חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
  Introduction to Global Art: a Critical View of Visual Cultur                                         
0821-1720-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר זהר איילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה, הגירה, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים בהקשרים של תרבות חזותית עכשווית. דגש מיוחד יושם על המפגש הבין- תרבותי - מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), לעומת הבחינה מחדש של ערכים מקומיים כתוצאה מן המפגש עם תרבות אירופה; נבדוק תהליכי אסימילציה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ודיונים אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מארופה, החל מן המאה ה16 ואילך; אמנות נאנבן (Nanban Art) ; פורצלן פיאנס וחרסינה – השפעות הדדיות בכלי הבית; ציור שמן ותרבות אסיה - דחיה וקבלה; כניסת הצילום לסין ויפאן במהלך המאה ה19; נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, לעומת הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצר והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי; נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקורתיות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכי גלובליזציה; נדון כיצד הנסיון הקולוניאלי מחד, והפוסט-קולינאלי מאידך מעצב עמדות אלו; מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1720-01 מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
Introduction to Global Art: a Critical View of Visual Cultur
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר זהר איילת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת