חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
  Introduction to Global Art: a Critical View of Visual Cultur  
0821-1720-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקושיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה, ההגירה, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים -- מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית עכשווית, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך, כמו למשל אמנות נאנבן (Nanban Art); נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית; ציור שמן ותרבות אסיה - דחיה וקבלה; כניסת הצילום לסין ויפאן במהלך המאה ה19; נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, לעומת הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים, והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי; נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקורתיות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכי גלובליזציה; נדון בשאלות של הניסיון הקולוניאלי מחד, והפוסט-קולינאלי מאידך כמעצב של עמדות אלו; נבחן מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו.

 

Course description

The course will critically review processes of globalisation, immigration and the application or multiple cultural sources -- from Classical Art, to the context of Contemporary Art, with a special attention given to cross-cultural and trans-cultural encounter. On one hand, we shall discuss art theories that developed in Asia over the centuries (ink painting, woodblock printing etc,) while re-examining local values and their changes consequential from the encounter with Western culture. We will examine the assimilation of Greek and Buddhist sculpturing traditions;  We shall consider theories and practices in Asian painting that occurred after the encounter with European visual culture, from the 15th c. onwards, like Nanban Art; Porcelain and faience – cross-cultural influences in tableware; Introduction of photography to Japan and China over the 19th c.; We shall consider the great international exhibitions of the late 19th c. vis-à-vis contemporary art biennales. We will examine approaches to East-Asian art, curatorial rationale, and the methods by which such encounter is articulated for the viewer who is (nearly exclusively) defined as a Western viewer; we shall examine activist models and critical approaches for intervention in political ideologies and local structures in reference to global processes; we shall discuss colonial experience on one hand, and post-colonial conditions on the other and their respective impact on these issues; And finally we will look at the influence of global capitalist processes on the art market, and the reactions to such globalization.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1720-01 מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
Introduction to Global Art: a Critical View of Visual Cultur
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת