנות העת העתיקה, ממצרים ועד סוף ימי-הביניים.

 בכל מפגש נדון בטקסטים מחקריים אשר ישלימו וירחיבו את הדיון העיוני במבוא, כמפורט להלן.

כמו כן, נקיים עיון ביקורתי בטקסטים. התרגיל הוא בעל שבע פגישות המתקיימות אחת לשבועיים.

מטרת התרגיל היא הכרות עם מושגי היסוד של כל תקופה והקניית כלים לקריאה ביקורתית וניתוח של

ספרות המחקר.

 

The reading exercise follows the panoramic introduction course from ancient to late medieval art. During each lesson we will engage with research texts that will complete and expand the discussion of the panoramic introduction, as detailed below.

In addition, we will undertake a critical reading of these texts. The reading exercise comprises seven meetings, at fortnightly intervals.

The purpose of these exercises is to become acquainted with the basic definitions and terminology of each era, and to learn how to read, understand and analyze the research literature.

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בדיונים במהלך התרגיל, קריאות שבועיות של  ספרות המחקר והגשת דו"חות קריאה כפי שיידרש במהלך הקורס.

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

10%  - נוכחות בכיתה (מי שייעדר יותר משני מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יקבל ציון).

90%  - ממוצע של חמשת דו"חות הקריאה בעלי הציון הגבוה ביותר.

 

:מצרים אמנות ,1 מפגש Robins, Gay. The Art of Ancient Egypt (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 11-29 (ch.1: "Understanding Ancient Egypt").

מפגש ,2 אמנות יוון:

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית (ירושלים: מוסד ביאליק, 1969), 1-8 (מבוא).

 

מפגש 3, אמנות רומא:

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה (תל-אביב: אוניברסיטה פתוחה, 2002), 303-253 (פרק ח': "אמנות וארכיטקטורה")

 

:הקדומה הנצרות אמנות ,4 מפגש L'Orange, Hans Peter. Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972), 3-33.

:רומנסק ,5 מפגש Sauerländer, Willibald. “Romanesque Sculpture in its Architectural Context,” in The Romanesque Frieze and its Spectator, ed. D. Kahn (London: Miller, 1992), 17-43.

 

 

 

Sauerländer, Willibald. “Gothic: The Dream of an Un-classical Style,” in Gothic. Art and Thoughts in the Later Medieval Period, ed. Colum Hourihane (Princeton, 2011): 7–13.

 

מפגש 6, גותיקה:

כנען-קדר, נורית.  האמנות הגותיתמקתדרלה לעיר (תל-אביב: האוניברסיטה המשודרת, 1995), שלושת הפרקים הראשונים.

 

:מוסלמית אמנות ,7 מפגש

Gruber, Christiane. "The Koran Does Not Forbid Images of the Prophet." Newsweek, http://www. newsweek. com/koran-does-not-forbid-imagesprophet-298298 7 (2015). ‏

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת