חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות 5 לפנה"ס- המאה ה-15
  Introduction to Global Art:Cross Cultural Exchanges in the Asian Sphere 5c. BC ?                     
0821-1720-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400001קיקואיןשיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי גלובליזציה, מעברים בין תרבותיים, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים -- מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית תחילת העת המודרנית, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי קלאסי, לעומת שנויים אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך, כמו למשל באמנות נאנבן (Nanban Art); נתבונן בשהשפועותיהם של הנזירים הישועיים על התפתחות האמנות בסין וביפן; נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים, והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי. 

Course description

The course will critically examine processes of globalisation, cross-cultural exchanges, the application of multiple cultural sources -- from Classical Art, to the context of renaissance Art in the early Modern era, with a special attention given to trans-cultural encounters. On one hand, we shall discuss art theories that developed in Asia over the centuries (ink painting, woodblock printing etc.), yet, we shall re-examine local values and their transformation as a consequent of the encounter with Western culture. We will discuss the assimilation of Greek and Buddhist sculpturing traditions; We shall consider theories and practices in Asian painting that occurred after the encounter with European visual culture, from the 15th c. onwards, like Nanban Art; We will evaluate the influence of Jesuit painters on the development of local styles in China and Japan; Porcelain and faience – cross-cultural influences in tableware; We will examine approaches to East-Asian art, curatorial rationale, and the methods by which such encounters are articulated for the viewer who is (nearly exclusively) defined as a Western viewer.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1720-01 מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות 5 לפנה"ס- המאה ה-15
Introduction to Global Art:Cross Cultural Exchanges in the Asian Sphere 5c. BC ?
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

666סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות 5 לפנה"ס- המאה ה-15 

Introduction to Global Art: Cross Cultural Exchanges in the Asian Sphere 5c. BC – 15c. CE

 

0821.1720

 

ד"ר אילת זהר

קורס מבוא, סמסטר א' תשע"ט

יום ב'  12:00-14:00

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

דוא"ל:  azohar@post.tau.ac.il

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות מחקר, בחינת מסכמת

מרכיבי הציון הסופי:

בחינה מסכמת 100%

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יוכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

תקציר הקורס

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי גלובליזציה, מעברים בין תרבותיים, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים -- מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית תחילת העת המודרנית, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי קלאסי, לעומת שנויים אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך, כמו למשל באמנות נאנבן (Nanban Art); נתבונן בשהשפועותיהם של הנזירים הישועיים על התפתחות האמנות בסין וביפן; נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים, והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי. 

Course Abstract

The course will critically examine processes of globalisation, cross-cultural exchanges, the application of multiple cultural sources -- from Classical Art, to the context of renaissance Art in the early Modern era, with a special attention given to trans-cultural encounters. On one hand, we shall discuss art theories that developed in Asia over the centuries (ink painting, woodblock printing etc.), yet, we shall re-examine local values and their transformation as a consequent of the encounter with Western culture. We will discuss the assimilation of Greek and Buddhist sculpturing traditions; We shall consider theories and practices in Asian painting that occurred after the encounter with European visual culture, from the 15th c. onwards, like Nanban Art; We will evaluate the influence of Jesuit painters on the development of local styles in China and Japan; Porcelain and faience – cross-cultural influences in tableware; We will examine approaches to East-Asian art, curatorial rationale, and the methods by which such encounters are articulated for the viewer who is (nearly exclusively) defined as a Western viewer.

פרוט השעורים

1.מבוא מושגי – מהי גלובליות, מהי תרבות חזותית, טרנס-תרבות, ועוד...

בשיעור זה נעמוד על מושגי היסוד של הקורס וכיצד צמח תחום הידע שהקורס עוסק בו – אמנות גלובלית או כזו שאינה מתייחסת דווקא לגאוגרפיה ורגיונאליות כמושא מרכזי.

קריאה מומלצת

קאלה לאסן, "הדחף המהפכני", שיבוש תרבות: ביטול הקוליות של אמריקה (תל אביב: בבל, 2002):137-149.

2.גאוגרפיה/ קרטוגרפיה אלטרנטיביות: על תיאור העולם במפות ערביות, הודיות וסיניות

הקרטוגרפיה המוכרת והנהוגה בעולמנו היא מודל מדעי אשר נוצר בעת העתיקה ושוכלל בעת הרנסנס והילך, על פי מדידות מתמטייות ודיווחי נוסעים וספנים. אולם המפה איננה רק מודל אובייקטיבי ומדיד, ומתקיימים בה גם תהליכים אידאולוגיים וכוחניים. בשעור זה נעמוד על מודלים אלטרנטיביים אשר חותרים תחת המודל האובייקטיבי של העולם כפי שהוא מוכר לנו בקרטוגרפיה מדעית מערבית.

3. יחסי אירופה-אסיה 1:  העת העתיקה – הלניזם וסגנון גנדהרא

בשיעור זה נסקור בקצרה את עקרונות הבודהיזם – מהם עיקריה של שיטה זו, נדון בסגנון הגרקו-בודהיסטי של גנדהרא, והאופן אשר בו אמות מידה וסגנון שמהווה את ראשית העיצוב והסגנון של אסכולות המערב (פיסול יווני קלאסי), נמצא גם בתת-היבשת ההודית והשפיע על היוצרים באזור זה. נעמוד גם על דבריו של ז'אן בוסריא, אשר מבקש לברר מחדש את מושג הסימולקרה ביחס לפיסול "פגני".

4.יחסים בין תרבותיים בתוך אסיה 1: בודהיזם: דמות הבודהא

בשעור זה נסקור את הבודהיזם כמודל למעברים תרבותיים בתוך אסיה, בעיקר נעמוד על האופן בו דמות הבודהה, בציור ובפסול, ומבנה הסטופה/פגודה, עברו מן המקור ההודי, אל מרחב תרבויות אסיה כולל דר' מז' אסיה, טיבט, סין ויפאן.

קריאת חובה 1

מייקל קריתרס, בודהא מאנגלית - עודד דגן , תל אביב: דביר, 1988

5.יחסים בין תרבותיים בתוך אסיה 2: בודהיזם: הסטופה

בשעור זה נסקור את הבודהיזם כמודל למעברים תרבותיים בתוך אסיה, בעיקר נעמוד על האופן בו דמות הבודהה, בציור ובפסול, ומבנה הסטופה/פגודה, עברו מן המקור ההודי, אל מרחב תרבויות אסיה כולל דר' מז' אסיה, טיבט, סין ויפאן.

קריאה מומלצת

זאקל, דיטריך (1966). אמנות הבודהיזם: צמיחתה, התפשטותה וגלגוליה, תל אביב: הוצאת דביר.

6.יחסים בין תרבותיים בתוך אסיה 3: קליגרפיה וציור דיו - השפה הבינלאומית של מזרח אסיה

כתב הסימניות הסיני הפך להיות לשפת הכתיבה האקמית הרווחת ביותר באסיה ובעת שיאו, היו שותפות לו כל תרבויות אסיה - מויאטנם ועד מנג'וריה. לכתב זה השפעה מכרעת על ביסוס סגנון הדיו והשפה המונוכרומטית, ה"רזה" של סגנון זה, אשר ראשיתו בסין, אך אחיזתו בקוריאה וביפאן נותנים לו מקום מרכזי ביצירה של מזרח אסיה.

קריאת חובה 2 ו 3

שרפשטיין, בן עמי (1970).

1. 'האמן הספונטני וההשראה הנחה עליו: הצייר הסיני' 99-118         

2. 'האמן כקו: שרבוט, קאליגרפיה, רישום, איווי', 147-54 האמן בתרבויות העולם, תל אביב: עם עובד.

7.יחסי אירופה-אסיה 2: מרקו פולו

מרקו פולו היה ראשון הנוסעים מארופה לסין, בה שהה כ18 שנים לפני חזרתו לונציה. ספרו, והאיורים הנלוויםלכתב היד הם דוגמא מאלפת לאופןבו ארופאים נסחו את תבניות ההתנהגות והמראה של סין מכרז ומזרח אסיה.

קריאת חובה 4

John Larner, “Plucking Hairs from the Great Cham’s Beard: Marco Polo, Jan de Langhe and Sir John Mandeville” in: Akbari, Suzanne Conklin, Amilcare A. Iannucci, and John Tulk (eds). Marco Polo and the Encounter of East and West (Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 2008):133-155.

8.יחסים בין תרבותיים בתוך אסיה 4: בית עבאס – השפעות סיניות על איסלם

עלייתו לשלטון של בית עבאס היתה אחד הארועים החשובים בקשר שבין בגדד וטהרן לאזורים של מזרח אסיה – השפעותיו של הפורצלן הסיני על כלים מקומיים – היו רבות ונרחבות, כמו גם השפעויו של הקובלט הפרסי על צבעוניוצם של הכלים הסינים.

קריאה מומלצת

 

Edward l. Dreyer, Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405-1433 (Pearson, 2006).

Pedro Moura Carvalho, “Porcelains for the Shah, Ardabil and the Chinese Ceramics Trade in the Persian Gulf”, The Oriental Ceramic Society (2001-2): 47-56.

 

9.יחסי אירופה-אסיה 3: פורצלן ופיאנס – כלי הבית הסיניים

בשיעור זה נעסוק בכיבוש המונגולי, הבאת הקולט לסין, התפתחות דרך המשי היבשתית, דרך המסחר הימית, חברת VOC ההולנדית, חיקויי הפורצלן הסיני בהולנד (פאיינס), קורנליס פרונק, כלי החרסינה באירופה, והמצאת החרסינה האירופאית.

 

10.יחסי אירופה-אסיה 4: מסיונרים וציירים ישועיים בסין: מתיאו ריצ'י וג'וספה קסטיליונה

מתיאו ריצ'י היה מסיונר ישועי, ומי שהביא את הדת הנוצרית, החשיבה המדעית, והאמנויות הארופאיות לראשונה לסין. אליו נוספו במועדים מאוחרים יותר גם מסיונרים נוספים שפעלו כל אחד בתחומו ובינהם בלט ג'וספה קסטליונה בכשרונו הציורי.

קריאת חובה 5

Marco Musillo, “Catiglione’s Italian Training and Beijing production”, ch. 6 in: The Shining Inheritance: Italian Painters at the Qing Court, Los Angeles, CA: Paul Getty Research Center, 2016: 70-86.

קריאה מומלצת

Arnold, Lauren. “Christianity in China: Yuan to Qing Dynasties, 13th to 20th Centuries”, in: Chong, Alan Pedro de Moura Carvalho, Clement Onn, István author Perczel (eds.) Christianity in Asia: Sacred Art and Visual Splendor (Singapore: Asian Civilisations Museum, 2016): 136-169.

 

 

11.יחסי אירופה-אסיה 5: הפצת הנצרות, ואמנות יפאנית בסגנון נאנבן

בשיעור זה נסקור את המפגש הראשון בין היפאנים והפורטוגזים – המסעות הגדולים מאירופה סביב אפריקה ועד למזרח אסיה. המפגש בין היפאנים לפורטוגזים על אדמת יפאן, וחדירת סגנון הציור האירופאי – הניסיונות להנחלת דת הנצרות ודחייתם; הולדת סגנון ציורי נאנבאן.

 

קריאה מומלצת

Okamoto Yoshitomo, The Namban Art of Japan, The Heibonsha survey of Japanese art; v. 019, 1972.

12.יחסי אירופה-אסיה 5: מסיונרים נוצרים ברחבי העולם; נוצרים אנוסים ביפן

נצפה בקטעים מסרטו של מרטין סקורסזה על המפגש בין נזירים ישועיים ומאמינים יפניים ביפן של המאה ה17. האיסור על עיסוק בנצרות, נורם אנוסים ביפן, חיבור בין דמותה של מאריה לדמותה של בודהיסאטווה קאנון

צפיית חובה

מרטין סקורסזה, שתיקה, 2016

קריאת חובה 6

יושיאה קוג'ימה (בקרוב)

13.ביקורם של ארבעת הנערים היפנים ברומא, וצילומיו של סוגימוטו

בשנת 1582 יצאו ארבעה נערים מקיושו שביפן לביקור רשמי בותיקן ובקרב אנשי הכמורה הגבוהה. לקחו עליהם חסות המסיונרים היישועיים שהביאום לורטוגל ומשם לאיטליה. נעקוב אחר המקומות בהן ביקרו, ובסדרת הצילומים של הירושי סוגימוטו אשר הקדיש את סדרתו "שערי שמים" לארוע זה.

קריאה מומלצת

 

Derek Massarella, “Envoys and Illusions: The Japanese Embassy to Europe, 1582-90, "De Missione Legatorvm Iaponensium", and the Portuguese Viceregal Embassy to Toyotomi Hideyoshi, 1591” Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, Vol. 15, No. 3 (Nov., 2005): 329-350.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת